The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1799

        Die Spinne als die beste Wetterprophetinn, welche die bevorstehende Veränderung des Wetters mehrere Tage voraus ankündiget.Munich, Joseph Lindauer, 1800. 8vo. With a folding letterpress table. Later marbled boards.

      - VD18 15333019; WorldCat (1 copy); not in Horn & Schenkling. Rare first edition of a study on the behaviour of spiders by the German Joseph Schmidt, honorary member of the Botanical Society of Regensburg. He explains that spiders react to weather changes, and from studying this behaviour Schmidt was able to predict the weather several days forward. The treatise is a reaction on Quatremere Disjonval's Neueste Entdeckungen über die Natur der Spinnen und vorzüglich über deren Verhältniß mit den Veränderungen in der Atmosphäre (Berlin, Leipzig, 1799). Slightly browned, letterpress table loosely inserted, otherwise in very good condition.

      [Bookseller: ASHER Rare Books]
 1.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Tulpen - Gerard van Spaendonck, 1799-1801.

      TULPEN VAN GERARD VAN SPAENDONCK?Tulipe des jardins?, stippelgravure vervaardigd door P.F. le Grand naar een tekening van Gerard(us) van Spaendonck uit Fleurs dessinées d?après nature, uitgegeven tussen 1799 en 1801. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. (prent) 50 x 33 cm (lijst 77 x 61 cm).Aldus J. Immerzeel in 1842, werd "deze beroemde bloemschilder Gerard van Spaendonck uit eene gegoede burgerlijke familie te Tilburg geboren. Reeds vroeg werkte de kunstzin in zijnen geest en waren teekenpen en penseel zijn geliefdste speelgoed. Het deed hem leed te Tilburg geene kleuren naar zijnen smaak te vinden. Van een? voerman vernomen hebbende dat men te Antwerpen zeer schoone verwen [verf] konde bekomen, gaf hij een dukaat aan den voerman mede, om te Antwerpen van die kleuren voor hem te koopen. Zijne ouders, zijne vurige geneigdheid en bijzonderen aanleg voor kunst ziende, plaatsten hem te Antwerpen bij eenen meubelschilder voor zes jaren lang, tegen een jaarlijksch leergeld van f. 300.00. Zijn spoedig rijpend talent bragt zijnen meester in het volvoeren der hem opgedragen werkzaamheden, geen gering voordeel aan. Geen wonder dan ook dat, toen de zes leerjaren ten einde waren, hem f. 300.00 ?s jaars aangeboden werden als hij bij zijn? meester blijven wilde. Dit aanbod werd afgewezen. Om dezen tijd werden in het kamp bij Breda groote toebereidselen gemaakt tot een feest ter eere van Prins Willem V. Van Spaendonck begaf zich derwaarts en werkte er mede aan de decoratiën. Van het daaraan verdiende geld bekostigde hij de reis naar Parijs, die hij ondernam in gezelschap van eenen anderen meubelschilder uit Berchem, met wien hij bevriend was. De proeven van zijn reeds volkomen ontwikkeld talent bezorgden hem spoedig vermaardheid. Een edelman, La Valette genaamd, die zelf een kunstoefenend liefhebber was, nam hem als vriend bij zich. Acht jaren genoot hij deze zeldzame edelmoedigheid, des zomers op een prachtig buitenverblijf, des winters op de Louvre, waar men ten zijnen dienste, op het plat van het gebouw, aarde deed aanbrengen voor het aankweeken van bloemen. Na het overlijden van dezen edelman, aan wien Van Spaendonck zoo groote verpligting had, sprak hij altijd met aandoening van zijnen weldadigen vriend, en bewaarde met eerbiedige zorg verscheiden voorwerpen, die hem bijzionder dierbaar waren, waaronder behoorden ?s mans portret ten voeten uit en de schilderzel, dien hij gebruikt had. Van Spaendonck schilderde eenige menigte planten en bloemen voor den kruidtuin. In 1801 bestond de aldaar voorhanden verzameling uit eenig duizenden bladen van het keurigst perkament. Voor elk zoodanig blad werd 100 francs betaald. Dien prijs ontving Van Spaendonck voor het geringste takje van een plant of bloem. Hij leefde vele jaren in de achtingswaardige familie van den Oppertuinman. Men wil dat Van Spaendonck met de Fransche omwenteling [de revolutie van 1796] aanmerkelijke verliezen geleden hebbe. Vervolgens vond hij enige tegemoetkoming in zijne benoeming tot Professor in de iconographie bij den Platentuin, met een jaarwedde van 6,000 francs en andere voordelen, waaronder ook vrije huisvesting in eene prachtige woning, dezelfde, die vroeger door Buffon bewoond werd. Later werd hij lid van het Nationaal Instituut en van het Legioen van eer. Als Professor gaf hij des zomers drie maanden les in de zaal der Bibliotheek van den kruidtuin. Dan werd met zwart krijt of sapverw geteekend naar de schoonste modellen. Zijne leerlingen bestonden meerendeels uit jonge dames van den hoogen stand. In vele Galerijen en Kabinetten van Europa treft men heerlijkste bloem- en vruchtstukken in craijon."Tussen 1799 en 1801 gaf Van Spaendonck in eigen beheer vierentwintig gravures uit, die naar zijn gouaches werden vervaardigd. Zijn Fleurs dessinées d?après nature is een van de meest fameuze bloemen boeken, geroemd om zijn prachtige voorstellingen, gedrukt in stippel gravure. Het kunnen differentiëren tussen verschillende tonen grijs, bleek buitengewoon geschikt voor het weergeven van botanische details, een methode die Van Spaendonck ook bijbracht aan zijn leerling Pierre-Joseph Redouté.Zoals andere beroemde bloemenschilders was ook Van Spaendonck technisch perfect: in olieverf, aquarel, pen of potlood, op elke schaal. Met aandacht voor elk minutieus detail en elegantie en verfijndheid van de compositie, toont hij zijn meesterschap. Evenals Jan van Huijsum begreep Van Spaendonck de tijdgeest en maakte bloemvoorstellingen die feilloos aansloten bij de smaak van het publiek van rond 1800. Hij combineerde de traditionele Nederlandse manier van weergeven van bloemen met Franse sophistication en goede smaak.Prijs: ?1.750,- (incl. lijst).

      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
 2.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Bloemenprent - Gerard van Spaendonck, 1799-1801.

      BLOEMENPRENT GERARD VAN SPAENDONCK?Papaver somniferum?, stippelgravure vervaardigd door P.F. le Grand naar een tekening van Gerard(us) van Spaendonck uit Fleurs dessinées d?après nature, uitgegeven tussen 1799 en 1801. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. (prent) 50 x 33 cm (lijst 77 x 61 cm).De bolpapaver heeft een karakteristieke zaadbol, die ook wel de maanbol wordt genoemd. Uit het gedroogde melksap van deze maanbol kan opium gewonnen worden. De gedroogde zaden uit de bol zijn het bekende maanzaad.Aldus J. Immerzeel in 1842, werd ?deze beroemde bloemschilder Gerard van Spaendonck uit eene gegoede burgerlijke familie te Tilburg geboren. Reeds vroeg werkte de kunstzin in zijnen geest en waren teekenpen en penseel zijn geliefdste speelgoed. Het deed hem leed te Tilburg geene kleuren naar zijnen smaak te vinden. Van een? voerman vernomen hebbende dat men te Antwerpen zeer schoone verwen [verf] konde bekomen, gaf hij een dukaat aan den voerman mede, om te Antwerpen van die kleuren voor hem te koopen. Zijne ouders, zijne vurige geneigdheid en bijzonderen aanleg voor kunst ziende, plaatsten hem te Antwerpen bij eenen meubelschilder voor zes jaren lang, tegen een jaarlijksch leergeld van f. 300.00. Zijn spoedig rijpend talent bragt zijnen meester in het volvoeren der hem opgedragen werkzaamheden, geen gering voordeel aan. Geen wonder dan ook dat, toen de zes leerjaren ten einde waren, hem f. 300.00 ?s jaars aangeboden werden als hij bij zijn? meester blijven wilde. Dit aanbod werd afgewezen. Om dezen tijd werden in het kamp bij Breda groote toebereidselen gemaakt tot een feest ter eere van Prins Willem V. Van Spaendonck begaf zich derwaarts en werkte er mede aan de decoratiën. Van het daaraan verdiende geld bekostigde hij de reis naar Parijs, die hij ondernam in gezelschap van eenen anderen meubelschilder uit Berchem, met wien hij bevriend was. De proeven van zijn reeds volkomen ontwikkeld talent bezorgden hem spoedig vermaardheid. Een edelman, La Valette genaamd, die zelf een kunstoefenend liefhebber was, nam hem als vriend bij zich. Acht jaren genoot hij deze zeldzame edelmoedigheid, des zomers op een prachtig buitenverblijf, des winters op de Louvre, waar men ten zijnen dienste, op het plat van het gebouw, aarde deed aanbrengen voor het aankweeken van bloemen. Na het overlijden van dezen edelman, aan wien Van Spaendonck zoo groote verpligting had, sprak hij altijd met aandoening van zijnen weldadigen vriend, en bewaarde met eerbiedige zorg verscheiden voorwerpen, die hem bijzionder dierbaar waren, waaronder behoorden ?s mans portret ten voeten uit en de schilderzel, dien hij gebruikt had. Van Spaendonck schilderde eenige menigte planten en bloemen voor den kruidtuin. In 1801 bestond de aldaar voorhanden verzameling uit eenig duizenden bladen van het keurigst perkament. Voor elk zoodanig blad werd 100 francs betaald. Dien prijs ontving Van Spaendonck voor het geringste takje van een plant of bloem. Hij leefde vele jaren in de achtingswaardige familie van den Oppertuinman. Men wil dat Van Spaendonck met de Fransche omwenteling [de revolutie van 1796] aanmerkelijke verliezen geleden hebbe. Vervolgens vond hij enige tegemoetkoming in zijne benoeming tot Professor in de iconographie bij den Platentuin, met een jaarwedde van 6,000 francs en andere voordelen, waaronder ook vrije huisvesting in eene prachtige woning, dezelfde, die vroeger door Buffon bewoond werd. Later werd hij lid van het Nationaal Instituut en van het Legioen van eer. Als Professor gaf hij des zomers drie maanden les in de zaal der Bibliotheek van den kruidtuin. Dan werd met zwart krijt of sapverw geteekend naar de schoonste modellen. Zijne leerlingen bestonden meerendeels uit jonge dames van den hoogen stand. In vele Galerijen en Kabinetten van Europa treft men heerlijkste bloem- en vruchtstukken in craijon.?Tussen 1799 en 1801 gaf Van Spaendonck in eigen beheer vierentwintig gravures uit, die naar zijn gouaches werden vervaardigd. Zijn Fleurs dessinées d?après nature is een van de meest fameuze bloemen boeken, geroemd om zijn prachtige voorstellingen, gedrukt in stippel gravure. Het kunnen differentiëren tussen verschillende tonen grijs, bleek buitengewoon geschikt voor het weergeven van botanische details, een methode die Van Spaendonck ook bijbracht aan zijn leerling Pierre-Joseph Redouté.Zoals andere beroemde bloemenschilders was ook Van Spaendonck technisch perfect: in olieverf, aquarel, pen of potlood, op elke schaal. Met aandacht voor elk minutieus detail en elegantie en verfijndheid van de compositie, toont hij zijn meesterschap. Evenals Jan van Huijsum begreep Van Spaendonck de tijdgeest en maakte bloemvoorstellingen die feilloos aansloten bij de smaak van het publiek van rond 1800. Hij combineerde de traditionele Nederlandse manier van weergeven van bloemen met Franse sophistication en goede smaak.Prijs: ?950,- (incl. lijst).

