The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1729

        Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WITH: Icones Biblicae Veteris et N. Testamenti. / Figures du Vieux et du Nouveau T

      Dordrecht, Pieter Keur, and Jacob Keur/Luyken: Johannes Covens, and Cornelis Mortier/Weigel: Nürnberg, Christoph Weigel 1729/1729/1712 - 3 werken in 3 banden, (gegraveerde titelpagina, 19) 144, (1) 145-302 (2) 134, (12) 164 (2) 66 folia., Luyken: 60 (van 62) folia., Weigel: (titelprent) 151, (titelprent) 108 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk met goud bestempeld, goud op snede en geciseleerde boekblokken, gebonden door de Tweede Stadhouderlijke Binderij in Den Haag, Folio H. 44,5 x L. 28 x B. 7-8,5 cm. (ruggen heel licht verkleurd en aan de onder- en bovenkant vakkundig gerestaureerd, plaatselijk enkele kleine restauraties in de marges, het werk van Luyken mist gravure 35 en 62. Zeer fraaie uitgave van de Nederlandse Bijbel in de Statenvertaling, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament gevolgd door de Apocriefen. Doorschoten met de 6 dubbel paginagrote kaarten van Pieter en Jacob Keur, 60 dubbel paginagrote gravures van Jan Luyken uit zijn Icones Biblicae en het gehele werk van Christoph Weigel genaamd Historiae Celebriores bestaande uit 2 titelprenten en 257 gravures. Het geheel is ingebonden door de Tweede Stadhouderlijke Binderij in drie zeer fraaie stempelbanden. De Tweede Stadhouderlijke Binderij was actief geduurende de jaren 1752-1782 in de stad Den Haag. De binderij heeft zijn naam te danken aan het feit dat zij veel banden inbonden voor de stadhouderlijke familie, voor dit doeleinde bezaten zij enkele stempels die exclusief hier voor werden gebruikt, waaronder de kroontjes op deze set. Kenmerkend voor de banden is het rijkelijk met goud bestempelde patroon, de stempels zijn te herleiden naar de binderij met behulp van het standaard werk van Storm van Leeuwen. De stempels die gebruikt zijn voor deze banden zijn divers, op elk van de platten zijn 8 kronen weergegeven omringd door een levendig patroon van overwegend bloemmotieven en bladmotieven. De ruggen van de banden zijn tussen en op de ribben met goud bestempeld met een decoratief bloemenmotief, waarbij een vak is opengelaten voor de titel en de deelaanduiding. De boekblokken zijn met goud op snede en langs de randen geciseleerd met een een motief van bladeren.) 3 works in 3 bindings, (engraved frontispiece, 19) 144, (1) 145-302 (2) 134, (12) 164 (2) 66 folia., Luyken: 60 (of 62) folia., Weigel: (frontispiece) 151, (frontispiece) 108 folia. Contemporary blind-stamped Leather with 7 raised bands, richly decorated with gilt, gilt-edged and gauffred text blocks, bound by the Second Stadholder's Bindery in The Hague, Folio H. 44,5 x L. 28 x W. 7-8,5 cm. (the spines are very slightly faded and the spine-ends are skillfully restored, small restorations in the margins at some places, the work of Luyken lacks engraving 35 and 62. Very beautiful copy of the Dutch States Translation of the Bible, containing the Old and New Testament followed by the Apocrypha. Interleaved with the 6 double full-page maps by Pieter and Jacob Keur, 60 double full-page engravings by Jan Luyken from his Icones Biblicae and the entire work of Christoph Weigel named Historiae Celebriores, containing 2 frontispieces and 257 engravings. The entire work is bound by the Second Stadholder's Bindery in three very beautiful, blind-stamped bindings. The Second Stadholder's Bindery was active in the year 1752-1782 in the city The Hague. The bindery is so called because it made many bindings for members of the Stadholder's family, they owned special stamps for this purpose, among which the crowns on this set. Typical for the bindings is the richly decorated pattern with gold tooling, the stamps can be traced back to the bindery with the help of the standard work of Storm van Leeuwen. The gilding used on the bindings is very diverse, on each of the boards 8 crowns are displayed surrounded with a vivid pattern of mostly flowers and leaves. The spines are decorated with floral gilding between and on the raised bands, leaving some space for the title and volume indication. The text blocks are gilt-edged and near the edges gauffred with a design of leaves.) Eeghen, P. van & Kellen, J.P. van der (1905). Het Werk van Jan en Casper Luyken [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
 1.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Les principes du dessein ou methode courte et facile pour aprendre cet art en peu de tems. Amsterdam, M.CH. le Cene, 1729.

      "Folio, gebonden in geheel leren 19e eeuwse band met goudstempeling, 24 pag. tekst en 120 gegraveerde bladen met 1 of meer afbeeldingen. Schitterend exemplaar. Bij de platen ook (late) afdrukken van prenten van Goltzius, Chr. de Passe, W. Swanenburg en R. Vorstius. Zeer zeldzame uitgave van dit tekenboek (niet in Bolten); STCN: slechts 1 (beschadigd) exemplaar (UBA).".

      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
 2.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Insularum Maltae et Gozae quaesunt Equitum S. Ioannis Hierosolimitani Ordinis Melit. Sedes Principalis, Delineatio Geographica, exhibita à Ioh. Baptista Homann Sac. Caes. Maj. Geographo, Norimbergae Cum Privilegio S.C.M.':.

      - Altkolorierter Kupferstich b. Johann Baptist Homann in Nürnberg, v. 1729, 48,5 x 57,5 Maps of Malta in the Museum of the Order of St. John, S. 24 f., Nr. 66 u. Abb. 66, S. 25; Albert Ganado in Imcos Journal, Winter 2009, 2 state! - Zeigt die Mittelmeerinseln Malta, Gozo u. Cominotto. - Oben rechts dekorative Titelkartusche; links daneben Kartusche mit 2 versch. Meilenzeigern von 2 Putti getragen; unten links Insetansicht (ca. 10 x 32,5 cm) von Valletta ('Munitissimae Urbis Maltae versùs Orientem prospectus.'); darüber Inset (ca. 16 x 16 cm) mit Befestigungsplan von Valletta; darüber das maltesische Wappen; rechts daneben maltesischer Krieger mit Schiffen. - Dekorativ und tadellos erhaltenes Blatt. Homann's map of the Maltese Islands was published in Nuremberg and is one of the most attractive maps of that area. - An inset view of the capital town of Valletta at the left bottom corner is captioned "Munitissimae Urbis Maltae versùs Orientem prospectus.". - (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request) [Attributes: Soft Cover]

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 3.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.(BIJBEL).

      Dordrecht, Pieter en Jacob Keur 1729. (20) 302 (2) 134, (12) 164, (2) 66 folia. Leer, Folio H. 44 x B. 28 x D. 10,5 cm. (nieuwe rug onder de oude gezet, anafgesneden exemplaar met de 6 kaarten en compleet met de 51 bladen met elk 6 prenten van Jan Luyken) VAN € 950,00 VOOR € 600,00.

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 4.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Atlas Céleste de Flamstéed, approuvé par l'Académie Royale des Sciences, et publié sous le privilege de cette compagnie.Paris, F.G. Deschamps, "l'Auteur" [= Fortin] (colophon: printed by the widow Hérissant), 1776. 4to. With 30 double-page engraved star charts, 9 pages of letterpress tables of stellar data. Contemporary half calf, gold-tooled spine.

      Brown, Astron. Atlases, pp. 47-48; De La Lande, pp. 553-554; DSB V, pp. 22-26; Warner, The Sky Explored, pp. 80-82 note. The first revised edition (and first French edition) of Flamsteed's great, innovative and highly influential stellar atlas ("superior to all earlier atlases" - Warner), first published posthumously in 1729 (in folio) and here reduced, revised and corrected with the addition of a large number of new stars. This edition also expands the original 2 celestial hemispheres and 25 detailed star charts centred on particular constellations by adding the omitted hind parts of the constellation Hydra, a much more detailed chart of the central part of the southern hemisphere (never visible from Europe) by Nicolas Louis de Lacaille and a chart showing triangulations in the northern hemisphere. In fine condition, with only a small spot on the title-page and a couple marginal spots in the plates. Binding rubbed. A carefully revised and corrected edition of the most important celestial atlas of the 18th century.

      [Bookseller: ASHER Rare Books (Since 1830)]
 5.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        "Lettres juives du celebre Mendels-sohn philosophe de Berlin; avec les remarques et reponses de Monsieur le docteur Kölble et autres savants hommes. Recueil memorable concernant le Judaïsme. Francfurt /The Hague, Aux depends de la Compagnie, 1771.".

      "Modern, old style binding, half calf leather. Else a good copy with an ownership mark on the titlepage ('Joseph Basler [or Basbe?]'). With an engraved frontispiece showing three scenes from jewish life and a small engraving on the titlepage by I.M. Eben. 8°: A-Z 8, pag.: 368. The filosopher Moses Mendelssohn (1729-1786) was the spiritual leader of the German Jewry during the Enlightenment. He wrote many philosophical treatises and is considered the father of the Jewish Enlightenment. Thus he became the symbol of progressive Judaism to the Christian world. At the height of his career, in 1769, Mendelssohn was publicly challenged by a Christian apologist, a Zurich pastor named John Lavater, to defend the superiority of Judaism over Christianity. The letters forming his reply - published in German in 1770 and translated for the present rare French edition - neither attacked Christianity nor defended Judaism; they maintained instead that such polemics were inconsistent with Judaism and unbecoming of Jews. The controversy, which disturbed Mendelssohn greatly, forced him to recognize that his Judaism created a barrier between himself and his enlightened colleagues. Mendelssohn wanted to take the Jews out of a ghetto lifestyle and into secular society. He tried to improve the relationship between Jews and Christians as he argued for tolerance and humanity. ".

      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
 6.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Gesamtansicht aus der Vogelschau mit Einzeichnungen der wichtigsten Gebäude ('Plan De La Ville Et Citadelle D'Anvers . - A Amsterdam Chez Pierre Mortier').

