The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1739

        [Plate illustrating the defeat of the Spanish Armada by the English Fleet under the command of Lord Howard of Effingham in 1588] [Pl. X]

      London: John Pine, 24 June 1739. Engraved plate printed in blue. Very good condition. 14 5/8 x 23 5/8 inches. A beautiful plate from a highly decorative series of great historical value. This fine image is from Pine's The Tapestry Hangings of the House of lords Representing the several Engagements between the English and Spanish Fleets, in the ever memorable Year 1588... Shortly after the defeat of the Armada, Lord Howard of Effingham commissioned a series of charts of the various phases of the action from Robert Adams. Adams' works were then passed on to H.C. Vroom, who produced a collection of tapestry designs based on them. These designs were subsequently woven by Francis Spring of Haarlem in Holland. The completed works were later sold to James I and eventually ended up in the House of Lords. Since almost all of the hangings perished in the fire of 1834 at the Palace of Westminster, the plates from this series constitute the only visual record of these valuable images. Cf. Berlin Catalogue 1677.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 1.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Storia dell?Accademia Clementina di Bologna aggregata all?Istituto delle Scienze e delle Arti.

      In Bologna, Per Lelio dalla Volpe, 1739. PRIMA EDIZIONE. Due Volumi in 4to grande (cm. 30); frontespizio in rosso e nero; pp. (20), 434, (2); (10), 391, (1) + 4 grandi tavole incise più volte ripiegate: Pianta del Palazzo, Facciata, Spaccato Piano superiore; con 51 splendidi ritratti in ovale con ricche cornici a piena pagina. Belle legature coeve in piena pergamena rigida; tagli spruzzati. Stampato su carta pesante a pieni margini. Axs

      [Bookseller: Libreria Bongiorno Paolo]
 2.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Le Antichita' d'Aquileja profane e sacre, per la maggior parte finora inedite, raccolte, disegnate, ed illustrate.

      Venezia (Venice), Giambatista Albrizzi, 1739. Folio. Beautiful cont. Cambridge-style full-calf bdg. w. six raised bands on back, back richly gilt, boards blindtooled and w. gilt line-borders, all edges blind-tooled. Corners slightly bumped and edges w. a bit of wear, but very well-preserved and tight bdg. Internally very nice and clean w. a small repaired tear to t-p. and f. 3, minor brownspotting to t-p. and upper margin of a few other leaves. Engr. frontispiece by Zucchi after Bertoli, t-p. in red and black w. engr. title-vignette, engr. text-vignettes and 665 text-illustrations, most of them engr., some full-page. Frontisp., (14), 444, 36 (Indexes) pp.. First edition of this excellent and richly illustrated work on Italian antiques, inscriptions etc. from the city of Aquileja in Northern Italy. Originally by the author intended to be volume one of three, but the other two volumes never appeared.The city of Aquileja was founded as a Roman colony in 181 BC. Because of it being located where the trade routes from Italy, the East, and the countries beneath the Alps met, Aquileja became of great military and commercial importance. In the 4th century it was usually the seat of the reigning emperors. Bertoli (1676 - 1759), also called l'abbé Jean-Dominique, was an Italian literary and antiques-collector. This is his only work. Graesse 1:351

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        En kort Beskrifning öfver Den wid Wästra havfwet belägna, wäl bekanta och mycket berömliga Siö= Handel= och= Stapul= Staden Götheborg

      utur åtskillige trowärdige Historie=Böcker, gamla Bref, Minnesmärken och andra tilförlåtelige Bewis, både med nöje och flit sammanletade. Götheborg, Joh. Ernst Kallmeyer 1739. (8),231,(5) s. + utvikbar graverad planritning av staden + 4 graverade planscher (G. Swensson). Samtida hårt nött kalvskinnband. Rygg skadad vid huvud och fot med bitar borta samt med fläck på ryggens övre del. Ett fåtal marginalanteckningar. Inlagan med sporadiska lagerfläckar, oftast i marginalen. Även på ett par av planscherna. Bläckfläck i marginalen sidan 90-91. Namnteckning Eugen Thorburn 1898 på titelbladet. Anteckningar på försättsbladet. 21 x 17 cm

      [Bookseller: Antiquaria]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Figur-bibel, thet är/ the förnämste gamla och nya testamentsens historier, uti 230 större och mindre tydelige figurer afsatte/ med bifogad tideräkning å ena, och kort figurens förklaring å andra sidan/ jemte små läro-rim under, til förmodelig upmuntring at flitigt läsa then heliga skrift/ författad.