      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
 3.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Strictures on the Modern System of Female Education

      1799. First Edition . MORE, Hannah. Strictures on the Modern System of Education. With A View of the Principles and Conduct Prevalent among Women of Rank and Fortune. London: T. Cadell Jun. and W. Davies, 1799. Two volumes. Octavo, original blue paper boards rebacked, later printed paper spine labels, uncut; pp. xix, 274; vii, 322. $2800.First edition of More's profoundly influential work on the education and role of women, published only seven years after Wollstonecraft's Vindication of the Rights of Woman—key works often opposed in approach yet united in a basic tenet: ""education is a discipline for life.""Hannah More united theology, philanthropy and practical experience in a way that ""allowed her to break the boundaries of gender and class and to assume a moral, religious, and political authority that was unprecedented for a middle-class woman of the period"" (ODNB). ""Only seven years separate the publications of Wollstonecraft's Vindication of the Rights of Woman… from More's Strictures… The especial power of a woman's mind, though figured differently by each author and working under quite different constraints, is the basic tenet that unites Wollstonecraft and More. Education is a discipline for life. Wollstonecraft and More write with passion about the education of women, in particular, and the preeminence of influence in the domestic sphere because each topic has been so sadly trivialized… these manifestos promote fundamental changes in attitude."" Despite key differences, both ""envisioned transforming the state by modeling governance on domestic arrangement. Wollstonecraft would have no quarrel with More's call to women 'to exert themselves, with a patriotism at once firm and feminine, for the general good…' and that 'the chief end to be proposed, in cultivating the understandings of women, is to qualify them for the practical purposes of life'"" (Demers, World of Hannah More, 81-5). ""A growing estimation of More's importance also reflects an awareness of her central literary status in the period as a dramatist, poet, educational pioneer and political writer… also in the struggle to abolish the slave trade"" (Keen, Revolutions in Romantic Literature, 255n). First edition, with no edition statement on title pages. Volume I with half title; Volume II with leaf of publisher's advertisements at rear. Lowndes, 1604. DNB, 866. Early owner signatures of Althea Fanshawe, the contemporary author and educator whose own works include Thoughts on Affectation (1805) and Easter Holidays, or Domestic Conversations (1797).Interiors very fresh with only lightest scattered foxing, faint soiling, mild edge-wear to boards. A beautiful copy.

      [Bookseller: Bauman Rare Books]
 4.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Wunder der feuerspeyenden Berge in Briefen an eine Frau f

      ...Verbesserungen). (1). - Angebunden: Fresenius, F[riedrich] A[nton]. Praktische Wetterkunde nach alten Bauererfahrungen. Ein Handbuch f

      [Bookseller: Antiquariat Butter]
 5.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

      1799. SMITH, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: A. Strahan, T. Cadell, and W. Davies, 1799. Three volumes. Octavo, contemporary full speckled brown calf, elaborately gilt-decorated spines, red morocco spine labels. $6500.Ninth edition of Smith’s landmark work—“probably the most important book which has ever been written” (Buckle).""Where the political aspects of human rights had taken two centuries to explore, Smith's achievement was to bring the study of economic aspects to the same point in a single work… it is the first and greatest classic of modern economic thought"" (PMM 221). Buckle's History of Civilization calls Wealth of Nations ""probably the most important book which has ever been written,"" while economist J.A.R. Mariott asserts that ""there is probably no single work in the language which has in its day exercised an influence so profound."" First published in 1776. With half titles; one rear page of advertisements (III). Kress B2209. Goldsmiths 17550. Palgrave III:116. ESTC T95382. Owner signatures, armorial bookplates of the Earl of Northesk, a title in the peerage of Scotland that was created in the 17th century. The family seat is Scotland's Ethie Castle.Interior quite fresh with only small bit of marginal dampstaining in Volume I, expert restoration to beautiful contemporary bindings.

      [Bookseller: Bauman Rare Books]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Au quartier-g

      Cairo, Imprimerie nationale, 6 fructidor an 7 [23. August 1799]. - Small folio. With the woodcut symbol of the French Republic showing Marianne, and with the header: Libert

      [Bookseller: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH]
 7.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Travels In The Interior Districts Of Africa Performed Under The Direction And Patronage Of The African Association In The Years 1795, 1796 and 1797

      W Bulmer and Co for the author 1799 - XXVIII 372 pages, XCI appendix. 4to, geographical illustration of Mr Park's journey by Major Rennell + 6 page postscript. engraved frontis of the author, 5 other plates, 3 folding maps and chart. A clean copy, recased in the original 1/2 calf, spine showing loss, relayed. One of the first great African explorers Mungo Park (1771-1806) was the first European to reach the head waters of the Niger. He gives detailed descriptions of the fauna, customs of the tribes etc.

      [Bookseller: Hereward Books]
 8.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Mémoire de F. A. Mesmer docteur en médecine, sur ses découvertes.

      Paris, Fuchs, de l'impr. de Lesguilliez, an VII-1799, in 12, de 2ff. XII-110pp., 1f. de cat. éditeur, cart. papier marbré moderne genre ancien, bon exemplaire à toutes marges. C'est le plus rare et le plus important des ouvrages de Mesmer. Ecrit 20 ans après son premier mémoire où il exposait sa doctrine, il se plaint de ne pas être compris par le corps des médecins. Il décide donc ici d'éclairer ses propos en les appuyant sur de nouvelles expériences, les dégageant cette fois-ci de tous les apports "occultes". Voir à ce sujet le très long commentaire de Crabtree. Bon exemplaire bien complet du dernier feuillet : notice publicitaire du librairie, le citoyen Fuchs. Ce feuillet n'est signalé que dans la collection Norman. ¶ Crabtree n°211 "One of the Mesmer's most important works. Mesmer complains that his discovery, animal magnetism, has had great difficulty in attaining acceptance in the medical world. He also undertakes to explain the phenomenon of somnambulism and its place in the practice of animal magnetism... He says that all the phenomena connected with "critical sleep", such as knowledge of things at a dsitance and the ability to diagnose disease... are to be explained in terms of the actions of the magnetic fluid, and therefore in terms of a purely mechanical physical system. He insists that traditional occult interpretations of theses things are mistaken..." - Norman Coll. M32 - Overmier & Senior, 86.

      [Bookseller: L'intersigne Livres anciens]
 9.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Histoire Abrégée des Coquillages de Mer, de leurs Moeurs, et de leurs Amours.

      Versailles, P.D. Pierres, An VIII (1799-1800). 4to. pp. viii, 202, with engraved headpiece and 21 engraved plates printed in bistre. Contemporary blue boards, spine with red gilt lettered label. Nissen ZBI, 995. A romantic conchological work, addressed to female readers. Cubières was a diletante naturalist and had an admirable natural history cabinet.

      [Bookseller: Antiquariaat JUNK B.V. (Natural History]
 10.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Voyage aux régions equinoxiales du Nouveau Continent. (Reprint of the Paris edition, 1805-1834).Amsterdam, New York, Theatrum Orbis Terarrum, Da Capo Press, 1971-1973. 30 volumes (20 in Atlas folio and 10 in Royal 4to). With 1470 plates and maps (1240 in colour).With: (2) HUMBOLDT, Alexander von. Personal narrative of the travels to the equinoxial regions of the New Continent, 1799-1804, and Researches concerning the institutions and monuments of the ancient inhabitants of America. Edited and translated into English by Helen M. Williams. (Reprint of the London edition, 1814-1829). Amsterdam, New York, Theatrum Orbis Terarrum, Da Capo Press, 1972. 9 volumes bound as 5. Library cloth.

