The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1883

        The Merry Adventures of Robin Hood of Great Renown, in Nottinghamshire. Written and Illustrated by Howard Pyle

      New York: Charles Scribner?s Sons, 1883. First edition. Some rubbing, ink inscription on front free endpaper, else fine. Quarto.

      [Bookseller: Randall House Rare Books]
 1.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Monography

      Ivan Me?trovi? je najpoznatiji i najslavniji hrvatski kipar te jedan od najve?ih suvremenih svjetskih umjetnika. Rodio se 15. kolovoza 1883. u Vrpolju kod ?upanje ali je djetinstvo proveo u Dalmaciji. Otac Mate oti?ao je u Slavoniju trbuhom za kruhom. Govore?i o Me?trovi?ima zanimljivo je spomenuti da korijeni Ivana Me?trovi?a se?u u susjednu Bosnu i Hercegovinu, to?nije Fojnicu. Prvi Me?trovi? koji se doselio iz u Dalmatinsku zagoru oko 1630. bio je izvjesni Ivan Me?trovi? zvani Aga. On se u Duvnu vjen?ao s k?erkom jedinicom iz imu?ne obitelji. Tom prilikom mladenkin otac uvjetovao je brak time da budu?i mu?, uz svoje, uzme i njihovo prezime - Gabrilovi?. Uz obrazlo?enje kako ne ?eli da se loza Gabrilovi?a zatre. Sve do ro?enja najpoznatijeg hrvatkog kipara Ivana Me?trovi?a prezime obitelji glasilo je Gabrilovi? - Me?trovi?, dok Ivan Me?trovi? jednog dana nije izostavio Gabrilovi? iz svoga prezimena.Tijekom studija u Be?u (1904.) susre?e Ru?u Klein koja je radila kao kitni?arka u salonu damskih ?e?ira. Otac gospo?ice Klein nije odobravao vezu svoje k?erke s 21-godi?njim selja?i?em gotovo praznih d?epova i nakon neuspjelih uvjeravanja 1905. protjeruje k?erku iz ku?e. Naredne dvije godine Ru?a i Ivan ?ive zajedno i vjen?avaju se 1907. ?ivjeli su u bijednim uvjetima te Ru?a nipo?to nije htjela imati djecu, dok je Ivan to ?elio. Kada su se materijalno osigurali Ru?a vi?e nije mogla ra?ati djecu i to je dovelo do razvoda braka 1928. u ?akovcu. ?est godina ranije (1922.) Me?trovi? upoznaje Olgu Kester?anek i nastaje nova veza iz koje ?e se, prije nego ?to Ivan i Olga stupe u brak, roditi dvoje djece - Marta (ro?. 1924.) i Tvrtko (ro?. 1925.). Kasnije ?e Olga i Ivan imati jo? dvoje djece - Mariju (ro?. 1927.), zvanu Maricu i Matu (ro?. 1930.). Ta djeca ro?ena su u braku jer se Ivan Me?trovi? iste godine kada se rastao od Ru?e vjen?ao s Olgom, tako?er u ?akovcu.Kako su Marta i Tvrtko ro?eni dok je Me?trovi? jo? bio o?enjen Ru?om Klein Marta i Tvrko Me?trovi? bili su izvanbra?na djece bez prava na nasljedstvo i o?evo prezime. Problem je rije?en ukazom kralja Aleksandra Kara?or?evi?a od 20. svibnja 1926. u kojem (mije?avinom hrvatskog i srpskog jezika) stoji: "Mi Aleksandar I. po milosti bo?joj i volji narodnoj Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca na predlog Na?eg Ministra Pravde re?ili smo i re?avamo da se dne 13. marta 1924. u rimokatoli?koj crkvi Brajtenfeld u Be?u po rimokatoli?kom obredu na ime Marta - Marija kr?teno ?ensko dijete, zatim dne 5. maja 1925. u Zagrebu ro?eno i dne 29. septembra 1925. u rimokatoli?kom obredu na ime Tvrtko - Ivan kr?teno mu?ko dijete, oboje nezakonita djece Olge Kester?anek i Ivana Me?trovi?a proglase zakonitom djecom Ivana Me?trovi?a, kipara u Zagrebu, sa svim pravima zakonite djece..."Nakon vje?anja Me?trovi? je ?ivio s