      Sthlm, Kongl. tryckeriet, 1739. 4:o. (6),120 s. Med ett stort antal träsnitt i texten. Titelsidan tryckt i rött och svart. Ganska nött skinnbd från 1700-talets andra hälft med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och grön titeletikett i glättad papp. Ryggen med spricka nederst i bakre ytterfals. Genomgående med stor fuktrand och några småfläckar. Smårevor här och var som någon gång når in i texten, t.ex. på s. 103. Bortrivet övre hörn på s. 81-82 med förlust av några bokstäver. Med Thore Virgins namnteckning på insidan av frampärmen daterad den 29 september 1944 och dennes guldpressade pärmexlibris.. Hellman Den svenska bibeln genom tiderna s. 56. Variant utan prisuppgift på sidan 120. Den första svenska figurbibeln utkom 1706, men inget komplett exemplar är bevarat. Detta är den andra upplagan och 1777 trycktes en tredje. 1739 års utgåva redigerades av Sven Digelius. Bilderna är bl.a. hämtade ur Gustav II Adolf-bibeln (174 av de 230 illustrationerna) och fick stor betydelse som inspirationskälla för folklig bildkonst, inte minst för dalmålningarna. Bilderna importerades från Tyskland i form av gjutna klichéer och framställdes av guldsmeden Jacob More i Hamburg, hans signatur "IM" återfinns på många av bilderna

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        En kort beskrifning öfwer den wid wästra hafwet belägna, wäl bekanta och mycket berömliga siö- handel- och stapul-staden Götheborg, utur åtskillige trowärdige historie-böcker, gamla bref, minnesmärken och andre tilförlåtelige bewis, både med nöye och flit sammanletad.

      Göteborg, J. E. Kallmeyer, 1739. 4:o. (8),231,(5) s. & 4 grav. plr & 1 utvikbar grav. karta. Mörkbrunt hklbd från 1800-talets mitt med sparsamt guldornerad rygg och stänkta snitt. Bakre pärmen ngt blekt upptill. Pappersförtunning och små hål i nedre marginalen på s. 5 och 11. Lätt lagerfläckig. Ngt bruntonad på s. 169-208 och 225-31. En gammal beskuren bläcksignatur och numrering i nedre marginalen på titelsidan, sannolikt av Gustaf Celsing. Från Biby.. Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 527. Aberstén Bibliographia Gothoburgensis 2. Hesse Svensk numismatisk bibliografi 0650. Med hyllningsdikter av E. Poppelman, E. Wall och A. D. Leenberg. Några av planscherna är signerade Gudmund Svensson (1687-1744). Ett kapitel behandlar stadens handel och bl.a. Ostindiska kompaniet. Eric Cederbourg (död 1758) var rådman i Göteborg

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Huus- och rese-apotheque.

      Anno 1739. Sthlm, P. Hesselberg, 1764. 12:o. 22,(1) s. Häftad i lite trasigt och defekt samtida marmorerat omslag. Enstaka lagerfläckar. Bra ex.. Waller 4438. Första upplagan av denna ovanliga skrift utkom 1739. Författaren (1709-93) var en av Urban Hiärnes söner och känd för sina läkemedel, bl.a. "Hiärnes plåster". Han var Ulrika Eleonoras läkare

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 7.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Kortt anwisning til bönen eller innerlig christendom och sanskyllig guds-tienst i andanom.