      - A complete facsimile of the first edition of Humboldt's monumental report of his scientific expeditions to South America, Central America and Cuba, one of the greatest publications in the history of exploration and still an important primary source today for its contributions to topography, geography, zoology, botany, ethnography and geology. Also included is the nine-volume English translation. The research took place during three expeditions to different regions, each with its own scientific objectives:1. The exploration of the Orinoco River, 16 July 1799 to 24 November 1800, covering 2000 square miles of uncharted and mostly unexplored jungle.2. Travels to Cuba and through Peru, Colombia and Equador, from 24 November 1800 to 5 December 1802.3. Researches in Mexico, from 5 December 1802 to May 1804.The voyages led to many discoveries and scientific by-products, and the participants catalogued and drew 8000 plants, 4000 not previously described. They established the cause of periodic meteor showers, and gave a scientific basis to the geography of the territories visited.The work itself may be divided into six sections:a. Relation historique (which remained unfinished, ending with the first phase of the voyage to Peru in 1801).b. Recueil d'observation de zoologie et d'anatomie comparée (published with the assistence of Cuvier, Latreille and Valenciennes).c. Essai politique sur la Royaume de la Nouvelle Espagne (also called Essai politique sur l'Isle de Cuba ).d.Observations astronomiques, operations trigonometriques et mesures barometriques (published in collaboration with Jabbo Oltmans).e. Physique générale et géologie: essai sur la géographie des plantes. f. Plantes équinoxiales (published by A. Bonpland).

      [Bookseller: ASHER Rare Books]
 11.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        The Naturalist's and Traveller's Companion

      London: C. Dilly, 1799. xvi, 215, hand-coloured engraved frontis and title vignette, 3 plain plates (1 folding). Hardback. 8vo, cont. full mottled calf, sympathetically rebacked in matching style, raised bands, gt, orig. title-piece preserved, corners restored. Some occasional light foxing. Book-plate of Thomas Botfield. The Botfield family were Shropshire industrialists during the 18th/19th centuries. 3rd edition. An early work giving instruction on the collection, preservation and transportation of insect, animal and plant specimens, as well as minerals.

      [Bookseller: Pemberley Natural History Books]
 12.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Journey from India towards England in the year 1797. By a route commonly called over-land, through countries not much frequented, and many of them hitherto unknown to Europeans, Particularly between the Rivers Euphrates and Tigris, through Curdistan, Diarbeck, Armenia, and Natolia, in Asia; and through Romalia, Bulgaria, Wallachia, Transylvania, etc. in Europe. Illustrated by a map and other engravings.

      London: T. Cadell, 1799. FIRST EDITION. Octavo, pp.xvi; 277; [1]. Folding map showing Jackson's route from the Persian Gulf to Hermanstad and five other engraved plates. Bound in a utilitarian later binding of green quarter leather with green cloth boards, red morocco title label with gilt to spine. Neat ownership inscription to title page. Some spotting to the textblock, predominately to the prelims and endmatter and on the pages facing plates. Spotting to plates and map, plate facing p.107 trimmed along fore edge. Some wear to the leather and wear and marking to the cloth. Very good.

      [Bookseller: Adrian Harrington]
 13.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Graphométrie, ou L'art de démontrer l'écriture par le moyen du cercle et de l'ellipse

      Paris, l'auteur, chez Jean, 1799. an VII [1799], an VII [1799], in-folio, (1)f. titre gravé, 23, (1)pp, 21pl. (n°2 à 22), broché, couverture bleue, emboîtage de toile marine, 22 planches de calligraphie, gravées par Lefrançois, Lale, Beaublé et Malbeste. Texte imprimé sur 2 colonnes. Saintomer était membre de la Société académique d'écriture. Il a écrit quelques ouvrages sur ce sujet dont un "Traité des vrais principes de l'écriture avec un petit traité d'orthographe et d'arithmétique" (1787); et un "Essai sur la vérification des écritures arguées de faux" (1832). L'Académie Royale d'écriture est érigée par Louis XV en 1727. Elle est ensuite transformée en un Bureau académique d'écriture (1779), puis en Société académique d'écriture. Sa fonction est de vérifier les écritures et de veiller à la perfection des caractères alphabétiques, dont la simplicité & l'uniformité sont nécessaires à la lisibilité. Exemplaire lavé, couverture moderne, certains feuillets écornés

      [Bookseller: Librairie Alain Brieux]
 14.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Die älteste Urkunde der Papierfabrikation in der Natur entdeckt nebst Vorschlägen zu neuen Papierstoffen..

      1799. x, [11]-96 pp. Small 8vo, orig. printed wrappers bound in cont. half-sheep & marbled boards, flat spine gilt, black leather lettering piece on spine. Dortmund & Leipzig: G. Mallinckrodt, 1799. First edition. "An exceedingly rare book of ninety-six pages relating to the oldest record of papermaking discovered in nature, with proposals for new materials for making paper. The essay is printed on paper fabricated from conferva, a water plant, called by Senger water wool. He states that water wool, or river paper, was the oldest form of papermaking in nature. This material he termed a coralline product, being the web of water insects, seed capsules, or insects' eggs. Senger discusses the probability of sufficient conferva being found as a substitute for rags in papermaking."-Hunter, Literature of Papermaking, pp. 46-47. Conferva, according to the O.E.D., is a genus of plants consisting of certain fresh water green algae, composed of unbranched many-celled filaments. Fine copy and pretty copy. This is a truly rare book: Leonard Schlosser, the greatest collector of the 20th century of books on the history of paper, never acquired a copy. His collection is now at the NYPL and several years ago we were able to furnish a copy, thereby filling a conspicuous gap. ❧ Not in Schlosser's An Exhibition of Books on Papermaking (Phila.: 1968).

      [Bookseller: Jonathan A. Hill, Bookseller, Inc. ]
 15.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Voyage aux régions equinoxiales du Nouveau Continent. (Reprint of the Paris edition, 1805-1834).Amsterdam, New York, Theatrum Orbis Terarrum, Da Capo Press, 1971-1973. 30 volumes (20 in Atlas folio and 10 in Royal 4to). With 1470 plates and maps (1240 in colour). With: (2) HUMBOLDT, Alexander von. Personal narrative of the travels to the equinoxial regions of the New Continent, 1799-1804, and Researches concerning the institutions and monuments of the ancient inhabitants of America. Edited and translated into English by Helen M. Williams. (Reprint of the London edition, 1814-1829). Amsterdam, New York, Theatrum Orbis Terarrum, Da Capo Press, 1972. 9 volumes bound as 5. Library cloth.

      A complete facsimile of the first edition of Humboldt's monumental report of his scientific expeditions to South America, Central America and Cuba, one of the greatest publications in the history of exploration and still an important primary source today for its contributions to topography, geography, zoology, botany, ethnography and geology. Also included is the nine-volume English translation. The research took place during three expeditions to different regions, each with its own scientific objectives:1. The exploration of the Orinoco River, 16 July 1799 to 24 November 1800, covering 2000 square miles of uncharted and mostly unexplored jungle.2. Travels to Cuba and through Peru, Colombia and Equador, from 24 November 1800 to 5 December 1802.3. Researches in Mexico, from 5 December 1802 to May 1804.The voyages led to many discoveries and scientific by-products, and the participants catalogued and drew 8000 plants, 4000 not previously described. They established the cause of periodic meteor showers, and gave a scientific basis to the geography of the territories visited.The work itself may be divided into six sections:a. Relation historique (which remained unfinished, ending with the first phase of the voyage to Peru in 1801).b. Recueil d'observation de zoologie et d'anatomie comparée (published with the assistence of Cuvier, Latreille and Valenciennes).c. Essai politique sur la Royaume de la Nouvelle Espagne (also called Essai politique sur l'Isle de Cuba ).d.Observations astronomiques, operations trigonometriques et mesures barometriques (published in collaboration with Jabbo Oltmans).e. Physique générale et géologie: essai sur la géographie des plantes. f. Plantes équinoxiales (published by A. Bonpland).

      [Bookseller: ASHER Rare Books (Since 1830)]
 16.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        TRAVELS OF MIRZA ABU TALEB KHAN, in Asia, Africa, and Europe, during the years 1799, 1800, 1801, 1802, and 1803. Written by himself, in the Persian language. Translated by Charles Stewart.