      - Kupferstich v. Deur n. Pierre Mortier in Amsterdam aus La Galerie Agreable Du Monde. . b. Pieter van der Aa in Leiden, 1729, 43 x 55 van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, Vol. IV-2, 199. - Einzige Ausgabe! - Seltene Ansicht mit Insetkarte von Antwerpen mit Umgebung oben rechts ("Marquisat Du St. Empire D'Anvers") aus der 'La Galerie Agreable Du Monde .' von Pieter van der Aa, die in nur 100 Exemplaren verlegt wurde. (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 7.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Gesamtansicht ('La Ville de Stockholme, Capitale de la Suede.').

      - Kupferstich von 2 Platten gedruckt aus La Galerie Agreable Du Monde. . b. Pieter van der Aa in Leiden, 1729, 23,5 x 40 Nicht bei van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, Vol. IV-2. - Dekorative Gesamtansicht umgeben von separatenm barocken Rahmen. - Oben mittig Titel; unten das Privileg von van der Aa. - Sehr seltene Stockholmer Vedute aus der 'La Galerie Agreable Du Monde .' von Pieter van der Aa, die in nur 100 Exemplaren verlegt wurde. (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 8.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        [Letter to an unnamed fellow freemason in Braunschweig, probably Ferdinand, Herzog von Braunschweig-Lünenburg or someone in his inner circle].Halle (Saale), 9 August 1781. 4to. Autograph letter in German, signed, written in brown ink on laid paper in a clear German hand, with foreign words and names in a Latin hand.

      For background information: Whitehead, "A guide to the dispersal of zoological material from Captain Cook's voyages", pp. 53-93, at pp. 68-70; Uhlig, George Forster, especially pp. 136-138. Signed autograph letter from Johann Reinhold Forster (1729-1798), professor of natural history at the University of Halle, member of the Royal Societies of London and Göttingen and very active freemason, to a fellow mason at Braunschweig, passing on information about the London goldsmith and entomologist Dru Drury (1725-1804) and his Illustrations of natural history (1770-1782), explicitly noting that Moses Harris engraved the butterflies for it and that the third volume was in press. It also makes reference to many other figures in the English scientific circles, including Joseph Banks and Henry Smeathman. The footnote refers to the engraved portrait of Linnaeus and to the 1781 supplement to his Mantissa plantarum, published at Braunschweig.After Johann Reinhold and his son Georg returned from Cook's second voyage to the South Seas (1772-1775), they joined the masonic lodge Les neuf soers in Paris, established in 1776, where Voltaire, Benjamin Franklin, Jérôme de Lalande and many other leading intellectuals met and kept in touch.Formerly folded horizontally and vertically for posting and later mounted on a stub (with traces surviving along the main fold). Slightly browned and with minor wear along the old folds, and with some small ink stains, affecting but not obscuring a few words. Still in good condition. A detailed letter giving insights into the important scientific and masonic networks in Europe between the American and the French Revolution.

      [Bookseller: ASHER Rare Books (Since 1830)]
 9.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        L'archipel avec toutes ses Iles et les Cotes des environs, suivant les Anciens Geographes et les Memoires des meilleurs Navigateurs modernes, et de nouveau mis au jour par Pierre vander Aa, Marchand Libraire a Leide. Große Karte von Griechenland, der Westküste des Osmanischen Reiches (Anatolia) und allen Inseln der Ägäis mit Kreta, Rhodos und Patmos im östlichen Mittelmeer. Kupferstich von zwei Platten von Pieter van der Aa 1729 in vergoldetem Rahmen unter Glas

      Leiden: Pieter van der Aa Buchhändler im Selbstverlag, ohne Jahresangabe (1729), erste und einzige Ausgabe. große Landkarte in Original-Kupferstich von Pieter van der Aa (in der Platte signiert) auf Bütten, von zwei Platten gedruckt, bildliche Darstellung 44,5 x 51 cm, mit schwach sichtbarem Plattenrand, von Rumänien und dem Schwarzen Meer im Norden bis Candia (= Kreta) und Rhodos im Süden, dem Peloponnes im Westen und der türkischen Küste im Osten, reich verzierte Titelkartusche mit dekorativer Darstellung des Koloss von Rhodos, Handelsschiffen und griechischen Philosophen im Streitgespräch, darunter deutscher und französischer Meilenzeiger, geglättete Mittelfalz, unter Glas in einem vergoldeten Echtholzrahmen gerahmt, Rahmengröße etwa 54 x 60 cm, Büttenpapier altersbedingt leicht gebräunt, im Falz unten augenscheinlich hinterlegt, ansonsten bemerkenswert gut erhalten, ohne Einrisse oder Fehlstellen, sehr seltene Karte aus dem Werk "La Galerie Agreable du Monde" von Pieter van der Aa, von dem nur 100 Exemplare verlegt wurden, von größter Seltenheit und für uns derzeit antiquarisch anderenorts nicht nachweisbar; 1. very large and heavy item, please ask for additional shipping costs before you order

      [Bookseller: historicArt Antiquariat & Kunsthandlung]
 10.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Gesamtansicht aus der Vogelschau von Madrid und drei verschiedene Ansichten vom Palacio Real ('Plan de Madrit. - Vue du Palais Royal de Madrid, du côte de la Campagne. - Le Pailais Royal de Madrit en de hors. - Le Palais Royal de Madrit en dedans.').

      - Kupferstich mit Bordüre aus La Galerie Agreable Du Monde. . b. Pieter van der Aa in Leiden, 1729, 34 x 42 Sehr seltene Ansicht aus der 'La Galerie Agreable Du Monde .' von Pieter van der Aa, die in nur 100 Exemplaren verlegt wurde. - Zeigt vier Ansichten auf 1 Blatt. (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 11.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Plaza Mayor und drei weitere Plätze in Madrid ('La Placa Mayor de Madrit, ou l'on celebre la Féte des Taureaux. - Vue de la Prison des Grands Seigneurs à Madrit. - La Place et la Fontaine de San Domingo à Madrit. - La Plac et la Fontaine de la Sebada dans Madrit.').

      - Kupferstich mit Bordüre aus La Galerie Agreable Du Monde. . b. Pieter van der Aa in Leiden, 1729, 34 x 41,5 Sehr seltene Ansicht aus der 'La Galerie Agreable Du Monde .' von Pieter van der Aa, die in nur 100 Exemplaren verlegt wurde. - Zeigt vier Ansichten auf 1 Blatt. (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 12.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Chirurgie, in welcher alles, was zur Wund-Artzney gehöret, nach der neuesten und besten Art gründlich abgehandelt und in vielen Kupffer-Tafeln die neuerfundene und dienlichste Instrumenten, nebst den bequemsten Handgriffen der chirurgischen Operationen und Bandagen deutlich vorgestellet werden. Mit 12 (von 22) Kupfern.

      Johann Hoffmann Erben, Nürnberg 1729 - 1729. Titelei, 10 Bl., 753 S., 11 Bl. Register. Halbleder der Zeit auf drei Bünden. (stark beschabt und bestossen, Deckelbezug teils fehlend, Fußkapital mit Fehlstelle, Deckel leicht knickspurig, innen teilweise braunfleckig und ganz vereinzelt wurmspurig, im Rand teils feuchtigkeitsfleckig, Einrisse sind teilweise mit Filmoplast. .Seite 461/62 fast völlig fehlend, Tafel 17 nur zu 3/4 erhalten, 10 der Kupfer fehlen). - Das wichtige, häufig aufgelegte Werk war seinerzeit noch unter dem Eindruck der abflauenden Türkenkriege verfasst worden, mit recht starkem Bezug zur Kriegschirurgie. Laurentius Heister (1683 -1758) war Profesor der Medizin, Chirurgie und Botanik. Die erhaltenen Kupfertafeln zeigen: Auf Tafel 5 chirurgische Instrumente, auch zur Schädelöffnung ("Wie das Geblüt unter der Hirnschaal heraus zu bringen"), Tafel 8 zeigt neben Schröpfkopf, Schröpfeisen und anderen Schröpfinstrumenten auch chirugische Nähte und überraschenderweise eine Akupunktur-Nadel mit dazugehörigem Hämmerlein, sowie Moxa und Moxibustion ("die Japonische Nadel / mit welcher sich die Indianische Völcker in vielerley Zufällen und Kranckheiten zu stechen pflegen."), Tafel 9 Amputationen und Amputationswerkzeuge, Tafel 12 Augenoperationen und die entsprechenden Instrumente ("Nadeln aus dem Nuck und Solingen"), Tafel 13 Brenneisen, diverse Zangen, Mundschraube, Mundspiegel und andere Zahninstrumente, Tafel 15 u.a. die Entfernung von Brustkrebs, Tafel 16 urologische Operationen, Tafel 18 Steinschneiden bei einem Kind und Instrumente. - ADB 11, p. 672 ff. 1200 Gramm. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Versandantiquariat Bürck]
 13.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Die Vornehmsten Europaeischen Reisen, Lehmann, 1709