      Tryckt åhr 1739. 12:o. (24) s. + (GUYON, JEANNE MARIE BOUVIER de la MOTTE) Kortt sätt och medel til at bedia/ hwilket alle helt lätt kunna i öfning ställa/ och i så måtto uti en sann christendom inom ganska liten tid underbarligen tilwäxa. Tryckt åhr 1739. 12:o. (14),125,(1,2 blanka) s. + BROMLEY, THOMAS. Wägen till hwilo-sabbathen igenom siälenes fortgång uti nya födelsen. Först på engelska språket beskrefwen [...] sedermera på tyskan öfwersatt/ och nu på swenska språket i liuset gifwen. Tryckt åhr 1740. 12:o. 120 s. Samtida mörkbrunt mönsterpressat skinnbd med upphöjda bind, blindpressade pärmbårder och helt guldsnitt, som nästan är helt bortnött. Pärmhörnen stötta och skinnet skrapat vid falsarna. Spruckna och svaga inre falsar. En gammal anteckning på insidan av främre pärm och på försättsbladet. Litet maskhål i övre pärmhörn och vidare i inlagan till s. (8) i första arbetet. Genomgående ngt småfläckig. Pappers- och tråkiga textförluster på sista bladet i det första arbetet. Från Ericsberg.. Åhlén & Åhlén Censur och tryckfrihet 17.103. De två första skrifterna är översatta och utgivna av Sven Rosén och troligen tryckta i Altona enligt Bygdén. Rosén blev landsförvisad bl.a. med anledning av dessa skrifters utspridande och de konfiskerades. Även den sista skriften har sannolikt att göra med Sven Roséns radikala pietistiska väckelserörelse och den har en liknande typografi som tyder på att den är tryckt utomlands. Skrifterna bidrog till att den svenska censurlagstiftningen skärptes under 1740-talet. Sven Rosén (1708-50) föddes i Blidbergs socken och blev avstängd från Uppsala universitet på grund av bristande renlärighet. Han hamnade i pietistiska kretsar i Stockholm och blev snart radikalpietisternas ledande förkunnare. Under lång tid drev myndigheterna processer emot honom innan de lyckades få honom evigt landsförvisad. Han hamnade då i Tyskland, där han tog intryck av herrnhutismen och reste som missionär för dem till Nordamerika där han dog i Pennsylvania 1750. Madame Guyons arbeten tillhörde pietisternas favoritlitteratur och detta är en av de endast tre titlar som blivit tryckta i svensk översättning i gammal tid, då hennes böcker inte fick tryckningstillstånd av den teologiska censuren. Bromley var en av de radikalaste religiösa fritänkarna och förkastade äktenskapet och de flesta religiösa dogmerna. Följaktligen jagades hans skrifter av den svenska censuren; exempelvis strök censorn Benzelstierna ut hans böcker ur bokauktionskataloger ifall de dök upp där. "Wägen till hwilo-sabbathen" är den enda titel som trycktes på svenska i äldre tid. Originalets titel var "The way to the sabbath of rest. Or, the souls progresse in the work of regeneration." En ny svensk upplaga utkom 1826

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 8.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Bertoldo bertoldino e cacasenno in ottava rima con argomenti, allegorie. in venezia, presso francesco storti, 1739.

      Cm. 17, pp. (16) 340 (4) + 256. Antiporta figurata, ritratto del'autore in xilografia a mezza pagina e 20 tavole poste all'inizio di ciascun canto (B. Crivellari inc.). Il tutto finemente inciso in rame. Solida ed elegante legatura coeva in piena pelle (francese?), dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli colorati e sguardie marmorizzate. Qualche minima fioritura, ma molto ben conservato. Edizione che si propone come ristampa dell'impressione bolognese (Della Volpe) del 1736, con gli stessi rami (in forma ridotta) e le annotazioni contenute nella preziosa tiratura in-4. Curiosamente le altre copie censite (compreso Iccu) non menzionano le 256 pagine aggiunte di annotazioni.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 9.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Philosophiae Naturalis Principia Mathematica...Perpetuis Commentariis illustrata, communi studio PP. Thomae Le Seur & Francisci Jacquier, 4 volumes (1739-1742)

      Geneva: Barrillot & Filii. 1739-1742. First printing. Hardcover. Good. First Jesuits edition, 1739-1740-1742, 3 volumes bound in 4, 4to, contemporary calf, raised bands, gilt decorated spine compartments, spine labels, title pages printed in red and black, pp. xxxv, [i], 548; [viii], 422, [ii]; [viii], xxviii, 703, [i], illustrated. Good set, would benefit from expert restoration. Volume I: recent endpapers, brown cloth reinforcement to outer joints and half of spine (probably removable with care), boards good+ with light wear and rubbing to corners. Volume II: about very good, splitting to outer joints, light wear to boards, but original endpapers have kept boards firmly attached, light wear to spine labels. Text clean and bright. Volume III: about very good; front endpaper has been glued to itself down at the inner hinge, which has created a slight split between flyleaf and title page, outer joints both show cracking, rear endpaper has kept lower board firmly attached, light rubbing of binding, text clean and bright. Vol. IV was not published with separate title page but is a continuation of the third volume. Like the 3rd volume, it is crudely glued along front inner hinge, causing a split between the flyleaf and first blank. Both outer joints cracked, boards moderately rubbed, contents nice and clean. Laid loosely in are the two flyleaves (front and rear) from the first volume, which have two old ownership signatures from the 18th Century from two Cambridge students (or dons), one named Armstrong, the other possibly named Benwick. Text complete. Handsomely housed in mylar clear jackets. With special custom clamshell slipcase.