      London, printed by R. Watts, Broxbourn, Herts: and sold by Longman, Hurst, Rees and Orme, London, 1810, 1799. FIRST EDITION 1810, translated by Charles Stewart, 2 volumes, complete set. 8vo, approximately 230 x 140 mm, 9 x 5½ inches, engraved portrait frontispiece of the author by W. Bond after J. Northcote, R.A., pages: (2), viii, (16), 320; (2), 418, (2) - adverts, complete with half-titles, bound in modern morocco, gilt lettering and decoration to spines, cloth boards with dividing gilt decoration, new endpapers. Portrait lightly foxed in margins, offset onto title page, light brown spotting and light staining to margins throughout, very occasionally affecting text, but in no way obscuring it, 2 lower corners torn off, no loss of text, small closed tear to 3 margins, 2 leaves in Volume II chipped and worn at fore-edges, not affecting text. A good copy. Abu Taleb Khan (1752-1806) was born in Lucknow after his father, a Turk born in Isfahan, had fled the tyranny of Nadir Shah of Persia and taken refuge in India. After problems with his employment in Calcutta, Abu Taleb is encouraged by an English friend to accompany him on a trip to England. This he does setting off in 1799, stopping off at the Cape of Good Hope on the way and landing first at Cork and taking lodgings in Dublin. Next he settles in London and in 12 chapters describes at length the city, England, the English and their character, manners and customs, government, system of justice, recreations, entertainments, finances (deploring the National Debt), science and the arts, he also relates the rise of Napoleon and Nelson' s successes. He has many aristocratic friends who offer him hospitality as a "Persian Prince", he attends the Lord Mayor's Feast, and is presented at court to George III and Queen Charlotte. In 1803 Abu Taleb returns to India spending some time in Paris and Lyon, describing both and disparaging French cuisine. He goes by ship from Marseilles to Genoa and then to Livorno where he narrowly escapes assassination. Finally he reaches Turkey via Malta, and is received graciously by the British Ambassador in Constantinople. The last 6 chapters recount his overland journey from Turkey, through Iraq visiting many towns including Baghdad and making pilgrimages to the Shia shrines at Kerbela and Nejif. Finally he takes a ship from Basra down the Persian Gulf to Bombay where he is received by the Governor who arranges his passage to Bengal. On this prolonged journey home he still describes in some detail the manners and customs of people he meets, the towns and cities he visits, his voyages by river and sea, often enlivened by anecdotes or brief histories such as that of the Wahhabis. Cox, Travel, Volume III, page 108: "He was amazed and delighted with Ireland, and no less pleased with the 10,000 oriental MSS at the Bodleian. The curiosities at the British Museum received careful attention as well. He notes with disapproval the fact that in London prostitutes lived on streets with such virtuous names as Providence Street, Modest Court... He greatly admired England's progress in manufactures." MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE. FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton P.B.F.A.]
 17.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        The Laboratory; or, School of Arts: Containing a Large Collection of Valuable Secrets, Experiments, and Manual Operations in Arts and Manufactures, highly useful to Gilders, Jewellers... Dyers, Cutlers... Japanners, Bookbinders, Plasterers, Artists, and to the Workers in Metals in General: also in Plaster of Paris, Wood, Bone Horn, and Other Materials... Sixth Edition...

      London : Printed by C. Whittingham; For H.D. Symonds, J. Wallis, and Wynne and Scholey, Paternoster-Row; and Vernor and Hood, Poultry. 1799. 2 vols, 8vo, xxxi, 439 pp ,19 plates, (some folding) + xx, 452 pp, 22 plates (some folding), plate 20-22 of vol. 2 misbound in vol.1, some foxing mainly in the prelims., a little offsetting to some plates, contemporary half calf, marbled bds, gilt spines, morocco labels, vol.1 hinges weak, early signature of "John Crocker" on titles, calligraphic inscription "Langley, Frome 1832" on front pastedowns.A comprehensive manual, of the kind known as ' books of secrets', giving details of many manufacturing processes and handicraft techniques, including book binding, pyrotechnics, goldsmithing, japanning, painting and etching glass, and distilling.

      [Bookseller: H. M. Fletcher]
 18.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Two autograph letters, signed, attempting to secure promised payments for the booty of the captured English frigate HMS Liverpool by the French privateer Le Grand Décidé, one addressed to Auguste-Anne de Bergevin, Commissaire principal de Marine in Bordeaux, and the other to the brothers Amédée & Eugene Larrieu in Bordeaux, who sold the booty].Bordeaux, 30 June & 18 November 1820. Folio (32.5 x 21 cm) & 4to (19.5 x 20.5 cm). In dark brown ink on paper.

      - Two letters by Jacques René Pleuc (or possibly Pleve), officer of the infamous French 18-gun privateer Le Grand Décidé which had been operating out of Bordeaux since 1799 under its captain Duchesne Lasalle for its owner Pierre Leleu. With the capture of the English frigate Liverpool off the coast of Brittany near Brest in 1799, Jacques René was made Capitaine de Prise giving him responsibility for the captured ship. In the first letter, he writes to Auguste-Anne Bergevin (1753-1831) the relevant authority at Bordeaux, complaining that Leleu has still not paid the promised share of the proceeds from the sale of the booty, which was carried out by the brothers Amédée and (Joseph?) Eugène Larrieu in Bordeaux. The second letter is addressed to the Larrieu brothers, still trying to secure payment, referring to the earlier letter and naming the ship and the amount of money (5000 francs), not noted in the first letter.The first letter somewhat tattered at the head with the loss of parts of 3 or 4 words and both were formerly folded for sending. Both are in good condition. A fascinating primary source providing a window into the logistics and finance of a privateering venture.

      [Bookseller: ASHER Rare Books]
 19.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        John Earl of Sandwich.

      London: John Cooke, 1 February 1799. Copper engraving, 233 x 295 mm. Lord Sandwich, for whom Cook named the Hawaiian islands; after the portrait by Gainsborough. Cook's friend and patron John Montagu, fourth Earl of Sandwich (1718-1792), was appointed First Lord of the Admiralty in February 1748, and in three short years instigated a series of reforms of shipyards and naval discipline, but was bundled out of office in 1751. His notorious personal life, which included membership of the infamous Hellfire Club meant that he was often lampooned, satires which became vicious when he was involved in the prosecution of John Wilkes. He nonetheless returned to the Admiralty in 1771, where he quickly became the mentor and confidant of James Cook, a friendship begun in the heated debates about the outfitting of his second voyage. It was Sandwich who prevailed on Cook to undertake his third voyage when Cook had initially refused the post.This portrait, engraved by J. Collyer and published by Cooke, was used to illustrate the posthumously published account of Sandwich's 1738 voyage to the Mediterranean. The caption is from Virgil, and suggests that his merits have made him beloved: perhaps an overstatement, given Sandwich's notorious career. Slight browning, a little frayed at bottom edge yet good.

      [Bookseller: Hordern House]
 20.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Paris tel qu'il était à son origine, Paris tel qu'il est aujourd'hui. Ouvrage in-8 avec deux plans in-folio gravés et enluminés ... avec un projet de l'auteur sur les divers embellissemens dont cette ville est susceptible. [A la suite :] Réfléxions impartiales sur l'Odéon.

      Paris, Chez l'auteur, an VII, 1799. ____ Première édition. Elle est illustrée deux deux beaux plans en couleur dépliants. "Paris tel qu'il est aujourd'hui" a sa propre page de titre, qui est complétée par : " ... ou embellissements de Paris d'après un sistème raisonné et impartial. Mémoire qui a concouru pour le prix proposé par le ministre de l'Intérieur pour l'embellissement des Champs-Élysées." Les réflexions sur l'Odéon contiennent un projet de reconstruction de ce théâtre, à la suite de sa destruction par incendie. Bon exemplaire.*****. . Collation : 48, (4), 48, 4 pp., 2 planches h.-t., 16 pp. Demi-basane brune, dos orné. (Reliure de l'époque.).

      [Bookseller: Hugues de Latude]
 21.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Appellation an das Publikum über die durch ein Kurf. Sächs.Confiscationsrescript ihm beigemessenen atheistischen Aeußerungen. Eine Schrift, die man erst zu lesen bittet, ehe man Sie confiscirt.

      Jena, Leipzig, Gabler, Tübingen, Cotta 1799 - Kl.-8°. 1 nn. Bl., 116 (recte 114) S. Broschur der Zeit, (etwas angestaubt, Rest eines Bibliotheksschildes auf dem Rücken). Angebunden: II) EBERHARD, Johann August (Hrsg.). Ueber den Gott des Herrn Professor Fichte und den Götzen seiner Gegner. Eine ruhige Prüfung seiner Appellation an das Publikum in einigen Briefen. Halle, Hemmerde und Schwetschke, 1799. 64 S. III) (REHBERG, A.W.). Appellation an den gesunden Menschenverstand, in einigen Aphorismen über des Herrn Professor Fichte Appellation an das Publikum, wegen ihm beygemessener atheistischen Aeusserungen. O.O., 1799. 47 S. I) Wohl dritter Druck der ersten Ausflage. - Baumgartner-J. A 1, 40b x; Slg. Borst 835; Goed. V, 8, 12. II) Erste Ausgabe. - Baumgartner-J. 3718x; ADB V, 569. III) Erste Ausgebe. - Holzmann-Boh. I, 98; Baumgartner-J. 3729x. Wichtige Schrift Fichtes im sogenannten "Jenaer Atheismusstreit" in der er sich gegen die Konfiszierung des von ihm herausgegebenen "Philosophischen Journals" wendet. Ihm wird vorgeworfen atheistische Texte zu verbreiten, was zu seiner Entlassung als Professor in Jena führt. - Die beiden angebundenen Streitschriften stellen nur einen Bruchteil der damals erschienenen Kommentare dar. - Leicht gebräunt, etwas gelockert, Stempel auf Titel verso, Name auf Innendeckel. [Attributes: First Edition; Soft Cover]

      [Bookseller: Antiquariat Tresor am Roemer]
 22.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Analyse du jeu des échecs. Avec une nouvelle notation abrégée et des planches ou se trouve figurée la situation de jeu pour les renvois et les fins de parties. Nouvelle édition. Paris, Chez Causette (colophon: Strasbourg, printed by Amand Koenig), 1820. 12mo. With engraved frontispiece portrait of the author, 42 full-page colour-printed plates and numerous chess-notations in text. Contemporary half morocco.