      Lehmann Peter Ambrosius1663-1729 - Die Vornehmsten Europaeischen Reisen, Lehmann, 1709 Die Vornehmsten Europæischen Reisen, Wie solche durch Teutschland, Franckreich, Italien, Holl- und Engeland, Dännemarck und Schweden, Vermittelst der dazu verfertigten Reise-Carten, nach den bequemsten Post-Wegen anzustellen, und was auff solchen curieuses zu bemercken : Wobey die Neben-Wege, Unkosten, Müntzen und Logis zugleich mit angewiesen werden. Welchen auch beygefügt, LV. Accurate Post- und Bothen-Carten, von den vornehmsten Städten in Europa / [Peter Ambrosius Lehmann] Beteiligt Lehmann, Peter Ambrosius Verl. / Druck. Schiller, Benjamin; Neumann, Konrad Hamburg : Schiller Benjamin/Neumann Conrad, 1709 Die IV. Ausfertigung 12°, 15x9 cm., XXXI, 432 S., 17. Bl., 370 S., 4 Landkarten, mehrfach gefaltet, wie folgt: 1. Deutschland, kleiner Einriss, 2. Frankreich, kleiner Einriss, 3. Italien, 4. Nordeuropa/Skandinavien/Baltikum/Ostsee, kleiner Einriss. Die Karten sind jeweils verso gestempelt Hamburg, Bey Benjamin Schillern, Buchhändlern im Thum. Gedruckt bey Conrad Neumann, E. E. Rahts Buchdrucker, Anno 1709. Eine frühe Art Baedekker mit Reiserouten und Sehenswürdigkeiten in Deutschland, Frankreich, Italien und dem Ostseeraum mit Entfernungstabellen, Gasthöfen, Tarifen, Poststationen etc. ADB:Lehmann, Peter Ambrosius: "Lehmann: Peter Ambrosius L., ein Schriftsteller, geb. 1663 zu Döbeln, besuchte die Fürstenschule zu Meißen, studirte in Leipzig Theologie, aber auch Geschichte. Im J. 1690 ward er zu Leipzig Magister der Philosophie, hielt eine Zeit lang Vorlesungen und zog dann nach Hamburg. Hier ward er im J. 1693 unter die Candidaten des Ministeriums aufgenommen und bekleidete eine Hauslehrerstelle; doch bald wandte er sich von der Theologie ab und beschäftigte sich mit litterarischen Arbeiten. Er machte noch einige Reisen; sein eigentlicher Wohnsitz aber blieb Hamburg, wo er am 31. October 1729 starb. Im J. 1708 ward er vom Kurfürst von Sachsen und König von Polen zum Legationssecretär im niedersächsischen Kreise ernannt; im J. 1729 ward er Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Unter seinen Schriften ist „Das jetzt herrschende Europa" (in mehreren Theilen, Hamburg 1694–1700) eine Art Vorläufer des Gotha’schen genealogischen Almanachs; sein Werk „Die vornehmsten Europäischen Reisen" eine Art Bädeker. Moller, Cimbria literata II, S. 466 f. – Jöcher II, Sp. 2345. – Lexikon der hamburgischen Schriftsteller IV, S. 408–411." Artikel „Lehmann, Peter Ambrosius" von l. u. in: Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 18 (1883), S. 147. PROVENIENZ: ZUR BREITENBAUCHSCHEN BIBLIOTHEK, ULB HALLE (AUSGESCHIEDEN). Bitte unteren link anklicken, um das komplette Buch zu lesen. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Hammelburger Antiquariat]
 14.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Epistolarum mathematicarum fasciculus

      Patavii: Ex Typographia Seminarii, 1729. Vellum. Very good. Giovanni Poleni . Very good early printing, 1729 [Poggendorff, II, 492]; Sotheran notes existence of an earlier 1927 edition [3691]. ?"The author's correspondence on astronomical, hydraulic, mathematical and physiological subjects with Manfredi, Guido, Grandi, Jacob Hermann, and Marinoni.?" [Sotheran]. Vellum boards showing discoloration from handling. Corners curled or bumped. Two paper spine labels (one compelete with title & author, one is rubbed away in large part). Folding plates in near fine condition; text bright and crisp. MISSING TWO PRELIMINARY LEAVES which should appear after title page, containing (1) dedication to patrons by Poleni [2 pp.] and (2) table of contents [1 pg.]. This is an issue similar to what Bowers describes when a patron has changed and the new patron's information was not inserted as it should have been in the "ideal copy." [Bowers, 7]. Alternatively, the 2 leaves are simply missing due to some other cause. All correspondence, plates, tables, and body text present. Signature I shows a closed tear of 1?" at bottom center of page. Quarto, 4º: 11 plates (9 folding); [*4 ?-(*2-3)]; A4 ; B-D4 ; E-Q4 ; R-S4; T-Y2; Z4; 2A1; 2B4. 190 [of 198] pp. This edition held by 4 Worldcat libraries worldwide: Cornell, Oxford, Brown, and the Smithsonian. -- worldcat ?"Poleni was the first to build a calculator that used a pinwheel design. Made of wood, his calculating clock was built in 1709; he destroyed it after hearing that Antonius Braun had received 10,000 Guldens for dedicating a pinwheel machine of his own design to the emperor Charles VI of Vienna. Poleni described his machine in his Miscellanea in 1709, but it was also described by Jacob Leupold in his Theatrum Machinarum Generale ("The General Theory of Machines") which was published in 1727. In 1729, he also built a tractional device that enabled logarithmic functions to be drawn.?" -- wikipedia

      [Bookseller: Uncommon Works]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Inledning til then swenska iurisprudentiam civilem, af naturens lagh och Sweriges rikes äldre och nyare stadgar uthdragen och upsatt.

      Lund, L. Decreaux, 1729. 4:o. (10),192,195-218,217-424,(14) s. + NEHRMAN-(EHRENSTRÅLE), DAVID. Inledning til then swenska processum civilem, efter Sweriges rikes äldre och nyare stadgar/ författad och upsatt. Lund, L. Decreaux, 1732. 4:o. (12),466,(22) s. Nära samtida något nött hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad rygg och svart titeletikett. Återkommande fuktfläck i övre marginalen och enstaka andra fläckar. Andra arbetet delvis lite bruntonat och mer fläckigt. Försättsbladet med bortklippt namnteckning och på titelbladet den överstrukna tillskriften "Palmquist". På pärmens insida Claës E. Nybergs vackra samtida namnteckning som även återkommer i två versioner, varav en som stpl, på första arbetets titelblad, den ena gången daterad 1795.. David Nehrman, 1756 adlad Ehrenstråle (1695-1769), professor i svensk och romersk rätt vid Lunds universitet, är en av våra allra mest berömda jurister. Under 33 år höll han så gott som ensam hela den juridiska undervisningen i Lund och föreläste över praktiskt taget alla juridikens dåvarande ämnen. Trots den allmänna uppskattning som kom Nehrman till del, trivdes han inte i längden med sitt ansträngande arbete utan ville byta ut professuren mot något praktiskt ämbete eller någon annan mindre betungande professur. Alla hans ansökningar om transport avisades dock med motiveringen att ingen lämplig efterträdare stod till buds. 1740 synes han ha resignerat och funnit sig i sitt öde och efter avskedstagandet 1753 slog han sig ned på sin egendom Säby i Småland och ägnade sig under resten av sin levnad omväxlande åt lantbruk och litterära sysselsättningar. Av hans skrifter anses "Inledning til then swenska jurisprudentiam civilem" vara hans förnämsta arbete. En ny omarbetad upplaga utkom 1746 med anledning av de nya bestämmelserna i 1734 års lag. Av "Inledning til then swenska processum civilem" utkom en ny upplaga 1751. Den var likaledes omarbetad med anledning av 1734 års lag. "Svenskt biografiskt lexikon" menar att hans arbeten "ha utövat ett mäktigt inflytande på samtidens rättsutveckling. Ännu femtio år efter E:s död begagnades hans läroböcker vid Lunds universitet"

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 16.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        La Tebaide di Stazio di Selvaggio Porpora (Card. Corn. Bentivoglio).

      Roma, Salvioni nell?Archiginnasio della Sapienza, 1729. Magnifica edizione che meritò d'essere lodata da Monsignor Fontanini, e dal suo annotatore Apostolo Zeno, il quale trovava la versione del Bentivoglio, in bellissimi sciolti italiani, sublime senza gonfiezza, grande senza sproporzione, soave senza mollezza. Gamba, 2454. In 4to grande (cm. 29,5); bella legatura coeva in pergamena rigida, dorso a 5 nervi con titolo in oro, taglio colorato; pp. (4), 500, (2). Vignetta incisa al frontespizio. Ottima copia stampata su carta pesante. Axs

      [Bookseller: Libreria Bongiorno Paolo]
 17.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Lex Mercatoria: Or, The Merchant's Companion. Containing all the

      1729. With A "Merchants's Dictionary of Words and Terms" [Jacob, Giles (1686-1744)]. Lex Mercatoria: Or, The Merchant's Companion. Containing all the Laws and Statutes Relating to Merchandize. Wherein Our Trade with Foreign Nations, and Trade in General Amongst Our Selves, With What Belongs to Particular Companies, And all Maritime Affairs, In the way of Traffick, Are Illustrated and Concisely Treated of; Under the Heads of Merchants, And Owners of Ships, Masters, Mariners, Pilots, Freight, and Charter-Parties of Affreightment, Insurance, Bottomry, Customs, Wrecks, Factors, Planters and Plantations, Letters of Marque and Reprisal, Privateers, Piracy, Treaties of Commerce, Exchange, &c. With an Introduction, Setting Forth the Laws of Nature and of Nations, Dominion of the Sea, &c. Some Curious and Useful History, And Variety of Special Cases and Determinations Interspers'd Thro' the Whole. To Which are Added, in Proper Places, The Best Adapted Precedents of Instruments and Writings Made Use of in All Cases Relating to Trade. [London]: Printed by E. and R. Nutt [et al.] for B. Motte [et al.], 1729. [xii], 404, [12] pp. Octavo (7-1/2" x 5"). Contemporary calf, blind fillets and rules to boards, raised bands to spine, gilt dentelles to board edges. Light rubbing to boards, moderate rubbing to extremities, joints and hinges starting. Light toning to text, negligible foxing to a few leaves, internally clean. A handsome copy. * Second and final edition, "Corrected, with the Addition of Three Entire New Chapters, And Also A Merchant's Dictionary, of Words and Terms, &c." Jacob, best-known for his New Law-Dictionary, was the most prolific English legal writer of the eighteenth century. Although he was interested in boosting sales by attracting the widest audience possible, Jacob was also an idealist who believed that widespread knowledge of the law would help create a more just society. This is the goal of Lex Mercatoria (1718) and several other publications, such as Every Man His Own Lawyer (1736) and Treatise of Laws (1721). Sweet & Maxwell, A Legal Bibliography of the British Commonwealth 1:522 (46). English Short-Title Catalogue T137820.