      [Bookseller: Caliban Books ABAA-ILAB]
 10.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Regni Davidici et Salomon Descriptio Geographica et Historica, una cum delineatione Syriae e Aegypti - juncta est huic operi Consideratio Urbium Maximarum Veterum et Recentiorum -

      Norimberge [Nuremberg]: In Officina Hoffmaniana -, 1739. (HOLY LAND) First edition. Folio. Title-page in red and black. 6 large folding engraved maps colored in outline, and 14 engraved plates and plans, all but one hand-colored, all after designs by Hasius. Later half black morocco and marbled paper boards, fine copy, plates and text immaculate . A beautiful book on the historical topography of the Holy Land and its surrounding regions, including Greece, Turkey and Cyprus to Egypt, Syria, up to the Caspian Sea. Johann Matthias Hase (1684-1742; also known as Haas; Has; Hasius; Haase) was professor of Mathematics at the University of Wittenberg from 1720, but his most enduring fame was as a cartographer. Here Hase has created 6 large, fine historical maps of Egypt, the Holy Land and the Near East - indeed, most of the Mediterranean - showing the region from the reign of David and Salomon (10th century BC) through that of Herod (end of 1st century BC). In the second part Hase presents descriptions and plans of the most important cities in the world (past and present), including Beijing, Kyoto, St Petersburg, Alexandria, Sinngan Fou (Singapore?), Campion, Su-Tscheu, Lima, Rome (ancient and now), Paris, London, etc

      [Bookseller: James Cummins Bookseller]
 11.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        [MANUSCRIPT BRITISH ROYAL COMMISSION ON VELLUM APPOINTING ROBERT DINWIDDIE AS INSPECTOR GENERAL OF CUSTOMS FOR THE COLONIES OF BARBADOS AND THE LEEWARD ISLANDS]

      London. March 29, 1739.. Original manuscript document on vellum, 13 3/4 x 16 3/4 inches. Embossed paper seal of the British Customs Commissioners Office affixed to the left margin on the recto; and three small, blue, paper tax stamps (totaling 18 pence) affixed to the upper margin on the recto. Small paper seal of King George II affixed to the verso. Old folds. Lightly soiled. Very good. Matted. This manuscript British royal commission appoints Robert Dinwiddie to the position of inspector general of Customs for the Colonies of Barbados and the Leeward Islands. It was issued near the beginning of a long career as a colonial administrator that saw Dinwiddie ardently root out financial corruption in the British colonies in the Caribbean, and would eventually culminate in Dinwiddie's appointment as lieutenant governor of Virginia. As Virginia's acting governor, he would play a crucial role on the colonial frontier in the early years of the French and Indian War. Dinwiddie came from a family of traders and merchants, and in 1727 he was made collector of customs for Bermuda. In 1738 his purview was expanded, and he was appointed surveyor- general of the Royal Customs for the Southern Part of America, which included the Bahamas, Jamaica, and the American colonies from Pennsylvania southward. The present commission was issued just a year later, and appoints Dinwiddie as inspector general of duties for Barbados and the Leeward Islands, including investigating the "Dutys of Four and a half percent payable to His Majesty." Dinwiddie had uncovered customs frauds in Barbados and the Leeward Islands in 1738, and this commission officially invests him with powers "for examining into the behavior and conduct of the Surveyor General, the Collectors, the Comptrollers, Searchers, and all other officers, clerks and persons appointed or employ'd in the managing charging or collecting the said Dutys according to such orders and instructions as we have already or shall hereafter give to the said Dinwiddie for that purpose." In this office he would charge several customs officials, including Edward Lascelles, with false entries, fraudulent sales, and corruption, and dismiss them from office. Dinwiddie was praised and criticized for his activities in Barbados, and the royal customs commissioners later characterized his work as proceeding with "more zeal than prudence" (see ANB). Dinwiddie's greatest fame in the American colonies came with his appointment as lieutenant governor (and de facto acting governor) of Virginia. In 1753 he sent George Washington to push French commissioners south of the Great Lakes to abdicate lands claimed by Virginia. Dinwiddie's demand and the French rejection of it was one of the precipitating factors in the French and Indian War, and he was a significant early patron of George Washington's military career. The present customs appointment is signed in manuscript by Lord Thomas Fairfax (1693- 1781), proprietor of the Northern Neck of Virginia, as well as three of his colleagues in the Customs Commissioners Office, including John Evelyn, R. Corbet, and one other. Descended by his mother of the Culpeper family, which had for generations been intimately involved with Virginia affairs, Fairfax played an active role in the colony's frontier development, first venturing there in 1735 and then permanently residing in Virginia from 1747 until his death in 1781. In 1754, at the request of Gov. Dinwiddie, Fairfax assumed duties as a lieutenant in Virginia's frontier militia. The DAB says of Dinwiddie: "His career as colonial administrator was marked by vision, strength, attention to detail, and untiring energy. As the man who precipitated the struggle which brought about the downfall of New France, he is a figure of first importance in the early history of the American continent." Dinwiddie: DAB V, pp.316-17. ANB 6, pp.620-21.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A Natural History of Uncommon Birds - Gleanings of Natural History