      Bibl. Van der Linden-Niermeijeriana 456; Cat. Schaakboekerij Niemeijer 1799; Coll. Rimington-Wilson 1085. New edition of the analysis of the game of chess by the famous French composer and chess player François André Danican, called Philidor (1727-1795), first published at London in 1749. In 1803 Philidor's book was renewed by Montigny, who introduced a more concise chess notation. The present edition contains a large number of plates with chess positions, also by Montigny. The chess boards on the charming plates are printed in green and white, and the chess pieces indicated by capitals in black and red. Philidor's book, a practical manual, became very popular and was many times republished and translated into almost every European language.Hinges weak, some occasional minor foxing. Good copy.

      [Bookseller: ASHER Rare Books (Since 1830)]
 23.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        THE NEW ROBINSON CRUSOE, Designed for the Amusement and Instruction of the Youth of Both Sexes. Translated from the original German. Embellished with cuts. Price six pence.

      [1-5]6-128 pages. Illustrated with woodcut frontispiece and thirteen other fine cuts, all by John Bewick, two of which are signed. Original Dutch floral boards. 11.3x8.2cms. Spine and hinges repaired; else a very good, clean copy of a rare edition. Contained in a morocco-backed folding box. This edition with cuts by John Bewick was first published in 1790 and re-issued in 1797 and 1790. This particular printing was unknown to Roscoe, though he lists a copy each of the editions of 1790 and 1797 (J49). Tattersfield JB45. Not in Osborne, Oppenheimer or Gumuchian. One copy only of this edition recorded by ESTC: University of Michigan Library..

      [Bookseller: David Miles]
 24.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Voyage au Canada - et dans la partie septentrionale des Etats-Unis de l'Amérique -, dans les années 1795, 1796 et 1797

      Original French edition, illustrated with a large folding map of Canada and 11 engravings on steel after designs by the author (Niagara Falls, Cape Diamond ...). Sheepskin Half brown vintage to small corners . Smooth spine decorated with four boxes with irons. Roulette tail. Part of title in pink morocco, and volume number chocolate morocco. Slices speckled. Label bookbinder: Grosclaude Metz. Good exemplaire.Ce trip was undertaken by the author in the hope of finding a safe haven for Irish. It is nonetheless a classic relationship Travel, with a particular focus on trade and agriculture. For two years in Philadelphia, he traveled in the northeast United States and Canada, guided by the Indians. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! Chez Gerard, imprimerie de Munier à Paris 1799 (An 8) in-8 (12x20cm) (4) viij, 321pp. et 344pp. et (4) 294pp. 3 volumes reliés

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 25.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Mémoire de F. A. Mesmer docteur en médecine, sur ses découvertes.

      Paris, Fuchs, de l'impr. de Lesguilliez, an VII-1799, in 12, de 2ff. XII-110pp., 1f. de cat. éditeur, broché papier marbré ancien, pièce de titre noire rajoutée, bon exemplaire à toutes marges. C'est le plus rare et le plus important des ouvrages de Mesmer. Ecrit 20 ans après son premier mémoire où il exposait sa doctrine, il se plaint de ne pas être compris par le corps des médecins. Il décide donc ici d'éclairer ses propos en les appuyant sur de nouvelles expériences, les dégageant cette fois-ci de tous les apports "occultes". Voir à ce sujet le très long commentaire de Crabtree. Bon exemplaire bien complet du dernier feuillet : notice publicitaire du librairie, le citoyen Fuchs. Ce feuillet n'est signalé que dans la collection Norman. ¶ Crabtree n°211 "One of the Mesmer's most important works. Mesmer complains that his discovery, animal magnetism, has had great difficulty in attaining acceptance in the medical world. He also undertakes to explain the phenomenon of somnambulism and its place in the practice of animal magnetism... He says that all the phenomena connected with "critical sleep", such as knowledge of things at a dsitance and the ability to diagnose disease... are to be explained in terms of the actions of the magnetic fluid, and therefore in terms of a purely mechanical physical system. He insists that traditional occult interpretations of theses things are mistaken..." - Norman Coll. M32 - Overmier & Senior, 86.

      [Bookseller: L'intersigne Livres anciens]
 26.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Voyage dans l'empire Othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République

      first edition, rare, without the atlas. The first 2 volumes to date of 1799, Volumes 3 and 4 to that of 1802, and volumes 5 and 6 at the date 1807.Binders half sheepskin slightly later hazelnut, 1815. spine smooth adorned with jewels 3 and 7 sets of nets. Paper on pink boards. The backs of volumes 2, 3, 4 thinned. Scuffs along the upper joint of Volume 2 and 6. Rubbing the boards. Chez H. Agasse 1799 - 1807 in-8 (12,5x21cm) 6 volumes reliés

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 27.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        A missionary voyage to the southern Pacific Ocean, performed in the years 1796, 1797, 1798 in the ship Duff commanded by Captain James Wilson, compiled from thejournals of the officers and the missionaries; and illustrated with maps, charts, and views dra

      London: S Gosnell for T Chapman, 1799. a1-4+[2 binders direction]+[8 subscribers]+[4]+c-420+[4 additional subscribers] pages with 7 maps (5 folding) and 6 plates. Quarto (11 3/4" x 9 1/2") with new spine in six compartment with red label in gilt over original decorative blind stamped calf boards. (Ferguson 329; Sabin 104.633) First edition, first printing.Captain James Wilson (1760–1814), brought the first British missionaries to Tahiti on ship Duff in 1797. Wilson was a deeply religious man. The missionaries he brought were from the London Missionary Society. There were thirty men, six women and three children. Wilson, on the Duff also explored and visited many islands in the Pacific, some of which had never had any recorded visit by a European. Among these the most important are Mangareva in the Gambier Islands and Pukarua in the Tuamotus. Duff Paid a visit as a missionary ship to Tahiti during 1796, as a result, Missionary Society has first been established in Tahiti. Three years after the establishment, the directors of the Society appointed a committee to consider a suitable memorial for presentation to Wilson for his services in helping to establish the first mission in the South Seas.Wilson fought with the British army during the American War of independence and then served nine years with the East India company. While in India he was captured by Hyder Ali and, after a daring bid for escape, was imprisoned in the black hole of Seringapatam. After his release he continued service as a captain and, despite illness and further dangerous missions, accumulated sufficientr esources to retire. throughout it all, Wilson remained fast in his irreligious opinions. While living in England with his niece, however, he was converted to an evangelical faith. he felt called to volunteer for missionary service after reading the Evangelical Magazine. Haweis did not know Wilson before receiving a letter volunteering his services in the Pacific. his skills and newfound devotion seemed perfectly suited to the situation, and Haweis saw him as "God’s man." the Duff arrived at Tahiti on march 5, 1797. the settlement at Tahiti of twenty of the missionaries, five of them with wives, and two children gives further examples of the role of the missionary captain. A pattern of intercourse had already been established by other voyagers, according to which the captain of a vessel would take the leading role in meetings. It is therefore not surprising that the focus of the chapter describing the arrival is on meetings between significant island figures and Captain Wilson. For example, Manemane, a "high priest" Frommo’orea, sought Wilson as a tayo, or friend, not Jefferson, the president of the missionaries.The official account of the first mission appeared in 1799, under the lengthy title A missionary voyage to the southern Pacific Ocean, performed in the years 1796, 1797, 1798 in the ship Duff commanded by Captain James Wilson, compiled from thejournals of the officers and the missionaries; and illustrated with maps, charts, and views drawn by Mr William Wilson....it was placed firmly within the tradition of the voyages ofdiscovery by an introduction compiledby samuel Greatheed that described previous european contacts with the islands and anappendix "including details never before published of the natural and civil state of otaheite." the main narrative was taken from Wilson’s journal, with additions from his son and a journal kept by the missionaries during the period when the Duff was away from Tahiti at Tonga. Wilson dominated the events recorded in the narrative.Condition:Some offset toning from maps, occasional foxing, water mark to upper margin on some leaves, two leaves miss-bound at back, re-backed with contemporary blind stamped calf boards.

      [Bookseller: The Book Collector ]
 28.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Icones embryonum humanorum.

      Frankfurt a. M. Varrentrapp u. Wenner, 1799. 1st Edition. Hardcover. Imperial folio. "Large Folio, broadsheets (630x450 mm). 2 engraved plates after Christian Kock by F.L Neubauer, Hullmann and Klauber, vignette title, vignette on final leaf (some pale dampstaining.) Sewn in contemporary plain pastepaper boards (a little soiled); cloth portfolio. ----Choulant-Frank, p.307; Heirs of Hippocrates 704; Waller 9045. - FIRST EDITION. ""Soemmerring met William Hunter during a visit to London in 1778. The latter's classic work on the pregnant uterus dealt only with the latter half of pregnancy. Soemmerring therefore decided, in a supplementary volume, to deal with the appearance of the embryo during the first half of pregnancy. This book is one of the best illustrated of Soemmering's works"" (Garrison-Morton 473) and ranks among the most valuable works of Soemmerring and is even today useful and highly appreciated"" (Choulant-Frank, p.307)." Very Good.

      [Bookseller: Milestones of Science Books]
 29.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Paris tel qu'il était à son origine, Paris tel qu'il est aujourd'hui. Ouvrage in-8 avec deux plans in-folio gravés et enluminés ... avec un projet de l'auteur sur les divers embellissemens dont cette ville est susceptible. [A la suite :] Réfléxions impartiales sur l'Odéon.