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd.]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Europäische Staats-Cantzley / Canzley / Staatscantzley / Staatscanzley] Haupt-Register [Hauptregister] über Antonii Frabri Staats-Cantzley, worinnen in genere alle in sothanen Theilen befindliche Acta publica nach ihren vorgedruckten Rubriquen (.) in chronologischer Ordnung collociret (.)., 7 Teile in sechs Bänden (Erstes, Zweytes, Drittes, Viertes, Fünftes, Sechstes und Siebendes Haupt-Register, die die Bände 1-86 abdecken.).

      Monath, Nürnberg / Weber, Nürnberg 1729-1752. - je Band ca. 500-750 S., Einbände stärker fleckig, berieben und bestoßen, beim Doppelband 1/2 Rücken mit größerer Fehlstelle am oberen Rand, Gelenke angelockert, Papier vereinzelt etwas braunfleckig, innen ansonsten gut erhaltene und saubere Reihe, Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 3000 Kl.-8°, zeitgenössisch gebunden in Halbpergament mit zeitgenössischem handschriftlichen Rückentitel,

      [Bookseller: Antiquariat Hagena & Schulte GbR]
 19.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        De rebus a Carolo Gustavo Sveciæ rege gestis commentarium libri septem elegantissimis tabulis æneis exornati cum triplici indice. I-II.

      Nürnberg, Christoph Riegel, 1729. Folio. (10) + 626 + 53 + (9) pp. Engraved frontispiece. Engraved vignette on title-page. 12 engraved portraits. 115 engraved plates (the funeral plate joined together). Engraved vignettes. Contemporary full calf with six raised bands. Spine richly gilt. Red label. Signatures on front endpaper (Carl Oxenstierna and U. Celsing). Funeral. Second latin edition. Fine copy

      [Bookseller: Ruuds Antikvariat]
 20.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        MAEHRGEN VON DER TONNE

      Auf Kosten guter Freunde, Altona 1729 - 2 volumes bound in one. Frontispiece, (22), 244 and frontispiece, (14), 240 pp. 6 other plates (not included in collation) bound in facing pages instructed on p 244. On p. 39 of the 2nd volume 12 words printed double are crossed out in an old hand. The page following p. 204 unnumbered and to compensate pagenumber 207 not used. The text continuous however. First German translation. Contemporary brown cartboard. Quite heavily rubbed. Pages browned. Teerink 271. Ersten deutschen Übersetzung von Swifts berühmter Prosasatire " A Tale of a Tub" nebst kleineren Schriften wie die "Vollständige und wahrhafte Erzehlung von dem unter den Büchern gehaltenen Treffen" (The Battle of the Books), "Von der mechanischen Wirckung der Seele", "Betrachtungen uber einen Besen-Stiel" u.a., dazu "Allerlei Einfälle erbaulich und lustig" und "Propheceyungen auf das Jahr 1708".- In dem frühen, zwischen 1696 und 1699 entstandenen, die Zeitgenossen in höchstem Maße provozierenden, satirischen "Märchen" wollte "der berühmte Herr D. Schwift" allzu offensichtliche "Mißstände und Auswüchse im Bereich der Gelehrsamkeit und Religion" geißeln. Ziel seiner satirischen Hiebe waren die mit großem Pomp auftretenden, so eingebildeten wie unbegabten Schreiberlinge und die ebenso arroganten, etablierten Literaturkritiker; auch zeitgenössische Dichter wurden Opfer seiner satirischen Invektiven. "Die kraftvolle, oft rabelaisische Detailfreude, die streitbare Derbheit eines fast noch reformatorischen Pamphletstils, vor allem aber die klassizistisch geprägte straffe Intellektualität und sprachliche Wandlungsfähigkeit schaffen . einen an Witz, Einfallsreichtum und Treffsicherheit nie nachlassenden polemischen Grundton, dem die Satire ihren Ruf als Swifts bedeutendstes Frühwerk verdankt" (Wilpert). Die ebenso berühmte "Bücherschlacht" ist eine in 11 Sektionen gegliederten Religionssatire, bei der sich Erzählteile mit umfangreichen Digressionen über die Kritik, die "Moderne", den Wahnsinn, das Abschweifen selbst und über das Nichts abwechseln, zugleich Swifts geistvoller Beitrag zu der auch in England mit scharfen Waffen ausgetragenen "Querelle des anciens et des modernes", bei der Swift auf Seiten der Traditionalisten kämpfte. [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: THE STOA COLLECTION]
 21.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        I- Histoire de l'académie Françoise, Depuis son établissement jusqu'à 1652. Par M. Pellisson. Avec des Remarques et additions. II- Histoire de l'académie Françoise, Depuis 1652 jusqu'à 1700. Par M. l'abbé d'Olivet.

      - Paris, Jean Baptiste Coignard, 1729. 2 tomes reliés en un volume in-4, plein veau havane moucheté de l'époque, dos à nerfs ornés de caissons fleuronnés, pièce de titre de maroquin fauve, roulette sur les coupes, tranches rouges (petites restaurations aux mors), (2) f., (4), 363, (13) p. et (2) f., (4), 386, (10) p., grande vignette de titre, 2 vignettes en bandeau. Première et unique édition in-4° de cet ouvrage que Paul Pellisson avait publié originellement sous le titre de 'Relation contenant l’Histoire de l’Académie Françoise' en 1653. Le second volume, composé par l'abbé d'Olivet, est ici en édition originale. Il contient la continuation des recherches de Pellisson sur la période 1652-1700. Deux grandes vignettes en bandeau de Baquoy gravé par Humblot. (Brunet, IV, p. 475). Très bon exemplaire, très frais, très bien relié à l'époque. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Librairie HATCHUEL]
 22.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Tratado jurídico político del Contra-bando. En esta tercera edición, y última impressión sale corregida de muchos yerros, que en la segunda se avían introducido, y se han añadido muchas Reales Cédulas, que después han salido concernientes a la materia del Contra-bando, y también los Sumarios a los Capítulos de toda la obra.

      - Madrid, Juan Muñoz, 1729, 31 x 21,5 cm., pergamino, 7 h. + 400 págs. (Importante obra sobre los efectos económicos del contrabando y el comercio de mercancías prohibidas en América y Filipinas, sobre todo en tiempos de guerra. Se publicó por primera vez en 1654 , siendo esta edición notablemente aumentada). COMERCIO

      [Bookseller: Librería Anticuaria Antonio Mateos]
 23.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Méthode pour Etudier l'histoire avec un Catalogue des principaux Histoires & des Remarques sur la bonté de leurs Ouvrages & sur le choix des meilleures Editions par M. l'Abbé Lenglet du Fresnoy. Nouvelle edition augmentée e ornée de Cartes Géographiques.

      - Paris, chez Pierre Gandouin, Quai des Augustins, à la belle Image, 1729. Bella copia stampata su carta pesante ed ottime legature. Ex libris ai frontespizi Ettienne della Valle. SEI volumi in 4to grande (cm. 29); belle legature dell'epoca in piena pelle maculata con dorsi a 5 nervi con titoli e ricchi fregi in oro; pp. (2), XVI, 568 + 11 grandi Carte Geografiche più volte ripiegate; (6), 576 + 12 grandi Carte Geografiche più volte ripiegate; (12), 428; (8), 545 (5); due volumi di SUPPLEMENT de la Methode. A Paris, chez Rollin, De Bure, 1741. Pp. XVI, 434 (2) a 588, VIII, 279. Axs [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: LIBRERIA PAOLO BONGIORNO]
 24.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Lex Mercatoria: Or, The Merchant's Companion. Containing all the...

      1729. With A "Merchants's Dictionary of Words and Terms" [Jacob, Giles (1686-1744)]. Lex Mercatoria: Or, The Merchant's Companion. Containing all the Laws and Statutes Relating to Merchandize. Wherein Our Trade with Foreign Nations, and Trade in General Amongst Our Selves, With What Belongs to Particular Companies, And all Maritime Affairs, In the way of Traffick, Are Illustrated and Concisely Treated of; Under the Heads of Merchants, And Owners of Ships, Masters, Mariners, Pilots, Freight, and Charter-Parties of Affreightment, Insurance, Bottomry, Customs, Wrecks, Factors, Planters and Plantations, Letters of Marque and Reprisal, Privateers, Piracy, Treaties of Commerce, Exchange, &c. With an Introduction, Setting Forth the Laws of Nature and of Nations, Dominion of the Sea, &c. Some Curious and Useful History, And Variety of Special Cases and Determinations Interspers'd Thro' the Whole. To Which are Added, in Proper Places, The Best Adapted Precedents of Instruments and Writings Made Use of in All Cases Relating to Trade. [London]: Printed by E. and R. Nutt [et al.] for B. Motte [et al.], 1729. [xii], 404, [12] pp. Octavo (7-1/2" x 5"). Contemporary calf, blind fillets and rules to boards, raised bands to spine, gilt dentelles to board edges. Light rubbing to boards, moderate rubbing to extremities, joints and hinges starting. Light toning to text, negligible foxing to a few leaves, internally clean. A handsome copy. * Second and final edition, "Corrected, with the Addition of Three Entire New Chapters, And Also A Merchant's Dictionary, of Words and Terms, &c." Jacob, best-known for his New Law-Dictionary, was the most prolific English legal writer of the eighteenth century. Although he was interested in boosting sales by attracting the widest audience possible, Jacob was also an idealist who believed that widespread knowledge of the law would help create a more just society. This is the goal of Lex Mercatoria (1718) and several other publications, such as Every Man His Own Lawyer (1736) and Treatise of Laws (1721). Sweet & Maxwell, A Legal Bibliography of the British Commonwealth 1:522 (46). English Short-Title Catalogue T137820..

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd.]
 25.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture ....vervattende...De Prophetien der Propheten + Het Nieuwe Testament + De Boecken genaemt Apocryphe...Door last van de Hoog.- Mog. Heeren Staten Generael...volgens `t Besluyt van de Sinode Nationael.....

