The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1711

        OPERA OMNIA EXHIBENTIA NON MODO ENCYCLOPAEDIAM MEDICAM DOGMATICAM IN QUA AFFECTUS HUMANI CORPORIS INTERNI ET ENCYCLOPAEDIAM CHYRURGICAM RATIONALEM..

      Edito nel 1711 in Venetiis , In folio, legatura in tela edit. , titoli al dorso, ritratto a piena pagg. dell'A. all'antiporta, titoli in rosso/nero al frontespizio, capilettera, vignetta al capitolo. Importante opera di medicina e di chirurgia di questo importante Medico "Potentissimi Hassiae Principis Consiliarii & Archiatri Primarri, Collegii Medici Decani perpetui, Academiae Leopoldinae Naturae Curiosorum Collegae, & Regiae Angliae Societaris Sodalis". Buon esemplare.

      [Bookseller: Libreria Internazionale Ulrico Hoepli]
 1.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        [Opera]. Ex Recensione & cum Notis Atque Emendationibus Richardi Bentleii

      Cambridge: [University Press], 1711 First edition. Contemporary calf, rebacked, preserving original spine, corners repaired, armorial bookplate of Toft Hall on front endpaper, above it early ownership inscription of Ralph Leycester. Two volumes bound in one, quarto. Fine engraved title by George Vertue (slightly stained). Bound with the half-titles. Letterpress titles with engraved vignettes. A very good copy of Bentley's celebrated edition of Horace, perhaps the finest edition of a classical text ever produced. Probably no other poet's works have been so often copied or printed, and hundreds of versions in every modern language have been made of the least translatable of poets.....Bentley was and remains the greatest of English classical scholars...His immense learning was combined with an equal control in its deployment. Although he here restricted himself entirely to criticism of the text, and refrained from comment or explanation, in fact his feeling for Horace is revealed in the seven or eight hundred emendations, many of which have found permanent acceptance. Bold yet sensitive, deeply learned and at the same time understanding, his edition is a compound, as Bentley was himself, of temerity, authority and subtlety" (Printing and the Mind of Man, 178).

      [Bookseller: Michael R. Thompson, Booksellers, ABAA/I]
 2.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Gudelige DödsTanckar

      Them en Christen altid, helst i thessa Dödeliga Krigs= och Pestilens Tider, bör hava. Skrifne och utgifne af Jespero Swedberg, D. och Biskop i Skara. Skara, Anders Kiellberg 1711. 8:o. (56),603,(17) s. Något senare nött halvskinnband i kalv, tieletiketten med kantskador. Försättsblad och rättelsebladet saknas. Titelblad och ett blad i företalet med kantförstärkningar. 13 bokstäver ifyllda på titelbladets verso. Inlagan genomgående med en del lagerfläckar samt tummad. Delvis med mer markant fläck i nedre marginalen. Äldre bläckantekning i nedre marginalen sida 131. 16 x 10 cm.. Innehåller bl.a. en omfattande avdelning om redogörelser för pesthärjningar i Sverige. På sidan 545 om Jöns Hierta från Vånga som 1631 träffat en levande begravd präst i Stettin som efter 40 år fortfarande var vid liv samt På sidan 569 och framåt om pigan Ester Jönsdotter i Skåne

      [Bookseller: Antiquaria]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Tanckar och anmärckningar öfwer desse tijders pestilentia.

      Sthlm, J. H. Werner, 1711. 8:o. (2),62 s. Bra men lätt solkigt pergamentsartat pappbd med röd titeletikett i skinn på främre pärmen. Ett samtida marmorerat omslag medbundet. Genomgående med mycket svag fuktrand nedtill. Med L. Wallins överstrukna namnteckning på titelbladet.. Waller 5839. Johan Linder (1678-1724, adlad Lindestolpe 1719) kom från ett fattigt hem men hans fallenhet för studier gjorde honom snart bemärkt och han steg i graderna. Internationell ryktbarhet vann han genom sin doktorsavhandling i Harderwijk i Holland 1707, vilken behandlar veneriska sjukdomar. Linder var bl.a. medicus i svenska flottan och brunnsläkare vid Viksbergs brunn i Salem men utgav även arbeten om textilfärgning och en del tillfällighetsverser. Under sin tjänstgöring i flottan gjorde han praktiska erfarenheter av den grasserande pestepidemien vilket kom att resultera i föreliggande arbete. Linder diskuterar vädrets betydelse för sjukdomens uppkomst men hävdar frankt att det "har altijd warit och ännu är min tancka/ at mer än hälfften af de menniskior/ som genom pestfebrer döö/ döö af bara inbillning och räddhoga för pesten."