      London: For the Author at the college of Physicians, [1739] -1743 - 1764. 2 works in 7 volumes. Folio (11 4/8 x 9 inches). Subscribers' list, general title-page in volume one (some spotting). engraved vignette title-page and hand-colored etched emblematic frontispiece in each volume one, engraved portrait, 362 etched plates with original hand-coloure and one uncoloured etched plate 'Samojeed'. EXCEPTIONALLY FINE contemporary red straight-grained morocco, each cover decorated with gilt borders of triple fillets and fine cross and ball roll tool, with fine corner ornaments of lilies, the spine in six compartments with five double raised bands, gilt-lettered and decorated, board edges and turn-ins gilt, green stained endpapers, all edges gilt, by C. KALTHOEBER, with his ticket on the verso of the front free endpaper ("Gleanings" volumes misnumbered V [II], VI [III], and VII [I]). Provenance: George Spencer-Churchill, fifth duke of Marlborough (1766-1840), politician and book collector, Christie's New York, 15th December 2005, lot 586. First edition, and AN EXCEPTIONALLY FINE SET IN A SUMPTUOUS BINDING OF ONE OF THE MOST IMPORTANT OF ALL EIGHTEENTH-CENTURY NATURAL HISTORY WORKS. One of the most important of all eighteenth-century natural history works, "at its date of issue, the "Natural History" and "Gleanings" was one of the most important of all bird books, both as a fine bird book and as a work of ornithology. It is still high on each list" (Fine Bird Books). As a young man Edwards soon found himself in the company of the most influential natural historians, collectors and artists of the 18th-century. Among Edwards' first patrons was Sir Hans Sloane, he was taught to etch by the celebrated Mark Catesby (in 1754 he would publish the second edition of Catesby's "Natural History..."), he worked with the Bartrams of Philadelphia and Linnaeus in Sweden. The first volume of "A Natural History of Uncommon Birds" was published to great acclaim in 1743, and gained him nomination for fellowship of the Royal Society although he withdrew his candidacy. Second and third volumes followed in 1747 and 1750 which won him the coveted Copley medal of the Royal Society. The last volume appeared in 1751 at which time he stated that age and infirmity precluded further work. However in 1758 he published the first volume of his "Gleanings of Natural History", the second in 1760, after which he sold his entire portfolio to the Marquess of Bute, "...resigned as bedell to the College of Physicians, and retired to a house in Plaistow. From there he still visited the college and the Royal Society and, stimulated by his drawings of South American birds captured from the French by Earl Ferrers, published a last volume of "Gleanings..." in 1764. Bibliographically Edwards' "a Natural History..." is complicated. A large number of possible variants exist, but what is certain is that it was hugely successful and went through a number of transformations whilst under Edwards' control, including the issuing of a French edition of the text. Shortly after he retired in 1769 he sold "to Mr. James Robson, Bookseller all remaining copies of my "Natural History" coloured under my immediate inspection, together with all my copper-plates, letter-press, and every article in my possession relative to it. and that my labours may be handed down to posterity with integrity, truth and exactness, I have delivered into his hands a complete set of plates, highly coloured by myself, as a standard to those Artists who may be employed in colouring them for the future" (George Edwards, declaration quoted in Robson's Some Memoirs. of George Edwards, dated May 1st, 1769). Robson continued to issue sets, again with various changes, and a final edition appeared in 1802-1806, published by W. Gardiner and Messrs. Robinson. Nissen IVB 286, 288; Fine Bird Books, p.73; Anker 124, 126; Lisney, p.128 seq. Catalogued by Kate Hunter..

