The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1730

        COMMENTAIRES sur la GEOMETRIE de M. DESCARTES. Pal le R. P. Claude Rabuel, de la Compagnie de Jesus.

      [8], 590, [2] pages. Illustrated with 23 folding engraved plates. Contemporary full sheep, gilt. 4to. Fore-edges red. First edition. Two bookplates; corners a little worn; spine expertly repaired; binding a little worn & marked; else a very good copy.

      [Bookseller: David Miles]
 1.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        una cum auctoris vita ac catalogo scriptorum, nec non hypomnematibus ac præfatione max.

      reverendi Lincop. archi-præpos. dni. mag. A. O. Rhyzelii, adjecto necessario indice, propriis impensis edidit Petrus Schenberg. Stockholm, Joh. L. Horrn, 1730. 4:o. Grav. porträtt,+ (28),+ 284 s. Titeln tryckt i rött och svart. Porträttet delvis löst och skuret nedtill med textförlust. Lagerfläckar. Sammanbunden med: CHRIST, Johannes Friedrich. Origines langobardicae e membrana pervetusta edidit et commentarium adiecit Iohan. Frid. Christius. Accessit Conradi a Liechtenau historia langobardorum et ex aliis excerpta quaedam. Halle, Iohannem Christophorum Krebsium, 1728. 4:o. (8) s.+ 38 blad. Sammanbunden med: DIJKMAN, Petter. Historiske anmärckningar, öfwer, och af en dehl runstenar, i Swerige, angående dhe uhrgambla, sviar och giöthers kyrkie och werdzliga wäsende, uthi åthskilliga måhl, hwar af man har att finna något en så förr kunnigt; om deras religion och evangeliske lährans hijt uthi Swerige inkomst, tungomåhls ahrt, runska bokstäfwers nampn och tahl, krigzuttogh, commercier, och andra resor härifrån Swea- och Giötaland til the uthi Africa, Asien och i Europen belägna orter, med hwad mehra, man så wähl af rijtningarne, som ordesätten och stafwelserne, förmedelst stenarnes jämbförelse har kunnat inhempta, författat uthaf Petter Dijkman den äldre åhr Christi 1708. Stockholm, Henr. C. Merckell, 1723. 4:o. (8),+ 183 s. Titeln och delar av dedikationen tryckt i rött och svart. Lätt lagerfläckig och med enstaka små fläckar. Samtida pergamentband med Gustaf Flygares namnteckning. L. F. Rääfs exlibris. Warmholtz 2517, 1386 resp. 1625. Fiske Runic literature, s. 19 (för Dijkman). Ett av Verelius tidigaste författade arbeten i svensk historia, vilket han dock själv inte ansåg vara värt att trycka. Manuskriptet utgavs av Petrus Schenberg med ett företal av A. O. Rhyzelius. Innehåller även en förteckning över Verelius skrifter, som Schenberg enligt Warmholtz fått av Stiernman. Warmholtz ansåg det för väl att eftervärlden var av en annan uppfattning än Verelius själv, inte bara på grund av de goda ting den innehåller utan även för "... des sköna historiska styl, hvaruti Verelius var en mästare". Schenberg gav samma år även ut "Vereliana", som innehåller ett urval av Verelius mindre skrifter, brev m. m. Christs historik över langobarderna är i själva verket ett utdrag ur Paulus Diaconus "Historia langobardum", dock något förvanskad. Den innehåller även ett utdrag ur Conrad av Lichtenaus krönika om langobarderna samt ett utdrag ur Saxo. Johannes Friedrich Christ (1701-56) var professor i poetik i Leipzig. Petter Dijkmans bok om runstenar är postumt utgiven av tryckaren Henric Merckell. Petter Dijkman (1647-1717) var fornforskare och hängiven rudbeckian. Hans främsta arbete anses vara "Antiquitates ecclesiasticae", som utkom 1703 och är det första försöket till en svensk kulthistoria. Gustaf Flygare (1743-1805) var professor i juridisk ekonomi i Uppsala, och ett flertal av dennes böcker köpte Rääf

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        [Opere] Orlando furioso ... delle annotazioni de' più celebri autori che sopra esso hanno scritto, e di altre utili, e vaghe giunte in questa impressione adornato, come nell'indice seguente la prefazione si vede

      Stefano Orlandini Venice: Stefano Orlandini, 1730. Boards. Folio (39 cm); 2 volumes: [50], 576; [4] 400 pages, and 52 engraved plates. Half title present, first title printed in red and black, with engraved vignette on title page. Full-page portrait of the author by C. Orsolini. Second title within engraved border by Giuseppe Filosi. Section title to the Commedia within woodcut allegorical border. Fifty-one full-page engravings by Filosi and by Giuliano Giampicoli, within one of 3 elaborate borders, one signed Filosi. Woodcut head- and tailpieces.Poetry in italic type, prose in Roman type. Bound in recent quarter leather over buckram-covered boards, with seven panel, leather title labels in period style. Bright and crisp impressions, clean and fresh text. References: Agnelli Ravegnani I,3 ("Bella e pregevole edizione"); Morazzoni 213; Gamba 60; Brunet I,437; Graesse I,199; Melzi 173; Harthan, 164. Splendid illustrated edition of Ariosto's works, considered the culmination of 17th-century baroque styles of Venetian book design and the first emergence of the 18th-century neoclassical flowering.Ariosto's new status as a monumental Italian poet is reflected in the format of these massive volumes, representing the first appearance of the Orlando Furioso in folio in Italian. (In the 16th and 17th centuries, which saw countless quarto editions, Ariosto had not yet reached Parnassus.) This copy features strong, clean impressions of the plates, including the Orsolini's great portrait, and fifty-one elaborate, full-page allegories ahead of each canto of Orlando Furioso (which occupies the entire first volume) and the Cinque Canti. The contents of the second volume also include the seven comedies, the epistle to Bembo, the satires, L'Erbolato, and poetry in Italian and Latin.

      [Bookseller: Rodger Friedman Rare Book Studio ]
 3.   Check availability:     ABAA     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.