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Thet Nya Testaments Förra Deel: Innehållandes The Fyra Evangelisterna / Samt Apostla Bierningarna. Efter Hans Kongl. Maij:ts Högstsal. Konung Carl Then Elloftes / I Glorwyrdigste åminnelse; Mådiga Förordning. Andra Deel: The fiorton S. Pauli; The twänne S. Petri; The trenne S. Johannis; Samt S. Jacobi och S. Jude Epistlar: Så ock S. Johannis Uppenbarelse.(Biblia).

      Åbo., Christoph Merckell., 1711. 40 x 26 cms. FÖRRA DEEL: dated 1711, title leaf with emblematic engraving , (viii) , 1-300 S., ANDRA DEEL, title leaf with emblematic engraving ; dated 1713, (viii) , 301-666, (i) S. Last leaf loose. Some waterspots in lower corners. Some wormholes. Old owner's entry in ms.; A. Friberg. Contemp. calf, 6 raised bands, some wear at corners and edges. (The Old Testament part of this Bible was printed in Stockholm)

      [Bookseller: Antiquariaat De Rijzende Zon]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Introduction Til de fornemste Europæiske Rigers Historier/ Fortsat Indtil disse sidste Tider/ Med Et tilstræckeligt Register.

      Kiøbh., Jacob Bornheinrich, 1711. Senere (ca. 1800) pænt hldrbd. m. oph. bd. på ryg, rygforgyldn. og rødt skindtitelfelt på ryg. Små ormehuller på ryg og i falsene. Frontispiece m. marginale reparationer. Brunplettet. (14), 720, 198, (21) pp.. Et udmærket eksemplar af den sjældne originaludgave af Holbergs første bog. Ehr-M. X:54 ff

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Catalogo degli ordini equestri e militari esposto in imagini, e con breve racconto.

      In Roma, nella stamperia di Giorgio Placco Intagliatore e Gettatore di caratteri a S. Marco, 1711. PRIMA EDIZIONE. In 4to; legatura coeva in piena pelle con tit. e fregi in oro; pp. (36) + 164 tavole di incisioni con 141 carte di descrizione + 6 pagine d?indice. Axs

      [Bookseller: Libreria Bongiorno Paolo]
 7.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        CATALOGO DEGLI ORDINI EQUESTRI E MILITARI. Esposto in imagini, e con breve racconto.

      In-8 (mm.235x175), p. pergam. coeva, tit. ms. al dorso, tagli azzurri, 2 cc.nn. (frontesp. in latino e in italiano), 16 cc.nn. (dedica a Papa Clemente XI e ai Lettori, Imprimatur), e 141 (su 166) magnifiche tavv. inc. in rame e numerate, ciascuna con la descriz. a fronte, in latino e in italiano + 3 cc.nn. di Indice. Le tavv., che raffigurano personaggi a figura intera, sono state incise da G.B. Sintes su disegni di A. Orasii. "Mancano": l?antiporta e le ultime 25 tavv. di cui 23 (relative alle insegne) non hanno la descrizione. Nell?opera sono illustrati anche 17 ordini monastici femminili e ordini equestri attribuiti a infedeli. "Edizione originale" di questa importante opera. Cfr. Colas,372: "Cet ouvrage a été réimprimé au moins cinq fois dans le XVIII siècle, dont une édition avec texte allemand" - Brunet,I,1086 - Graesse,I,480 - Choix de Olschki,I,711. Bello e fresco esemplare, molto ben conservato.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 8.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Åtskillige anmärkningar öfwer närwarande pestilentias beskaffenhet motande/ botande och utrotande uti Östergötland/ under margehanda [sic!]