      Paris, Chez l'auteur, an VII, 1799. ____ Première édition. Elle est illustrée deux deux beaux plans en couleur dépliants. "Paris tel qu'il est aujourd'hui" a sa propre page de titre, qui est complétée par : " ... ou embellissements de Paris d'après un sistème raisonné et impartial. Mémoire qui a concouru pour le prix proposé par le ministre de l'Intérieur pour l'embellissement des Champs-Élysées." Les réflexions sur l'Odéon contiennent un projet de reconstruction de ce théâtre, à la suite de sa destruction par incendie. Bon exemplaire.*****. . Collation : 48, (4), 48, 4 pp., 2 planches h.-t., 16 pp. Demi-basane brune, dos orné. (Reliure de l'époque.).

      [Bookseller: Hugues de Latude]
 30.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Voyage dans les parties sud de l'Amérique septentrionale; : savoir: les Carolines septentrionale et méridionale, la Georgie, les Florides orientale et occidentale, le pays de Cherokées, le vaste territoire des Muscogulges ou de la confédération Creek, et

      Paris: Chez Carteret et Brosson and Dogour Duran, 1799. 2 volumes. 457 pages with frontispiece engraved portrait by Bovinet Mico Chlucco Grana, King of the Seminoles and one folding plate; 436 pages without title with large folding map by J.B. Poirson engraved by Alexandre Blondeau and folding plate. Octavo (8 1/4" x 5 1/4") bound in half leather with six spine compartments with red and black labels in gilt over original marbled boards. Translated by Pierre Vincent Benoist. (Sabin 3871; Palau 251346; Howes B223; Field 94) First French edition.William Bartram was an American naturalist. The son of the naturalist John Bartram. As a boy, he accompanied his father on many of his travels to the Catskill Mountains, the New Jersey Pine Barrens, New England, and Florida. In 1773, he embarked upon a four-year journey through eight southern colonies. Bartram made many drawings and took notes on the native flora and fauna, and the native American Indians. In 1774, he explored the St. Johns River, where he had memorable encounters with aggressive alligators, and also visited a principal Seminole village at Cuscowilla, where his arrival was celebrated with a great feast. He met Ahaya the Cowkeeper, chief of the Alachua band of the Seminole tribe. When Bartram explained to the Cowkeeper that he was interested in studying the local plants and animals, the chief was amused and began calling him Puc Puggy (the flower hunter).[2] Bartram continued his explorations of the Alachua Savannah, or what is today Paynes Prairie. William Bartram wrote of his experiences exploring the Southeast in his book Travels through North & South Carolina, East & West Florida, the Cherokee Country, the Extensive Territories of the Muscogulges, or Creek Confederacy, and the Country of the Chactaws, Containing an Account of the Soil and Natural Productions of Those Regions, Together with Observations on the Manners of the Indians, published in 1791 and which is today simply known as Bartram's Travels. It was considered at the time one of the foremost books on American natural history. Many of Bartram's accounts of historical sites were the earliest records, including the Georgia mound site of Ocmulgee. In addition to its contributions to scientific knowledge, Travels is noted for its original descriptions of the American countryside. Bartram's writing influenced many of the Romantic writers of the day. William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, and François René de Chateaubriand are known to have read the book, and its influence can be seen in many of their works. Ephraim George Squier and Edwin Hamilton Davis, in their book, Ancient Monuments of the Mississippi Valley, name Bartram as "the first naturalist who penetrated the dense tropical forests of Florida."Condition:Some rubbing to original boards, page 143 of volume one has small burn mark affecting text, half title bound upside down in back, old water stain to plate of volume two. Fold-out map has repair to first fold, internally pages are clean and free of toning and foxing else a very good copy.

      [Bookseller: The Book Collector ]
 31.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        La Perouse, A Drama, in Two Acts. From the German of Augustus von Kotzebue; by Benjamin Thomson... as performed at the Theatre Royal, Drury Lane.

      London: Vernor and Hood, 1799. Octavo, 40 pp., recent wrappers, solander case. A light-hearted drama based on the disappearance and conjectured fate of La Pérouse in the Pacific.This is the London-published translation of the German play which had appeared in Leipzig in 1797, an early example of what would become a number of fanciful works speculating on the fate of the lost French Pacific explorer, a tradition which continued even after Dillon discovered the site of his fatal shipwreck in the late 1820s.Augustus von Kotzebue was the author of some two hundred theatrical works. Director of the Vienna Court Theatre, he was also successful abroad, becoming the key figure in the short but brilliant 'Glanzperiode' (1798-1802), during which German drama dominated the London stage. He was also a successful librettist, and Beethoven, Schubert and Weber each set his librettos to music. After a period living in Russia, Kotzebue returned to Germany as an agent of Czar Alexander I. He was detested for his reactionary propaganda and was subsequently assassinated in Mannheim by a student. Of his twelve sons, the best-remembered is Otto von Kotzebue, the Russian navigator and scientist who completed three circumnavigations, charted much of the Alaskan coast, and discovered and named Kotzebue Sound (off western Alaska) as well as several islands in the Society and Marshall groups in the Pacific.Benjamin Thomson, translator here, was noted by Thomas Dibdin in his Reminiscences as a translator of German plays for the London theatre scene. Ferguson notes another English translation of 1799 by Anne Plumptre. The play itself was clearly a frolic, summarised by a contemporary reviewer: 'To create distress out of nothing, La Pérouse is supposed to be found on an uninhabited island, after residing there for eight years with a lovely female, who, from his preserver, had become his wife. Here he is found by his real wife, Adelaide, and after much struggle which he shall retain, and which relinquish, and after nearly killing both the ladies with grief, it is agreed that the three should live together as sisters and brother. It is a little peculiar that they are dissuaded from returning to France on account of the Revolution; this passage was an agreeable surprise to us.'. Some foxing or staining, old marginal paper repairs to the title-page and first 2 ll. of text.

      [Bookseller: Hordern House]
 32.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Sermons; in which are explained and enforced the religious, moral, and political virtues of Freemasonry.

      8vo., engraved portrait frontispiece, xxiii(1)306pp., including a list of subscribers, and with an additional printed notice* tipped in, contemporary tree calf, neatly rebacked preserving the original label. A very good copy with the ownership signature of John Ward of New Road Lincoln on verso of first sectional title-page.Publisher: [Deptford, Kent] Printed for the author, (by J. Delahoy, Deptford-Bridge,) and to be had at the Rectory House, Deptford, as above, and of Crosby and Letterman ...... London.Year: n.d. [1799]Edition: First collected edition: scarce. Not in Watkins [International Masonic Collection, 1723-2011] which has only an 1848 reprint (#968].

      [Bookseller: John Drury Rare Books]
 33.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


         Des signes et de l'art de penser considérés dans leurs rapports mutuels

      Paris, chez Goujon fils, Fuchs, Henrichs, an VIII (1799-1800), 4 vol in 8°, demi-veau moucheté époque à petits coins vélin, dos lisse orné, p. de t. rouge et bleue, fleurons et filets dorés, une très légère mouillure en marge d'un volume et quelques corrections manuscrites de l'époque sinon bel exemplaire. Edition originale peu commune de ce texte majeur. C'est en 1800 que Gérando se lia avec l'entourage de Mme de Staël, et qu'il mit au point son oeuvre "Des signes et de l'art de penser considérés dans leurs rapports mutuels", qui devait constituer comme la charte de l'Idéologie. Le texte fut présenté au concours de l'Institut national de France, en concurrence avec celui de Louis-Claude de Saint Martin, ou "Essai sur les signes et sur les idées", mais c'est Gérando qui obtient le prix. Saint-Martin critiquera les positions de son adversaire dans "Observation sur les signes et les idées et réfutation des principes de M. de Gérando". Après 1800, les philosophes de l'Idéologie, sur la base de rapports présentés par Gérando et Destutt de Tracy, ont pris formellement position contre la philosophie kantienne. Dans ses conclusions Gérando considère ici que le secours des signes naturels est le moyen ordinaire auquel nous devons l'éveil de nos idées sensibles, les signes artificiels, ou signes du langage, sont eux nécessaires pour obtenir des idées abstraites et complexes, et les signes indicateurs nous aident dans la perception des sensations. ¶ Staum les concours de l'Institut en sciences morales et politiques (1982) - Buisson Dict. de pédagogie - W. Busse & J. Trabant les idéologues (1986) p.22-25.

      [Bookseller: L'intersigne Livres anciens]
 34.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        CONVERSATIONS AND AMUSING TALES. Offered to the publick for the youth of Great Britain.

      xi, [3], 385, 6pp subscribers' list. Illustrated with an engraved frontispiece by Bartolozzi; twelve engraved plates in aquatint, numbered in manuscript; two folding sheets of engraved music. Finely bound in recent half calf over marbled boards with red morocco label to the spine. Quarto. First edition. An excellent and handsome copy.Gumuchian 2414. Roscoe J101.

      [Bookseller: David Miles]
 35.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Poems.

      Boston: Manning & Loring, 1799. Duodecimo, in modern paper boards. Very rare: the first American edition of this collection of Southey's verse, which includes his "Botany Bay Eclogues" (pp. 57-73).Borrowing from Southey's early radicalism, and infused with the ideas that would lead him to join Coleridge in advocating the utopian ideals of Pantisocracy (not what you think), one of the often ignored aspects of the Botany Bay Eclogues is that they correctly privilege the new Australian society over life in England: they are 'made up of the reminiscences of ordinary people who have been transported to Australia as felons. Some of them remember England with nostalgia, but all have gone through experiences that make Botany Bay seem like a welcome haven.' (Routledge History of English Poetry, p. 10)As an eighteenth-century American printing of Australian interest, this edition is in the company of an extremely small number of other titles: principally the 1794 editions of the Scottish Martyrs Muir and Margarot, and the 1796 Philadelphia edition of Barrington.All editions of this important collection, first published in London in 1797, are rare, none more so than this Boston edition. Ferguson knew only the British Library copy, while the Addenda volume could add no Australian locations. It is now known to be in the American Imprint collection of the National Library of Australia.