      1729. Dordrecht., Pieter en Jacob Keur., 1729. 42 x 29 cms, De Prophetien, titel + kort bericht ( ii) folio`s, +134 folio`s, met 8 platen, daarvan 1 dubbelbladig, + gegr. titelblad; Gravures du Nouveau Testament, + Titelblad; Het Nieuwe Testament, + register (xxv) bladzijden. , + 164 folio`s, met twee landkaarten; Het Beloofde land en De Reysen Pauli, met 70 platen, daarvan 12 dubbelbladige, + Apocryphe, ( ii ), 66 folio`s, met 6 platen, daarvan 3 dubbelbladige. Geschilderde schutbladen. Lederen band uit de tijd, met vergulde versieringen. Restauraties van de band. DIT bijbeldeel begint in het Oude Testament bij ; de Profeten, dan volgt + Het Nieuwe Testament + de Apocriefen. Bijgebonden ; 84 platen van de Prentenbijbel van Picart

      [Bookseller: Antiquariaat De Rijzende Zon]
 26.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Gesamtansicht ('Treviris. Trier.').

      - altkolorierter Kupferstich n. Friedrich Bernhard Werner b. Johann Christian Leopold in Augsburg, 1729, 20 x 29 Marsch, Friedrich Bernhard Werner, S. 162, Nr. 189b. - 1. Ausgabe! - Prachtvolles altkoloriertes Exemplar! (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 27.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        The History of Great-Britain, from the first Inhabitants thereof, 'till the Death of Cadwalader,

      London: Holborn. Covent-Garden. Pater-Noster-Row.: F Gyles. Woodman and Lyon. C Davis., 1729 Sm Elephant folio, VG+, 1st ed, 1729. In modern half calf with marbled boards, to style, some blind tooling. Spine, gilt decorative tooling, raised bands. contemporary gilt title on red calf label. Internally, new endpapers, rubricated title, [2], [1], 2-71, [1], 251, [1], [11], [1], [4], [1], [1], [1], 2-8, 13-32, 35-52, [2] wordes, (mis-numbered but correct). Faint initial at head of tp, British Museum 11804 stamp to tp verso, text block edges marbled red, occasional ink marginal note, main text block watermarked with Horse circled, Breviary watermarked 1723, 15&9.5 inches. (ESTC T113293. Allibone 1091. Brunet 1038). Pencil notes states only 200 copies published? Lewis, whose complete history was first published in 1729, over a century after its author's death, by the antiquary Hugh Thomas, perhaps using the text still extant in Harleian MS 4872 in the British Library. Like earlier Welsh historians, for instance Humphrey Llwyd (whose Breviary of Britayne is appended to the 1729 edition of Lewis's book), Lewis was reluctant to part with the much-criticized legends of ancient British kings, from Brutus the Trojan to King Arthur, as recorded by Geoffrey of Monmouth. Title continues: last king of the Britains ; and of the Kings of Scotland to Eugenev. As also A short Account of the Kings, Dukes, and Earls of Bretagne, 'till that Dukedom was united to the Crown of France, ending with the Year of our Lord 68 ; in which are several Pieces of Taliessin, an antient British Poet, and a Defence of the Antiquity of the Scotish Nation: With many other Antiquities, never before published in the English Tongue: With a Compleat Index to the Whole. By John Lewis, Esq ; Barrester at Law. Now first published from his original manuscript. To which is added, The breviary of Britayne, written in Latin by Humfrey Lhuyd, of Denbigh, a Cambre Britayne ; and lately englished by Thomas Twine, Gent.

      [Bookseller: Madoc Books (ABA-ILAB)]
 28.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Mathematical Principles of Natural Philosophy

      1729. NEWTON, Isaac.The Mathematical Principles of Natural Philosophy. Translated into English by Andrew Motte. To which are added, the Laws of the Moon's Motion, according to Gravity [by John Machin].London: Benjamin Motte, 1729.Two volumes.First edition in English of Newton?'s landmark Principia, published two years after his death, with scarce copper-engraved frontispieces and three headpieces by the translator Andrew Motte, 47 engraved folding geometric plates, and two folding tables.First published in Latin in 1687, "the Principia is generally described as the greatest work in the history of science. Copernicus, Galileo and Kepler had certainly shown the way; but where they described the phenomena they observed, Newton explained the underlying universal laws. The Principia provided the greatest synthesis of the cosmos, proving finally its physical unity. Newton showed that the important and dramatic aspects of nature that were subject to the universal law of gravitation could be explained, in mathematical terms, with a single physical theory. With him the separation of the natural and supernatural, of sublunar and superlunar worlds disappeared. The same laws of gravitation and motion rule everywhere; for the first time a single mathematical law could explain the motion of objects on earth as well as the phenomena of the heavens. The whole cosmos is composed of inter-connecting parts influencing each other according to these laws. It was this grand conception that produced a general revolution in human thought, equaled perhaps only by that following Darwin's Origin of Species… [Newton] is generally regarded as one of the greatest mathematicians of all time and the founder of mathematical physics" (PMM 161).Babson 20. Gray 23. Norman 1587.Frontispiece in Volume I mounted and remargined, likely supplied from another copy of the same edition; text and plates clean and fine. Expert restoration to extremities of contemporary calf binding. An exceptionally attractive copy.

      [Bookseller: Bauman Rare Books]
 29.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Of the Law of Nature and Nations, Eight Books...Fourth Edition, 1729.

      1729. Pufendorf, Samuel von [1632-1694]. Barbeyrac, Jean [1674-1744], Prefatory Discourse. Of the Law of Nature and Nations. Eight Books. Written in Latin by the Baron Puffendorf. Done Into English by Basil Kennet. Carefully Corrected, with Two Tables. To Which Are Added All the Large Notes of Mr. Barbeyrac, Translated From the Best Edition; Together with Large Tables to the Whole. Carefully Corrected. To Which is Now Prefixed Mr. Barbeyrac's Prefatory Discourse, Containing an Historical and Critical Account of the Science of Morality, and the Progress It has Made in the World, From the Earliest Times Down to the Publication of This Work. Done Into English by Mr. Carew. London: Printed for J. Walthoe, R. Wilkin, [et. al.], 1729. [xxiv], 316, 321-480, 477-878; [iv], 39, 44-88, [4], [22] pp. Pagination irregular. Complete, but Barbeyrac's prefatory discourse is misbound at rear of text. Main text in parallel columns. Folio (13" x 8-1/2"). Nineteenth-century three-quarter calf over cloth, gilt fillets to boards, raised bands, lettering piece and gilt ornaments to spine, endpapers renewed, hinges reinforced with cloth tape. Moderate rubbing to extremities with some wear to spine ends and corners, joints cracked, later owner bookplate to front pastedown. Woodcut head-pieces, tail-pieces and decorated initials. Moderate toning to text, light foxing in places. Early owner corrections in a miniscule hand, to passages in a few leaves, interior otherwise fresh. * Fourth English edition. In 1662 Pufendorf was appointed to the first modern professorship in natural law (at the University of Heidelberg). In 1670 he became professor of natural law at the University of Lund in Sweden. First published in 1672, De Jure Naturae et Gentium is his principal work and a landmark in the history of natural and international law. It proposed a thorough system of private, public, and international law based on natural law. Beginning with a consideration of fundamental legal ideas and their various divisions, Pufendorf proceeded to a discussion of the validity of customs, the doctrines of necessity and innate human reason. The work is significant in part because it developed principles introduced by Grotius and Hobbes. Unlike Hobbes, Pufendo.

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd.]
 30.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Confecit Opus Non Silesiae Modo Sed Et Vicinarum Gentium Res Adornans Fridr. Wilh. De Sommersberg, Eques Silesius. Accedunt Codicis Silesiae Diplomatic Specimen /Et Diplomatarium Bohemo-Silesiacum / Quibus Ut Historia Ab Origine Gentis Usque Ad Imperium Augustissimi Ac Invictissimi Caroli VI. Rom. Imp. Germaniae, Hispaniae, Hungariae, Bohemiae &c. &c. Regis Potentissimi Illustretur Et Confirmetur / Inseruntur Dissertationes Duae /Quarum Prior Historiae Silesiacae Diplomaticae Specimen, Altera / Historiam Genealogicam Ducum Silesiae Sistit.

      Leipzig: Hubertus 1729.. 2° (35x22cm). [4] Blatt, 1084 [i.e. 1086] Seiten, [14] Blatt,, zahlreiche Stammtafeln. Pergament der Zeit. Der Einband etwas fleckig und an den Kanten stellenweise berieben, die Ecken bestoßen. Innen ein sauberes und frisches Exemplar!. Eine außerordentliche Sammlung bis dahin nicht veröffentlichter bzw. schwer zugänglicher Darstellungen und Urkunden sowie anderer Quellen zur schlesisch-böhmischen Geschichte. Der Text der Urkunden überwiegend in Latein, einige substantiellen Texte aber durchweg in Deutsch, wie die "Chronico Ducatus Monsterbergensis et Territorii Francosteinensis" (S. 116-256), eine "Kurtze historische Bescheibung und Ausführung der Stamm-Linien von den Hochlöblichen Fräulein in Schlesien..." von Daniel Zepken von 1626, (S.-481-644, mit zahlreichen Stammtafeln), ein "Bericht und Auszug von dem Stammling und Ankunft der Hertzoge zu Teschen und Groß-Glogau" von Eleasar Tilisch von 1588 (S. 723-751) sowie eine umfangreiche Urkundensammlung mit eigenem Register774-1084, 14 Bll Register). Die Das Titelblatt in Schwarzrotdruck, Holzstichinitialen jeweils an den Haupttextanfängen. Die Seiten 343-344 doppelt gezählt. (Sprache: Latein und Deutsch)