      [Bookseller: Arader Galleries]
 13.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        RECUEIL DES MEMOIRES QUI ONT ÉTÉ PUBLIÉS AVEC LES CARTES HYDROGRAPHIQUES, QUE L'ON A DRESSÉES AU DÉPOT DES CARTES & PLANS DE LA MARINE, POUR LE SERVICE DES VAISSEAUX DU ROI PAR ORDRE DU MINISTERE, DEPUIS L'ANNÉE 1737. JUSQU'EN 1751

      [Paris. 1739-1764, collective title issued circa 1767].. Twenty-four (of thirty possible) pamphlets bound together, as issued, detailed below. Signed and paginated separately. Collective titlepage, 6pp. avertissement. Quarto. Contemporary calf, spine gilt with leather label. Extremities lightly worn. Minor foxing and soiling. Very good. The collected works of French cartographer, Jacques Bellin, discussing many of his important cartographic projects. All of these pamphlets were issued seperately, and we have seen various ones in contemporary wrappers and clearly published individually. This collection includes his rare and important REMARQUES SUR LA CARTE DE l"AMERIQUE SEPTENTRIONALE..., first published in 1755. The first 75pp. are devoted to a description of Canada, working from east to west and ending with the Northwest Coast. Here, as Lada-Mocarski notes, "Bellin very wisely admits the lack of knowledge covering this territory...this is an example of one French geographer of note who did not swallow the story of Delisle and Buache regarding the so- called Admiral de Font discoveries and the existence of the Mer de l'Ouest." The remainder of the book describes what is now the United States, beginning with the British colonies, but with an extensive discussion of Louisiana, the Mississippi, and the lands to the west. The final section describes New Mexico and California, in which Bellin notes the work of Kino and his discoveries. The cartographer, Bellin, was employed for more than five decades in the French Hydrographic Service, where he served as the first Ingénieur hydrographe de la Marine. Commissioned to develop new surveys of the coasts of France and then the known coasts of the world, these were published, respectively, as LE NEPTUNE FRANÇAIS in 1735 and HYDROGRAPHIE FRANÇAIS between 1756 and 1765. Bellin also published a PETIT ATLAS MARITIME with 580 charts and plans of harbors, issued in five volumes in 1764. The titles present in this volume are as follows, with the original date of publication noted. 1) Catalogue des cartes hydrographiques...1755. 4pp. 2) Remarques sur la carte réduite des parties connues du globe terrestre...1755. 16pp. 3) Observations sur la carte reduite des Mers du Nord...1751. 8pp. 4) Observations sur la construction de la carte de l'Ocean Occidental...1751. 12pp. 5) Observations sur la construction de la carte de l'Ocean Meridional...1739. 18pp. 6) Observations sur la construction de la carte de l'Ocean Oriental ou Mers des Indies...1740. 35pp. 7) Observations sur la construction de la carte des mers comprises entre l'Asie & l'Amérique, appellées par les navigateurs Mer du Sud & Mer Pacifique...1741. 20pp. 8) Observations sur la carte de la manche...1749. 4pp. 9) Remarques sur les Isles de Jersey, Grensesy, et Aurigny, pour joindre aux cartes de ces isles...1756. 23pp. 10) Observations sur la carte du Golfe de Gascogne...1750. 6pp. 11) Remarques sur la carte reduite des Isles Açores...1755. 10pp. 12) Observations sur la carte reduite des costes d'Espagne et de Portugal...1751. 4pp. 13) Remarques sur la carte réduite en deux feuilles, des cotes occidentales d'Afrique, depuis le Detroit de Gibraltar, jusqu'a la Riviere de Sierra Leona...1753. 18pp. 14) Observations sur la carte générale des costes de Guinée, depuis le Riviere de Sierra-Leona, jusqu'au Cap de Lopés-Gonsalvo...1742. 8pp. 15) Remarques sur la carte, en deux feuilles, des cotes occidentales d'Afrique, depuis l'Equateur jusqu'au Cap de Bonne-Espérance...1755. 7pp. 16) Remarques sur la carte réduite des Isles Philippines...1752. 7pp. 17) Observations sur la carte du Golphe du Mexique, et des Isles de l'Amerique...1749. 17pp. 18) Observations sur la carte de l'Isle de Saint Domingue, et de ses débouquemens...1750. 8pp. 19) Remarques sur la carte du Golfe Saint Laurent, Isle de Terre-Neuve, & partie de la cote de Labrador, en deux feuilles...1764. 11pp. 20) Observations sur la construction de la nouvelle carte de la Méditerranée...1737. 8pp. 21) Observations sur la construction de la carte de l'Archipel...1738. 8pp. 22) Remarques sur les cartes du Neptune François...1751. 15pp. 23) Lettre de M. B***, ingenieur de la marine, a M. ... de l'Académie Royale des Sciences. De Paris, le 2 Mars 1740. 8pp. 24) Remarques sur la carte de l'Amerique Septentrionale, comprise entre le 28e et le 72e dégré de latitude, avec une description geographique de ces parties. 1755. 131pp. ...Amerique Septentrionale: HOWES B337. LADA- MOCARSKI 13. LANDE 29. SABIN 4559. TPL 6408.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        ZIONITISCHER WEYRAUCHS-HUGEL ODER: WYRRHEN BERG

