Recently found by viaLibri....
2018-02-24 09:43:27
[Berger]
Boken om Henning Berger. En minnesgärd av hans vänner. Redigerad av Artur Möller.
Stockholm, I. Marcus' boktryckeri, 1924. 197,(1) s. Brunt klbd med grön titeletikett i skinn. Infärgat övre snitt, övriga snitt endast putsade. Omslaget medbundet. Fuktfläck nederst i inre marginalen från s. 181 till slutet. Med Gösta Hjortzbergs exlibrisstämpel på främre och bakre omslags insidor. Nummer IX av 50 exemplar numrerade I-L och egenhändigt signerade av samtliga författare. Utgavs av Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen med anledning av författaren Henning Bergers död 1924. Med bidrag av: Hjalmar Söderberg "Kyrkogårdsarabesk", Algot Ruhe "Mirette", Gustaf Collijn "Från Henning Bergers Paristid", Hasse Z "De sista somrarna", K. G. Ossiannilsson "In memoriam", Qvidam Qvidamsson (=Nils Peter Svensson) "Henning Berger som Köpenhamnsskildrare", Rickard Lindström "Med Henning Berger på Vængehuset", Gustaf Hellström "En artist", Artur Möller "Den H. B. jag kände", Niels Th. Thomsen "Henning Berger i København", Ove Ekelund "Några minnen", Artur Johnson "Drömmen om kvinnan", Erik Lagerkrans "Till minnet av Henning Berger" och Henning v. Melsted "Avskedsord vid graven".
Bookseller: Mats Rehnström [SE]
Check availability:

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/12303446/1924-berger-boken-om-henning-berger-en-minnesgard

Browse more rare books from the year 1924