Olgom i djecom u Zagrebu u dana?njoj Mleta?koj ulici 8, a prva susjeda (u Mleta?koj 10) bila im je Ru?a Klein. U tome braku Olga je znala biti nesretna jer ju je, primjerice, na prijemu u hotel u Esplanada uo?ljivo izbjegavao nadbiskup Alojzije Stepinac koji se nije ?elio s njom rukovati jer se nije vjen?ala u crkvi. Kasnije (25. travnja 1942.) Olga i Ivan vjen?ati ?e se i crkveno. Tada je Me?trovi? bio u ku?nom pritvoru, a Olga se po suprugovoj ?elji sklonila u Split. Stoga je umjesto Olge na vje?anju bila njezina zastupnica. Ivan Me?trovi? nije bio blizak supruginoj rodbini niti se, izuzev Olgine sestre Side, s nekim od njih dru?io. Sida je Me?trovi?u dok je u jesen 1941. bio u usta?kom zatvoru u Zagrebu nosila hranu.Kao mlad umjetnik Me?trovi? je zamislio monumentalni Vidovdanski hram koji nije mogao biti realiziran. Fragmenti tog hrama izlo?eni su 1911. u srpskom paviljonu na Me?unarodnoj izlo?bi u Rimu, a zahvaljuju?i kojima je stekao svjetsko ime. Sada se ti radovi nalaze u Narodnom muzeju u Beogradu (Milo? Obili?, Kosovka djevojka, Sr?a Zlopogle?a, Kraljevi? Marko, Udovica). Za vrijeme Prvog svjetskog rata ?ive?i u Rimu, Londonu, ?enevi, Cannesu i Parizu napustio je realisti?ki stil svojih dotada?njih skulptura punih poleta i senzualnosti te je pre?ao na izradu cijelog niza religionznih tema, ve?inom ra?enih u drvetu. Inspiracija su mu bile bizantska, gotska i crna?ka skulputura. Najpoznatiji radovi iz tog ciklusa su Raspe?e i Madona. Poslije Prvog svjetskog rata nastanio se u Zagrebu gdje je bio prvi rektor novoosnovane Umjetni?ke akademije. U razdoblju izme?u dva svjetska rata kada se naro?ito zanosio Michaelangelom izradio je velik broj reljefa u kamenu, nagih figura i portreta. Najpoznatiji su svakako spomenik Grguru Ninskom u Splitu, Strossmayeru u Zagrebu, Zahvalnosti Francuskoj u Beogradu, Neznanom junaku na Avali, Mileti?u u Novom Sadu i Indijancima u Chichagu.Poslije Drugog svjetskog rata nastanio se u Sjedinjenim Dr?avama rade?i za me?unarodnu publiku, ali ?alju?i svoja djela i u tada?anju Jugoslaviju (npr. spomenik Njego?u). Kao prvom ?ivom umjetniku u muzeju Metroplitan u New Yorku organizirana je njegova samostalna izlo?ba (1947.). Ameri?ki predsjednik Eisenhower osobno mu je u Bijeloj ku?i uru?io dekret kojim je postao ameri?ki dr?avljanin. Tada ga je u goste na Brijune pozvao i Tito. Tom prilikom Tito ga je pozvao da se preseli u Zagreb, a da ljeta provodi na Brijunima. No, poziv je ostao nedore?en. Tada je Me?trovi? posjetio i Stepinca koji je bio u internaciji u Kra?i?u.Preminuo je u South Bendu 16. sije?nja 1962., a sahranjen je u Otavicama kod Drni?a 24. sije?nja. Prema rije?ima Mate Me?trovi?a (u razgovoru za Jutarnji list od 18. sije?nja 2004.) godine na sahrani se okupilo vi?e od tri tisu?e ljudi, a do?lo je i do incidenta. Nakon ?to je biskup Frano Frani? istaknuo da je Ivan Me?trovi? bio veliki Hrvat i katolik predsjednik drni?kog narodnog odbora Smiljan Relji? dovkinuo je: "Narod tako ne misli!" Relji?u se priklju?ilo jo? pet-?est buka?a povicima: "Fa?isti?ka huljo!, Mi smo vas potukli u ratu!, Zlo?inci!, Popovsko sme?e!" Nakon naraslih tenzija Relji? se s prista?ama povukao, a lijes je unesen u obiteljski mauzolej gdje je biskup Frani? izmolio posljednju molitvu.