      [Bookseller: Hordern House]
 36.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        A Missionary Voyage to the Southern Pacific Ocean, performed in the Years 1796, 1797, 1798, in the Ship Duff...

      London: Printed by S. Gosnell for T. Chapman, 1799. Quarto, with six plates and seven maps (most folding), list of subscribers, errata leaf, library markings but a fine tall copy in modern red half calf by Sangorski. First edition, an attractive copy of the Chapman edition of the Duff voyage. This is the full official account of the first missionary voyage to the South Pacific. The Duff set out for Tahiti in 1796, but visited many island groups, including particularly Tonga and the Marquesas. A new group of islands, the "Duff Group", was discovered among the Santa Cruz Islands. The maps here include a large chart of the Fiji Islands as well as charts of Tongataboo, the Gambier Islands, the Marquesas, Tahiti and the Duff Group; the plates include an engraved view of Rio de Janeiro. Wilson is identified as the author of the main body of the work in the Advertisement, which explains that he put it together from the captain's papers as well as his own, and from the missionaries' reports. The Hill catalogue notes that 'the long "preliminary discourse" was anonymously written by Samuel Greatheed, using the then-unpublished narrative of James Morrison, one of the pardoned Bounty mutineers. Morrison's manuscript was also the source for the extensive appendix on Tahiti. Indeed, William Wilson and James Morrison may be called co-authors of this book... '.According to the map expert Dorothy F. Prescott, 'the Wilson book contained a map that actually used the words "Greater Australia" - taking in Captain Cook's map of the south and east coasts of Van Diemens Land... this map would have influenced Matthew Flinders... '. Flinders is traditionally said to have been the first to use the term "Australia" in a voyage context: the Duff account appeared about fifteen years earlier.There is much of Australian interest in the account of the voyage including a mention of escaped Botany Bay convicts, and the flight of several missionaries from Tonga, where three were killed, to Sydney. Some of the missionaries made their homes in Sydney and founded families later to become important in Australian history. Two of the maps with wear at folds, contemporary manuscript corrections throughout, some offsetting, library stamp of "Devon & Exeter Institution" on title-page verso and final page of text.

      [Bookseller: Hordern House]
 37.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Relation abrégée du Voyage de La Pérouse, pendant les années 1785, 1786, 1787 et 1788...

      Leipzig: 1799. Octavo, frontispiece, five plates, and a large folding map; contemporary quarter calf, some wear, front joint starting but otherwise a very good copy, bookplate. Abridged account of the La Pérouse voyage, published two years after the official edition. The preface records all previous Pacific voyagers of any note, and includes a full list of persons who embarked with La Pérouse including officers, scientists, artists, sailors, engineers, artillerymen, carpenters, domestic servants and supercargo (dated July 1785).Although printed in a smaller format than the lavish (and handsomely priced) official edition, this book was aimed at voyage enthusiasts, advertising itself on the title-page as a supplement to La Harpe's series of voyage accounts. Although the title page attributes the abridgement to Jean-Francois de La Harpe, McLaren states it is actually the work of Charles Françoise de Villers. Rolf du Reitz confidently speculates 'the Leipzig imprint is probably fictitious.'Only the National Library copy is recorded by Ferguson, while McLaren notes another at the State Library of Victoria.

      [Bookseller: Hordern House]
 38.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


         Histoire des Mathématiques dans laquelle on rend compte de leurs progrès depuis leur origine jusqu'à nos jours; où l'on expose le tableau et le développement des principales découvertes dans toutes les parties des mathématiques... Nouvelle édition, considérablement augmentée, et prolongée jusque vers l'époque actuelle...

      Paris, Henri Agasse, an VII-X, (1799-1802), 4 vol. in 4°, ill. de 2 portraits gravés (Montucla et Lalande) et de 45 planches gravées se dépl., demi-veau blond époque, dos lisse orné de guirlandes dorées, p. de t. noire, tr. marbrées, qq. rares rousseurs sinon bel exemplaire. La meilleure édition de cette importante et première histoire des mathématiques. La première édition de 1758 ne comprenait que 2 volumes. Montucla mourut pendant l'impression du 3e volume de la nouvelle édition et son ami J.J. de Lalande revit le manuscrit et compléta l'ouvrage par un 4e volume. Ces deux derniers volumes ne parurent donc qu'en 1802, alors que Lalande avait 70 ans. Le vol. 3 contient les mathématiques pures, l'optique et la mécanique et le vol. 4 contient l'astronomie du 18e, la navigation et les calculs nautiques. ¶ Brunet III.1874 "Cet ouvrage est devenu rare... la partie scientifique y est assez bien traitée..." - Quérard Fr. litt. VI-274 - Sotheran Bibl. chemico-mathematica I. n°3060 "rare".

      [Bookseller: L'intersigne Livres anciens]
 39.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Description anatomique d'une tête humaine extraordinaire, suivie d'un essai sur l'origine des nerfs.

      Paris, J.J. Fuchs, An VII - 1799. ____ Première édition. L'essai sur l'origine des nerfs de la moelle épinière est illustré par une planche dépliante. "Je conçu l'idée de ce travail à l'occasion d'une paralysie que j'eus à traiter, étant médecin à l'armée." La tête humaine d'un taille "extraordinaire" a été trouvé sous terre, près de Reims, et elle était conservée dans le cabinet de Jussieu. Ele est illustrée aussi par une planche dépliante. Bon exemplaire. *****. In-8. Collation : (4), 51, (1) pp., 2 planches h.-t. Broché à l'époque, couverture papier éponge.

      [Bookseller: Hugues de Latude]
 40.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Resa omkring Jorden af Herr de la Perouse åren 1785 och följande. Sammandrag.

      Stockholm: Johan Pfeiffer, 1799. Small octavo; in attractive contemporary Scandinavian half calf. Rare Swedish edition of the voyage of La Pérouse, whose fame was so widespread that there was a ready market for accounts of his voyage across Europe and beyond. Within four years of the publication of the official French edition in 1797, translations appeared in London, Edinburgh, Paris, Stockholm, Leipzig, Berlin, Copenhagen, Haarlem, St. Petersburg, Boston, and Amsterdam.This Swedish version was prepared by Samuel Ödmann from the octavo French edition. He also provides a preface. Not in the catalogue of the Hill collection; Ferguson knew the book only from copies in the Mitchell Library and the Kroepelien Collection, Oslo. A few light spots, but a very good copy.

      [Bookseller: Hordern House]
 41.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Recherches sur les moyens de perfectionner les canaux de navigation et sur les avantages des petits canaux dont les bateaux auraient depuis deux jusqu'à cinq pieds de large, et pourraient contenir une cargaison de deux à cinq tonneaux. On y a joint des observations sur l'importance des communications navigables, une description étaillée de machines à la faveur desquelles on établirait ces communications à travers les pays les plus montueux, sans le secours des sas d'écluses et des ponts acqueducs. Avec des dessins de constructions nouvelles d'acqueducs et de ponts en bois et en fer.

      Paris, Dupain-Triel, Bernard, (1799). ____ Première édition française. Le Directoire accorde un brevet pour quinze ans au "citoyen Robert Fulton, ingénieur demeurant à Paris, rue du Bacq" pour "un nouveau système de canaux navigables sans écluses, au moyen de plans inclinés et de petits bateaux de forme nouvelle." Il proposait la construction de bateaux à petites roues pouvant ainsi franchir les plans inclinés. Le cahier O a été relié à la fin. Illustré par 7 planches dépliantes. [Relié avec :] - GUÉRIN, BIDAULD, Louis LACOSTE & LACOSTE jeune. Précis historique du Canal du Languedoc ou des Deux Mers, servant d'explication au plan en relief de ce canal. Paris, Roblot-Gondar, (1808). In-8 de 38 pp. [Relié avec :] - DUCROS, J.A. Mémoires sur les quantités d'eau qu'exigent les canaux de navigation. Suivis du rapport fait par R. Prony. Paris, An IX (1801). In-8 de 78 pp., 1 planche dépliante. Intéressant recueil sur les canaux, les deux dernières pièces sont rares. Une charnière restaurée. *****. In-8. [201 x 120 mm] Collation : XVI, 247 pp., 7 planches h.-t. Demi-basane brune, dos orné. (Reliure de l'époque.).

      [Bookseller: Hugues de Latude]
 42.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        An Inquiry into the Symptoms and Causes of Syncope Anginosa, Commonly Called Angina Pectoris....

      London: sold by Cadell and Davies, 1799. 1st Edition. Hardcover. 8vo - over 7¾ - 9¾" tall. 8vo (224x138 mm). [6], [1] 2-167 [1], iii [1] pp. [bound with] BUTTER, William. A Treatise on the Disease commonly called Angina Pectoris. London: [Printed for J. Callow, by T. Harper, Jun. & Co.], 1806. [3], 8, [3], 10-62, [2] pp. Two works in one volume. Contemporary half sheepskin with spine gilt (little wear to hinges and spine ends), green endpapers, small shelf label to front pastedown. Little age-toning and faint occasional spotting, small blue sticker to top corner of p.54. A fine copy with ample margins. ----I. Garrison-Morton 2888; Norman 1646; Heirs of Hippocrates 1127; Osler 3622; Wellcome IV, p. 309. - FIRST EDITION, EXTREMELY RARE. "In this important contribution to the understanding of the coronary circulation, Parry... reports on several patients suffering from what he termed 'syncope anginosa' and concludes that the condition is caused by disease of the coronary arteries' (Heirs of Hippocrates). The author was a lifelong friend of Edward Jenner; he delayed publication of the present work because Jenner had diagnosed John Hunter as having angina pectoris and Parry did not want to alarm Hunter with the detailed information included here. Rare at auction, one copy sold for $34,100 at Sotheby's (Medical Library of Dr. Meyer Friedman sale, 2001). II. Hirsch I, p. 788. The second edition of a work on angina pectoris by William Butter (1726-1805), originally printed in London in 1791. Very Good....