      [Bookseller: Antiquariat Axel Kurta]
 31.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Opera Omnia quotquot reperiri potuerunt. Georgius Gothofredus Kusterus (Georg Gottfried Küster) Recensuit, epitomen singulis Libris, et lemmata, ubi deerant, addidit indicemque adiecit. - Tomus secundus: Operum. - Zwei Bände. >Band 1: Commentariorum Libros Viginti Duo. AB ANNO M.D. / AD M. D. LXXX. Usque. Complectens. - Band 2: Commentariorum Liber XXIII. usque ad XXX; Topographia Marchiae; Dedicationes & Praefationes singulis tomis praemissae; Diegesis de vita & obitu Nic. Leutingeri Patris; Oratio de vita & obitu Annae; Oratio in nuptiis Augusti Saxonis cum Hedvvige Anhaltina; Gratulatio pro auspicio summorum honorum Illustriss, Joach. Friderici; Carminum Libri quinque; Dissertatio de vita, fatis, & morte Nicolai Leutingeri; Notitia Scrip

      Francofurti, MDCCXXIX. Sumtu Knochiano (Frankfurt, 1729, Friedrich Daniel Knoch). - (4 Blatt), 24, 1022 Seiten (Liber I - XXX). Rot-schwarz gedruckter Titel mit einer gestochenen Titelvignette, einer gefalteteten Tafel "Delineatio breuis rerum ordisque historici in Commentariis Leutingerianis und einer weiteren Kopfvignette. - Tomus secundus: 6, Seiten 1106- 1522, Carminum Liber I - V: 196 Seiten. - De Vita Leutingero: 48 Seiten. - Notitia scriptorum.: 72 Seiten. - Index: (70 Seiten). Mit Vignetten. Zwei Halbpergamentbände der Zeit oder (wahrscheinlicher) neueren Datums, Lederrückenschilder. Exlibris L. Mollwo (darunter handschriftliche Notiz von 1937). Beide Bände in gutem Zustand: Buchrücken mit Fehlstellen und kleineren Einrissen. Satzspiegelbräunung. Keine Papierdefekte! Bindung fest, Inngelenke nicht mehr tadellos. Ansonsten zwei doch sehr gut erhaltene Bände.

      [Bookseller: TausendundeinBuch Antiquariat]
 32.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        REGENSBURG. - Ratisbona. politica. Staatisches Regenspurg. Das ist: Erster Theil deß erneuerten Mausoloei Oder Herzlich=gezierten Grabs Deß Bayrischen Apostels und Blut=Zeugens Christi S. Emmerami.

      Lang,, Regensburg, 1729 - 20,5 x 17 cm. 10 Bl., 822 S., 4 Bl. Mit 1 doppelblattgr. gestoch. Frontispiz, gestoch. Porträt und 14 gefalt. Kupfertafeln. Lentner 10020; Pfister I, 572; Wichmann 29059. - Von Abt Anselm besorgte vierte Ausgabe der bis zum Jahr 1650 reichenden Geschichte Regensburgs von Coelestinus, Praelat zu St. Emmeram. Das schöne Frontispiz mit einer allegorischen Darstellung eines Prunkschiffes auf der Donau, im Hintergrund Regensburg. Das Porträt ein Brustbild des Kurfürsten Karl Albrecht im Harnisch. Die Tafeln zeigen die Steinerne Brücke, St. Emmeram, das Rathaus, sowie Münzen und Siegel. - Einband berieben, rechte obere Ecke mit Leder professionell restauriert. Vorsätze erneuert, gering gebräunt, stellenweise leicht fleckig. - Komplett sehr selten! [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Peter Bierl Buch- & Kunstantiquariat]
 33.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        DESCRIPCIÓN HISTÓRICA, CRONOLÓGICA, Y GENEALÓGICA, CIVIL, POLÍTICA Y MILITAR DE LA SERENÍSSIMA REPÚBLICA DE GENOVA, SU GOBIERNO ANTIGUO Y MODERNO, FUNDACIÓN, REEDIFICACIÓN, CONQUISTAS Y EMPRESSAS, ERECCIÓN DE SU IGLESIA METROPOLITANA, PARROQUIALES, CONVENTOS Y ORATORIOS, FAMILIAS PATRICIAS, Y DE LAS ANTIGÜAS, HIJOS ILUSTRES, Y OTROS SUCESOS.

      - Madrid. Por Diego Martínez Abad. 1729. 30x20 cm. portada a dos tintas, Emblema y Orla + 5 h. dedicatoria, censura, índice y prólogo + 480 págs. con 352 grabados Xilográficos de Escudos Heráldicos + 8 folios manuscritos a dos caras del Índice de los Escudos. Perfecto ejemplar, limpio y buenos márgenes, Excepto las 8 últimas páginas con pérdida de texto en 6, restauradas con injertos y textos en papel de la época. Pleno pergamino de la época, cierres de lacería, titulo rotulado en el lomo. En la última página pone Fin del Primer Tomo, no se publico ninguno mas. # heráldica [Attributes: Soft Cover]

      [Bookseller: Librería Torreón de Rueda]
 34.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Mahmoud le Gasvenide Histoire orientale Fragment traduit de l'arabe EDITION ORIGINALE

      à Amsterdam: Chez Jean Hofhoudt, 1729. Fine. Chez Jean Hofhoudt, à Amsterdam 1729, In 8 (12x17,5cm), (2) VI 164pp. (4), relié. - First edition, rare. Copy weapons hit tail-Antoine René de Voyer d'Argenson, Marquis de Paulmy, who was one of the greatest bibliophiles of the eighteenth century and whose library was the origin of the Bibliothèque de l'Arsenal. Full speckled brown sheepskin contemporary. Back tooled raised florets 4. Part of title in red morocco. Caps threadbare. Upper joint open tail 1cm. 3 corners bumped and bare. Although the book is presented solely as a satirical story today with key and an allegory of the Regency, all the figures are in oriental names; Mahmoud is a true oriental tale and contains many notes on the history of the caliphs and the manners and customs of the Arabs; Mahmoud also contains no recipes in vogue in Europe writing a story, but his writing borrows its methods in historical narrative, we see the evolution of a conqueror. Work of the economist Jean-François Melon, author of trade policy test. Label: Geoffrey J. Aspin. Rara books. Little Sutton, cheshire. England. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale, rare. Exemplaire aux armes frappées en queue d'Antoine-René de Voyer d'Argenson, marquis de Paulmy, qui fut l'un des plus grands bibliophiles du XVIIIe siècle et dont la bibliothèque fut à l'origine de la Bibliothèque de l'Arsenal. Reliure en pleine basane brune mouchetée d'époque. Dos à nerfs orné de 4 fleurons. Pièce de titre en maroquin rouge. Coiffes élimées. Mors supérieur ouvert en queue sur 1cm. 3 coins émoussés et dénudés. Bien que l'ouvrage soit présenté uniquement aujourd'hui comme un récit satirique à clef et une allégorie de la Régence, dont toutes les personnalités figurent sous des noms orientaux ; Mahmoud est également un vrai conte oriental et contient de nombreuses notes sur l'histoire des califes et les moeurs et coutumes des arabes ; par ailleurs Mahmoud ne contient aucune des recettes en vogue en Europe de l'écriture d'un conte, mais son écriture emprunte plutôt ses procédés au récit historique, on y voit l'évolution d'un conquérant. Oeuvre de l'économiste Jean-François Melon, auteur de l'Essai politique sur le commerce. Etiquette : J. Geoffrey Aspin. Rara books. Little Sutton, cheshire. England.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 35.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        ELEMENS DE GEOMETRIE de Monseigneur le Duc de Bourgogne. Troisième édition, revûë, corrigée & augmentée d’un TRAITE DES LOGARITHMES, avec L’INTRODUCTION A L’APPLICATION DE L’ALGEBRE A LA GEOMETRIE

      - A Paris, chez la Veuve Rondet, 1729. In/8 reliure plein veau du temps, dos à nerfs à caissons dorés et pièce de titre rouge, roulette sur le bord des plats, bandeaux, lettrine historiée shémas in-texte. Elements de géométrie : 5 ff. d’épitre, 6 ff. de table des matières, 2 ff. d’approbation, 2 ff. de préface, xij de définition et demandes, 250 p. - Introduction à l’application. : 112 p., 1 planche dépliante in-fine. Reliure usagée, tache sur le premier plat ; rousseurs éparses. Ex-libris en page de garde.MALEZIEU (Paris 1650 - 1727), auteur dramatique et mathématicien. Ses talents précoces, ses connaissances étendues dans les lettres, en histoire, mathématiques. attirèrent l’attiention de Bossuet et du duc de Montausier, qui le désignèrent à Louis XIV pour être précepteur du duc du Maine. Il se lia notamment avec Bossuet et Fénelon. Après le mariage du Duc du Maine, il alla habiter Sceaux où la Duchesse du Maine établit sa petite cour. Son érudition et son charme, sa capacité également en traduction des textes anciens et aisance à les jouer lui valurent un grand succès. Nommé membre de l’Académie des sciences en 1699, il fut appelé à faire partie de l’Académie Française. outre des chansons, contes, sonnets, comédies. recueillis dans les "Divertissements de Sceaux" et une traduction de Iphigénie en Tauride d’Euripide, on a de lui : le présent ouvrage, paru pour la première fois en 1715. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Philippe Lucas Livres Anciens]
 36.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        [Europäische Staats-Cantzley / Canzley / Staatscantzley / Staatscanzley] Haupt-Register [Hauptregister] über Antonii Frabri Staats-Cantzley, worinnen in genere alle in sothanen Theilen befindliche Acta publica nach ihren vorgedruckten Rubriquen (...) in chronologischer Ordnung collociret (...). 7 Teile in sechs Bänden (Erstes, Zweytes, Drittes, Viertes, Fünftes, Sechstes und Siebendes Haupt-Register, die die Bände 1-86 abdecken.).