      ämbetz syslor i största hast och en wälment nit upteknade. Linköping, (Kempes änka), 1711. 4:o. (16),122 s. Tagen ur band. Titelbladet med lite bläckkladd efter bl.a. raderade namnteckningar. Några småfläckar, se t.ex. s. 1, 3 och 48-49. Understrykningar i bläck. Med Jacob Gustafssons namnteckning i bläck på s. (16). Bra ex.. Waller 1143, med endast åtta inledande sidor inklusive det ursprungliga kancellerade titelbladet där det står "Norköping" i stället för "Östergötland". Med hyllningsdikter av J. Thun, L. Forsselius och A. O. Rhyzelius. Avslutas med 28 fallstudier från författarens verksamhet i Norrköping. Magnus Gabriel von Block (1669-1722) hade många strängar på sin lyra, han talade elva språk, var utbildad läkare och var flitig författare. Efter studier i Uppsala och längre utlandsresor, där Block bl.a. lärde känna Leibniz och studerade medicin, utnämndes han till provinsialläkare i Östergötland 1702 och slog sig ned i Norrköping. I flera av sina skrifter bekämpade han vidskepelse och mirakeltro som fortfarande hade ett starkt fäste i Sverige. Lindroth såg Block som en viktig föregångsman till upplysningsidéerna i Sverige

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 9.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        "This Map of South Americæ"

      Contemporary hand-coloured engraving, two sheets, not joined, total c. 58x98cm London (1711), but 1732 or later An exceptionally fine copy in brilliant original colours. The map was printed from two plates and was generally joined and folded vertically in Moll's atlas "Prospect of the World". Our copy however has been kept in an atlas in two separate sheets uncut. Both sheets with a weak horizontal fold as published. The map includes a large view with the vignette of the silver mines of Potosi of Bolivia

      [Bookseller: Kunstantikvariat PAMA AS]
 10.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        E diversis collectus, & clero Holmiensi consecratus.

      Una cum appendice, quæ continet seriem pastorum Holmiensium primariorum, pastorum Ridderholmensium, nec non rectorum simul & con-rectorum Schol. Triv. Holm. Stockholm, literis Wernerianis, 1711. 8:o. 56 s. Fläckigt titelblad. Sammanbunden med: SCHEFFERUS, Johannes (utg). Incerti scriptoris sveci qvi vixit circa ann. Christi MCCCXLIV. Breve chronicon de archiepiscopis et sacerdotib. cæteris ecclesiæ Upsaliensis nunquam antea publicatum. Primus edidit, notisque ac indice necessarius adornavit Johannes Schefferus. Uppsala, Henricus Curio, 1673. 8:o. (10),+ 256, (22) s. Något nött nära samtida hfrbd med guldornerad rygg och beige ryggtiteletikett. Namnteckningar av Brolin och C. H. Ekstrand (1803-66), amanuens vid Uppsala Universitetsbibliotek. Ur Gustaf Bernströms bibliotek. Första arbetet: Collijn sp. 164. Warmholtz 1872. Engström 168. Zethrin var conrector vid trivialskolan i Stockholm och katalogen avslutas med honom själv. Andra arbetet: Collijn sp. 164. Warmholtz 1883. Engström 153. Schefferus utgåva av den nyupptäckta upsaliensiska ärkebiskopskrönikan, vilken genom hans lärda kommentarer blir en del av striden mellan honom och Olof Verelius om Uppsala hednatempels läge och ålder. Krönikan, som är en av Sveriges viktigaste medeltidskrönikor, hittades av Hadorph 1668. Han överlämnade den genast till Schefferus och redan 1671 var denne färdig med texten, men på grund av Curios försumlighet dröjde tryckningen till 1673. Den gavs sedan åter ut av Benzelius i hans "Monumentorum veterum ecclesiæ Sveogothicæ prolegomena", 1709-1713

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 11.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Eigentliche und wahrhafftige Abbildung der alten und neuen Griechischen Kirche, Nach ihrer Historie, Glaubens-Lehren und Kirchen-Gebräuchen