      Germantown: Christopher Saur, 1739.. [12],792,[14]pp. Thick octavo. Contemporary calf, front hinge neatly repaired. Lower corner of titlepage reinforced. Light toning and soiling throughout. Very good. The a half morocco box. This is the first work of any size printed in German in America. The first printing in German of any sort was done by Andrew Bradford and Benjamin Franklin, both of whom produced ephemeral items between 1728 and 1737. In 1738 Christopher Saur established the first German language press in America at Germantown, near Philadelphia, and printed this book the following year. The ZIONITISCHER... was printed for the Ephrata Cloisters, and was probably largely arranged by Conrad Beissel. A landmark of American printing. EVANS 4466. SEIDENSTICKER, p.11. ARNDT 17.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Gründlich-verfaßte historische Nachricht von dem berühmten Jülich- und Bergischen Succeßions-Streit von Anfang des XIV. Seculi biß auf das Jahr 1739; nebst einer accuraten Land-Charte, und dazu dienlichen genealogischen Tabell

      Frankfurt, 1739. 23 cm. (8), 168 Seiten mit gestochener Titelvignette, 1 gefalteten Stammtafel und 1 gefalteten Kupferstich-Karte (34 x 40 cm). Festeinband, Ledereinband der Zeit mit Rückenschild und Rückenvergoldung - Mit der seltenen anonymen Karte der Herzogtümer Jülich, Kleve und Berg und Grafschaft Mark. Ein Beiband entnommen und durch weißes Papier ersetzt, bis auf geringfügige Schabespuren tadelloses Exemplar. -

      [Bookseller: Wenner Antiquariat]
 16.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Monumanta inedita rerum Germanicarum præcipue Cimbricarum, et Megalopensium, quibus varia antiquitatum, historiarum, legum periumque Germanicæ, speciatim Holsatiæ et Megapoleos vicinarumque regionum argumenta illustrantur, supplentur et stabiliuntur... 4 Tomi. Cum tabulis æri incistus.