      Monath, Nürnberg / Weber, Nürnberg 1729-1752.. je Band ca. 500-750 S., Kl.-8°, zeitgenössisch gebunden in Halbpergament mit zeitgenössischem handschriftlichen Rückentitel,. Einbände stärker fleckig, berieben und bestoßen, beim Doppelband 1/2 Rücken mit größerer Fehlstelle am oberen Rand, Gelenke angelockert, Papier vereinzelt etwas braunfleckig, innen ansonsten gut erhaltene und saubere Reihe,

      [Bookseller: Antiquariat Hagena & Schulte GbR]
 37.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Traité complet des acouchemens naturels, non naturels, et contre nature, expliqué dans un très grand nombre d’observations choisies, accompagnées de reflexions sur l’art d’accoucher heureusement, l’on y enseigne aussi les moyens de remedier à tous les accidens qui arrivent dans la grossesse, & après l’accouchement,

      1729. relié. DeCollection. A Leiden, chez Jean Arnold Langerak, 1729. In/4 reliure plein veau du temps, dos à nerfs à caissons dorés et pièce de titre, tranches rouges, xxiv ff. de préface, 752 p. Ecrits en page de garde. Rares rousseurs claires ; petites usures sur la reliure. Bel exemplaire où ne figure aucune illustrations car selon son auteur celles-ci ?"sont non seulement inutiles, mais plutôt capables d?'atirer les regards curieux des jeunes gens...?". Guillaume Mauquest de la Motte (1665-1737). Paru pour la première fois en 1722, cet ouvrage fut une référence au temps où les praticiens se disputaient la tache d?'accoucher avec les sages-femmes : ce chirurgien préconisait de se saisir de l?'enfant (par les pieds, podalic) à l?'intérieur de la matrice de la mère pour faciliter des accouchements difficiles. Biblio : L. Morton 6150. In Leiden. 1729. 4to in full contemporary calf, gilt spine and red label, red edges. Flaws : pen trials on initial blank, rare foxing, mildwear on binding, one rubbed corner . Nice volume with no illustration . This book first published in 1722, was an important treatise in its time ; it shows that Mauquest de la Motte applied podalic version to head presentations. Morton 6150.

      [Bookseller: Librairie]
 38.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        OEUVRES avec des éclaircissements historiques, donnés par lui-même. nouvelle édition revue, corrigée & augmentée de diverses remarques

      1729. relié. DeCollection. Gosse & Neaulme, La Haye, 1729. 2 volumes In folio, plein veau de l?'époque, pièces de titre rouge, dos à nerfs, ornés, doré sur 3 tranches, roulette intérieure, texte encadré, figures in et hors-texte de PICART, lettrines historiées, bandeau et culs de lampe, 2 ff, 4 ff, 3 ff,4 ff., 4 ff , 2 ff , 3 ff, - tome 1 : 450 p. - tome 2 : 370 p. Pièce de restauration en page de titre, petite déchirure restaurée p. 100. Manque le portrait de la Princesse de Galles, coiffe et coins du tome 1 abîmés. Defauts aux coiffes. Somptueuse édition, élégamment illustrée de figures dessinées par B. Picart, parue pour la première fois à Amsterdam chez D. Mortier en 1718. 2 books Fo in contemporary full calf, red label, raised bounds on spine with gilt panels, gilt inner borders, gilt edges, framed text, copper ornamented initials, head & tail pieces, frontispice & illustrations in-text and full page plates from PICART, vol. 1 : [3] [18] explanations of illustrations, [2] , 450 p. - vol. 2 : 370 p. A new edition reviewed with addition of comments. Flaw on tips. Restauration piece on title page, small tear repared on p.100. Tips and corners of vol. 1 worn. Princess of Wales portrait missing. Rich edition well illustrated by Picart, first edited in Amsterdam, D. Mortier in 1718.

      [Bookseller: Librairie]
 39.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        De situ paradisi terrestris ad illustrissimum [] Praecedit ad eundem c EDITION ORIGINALE

      Lovanii (Louvain): Typis Martini Van Overbeke, 1729. Fine. Typis Martini Van Overbeke, Lovanii (Louvain) 1729 - 1731, In 12 (9,5x17cm), (8) 96pp. clviij 40pp., relié. - Rare first edition of these two treaties of the author. Illustrated with a folding map on the situation of paradise between the Tigris and Euphrate.Plein Calf frozen time. Back tooled raised. Part of title in red marouqin. Two cavities long 1cm along the head cover on both autre.L'étude of the book begins by looking at the Daniel Huet; the author commenting in turn verses corresponding to the situation of Eden. The second part of the work constitutes a search in the ancient texts and fathers of "église.Ex libris Peter Roller twentieth century. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale rare de ces deux traités de l'auteur. Illustrée d'une carte dépliante sur la situation du paradis terrestre entre le Tigre et l'Euphrate. Reliure en plein veau d'époque glacé. Dos à nerfs orné. Pièce de titre en marouqin rouge. Deux cavités en long sur 1cm le long de la coiffe de tête de part et d'autre. L'étude de l'ouvrage commence par se pencher sur celui de Daniel Huet ; l'auteur commentant à son tour les versets correspondant à la situation de l'Eden. La seconde partie de l'oeuvre constitue une recherche dans les textes de l'Antiquité et des pères de l"église. Ex-libris Pierre Roller du XXe siècle.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 40.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Copia del Ynforme que hizo en la Villa de Potosy Sobre los punctos que han sido causa de las discordias sucedidas en la Ciudad de Asuncion de la Provincia del Paraguay,y del testimonio de la Carta, que el M. R. P. Laurencia Rillo de la Compañía de Jesus provincial de la Sancta Provincia del Paraguay escrivio a dicho General

      1729 - Extremely rare report on the Revolt of the Comuneros, the ideals that would forge the Independence a century later. N.d. [1729]. N.p. [Lima?] [bound after] Sommario di documenti autentici citati nel supplemento alle riflessioni e all' appendice de' portoghesi. parte prima. 1760. Genova. In 4to (180 mm x 125 mm). 2 ff. [blank] + 1 ff. + 136; 60 pp. Near contemporary grain long morocco, double gilt filets and interlacing fillets to boards, spine tolled, rubbed. Uniform browning, very good otherwise. First edition of the Copia del Ynforme, bound together with the first Italian translation. The Copia is exceedingly rare; we have been unable to trace any copies (not in WorldCat, CCPBE, JCB), except for the later edition, as part of the Colección General de Documentos (Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1768/69). Angles y Gortari arrived in Paraguay in 1728 after being commissioned to investigate the Comunero Revolt; ostensibly, the revolt was based on the thought that the will of the King cannot be above the will of the common folk. The historical background is complex: in 1717 Reyes de Balmaceda was appointed as Governor of Paraguay. Soon after, complaints reached the Royal Audiencia of Charcas of his abusive conduct; Panamanian Jose de Antequera y Castro (1690 – 1731) was sent to study the case. In 1721, as a result of Antequera’s intervention, Reyes de Balmaceda was removed from his post –Antequera himself replacing Reyes in an arbitrary fashion- and a conflict emerged which included armies coming from Buenos Aires lead by Bruno Mauricio de Zabala and the retreat of the comunero forces. During the process, disobedience, partisanship and treason were common. In all, the revolt was unsuccessful and the participants executed with extreme prejudice, however the ideal of emancipation and rights for the people remained. This was one of the most important colonial attempts to reach the King requesting being heard and taken into account. These events would be well documented in a work by Pedro Lozano, ca. 1735 “Historia de las revoluciones de la Provincia del Paraguay en la América Meridional. Desde el año de 1721 hasta el de 1735”. Angles later wrote in 1731 the Ynforme del General sobre las causas delas diferencias en el Paraguay, en virtud del proceder de los Jesuitas en las misiones de este país. Provenance: this copy would appear to be the same offered by Otto Lange in 1938. Palau, 12657 & 12659. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: HS Rare Books]
 41.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Recueil de Lions

      1729. PICART, Bernard. Recueil de Lions, dessinez d'après nature par divers maitres et gravez par Bernard Picart. Divisé en six Livres chacun de six feuilles. [4], 6 pp. Illustrations comprised of an etched title, engraved vignette on printed title and 42 etchings of lions on 36 leaves; 30 being full-page etched plates and 12 printed two etchings per page on 6 leaves. Oblong 4to., 197 x 255 mm, bound in full contemporary French crimson morocco, gilt triple fillet borders on covers, spine with gilt-floral ornaments in compartments with gilt-lettered title on beige morocco title-lable, a.e.g. Amsterdam: chez B. Picart, le Romain, à l'Etoile, 1729. |~||~||~||~||~| Suite of 42 etchings in their first state. This is an exceptional copy in contemporary French red morocco and from one of the great eighteenth-century bibliophiles, LeTellier de Courtanvaux. The engravings were all cut by master Dutch printmaker Bernard Picart; a number of the designs were based on lions depicted by painters such as Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Charles LeBrun, and others by Picart himself. Bernard Picart (Paris 1673 - Amsterdam 1733) was a well-known painter, draughtsman and engraver. He studied at the Académie Royale, worked in Paris for a time, then moved to Amsterdam, where he converted to the Protestant faith and opened a printing shop which issued some of the most refined and skilled graphic art produced in the Low Countries during the eighteenth century. The etchings attributed to Picart in the Recueil de Lion bear the inscription "ad vivam del." (drawn from life). The engraved title page designed and engraved by Picart incorporates a stone slab in a wooded forest with the title wording cut into the stone and the attributes of Hercules left in the foreground, i.e. the skin of the Nemean Lion draped over a rock and Hercules' long club set to rest against the title slab. A scarce album of prints, but almost never encountered in such spectacular condition. Without watermarks; the 36 leaves are all uniform laid paper. A reprint with the original date of 1728 was issued in Paris with paper watermarked 1742. PROVENANCE: Francois-César Le Tellier, Marquis de Courtanvaux, with his ex-libris on front inside cover and his oval ink stamp on printed title and final leaf. Le Tellier de Courtanvaux's sale - Paris, Nyon, 1782, Lot 595. Henri Gallice with his ex-libris; his sale Sotheby's . Francois-César Le Tellier, Marquis de Courtanvaux, Comte de Tonnerre, Duc de Doudeauville (1718-1781) partnered with Madame de Pompadour in efforts to revive ballet at the French Court between 17. he was later elected to the Academie de Sciences. Henry Gallice (1853-1930) was the owner of the Chateau Perrier-Jouët which bore the Grandes Marques de Champagne and served as the president of the l'Association Viticole Champenoise from 1920-1931. He was also an "érudit bibliophile Champenois don't la superb collection cynégétique et sportive est universellement connue" was the author of "L'art darcherie, publié avec notes d'après un manuscrit du XVe siècle" Paris: Philippe Renouard, 1901. (See Bulletin du Bibliophile 1902 p. 344). Cohen-Ricci 136. P. Schatborn, "Van Rembrandt tot Crozat…", Netherlands Yearbook for History of Art 32 (1982), p. 1-54, 21, 24 . Rembrandt dessinateur, Paris, Musée du Louvre, 2006, Exhibition Catalogue, #40. Wurzbach 6. Dimier 903-946. See: Cat. Rijksmuseum I, p. 160. Thieme-Becker XXVI, 572. Brunet IV, 630. Lewine 415.