      Ben Joh. Friedrich Gleditsch und Sohn, Leipzig, 1711. First Edition. Hardcover (Vellum). Very Good Condition. Slightly overlapping full contemporary vellum, old library spine label and bookplate, but otherwise unmarked. Modest foxing and toning, a bit of loss and degradation to the margins of three pages but no loss of text. An early study of the Greek Orthodox Church by the German antiquary. He also wrote a book on seals and is associated with Bach for whom he may have written a cantata. 17 figures on 16 plates shwoing costume, church floorplans, and a lovely birds-eye view of the Patriarch's compound in Constantinople. Frontis, title in red and black, [19], 236, 422, 474, 84, [56], both blanks present. Size: Quarto (4to). Text is clean and unmarked. Quantity Available: 1. Shipped Weight: 1-2 kilos. Category: Religion & Theology; Antiquarian & Rare. Inventory No: 041234. .

      [Bookseller: Pazzo Books]
 12.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        An Account of Several Late Voyages and Discoveries:

      London: Printed for D. Brown, W. Innys, and T. Ward, , 1711. I. Sir John Narbrough's Voyage to the South-Sea… II. Captain J. Tasman's Discoveries on the Coast of South Terra Incognita. III. Captain J. Wood's Attempt to Discover a North-East Passage to China. IV. F. Marten's Observations made in Greenland... Octavo (190 ×114 mm). Contemporary panelled calf , neatly rebacked, vermilion morocco label to the spine, raised bands. 3 folding maps and 19 engraved plates, 7 of them folding. Contemporary armorial bookplate of George Tollett, (1696-1727?), of Betley Hall, Staffordshire verso of the title page. Slightly rubbed, corners restored, light browning, the folding maps with splits professionally restored. Second edition, preferred over the first edition "because it has the chart of the western and southern oceans" (Hill). In 1699, Narbrough sailed onboard the Batchelour as part of a commission to find a western opening for the north-west passage and to explore the west coast of the Americas. This account is "of particular interest because of its description of Narbrough's passage in the Batchelour through the Strait of Magellan and into the South Pacific to Chile, which was much read by later navigators, [Narbrough being credited with] one of the first scientific studies of the indigenous population [and] inaugurating an era of research in southern South America that would last for a further two centuries" (Howgego). Also included is Abel Janzoon Tasman's account of his famous voyage of 1642, during which he discovered Tasmania and New Zealand and visited Tonga and Fiji. George Tollet was accountant general for Ireland, and was commissioner of the Navy at the time of Narbrough's voyage; he was a friend of both Samuel Pepys and Sir Isaac Newton.

      [Bookseller: Peter Harrington]
 13.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Analysis per Quantitatum Series, Fluxiones, ac Differentias: cum Enumeratione Linearum Tertii Ordinis

      Engraved allegorical vignette on title by Nutting incorporating a portrait of Newton as the source of light, two folding engraved tables, numerous engravings in the text, and several engraved head- & tailpieces. 7 p.l., 101 pp. 4to, very good antique mottled calf, spine gilt, red morocco lettering piece on spine. London: Pearson, 1711. First edition of one of the great books of science and a famous rarity. This book contains Newton's first independent treatise on higher mathematics and his first account of one of his three great contributions to science, the invention of calculus. It also contains the first printed account of his equally significant discovery of the binomial theorem. This work must be considered alongside his Principia of 1687 (Horblit 78) and Opticks of 1704 (Horblit 79) as demonstrating his extraordinary achievements in mathematics, physics, and optics respectively. This work contains De Analysi per Aequationes Numero Terminorum Infinitas (written in 1669 and published here for the first time; it contains the first printed account of the binomial theorem); two treatises first published in the Opticks but written in 1693 and 1695; Methodus differentialis (written in 1676 and published here for the first time; it is the basis of the calculus of finite differences); and a letter from Newton to Collins, written November 8th, 1676. A few minor stains but a very nice copy of by far the rarest of Newton's great books. ❧ Babson 207. Horblit 66b. .

