Recently found by viaLibri....
2009-05-18 18:46:10
Eene vollëedige instructie met de daar toe specteerende reglementen en resolutien betrekkelyk [betrekkelijk] het ammunitie-meesters ampt. Op authorisatie der edele mogende heeren Staaten van Friesland geconcipieerd, en door de edele mogende heeren Gedeputeerde Staaten deezer Provincie geäpprobeerd en geärresteerd by Resolutie van den 9 December 1790.
Leeuwarden, Wed. Willem Coulon, Staaten van Friesland, 1791. Octavo. Pp. (viii), (ii) divisional title, (34), 30. Engraved heraldic illustration to title. Bound in contemporary decorative wrappers, minute chips to spine ends. In fine condition. Excellent wide-margined copy, very brightly preserved. ~ Rare. [Attributes: Soft Cover]
Bookseller: Librarium of The Hague [The Hague, Netherlands]

Search for more books on viaLibri

LINK TO THIS PAGE: https://www.vialibri.net/years/books/12089620/1791-eene-volleedige-instructie-met-de-daar

Browse more rare books from the year 1791