      [Bookseller: Ursus Rare Books]
 42.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The History of Great-Britain, from the first Inhabitants thereof, 'till the Death of Cadwalader,

      London: Holborn. Covent-Garden. Pater-Noster-Row.: F Gyles. Woodman and Lyon. C Davis., 1729 Sm Elephant folio, VG+, 1st ed, 1729. In modern half calf with marbled boards, to style, some blind tooling. Spine, gilt decorative tooling, raised bands. contemporary gilt title on red calf label. Internally, new endpapers, rubricated title, [2], [1], 2-71, [1], 251, [1], [11], [1], [4], [1], [1], [1], 2-8, 13-32, 35-52, [2] wordes, (mis-numbered but correct). Faint initial at head of tp, British Museum 11804 stamp to tp verso, text block edges marbled red, occasional ink marginal note, main text block watermarked with Horse circled, Breviary watermarked 1723, 15&9.5 inches. (ESTC T113293. Allibone 1091. Brunet 1038). Pencil notes states only 200 copies published? Lewis, whose complete history was first published in 1729, over a century after its author's death, by the antiquary Hugh Thomas, perhaps using the text still extant in Harleian MS 4872 in the British Library. Like earlier Welsh historians, for instance Humphrey Llwyd (whose Breviary of Britayne is appended to the 1729 edition of Lewis's book), Lewis was reluctant to part with the much-criticized legends of ancient British kings, from Brutus the Trojan to King Arthur, as recorded by Geoffrey of Monmouth. Title continues: last king of the Britains ; and of the Kings of Scotland to Eugenev. As also A short Account of the Kings, Dukes, and Earls of Bretagne, 'till that Dukedom was united to the Crown of France, ending with the Year of our Lord 68 ; in which are several Pieces of Taliessin, an antient British Poet, and a Defence of the Antiquity of the Scotish Nation: With many other Antiquities, never before published in the English Tongue: With a Compleat Index to the Whole. By John Lewis, Esq ; Barrester at Law. Now first published from his original manuscript. To which is added, The breviary of Britayne, written in Latin by Humfrey Lhuyd, of Denbigh, a Cambre Britayne ; and lately englished by Thomas Twine, Gent.

      [Bookseller: Madoc Books (ABA-ILAB)]
 43.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Of the Law of Nature and Nations, Eight Books...Fourth Edition, 1729

      1729. Pufendorf, Samuel von [1632-1694]. Barbeyrac, Jean [1674-1744], Prefatory Discourse. Of the Law of Nature and Nations. Eight Books. Written in Latin by the Baron Puffendorf. Done Into English by Basil Kennet. Carefully Corrected, with Two Tables. To Which Are Added All the Large Notes of Mr. Barbeyrac, Translated From the Best Edition; Together with Large Tables to the Whole. Carefully Corrected. To Which is Now Prefixed Mr. Barbeyrac's Prefatory Discourse, Containing an Historical and Critical Account of the Science of Morality, and the Progress It has Made in the World, From the Earliest Times Down to the Publication of This Work. Done Into English by Mr. Carew. London: Printed for J. Walthoe, R. Wilkin, [et. al.], 1729. [xxiv], 316, 321-480, 477-878; [iv], 39, 44-88, [4], [22] pp. Pagination irregular. Complete, but Barbeyrac's prefatory discourse is misbound at rear of text. Main text in parallel columns. Folio (13" x 8-1/2"). Nineteenth-century three-quarter calf over cloth, gilt fillets to boards, raised bands, lettering piece and gilt ornaments to spine, endpapers renewed, hinges reinforced with cloth tape. Moderate rubbing to extremities with some wear to spine ends and corners, joints cracked, later owner bookplate to front pastedown. Woodcut head-pieces, tail-pieces and decorated initials. Moderate toning to text, light foxing in places. Early owner corrections in a miniscule hand, to passages in a few leaves, interior otherwise fresh. * Fourth English edition. In 1662 Pufendorf was appointed to the first modern professorship in natural law (at the University of Heidelberg). In 1670 he became professor of natural law at the University of Lund in Sweden. First published in 1672, De Jure Naturae et Gentium is his principal work and a landmark in the history of natural and international law. It proposed a thorough system of private, public, and international law based on natural law. Beginning with a consideration of fundamental legal ideas and their various divisions, Pufendorf proceeded to a discussion of the validity of customs, the doctrines of necessity and innate human reason. The work is significant in part because it developed principles introduced by Grotius and Hobbes. Unlike Hobbes, Pufendo

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd.]
 44.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Les amours d'Ismene et d'Ismenias EDITION ORIGINALE

      à Amsterdam: Chez François l'Honoré, 1729. Fine. Chez François l'Honoré, à Amsterdam 1729, In 12 (10x17.5cm), (6) 158pp., relié. - First edition illustrated. A title vignette, a frontispiece and three pretty faces before the letter. The title vignette is signed by Bernard Picard. Title page in red and red morocco noir.Demi wedge signed late nineteenth-Dubois D'Enghien. Back tooled raised. Gilt title, date tail. Double mesh divider on the boards. Gilt edges. Very nice copy, well established, and perfectly fraîcheur.L'oeuvre is an imitation of the Greek novel The Romance of Rhodanthe and spineiclés Eustathius Macrembolite; it is the story of thwarted love in ancient Greece. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale illustrée. Une vignette de titre, Un frontispice et 3 jolies figures avant la lettre. La vignette de titre porte la signature de Bernard Picard. Page de titre en rouge et noir. Reliure en demi maroquin rouge à coins fin XIXe signé Dubois-D'Enghien. Dos à nerfs orné. Titre doré, date en queue. Double filet de séparation sur les plats. Tranches dorées. Très bel exemplaire, parfaitement établi, et d'une parfaite fraîcheur. L'oeuvre est une imitation du roman grec Les Amours de Rhodanthe et de Dosiclés d'Eustathe Macrembolite ; elle est l'histoire d'amours contrariés dans la Grèce antique.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 45.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Great Art of Artillery. Transl. from the French, by George Shelvocke.

      London 1729. Folio XI + (9) + 404 s. Gravert frontplansje. 22 foldede kobberstikk. Nyere håndb. skinnbd. i gammel stil med 6 opphøyde bind. Tittelfelt i rødt. Marmorert overtrekkspapir

      [Bookseller: Ruuds Antikvariat]
 46.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Confecit Opus Non Silesiæ Modo Sed Et Vicinarum Gentium Res Adornans Fridr. Wilh. De Sommersberg, Eques Silesius. Accedunt Codicis Silesiæ Diplomatic Specimen /Et Diplomatarium Bohemo-Silesiacum / Quibus Ut Historia Ab Origine Gentis Usque Ad Imperium Augustissimi Ac Invictissimi Caroli VI. Rom. Imp. Germaniæ, Hispaniæ, Hungariæ, Bohemiæ &c. &c. Regis Potentissimi Illustretur Et Confirmetur / Inseruntur Dissertationes Duæ /Quarum Prior Historiæ Silesiacæ Diplomaticæ Specimen, Altera / Historiam Genealogicam Ducum Silesiæ Sistit.

      Hubertus, Leipzig: 1729 - Leipzig: Hubertus 1729. 2° (35x22cm). [4] Blatt, 1084 [i.e. 1086] Seiten, [14] Blatt, zahlreiche Stammtafeln. Pergament der Zeit. Der Einband etwas fleckig und an den Kanten stellenweise berieben, die Ecken bestoßen. Innen ein sauberes und frisches Exemplar! Eine außerordentliche Sammlung bis dahin nicht veröffentlichter bzw. schwer zugänglicher Darstellungen und Urkunden sowie anderer Quellen zur schlesisch-böhmischen Geschichte. Der Text der Urkunden überwiegend in Latein, einige substantiellen Texte aber durchweg in Deutsch, wie die "Chronico Ducatus Monsterbergensis et Territorii Francosteinensis" (S. 116-256), eine "Kurtze historische Bescheibung und Ausführung der Stamm-Linien von den Hochlöblichen Fräulein in Schlesien." von Daniel Zepken von 1626, (S.-481-644, mit zahlreichen Stammtafeln), ein "Bericht und Auszug von dem Stammling und Ankunft der Hertzoge zu Teschen und Groß-Glogau" von Eleasar Tilisch von 1588 (S. 723-751) sowie eine umfangreiche Urkundensammlung mit eigenem Register774-1084, 14 Bll Register). Die Das Titelblatt in Schwarzrotdruck, Holzstichinitialen jeweils an den Haupttextanfängen. Die Seiten 343-344 doppelt gezählt. Sprache: Latein und Deutsch Der Einband etwas fleckig und an den Kanten stellenweise berieben, die Ecken bestoßen. Innen ein sauberes und frisches Exemplar! [Attributes: First Edition]

      [Bookseller: Antiquariat Axel Kurta]
 47.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Gesamtansicht ('Antwerpia Antorf.').

      - altkolorierter Kupferstich b. Johann Christian Leopold in Augsburg, 1729, 20 x 28,5 Marsch, Friedrich Bernhard Werner, S. 158, Nr. 8. - 1. Ausgabe und perfekt altkoloriertes Exemplar! (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 48.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.