      [Bookseller: Jonathan A. Hill, Bookseller, Inc.]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Theo-philosophia theoretico-practica, oder Der wahre Grund göttlicher und natürlicher Erkänntniß, dadurch beyde Tincturen, die himlische und irrdische, können erhalten werden: Zugleich ein Grund aller Particularien, und Fundament der wahren Medicin. Dabey gezeiget wird, wie in der äussern Natur durch alle Regna zu verfahren, damit ein jedes Corpus wieder in seinen reinen Paradiesischen Stand gebracht werden könne durch die Chymie oder Scheidekunst; Nebst einer Erläuterung des Operis Maximi und Beyfügung versprochener Experimenten. Von Sincero Renato

      Breslau, Fellgiebel 1711.. 10 Bl., 374 S. Pappband d. Zt.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        WORKS OF LUCIAN, TRANSLATED FROM GREEK BY FEVERAL EMINENT HANDS

      1711. Lucian. THE WORKS OF LUCIAN, TRANSLATED FROM GREEK BY SEVERAL EMINENT HANDS. with The Life of Lucian, A Discourse on his Writings, and A Character of fome of the present Translators. Written by John Dryden, Esq. London, Printed for Sam. Briscoe, 1711. 4 vols. Nineteen century reback with new labels. Brown calf with red spine lables. Some light wear, mostly to edges and at hinges. Binding is tight and pages are nearly all free from foxing. Volume 1 bears a previous owner's extensive notes to second and third leaves. A solid set.

      [Bookseller: Boston Book Company]
 16.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Spectator

      London: Printed for Sam. Buckley at the Dolphin in Little Britain . . Sold by A.Baldwin in Warwick Lane, March 1. 1711 - 25 October 1711. First edition. The sheets are bound together in later hafl calf on boards from which the marbled paper has been stripped. Corners worn, hinges strengthened with plum cloth tape .The binding is sturdily protective and the back has raised bands and with its crimson label, gilt Lettering. Several issues are close cut with minimal loss of text on upper edge. Folio, 199 original single printed sheets.from I (March1st 1711) - CCIV( October 24th 1711) Lacks 5 sheets -LVI, LXXXI, LXXXIX, XC, XCIV

      [Bookseller: G&R Stone]
 17.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The works of William Drummond, of Hawthornden. Consisting of those which were formerly printed, and those which were design'd for the press. Now published from the author's original copies