      [Bookseller: bibliofil.hr]
 2.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Works by Robert Louis Stevenson. Extracts from Longman's Magazine

      87 - London - Longmans, 1883 Book. Very Good. Hardcover. First edition. A collection of first edition, first appearanceextracts from Longman's Magazine of short works from Robert Louis Stevenson, in a custom case. Includes Across the Plains: Leaves from the Notebook of an Emigrant between New York and San Francisco; Old Mortality; A Gossip on Romance; The Treasure of Franchard; A Humble Remonstrance; and Pastoral. With the title of each Longman's Magazine volume laid down to the first page of each extract, or bound in to the rear of the extract. Condition: Disbound extracts in a custom case. Externally, the case is fine. There are some marks to the first and last pages of the extracts, as expected. Internally,some browning with occasional spots or marks. Overall: VERY GOOD..

      [Bookseller: Rooke Books]
 3.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Treasure Island

      Cassell & Company Limited, London 1883., 1883. FIRST EDITION, EARLIEST ISSUE TEXT. 8vo., with map frontispiece, pps. (viii) + 292 + advertisement catalogue dated 10.83. With the following points: 'Dead Man's Chest' not capitalised on p. 2; No 'a' on p. 63 line 6; 7 hand stamped to p.127; p.178 line 20 no full stop after 'opportunity'; p.197 line 3 'worse' for 'worst'. Bound in original green cloth, lettered in gilt to the spine. A used example; rubbed and bumped etc, with some spotting, flyleaves tipped to inside covers, contemporary ownership to half-title. A serviceable and inexpensive copy of an absolute classic. The definitive pirate novel. Without this novel well over half of the hallmarks of piracy and piratical behaviour would disappear without a trace. Prideaux [11]. Listed in '100 Books That Shaped World History' [Raftery, 2002]. Also in BBC Big Read (200 Best Novels) [2003].

      [Bookseller: Adrian Harrington Rare Books]
 4.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        ART JAPONAIS

      1883. Good. GONSE, Louis. L'ART JAPONAIS. Paris: A. Quantin, 1883. 2 volumes, folio. No. 274 of 1400 copies, printed on papier velin. Volume I: [2],iv,310 pp.; Volume II: [4],369 pp. Each volume with 32 plates inserted, of which many are chromolithographs, and with numerous illustrations in the text. White silk over boards, with printed illustration and title to top board, and title printed to spine. The white silk has become rather grey and generally soiled over time, and is frayed at edges. The lower joint of Volume 2 is split, but the board remains attached. Text and plates are mostly clean despite occasional foxing. An early and important work which fueled Western interest in Japan and helped to initiate the 'Japonisme' which would culminate in Art Nouveau. Only a good copy of an increasingly hard-to-find title.

      [Bookseller: Boston Book Company]
 5.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        EASTERN EXPRESS [WEEKLY BUDGET] CONSTANTINOPLE VOL III NO 1- JAN 3, 1883 TO DEC 16, 1883 BOUND NEWSPAPER

      London, England: Office of the Levant Herald. Very Good+ with no dust jacket. 1883. First Edition. Hardcover. B&W Illustrations; Folio 13" - 23" tall; Full year of 1883 for this weekly newspaper for Turkish news. Numerous illustrated ads. Covers many Eastern Topics such as- News from Ezeroum; Turkish Treaties; Safvet pasha; Montenegro; Eastern Roumelia; European Danube Commission, Russian Forces on the Turkish Frontier, Imperial Court, Austro-Hungarian Embassy, Spanish Legation, Egyptian News, Cholera, The "Vakit" in Egypt, Kurdistan, Court and Diplomats, Political, military and Naval, Crimes, Provincial, Industrial Enterprise in Turkey. Armenian Patriarchate, Southern Russia Markets, and so forth. These are just the topics from the Jan 3 edition. This covers the entire Turkish area including Turkey in Europe at the end of Turkey's last days as a great power when it stretched from Africa and Asia to Austria. Mention of the Khedive's abdication. English language text. Nicely and solidly bound in black morrocco over green pebblegrain cloth with gilt lettering on spine. Endpapers marbled. A few scattered leaves with light foxing, balance is generally clean and VG+. 16" x 11" .

      [Bookseller: poor mans books]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Residence of W.O. Wood

      Oakland 1883 - From History of Santa Barbara County, this hand colored lithograph depicts the estate of W.O. Wood. Measuring 8.5” x 11.75”, some foxing is evident throughout the margins.

      [Bookseller: Arader Galleries San Francisco]
 7.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Encyclopedie des Arts Decoratifs de L'Orient - ORNAMENTS ARABES - ORNAMENTS DE LA CHINE

      Canson 1883 Recueil de Dessins Pour l'Art et l'Industrie par E. Collinot et A. De Beaumont; Canson. Parigi, 1883. Grande infolio. 46 x 63 cm. Le tavole a colori originali erano 80 (40 per collezione), litografiche e cromolitografiche. Ne mancano alcune: le tavole 4,5,39,40 di Ornaments arabes, e le tavole 36, 37, 38 di Ornaments de la Chine. Prima edizione. Tiratura limitata di 500 copie numerate - esemplare n° 336 e n° 392; Parte della Encyclopedie des Arts Decoratifs de l'Orient. Rilegatura a metà in cuoio rosso sul dorso e cartone sul piatto, carta marmorizzata all'interno. Condizioni: buone. Piccole annotazioni a matita su alcune tavole. Qualche piccola fioritura in alcune tavole, per il resto una buona copia. Libro raro con meravigliose tavole di ornamenti orientali, arabi e cinesi. Altre foto su richiesta.