      Lipsiæ (Leipzig), Jo. Christian Martin, 1739 - 45. Folio. Bound in four cont. full calf w. six raised bands on backs. Titles in gold on backs. Bdg.s worn. Hinge at front-board of vol. 1 cracked, so board almost loose, front-hinge cracked at bottom of vol. 2. Capitals worn and corners bumped. Internally a very nice and clean copy w. the portrait, four engr. title-vignettes, several engr. and woodcut vignettes in text and 151 full-page engr. plates, including the map: "Typus parvæ Angliæ Inter Iutiam et Holsatiam" in vol. 1. Seven of the 151 plates are folded. T-p. in red and black. Portrait and t-p. evenly browned, here and there a bit of brownspotting. Portrait, (2), 122, 8 pp, columns 9-2106 (= 1049 pp), (2) pp, 31 plates + (2), 82, (2) pp, 2438 columns (= 1242 pp), (1) p., 14 plates + (2), 146, (8) pp, 2240 columns (= 1120 pp), (5) pp, 60 plates + (2), 246, (6) pp, 3532 columns (= 1776 pp), 116 (= Index), (1) pp.. First edition of this important collection of papers, sources and records concerning the history of Schleswig-Holstein and Mecklenburg. Westphalen was Mayor of Kiel and Chencellor of the University of Kiel; this is his main work, which is absolutely essential for studying the history og Schleswig-Holstein. This beautiful and very richly illustrated work contains the 151 plates, showing weapons, portraits, coins, clothing, prospects etc

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 17.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Le Cours du Po dans le Duche de Terrare et les Etats de Venise

      Covens & Mortier Amsterdam: Covens & Mortier, 1739. unbound. very good. Map. Uncolored engraving. Image measures 15.75" x 19". Beautiful and unusual map of the Po River through Ferrara in northeastern Italy. Particular attention paid to geographical features, including the various water ways and marshlands. Nice dark impression. Library stamp in upper left corner. Full original margins, minor aging around edges. Expert repairs to centerfold.

      [Bookseller: Argosy Book Store ]
 18.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Observations sur la Construction de la Carte de l'Océan Oriental ou Mers de Indes, pour servir vaisseaux du roy, dressée au dépost des cartes, plans & journaux de la marine, par ordre de M. le comte de Maurepas, 1740

      [Paris]: Jacques Guerin, 1739 [i.e.: 1740]. Quarto. (9 5/8 x 7 13/16 inches). 35pp. Quarto. Contemporary manuscript corrections in text on pp.7, 12, 21, 28, and 30. (Small tear at outer margin of first leaf). Contemporary paper-backed boards. The rare first edition of Bellin's extensive account of his map of the Indian Ocean. The work includes lengthy separate analyses of the coasts of Africa from the Cape of Good Hope to the Red Sea, Madagascar and other isles in the Indian Ocean, and the coasts and isles of Asia from the Red Sea to China. In addition to these geographic locations, observations made in the regions by various explorers are cited. The cartographer Bellin was employed for more than five decades in the French Hydrographic Service, where he served as the first "Ingénieur hydrographe de la Marine." Commissioned to develop new surveys of the coasts of France and then the known coasts of the world, these were published, respectively, as Le Neptune Français in 1735 and the Hydrographie Français between 1756 and 1765. Bellin also published a Petit Atlas Maritime with 580 charts and plans of harbors, issued in five volumes in 1764. The present work was later reprinted as one of thirty reprinted pamphlets in the author's Recueil des Memoires qui ont été publiés avec les Cartes Hydrographiques (Paris, ca. 1767). Remarkably rare in this original printing: not in OCLC; RLIN records only a reprint at the JCB issued as part of the author's Recueil.... Cf. Sabin 4556

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 19.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        L'École du monde, ou instruction d'un père à un fils, touchant la manière dont il faut vivre dans le Monde. Divisée en Entretiens. Nouvelle édition, avec figures. 6 Bände in 3 Bänden.

      12mo. Mit gest. Frontispiz, 3 gest. wiederh. u. 3 Holzschn.-Titelvign., 12 Kupfertaf. u. zahlr. geschn. Vignetten. Titel in Rot u. Schwarz. 9 Bl., 174 S.; 2 Bl., 306 S.; 2 Bl., 238 S.; 2 Bl., 224 S.; 2 Bl., 240 S.; 2 Bl., 234 S., 1 Bl. Ldr. d. Zeit auf 5 Bünden m. dekorativer Rückenvergoldun u. roten RSchildern. Gesprenkelter Schnitt. Einbände etw. berieben. Initialen auf Vorsätzen, kl. Name auf Titelbl. Im Text sauber und wohlerhalten. Schöne, dekorative Reihe mit reizenden Kupfern.

      [Bookseller: Antiquariat Düwal]
 20.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.