      Printed: 1711 Folio, . First collected edition [4],xlv,[3],243,[1];iv,60p.,plates : ports. ; 20. William Drummond is the last significant figure in Scottish poetry before the Eighteenth Century. The gap between him and Alan Ramsay indicates a crisis in Scottish literary culture brought on by the departure of the Scottish court to London with the accession of James VI of Scotland to the throne of Great Britain. James had been a patron of poets, dabbled in poetry himself and delivered himself of Rewellis and Cautelis [Do's and Don'ts] for its composition. Not only had the court been a centre of literary activity where men of letters such as Drummond's uncle, William Fowler, and his friend William Alexander of Menstrie, later Earl of Stirling, gained employment, it had also given authority to Scots as a literary language. These conditions were now abolished. Poets who had published their work in Scots, followed James in revising it and publishing it in English, and Drummond, who did not go south with the court, was left in a state of cultural bereavement. He made a lot of that melancholy state. He became a poet of retreat and death, like Henry Vaughan during the Interregnum. Drummond was born in 1585, the eldest son of John Drummond, descended through a cadet branch from the Drummonds of Stobhall, Lords Drummond of that ilk since 1471, and of Susannah Fowler, daughter of a well-connected Edinburgh burgess. John Drummond acquired the property of Hawthornden, where the North Esk runs through a romantic gorge near Dalkeith, and was made gentleman usher at the court of James VI in 1590. William Drummond was educated at the High School in Edinburgh and at Edinburgh University, where he graduated MA in 1605. He completed his education by travelling to France, visiting Paris and studying law at Bourges. On the way out and on his return in 1609, he stayed in London. He became laird of Hawthornden on the death of his father in 1610 and thereafter seldom left his estate, where he dedicated himself to literary pursuits, accumulating an excellent library and rebuilding the house as a Scots baronial mansion. Like everyone else he published a lament on the death of Prince Henry in 1613, "Teares on the Death of Moeliades". Poems followed in 1614; most of these were included and revised in the 1616 edition, whose first part is a celebration of a love for Auristella and the second a mourning of her death. The "Teares" for Prince Henry is included and there are additional madrigals and epigrams, but the main body of the collection is a two part series of sonnets and songs like Sir Philip Sidney's Astrophil to Stella and Sir William Alexander's Aurora. Drummond was a late practitioner of the Petrarchan sonnet sequence in English, but he worked in phrases and ideas of the French and Italian masters of late petrarchism. Marino was an author he admired and imitated. The language he writes in is not the Scots he spoke but a literary English, as correct as he could learn to make it from reading books. His art aims at refined sweetness both in versification and in the preciosity of his reworking and tinkering with petrarchan imagery. The landscape of his love-melancholy is a solitary and Arcadian Midlothian. On this colde World of Ours, Flowre of the Seasons, Season of the Flowrs, Sonne of the Sunne sweet Spring, Such hote and burning Dayes why doest thou bring? (Madrigal vi, ll. 1-4, Poems, Part 1) The love affair he writes about so artificially has a very oblique relation to his life. His Auristella has at least some connection with Euphemia Cunningham, who lived by the Ore, or Ora as he has it, in Fife. Like Poe, Drummond seems to have felt that the death of a beautiful woman was the best subject for poetry and Euphemia Cunningham did her best for him in this respect. Only a year after he had completed the Poems that end in mourning her literary epiphany. Religion was another source of melancholy interiority that he exploited; he expanded the divine poems of the 1616 collection and brought them out as Flowres of Sion in 1623. The volume includes his prose meditation on death, The Cypresse Grove. In 1617, James visited Scotland, and joining in the public rejoicing, Drummond published "Forth Feasting" to celebrate the occasion. Drummond's Poems were a success. He had already made the acquaintance of Alexander in 1614 on a chance visit to his house in Menstrie; he records the hospitality and literary chat in an attractive letter. Through Alexander, he struck up an epistolary friendship with Michael Drayton; and Ben Jonson visited him in the summer of 1618, having walked up to Hawthornden from London. The notes of his talk are among the best things Drummond wrote. In the years after the death of Euphemia Cunningham, Drummond kept a mistress by whom he had three illegitimate children. In 1632 he married Elizabeth Logan, and by her had nine legitimate ones. He wrote a welcome for the visit of Charles I to Scotland in 1633, but his literary activity had dwindled. He wrote an essay on impresas and anagrams and some coarse satirical squibs and epigrams, which display an interesting obverse to the aesthetic refinement of the poetry he is most known for. He followed the Scottish virtuoso, John Napier of Merchiston, in thinking up machines for the destruction of mankind or improvements on those already in use and applied for a patent in 1626. In later years he began to compile an uninteresting royalist History of Scotland. The Bishops' Wars between Charles I and the Scots Presbyterians and the involvement of the Covenant in the politics of the English Civil War stirred Drummond to write political tracts against the Covenanters, notably Irene in response to the promulgation of the National Covenant of 1638 and Skiamachia in support of the Cross Petition to the Scottish Parliament against moves for an alliance with the English Parliamentarians. He did not publish them but they probably circulated in manuscript. Too literary, written in too elaborate and beautifully modulated a style to engage effectively in the cut and thrust of Civil War polemic, they nevertheless make shrewd points about the contradictions in which the Covenanters had involved themselves. Here is his address in Irene to the Covenanting churchmen who meddle in politics: Yee lightes of the World, examples of Holiness and all Vertues, you living libraryes of Knowledge, Sanctuarryes of Goodnesse, looke upon the weaknesse and fragilitie of Mankynd! The Bodyes of Common wealthes are alreddye turned in Skeletones, the Cityes in Sepulcheres, the fieldes in Shambles, the Trees in Gibbetes. Pittye humaine Race, spare the blouud of Man: the earth is druncke with it, the Watteres empurpled, the aire empoysoned, and all by you, for, who give advice and counsell for the performing of evill actiones, cause them, and doe these actiones themselves: and they who command them and approve them when done are beyond he actores guilty Drummond died "of a sort of gravell", harassed by debt and distressed by the execution of his King in 1649. The non-juring bishop, John Sage, brought out an edition of his works in 1711, which, along with the poems, includes some of his letters, his history of Scotland and not very reliable versions of the political works. Lowndes, p. 675. who reports that Ben Jonson thought of Drummond as a 'Scotian Petrarch'

