Recently found by viaLibri....
2014-04-15 10:00:28
THUNBERG, CARL PETER.
Resa uti Europa, Africa, Asia, förrättad åren 1770-1779. I-IV.
Uppsala, J. Edman respektive Ednans [!] enka, 1788-91. 8:o. (26),389,(1) s. & 2 grav. plr varav 1 utvikbar. Med 1 inklistrad grav. vinjett + (32),384 s. & 4 utvikbara grav. plr + (14),286,289-414 + (36),285,288-341 s. & 4 utvikbara grav. plr. Fyra nötta samtida hfrbd med upphöjda bind, guldornerade ryggar, bruna titeletiketter och stänkta snitt. Del I med några tråkiga bläckfläckar på den bakre pärmens utsida, främre falsen med spricka överst och den och övre delen av ryggskinnet med en gammal lagning. Fjärde volymen med lagad rygg upp- och nedtill. Enstaka småfläckar. I del I en fläck i nedre marginalen på s. 31, en pappersförorening i yttermarginalen på s. 209 och den utvikbara planschen med lagade revor. I del II en liten fuktfläck i inre marginalen i början och en fläck med minimal textförlust på s. 182. I del III en fläck i texten på s. 110-16 och en reva i nedre marginalen på s. 189-91. Gröna etiketter under titeletiketterna med initialerna "J. J. P." Med Johan Chr. Fredrick Hæffners överstrukna namnteckning i del II, N. G. Höglanders namnteckningar och en anteckning av denne att böckerna är skänkta till "Calm. nat. bibliothek" samt dess stpl. Första delen innehåller "resan til södra Europa och Goda hoppets udde i Africa, åren 1770, 1771, 1772, 1773", andra delen "tvänne långa resor inåt södra Africas hörn, och sedan til ön Java, åren 1773, 1774, 1775", tredje delen "resan til och uti kejsaredömet Japan, åren 1775 och 1776" och fjärde delen "resan uti kejsaredömet Japan, på Java och Ceilon samt hemresan". I del III upptas s. 296-353 av en svensk-japansk ordlista.
Bookseller: Mats Rehnström [SE]
Check availability:
LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/12330248/1788-thunberg-carl-peter-resa-uti-europa-africa-asia-forrattad

Browse more rare books from the year 1788