      [Bookseller: Milestones of Science Books]
 43.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        La guerre des dieux anciens et modernes. Poeme en dix chants. [Ensemble] Les nouveaux saints. [Ensemble] Qu'est-ce que la théophilantropie ? [Ensemble] La religion naturelle est-elle absurde ? [Ensemble] Sur la philosophie

      Chez Didot. First Edition, peppered with a frontispiece by Cochin engraved by Sornique. New saints. In Dabin. Paris. 1801. Third Edition. André Marie Chénier. What the théophilantropie? At the claissique library. Paris.1801. Natural religion is it absurd, intolerant, contrary to popular belief, and it leads to fanaticism? Shopping is the Pont Michel. Year 6. On philosophy. Year 9. NTSS Full green morocco time. Smooth back adorned with grotesque braces, roulette tail and head. Part of title in red morocco. Roulette border on covers. Gilt edges. A small loss in mind. A dull corner. Friction head and joint. The frontispiece was lined with a paper backing. Lovely copy. The war of the gods is a satirical poem in which the gods of the Christian religion and those of the Greco-Roman mythology clash; it gave rise upon its release to numerous complaints, and put him in the same time very high in this type of production, the quality of language and style. The first editions are sought for the following were all redacted. Following this famous poem Parny, an amateur brought together several texts from the same contemporary reflecting the situation of religion in France; texts illuminate them, and help to understand the circumstances that could give rise to the poem Parny. The second text Chénier is it also a satire on religion and philosophy. The théophilantropie was born in 1797, movement placing the love of God and men before all things and away from the church. The following article is a defense of natural religion and its followers. Last text approximates natural philosophy and religion, and rejects any superstition. Bookplate Auguste Dide. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! Chez Didot à Paris 1799 - An VII In 12 (9,5x15,8cm) 202pp. ; (2) 24pp. ; 72pp. ; 24pp. ; 24pp. relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 44.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Illustratio iconographica insectorum quae in musaeis parisinis observavit et in lucem editit Joh. Christ. Fabricius, praemissis ejusdem descriptionibus ; accedunt species plumirae, vel minus aut nondum cognitae. Volume 1 seul

      Petri Didot natu majoris. Originale.binding full carton of publisher, faded back awkwardly restored Edition using an adhesive patch cream boards and dirty with scrapes and miss angular corners strongly émoussés.Deux foxing at the beginning and end of the volume, without missing a small tear on pages 17-18, is some exemplary rousseurs.Notre complete its 10 color plates in-fine.Précieux autograph dedication signed by the author (Georges) Cuvier.Rare incomplete copy of its volumes II and III, introduced in the state but a prestigious provenance. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! Petri Didot natu majoris Parisiis (Paris) Anno VII (1799) 26x35cm relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 45.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        A Voyage Round the World, performed in the Years 1785, 1786, 1787 and 1788, by the Boussole and Astrolabe, under the command of J.F.G. de la Perouse.

      London: G.G. and J. Robinson, 1798-1799. Total of three volumes, comprising two quarto text volumes with an engraved portrait frontispiece, and a folio atlas with portrait, engraved title and 69 maps and plates; from the Kings Inn library at Dublin (with a few old stamps and a cursive title-page notation); recent black half morocco with gilt lettering and ornament. The best English edition of La Pérouse, the first to contain a full translation of the French original, and a handsome set with two substantial volumes of text and a folio atlas. Abridged translations had appeared in 1798, but this was the first publication of a complete translation of the French original, and the first English publication of the complete set of images of the expedition. Most of the engraved plates are by Heath, engraver of some of the plates for Cook's third voyage. The translator modestly announces: 'The book now laid before the world is one of the most magnificent in its conception, and recent in its execution'.This edition is rare on the market.The disappearance of the entire La Pérouse expedition overshadows what was in reality a great Pacific voyage. While primarily a voyage of exploration and discovery, the possibilities of the fur trade and of French expansion into the Pacific and Asia were evidently investigated in depth.The most significant results of the voyage are the charts of the imperfectly known Asiatic side of the Pacific. En route to Kamschatka, La Pérouse was the first to safely navigate and chart the Japan Sea and the strait between the island of Sakahlin and the northernmost island of Japan, which bears his name. At Kamschatka he received instructions to proceed to Australia to assess the extent of British plans in New South Wales. Travelling via Samoa where he discovered Savaii, Manono and Apolima islands in December 1787, and through the Tongan group, he arrived at Botany Bay in January 1788, just hours after Governor Phillip had arrived with the First Fleet.La Pérouse's habit of forwarding records whenever opportunity offered ensured their survival. The first portion was forwarded by sea from Macao; the second (Macao to Kamschatka) went overland with De Lesseps, and the final despatches from Botany Bay. Intermittent foxing affects the atlas, yet a very good set.

      [Bookseller: Hordern House]
 46.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Voyage aux sources du Nil

      New illustrated edition, after the original was published in 1790. Our edition presents good volume atlas consists of a map and twenty-two engraved plates by Tardieu the Elder. The first board was connected frontispiece of the first volume of text. Cardboard brown time marbled paper. Parts of title and volume number (inset) of green and purple leather. Some corners bumped. Lovely copy costs.The expedition of James Bruce, Scottish, had a stated purpose, discover the sources of the Nile; After disembarking in Alexandria He traveled throughout Ethiopia, and in the deserts of Egypt. It is near Khartoum he located the source of the Blue Nile. James Bruce can be considered one of the earliest scientific explorers on earth, it is indeed with great rigor that amassed specific knowledge of geography, flora and fauna, meteorology ... Also Journey to the sources of the Nile is certainly one of the best travel narratives on Africa. The first three volumes cover the customs, trade, institutions; the fifth and final volume deals of Natural History. Chez Lepetit à Paris An VII in-18 (8,5x13,5cm) 237pp. et 225pp. et 244pp. et 255pp. et 255pp. et 223pp. et 213pp. et 258pp. et 108pp. (2) 9 volumes reliés

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 47.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        An Act for Continuing, Until the Twenty-Fifth Day Of March One Thousand Eight Hundred And Two, Several Laws Relating to the Transportation of Felons and Other Offenders...

      London: George Eyre & Andrew Strahan, 1799. Printed bifolium, pp. [461]-462, armorial letterhead, last 2pp. blank. Uncommon: a significant eighteenth-century Act of Parliament amending and continuing the practice of transportation.It was in 1784 that the English government proclaimed the legal reinstitution of transportation, with "An Act for the effectual Transportation of Felons and Other Offenders" (Ferguson, 3) and its companion Act for Scotland (Ferguson, 4bb). These two 1784 Acts laid out all of the basic conditions of transportation, but interestingly had time limits imposed, which meant that they could not last indefinitely, and that continuations were required periodically. The present 1799 Act is just such a continuation, continuing the practice for the length of the current session of Parliament, due to be completed in March 1802. Very good.

      [Bookseller: Hordern House]
 48.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Méthodes analytiques pour la détermination d'un arc du méridien ; précédées d'un mémoire sur le même sujet, par A. M. Legendre.

      Paris, Duprat, 1799, (an VII). ____ Première édition. Jean-Baptiste Delambre (1749-1822) décrit ses travaux, avec Méchain, pour déterminer la mesure de l'arc du méridien entre Dunkerque et Barcelone, à l'origine du système métrique. Il finit ses calculs et publia le résultat complet de cet immense travail de 1806 à 1810. L'ouvrage contient aussi la "Méthode pour déterminer la longueur exacte du quart du Méridien" par Legendre et des "Observations" du même sur le présent mémoire de Delambre. Illustré par 2 planches dépliantes hors-texte. Les pages de titre et de faux-titre sont assez fortement brunies, dos restauré. *****. In-4. [255 x 191 mm] Collation : XV, (1), 176, (16), 6, (2) pp., 2 planches h.-t. Veau marbré, dos orné, étiquette de titre en basane rouge, filet doré sur les plats, tranches rouges. (Reliure de l'époque.).

      [Bookseller: Hugues de Latude]
 49.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Exposition du systême du monde

      De l'imprimerie de Crapelet, chez Duprat. Mentioned second edition. The first edition was published in 1796. Sheepskin Full flamed contemporary. Smooth back ornate coffered nets and stars. Part of title in red morocco. Cap head torn off. Last box tail ripped off. Upper joint split of 10 cm. Back insolated. Rubbed together. Bites on the first page of text. Astronomical treatise, though still general since Laplace give momentum in Celestial Mechanics in five volumes, the exposure of the world system is determinative of the final advent of mathematics in the field of astronomy . Laplace shows especially his philosophical position, that of an absolute determinism. "We must therefore consider the present state of the universe as the effect of its previous state and as the cause that will follow." Mathematics become the preferred tool for probing it is impossible to know and see, as the hypothesis of black holes Aura Laplace. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! De l'imprimerie de Crapelet, chez Duprat à Paris 1799 in-4 (19x26cm) viij, 351pp. relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 50.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.