      [Bookseller: James & Devon Gray Booksellers]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROY, DU DIX-SEPT NOVEMBRE 1711. QUI ORDONNE QUE LES PROPRIETAIRES OU ADJUDICATAIRES DES CACAOS PROVENANS DES PRISES ARRIVÉES À NANTES, & QUI ONT ESTÉ DECLAREZ POUR ESTRE CONFOMMEZ DANS LE ROYAUME, SERONT TENUS DE PAYER LES DROITS DE QUINZE SOLS PAR LIVRE, ÉTABLIS PAR L'ARREST DU CONSEIL DU 12. MAY 1693. OUTRE LES DROITS LOCAUX QUI SERONT ACQUITTEZ À L'ORDINAIRE, &c [caption title]

      [Paris. 1711].. 4pp. Quarto, on a folded folio sheet. Contemporary inscription. Minor foxing; light tanning at "spine" edge. Very good. A French royal decree, which confirms an earlier decree of May 12, 1693, ensuring that cocoa arriving from French colonies overseas and cocoa from non-French territories will pay equal duty. Not in Wroth or OCLC. From the library of Cardinal Etienne Charles de Lomenie de Brienne (1727-94), Minister of Louis XVI, Archbishop of Toulouse and of Sens. A friend of Voltaire and a member of the Académie Française, Brienne wielded significant power as head of the Finance Ministry, which earned him many enemies. He died in prison during the French Revolution, despite having renounced Catholicism in 1793 (presumably as an attempt to save his life). MAGGS, FRENCH COLONISATION OF AMERICA 75 (this copy).

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 19.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        THE SHIP BUILDER’S ASSISTANT, OR MARINE ARCHITECTURE: (REVISED AND IMPROVED)…

      Lon.. b/w folding engraved plates. Third, expanded, edition of a popular and useful text, first published in 1711. It contains sections on the geometry, mathematics and theory of shipbuilding, timber, mensuration, plans, rigging, anchors and the boatswain’s arts. It exists in two states - one with eight folding plates and one with ten folding plates. This copy has ten folding plates. See Scott 448. McDonald 276. Adams and Waters 3498. An excellent copy, fresh and clean; nicely rebound in full calf by Bayntun with alternate black and blind decorated inner dentelles. On the verso of the title page is a list of “Navigation-Books, Charts, &c. Printed for Mount and Davidson, Tower-hill.” With the bookseller’s ticket of Edward J. Lefkowicz on the rear pastedown.

      [Bookseller: Ten Pound Island Book Co.]
 20.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Ã†sop naturaliz'd: in a collection of fables and stories from Æsop, Locman, Pilpay, and others

      London: printed for D. Midwinter, 1711 Contemporary sheep, neatly rebacked, reddish-brown morocco spine label. . Octavo. Some abrasion on back cover, but a near very good, appealing copy. With ink annotation on front free endpaper with the dates 1723 and 1726. Third edition, "with the addition of above 50 fables." The genesis of this book appears to be a volume published in Cambridge in 1697, with 111 pages and containing one hundred fables; Foxon cites an entry in the Term Catalogues for a second edition "corrected," in 1702, but no copy of this is known. This third edition is, as Foxon puts it, "a radical revision," so much so that it is essentially a new book, in which there are now 180 fables, with each consisting of the fable itself, followed by a moral, all in verse. Many of the fables are familiar from antiquity, such as "The Tortoise and the Hare," "The Fox and the Grapes," "The Country Mouse and the City Mouse," or "The Peacock and Juno." The source of many others is less obvious, and the verses have often been adapted to reflect daily life in the early 18th century. In a three-page preface, the compiler makes it clear that his book is intended for an unsophisticated audience: "If these fables are acceptable in prose, they cannot be less acceptable in verse; but more pleasing and more easie to be apprehended and remembered; as will be evident if we reflect how easily children and persons of mean capacity apprehend a story or fable, how deep the impression is fix'd in their memories, and how early it takes root, before such persons have any relish for dry jejune moral truths, represented without such advantages.