      [Bookseller: Libreria Galleria Il Museo del Louvre]
 8.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Life on the Mississippi

      James R. Osgood and Company, Boston 1883 - First Edition Second State. Hardcover. Brown decorative cloth. Boards and extremities rubbed. Head and tail of spine creased with a few small tears. Previous owner's information on ffep, bled onto paste-down. Second State: No urn on page 441 and "St. Charles Hotel" on page 443. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Booked Up, Inc.]
 9.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Residence G.B. Taylor

      Oakland 1883 - From History of Santa Barbara County, this hand colored lithograph depicts the estate of G.B. Taylor. Measuring 8.5” x 11.75”, some foxing is evident throughout the margins.

      [Bookseller: Arader Galleries San Francisco]
 10.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        A SOUTHERN CALIFORNIA PARADISE, (In the Suburbs of Los Angeles.) Being a Historic and Descriptive Account of Pasadena, San Gabriel, Sierra Madre, and La Canada; With Important Reference to Los Angeles and All Southern California, and Containing Map and Illustrations

      Pasadena, California:: Published by R. W. C. Farnsworth,. 1883.. 8vo. 10-1/8" x 7". 1st printing (Cowan IV, 167; Rocq 4610). 132, xxx, [2] pp. Pp 127 - 132 a 'Pasadena Directory', and first compiled specifically for the city. Penultimate page with printer's device for the Pacific Press, Oakland & San Francisco.. Printed pink paper wrappers, stab-sewn. Spine paper [1" at bottom, 1 cm at top] professionally renewed.. Some wear & soiling to wrappers. A VG [or better] copy.. Illustrated with wood engravings. Map, p. 126.

      [Bookseller: Tavistock Books, ABAA]
 11.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Ventura Flouring Mill

      Oakland 1883 - From History of Santa Barbara County, this hand colored lithograph depicts a flour mill. Measuring 11.75” x 8.5”, some foxing is evident throughout the margins.

      [Bookseller: Arader Galleries San Francisco]
 12.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        VIAJE DE S.M. EL REY DON ALFONSO XII DE BORBÓN a varios paises extranjeros en septiembre de 1883.

      - 4º mayor (29,5 cm.) 180 p. Encuadernación holandesa piel con nervios y dorados en el lomo. Buen estado. Lugar: Madrid, Editorial: Imprenta del àsilo de Huerfanos del S.C. de Jesus?, Año: c.1884

      [Bookseller: LIBRERIA MARGARITA DE DIOS]
 13.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Memoria sobre la Hacienda pública de España en 1881 á 1883

      - 8º mayor. (250 mm). 510 p., 1 h. ; Encuadernado en holandesa en rojo, con título y autor dorado en lomo conservando las cubiertas originales. Lugar: Madrid , Editorial: Sucesores de Rivadeneyra., Año: 1883 Otros datos: Interesante obra para el conocimiento detallado de la Hacienda Española en la Restauración por uno de sus más destacados protagonistas. Materia: Hacienda Pública española, siglo XIX, Restauración española, Notas: En 1852, Juan Francisco Camacho logró escaño al Congreso por Alcoy. Posteriormente aceptó el cargo de Ministro de

      [Bookseller: LIBRERIA MARGARITA DE DIOS]
 14.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Bullarium Capucinorum seu collectio bullarum, brevium, decretorum . Continuatis Tomus 1-3 (Totius operis tomos 8-10).,

      Innsbruck, Wagner, 1883-1884. - Folio (37 x 25 cm). XL, 403 + XXXVIII, 427 + LVIII, 806 Seiten, 1 Bl. *Graesse I, 586; Wetzer/W. II, 1486 u. VII, 136. - Seltenes Hauptquellenwerk des Kapuzinerordens. - Die ersten 7 Bände erschienen bereits 1740-1752, die hier vorliegenden 3 Fortsetzungsbände (Bd. 8-10) erschienen erst im Jahre 1883. - Alter Klosterstempel auf den Titelblättern, insgesamt sehr gut erhalten. Die Einbände wurden gefertigt von Carl Bock, Buchbinderei in Ried (Oberösterreich). Wenn Sie am gleichen Tag 2 oder mehr Bücher bei uns bestellen, erfolgt der Versand (innerhalb der Europäischen Union) kostenfrei für die gesamte Lieferung. Sprache: de Gewicht in Gramm: 12000 Lederbände der Zeit mit Deckel- und Rückenvergoldung sowie je 8 vergoldeten Distanzschrauben.

      [Bookseller: Antiquariat Braun]
 15.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Residence and Ranch of Isaac Miller

      Oakland 1883 - From History of Santa Barbara County, this hand colored lithograph depicts the estate of Isaac Miller. Measuring 8.5” x 11.75”, some foxing is evident throughout the margins.

      [Bookseller: Arader Galleries San Francisco]
 16.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.