      [Bookseller: Michael R. Thompson, Booksellers, ABAA/I]
 21.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        [La Mode] B. Balduini Calceus Antiquus et mysticus et Jul. Nigronus De Caliga Veterum accesserunt ex CL. Salmasi notis ad librum Tertulliani de Pallio & Alb Rubenii libris de re Vestaria excerpta ejusdem argumenti. Omnia figuris aucta & illustra observationibus Joh. Frederici Nilant. i

      Leyde: chez Thédore Haak, 1711. relié. fort in 12. Edition originale ? Nous avons seulement trouvé trace d'une édition de 1733 à la bibliothèque d'Harvard. Inconnu à la B.N et des bibliographies habituelles (Brunet…), mais Balduin et Negrone sont morts respectivement en 1632 et en 1625. Un titre-frontispice gravé par Bary. Plein vélin rigide d'époque (lacets apparents), titre élégamment manuscrit à la plume noire en surimpression sur un premier rouge, un grand fer central à froid sur les plats, filet d'encadrement et fers dans les écoinçons. Très bel état général. Histoire de la chaussure, des chausses, des sandales, cothurnes depuis l'antiquité dans les divers corps de métiers, l'église… et du vêtement dans le texte de Tertullien et de Albert Ruben. - chez Thédore Haak, Leyde _1711, fort in 12, (46) 292pp. (32) et de 153pp. (12), 30pl. non comprises dans la pagination., Un Vol. relié. - La Mode Un Vol. relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 22.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        An Idea of the Modern Eloquence Of the Bar. Together with a Pleading out of every Part of Law

      Only separate edition in English of Mackenzie's seminal work on the art of advocacy, the first in the English-speaking world, modelled in part on Cicero and "superior to any account of legal rhetoric previously published"; with six arguments appended. Contemporary crimson morocco, neatly gilt and gilt-panelled, marbled pastedowns and endpapers, rubbed, some browning, yet a pretty copy. Printed by Mr. Robert Freebairn . . . in the Parliament-Close, Edinburgh, 1711.

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 23.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Seder Haggadah Shel Pesach

      Sulzbach 1711 Full modern leather binding with blind stamped decorations and five raised bands, gilt title on spine, folio 30.5 cm.Attractively bound, there are marginal repairs/restoration text at edges affected on some pages. An rare early 18th century illustrated Haggadah. Contains the commentary of the Don Yitzchak Abarbanel. Attractive engraved plate before the title page Yudlov 115

      [Bookseller: Fishburn Books]
 24.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Entdecktes Judenthum, oder, Gründlicher und wahrhaffter Bericht, welchergestalt die verstockte Juden die hochheilige Drey-Einigkeit, Gott Vater, Sohn und Heil. Geist, erschrecklicher Weise lästern und verunehren, die Heil. Mutter Christi verschmähen, das Neue Testament, die Evangelisten und Aposteln, die Christliche Religion spöttisch durchziehen, und die gantze Christenheit auff das äusserste verachten und verfluchen; dabei noch viel andere, bisshero unter den Christen entweder gar nicht oder nur zum Theil bekant gewesene Dinge und grosse Irrthümer der küdischen Religion und Theologie, wie auch viel lächerliche und kurtzweilige Fabeln und andere ungereimte Sachen an den Tag kommen. Alles aus ihren eigenen und zwar sehr vielen mit grosser Mühe und unverdrossenem Fleiss durchlesenen Büchern mit Ausziehung der hebräischen Worte und derer treuen Ubersetzung in die Teutsche Sprach kräfftiglich erwiesen und in zweyen Theilen verfasset, deren jeder seine behörige, allemal von einer gewissen Materie aussführlich handelnde Capitel enthält; allen Christen zur treuhertzigen Nachricht verfertiget und mit vollkommenen Registern versehen.

      2 in 1 Band. 10 Bl., 1016 (recte 998) S., 1, 2 Bl., 1111 S., 1 Bl. Lederbde. d. Zt. 4°. Steinschneider 4913; Fürst I, 226; ADB V, 773; NDB IV, 419. - Zweite Ausgabe des berüchtigten Antijudaicums. Die in 2000 Exemplaren 1700 in Frankfurt erschienene Originalausgabe wurde auf Betreiben der dortigen Judenschaft beschlagnahmt und erst nach 40 Jahren wieder freigegeben; so war die vorliegende Ausgabe, für die die Erben Eisenmengers eine Druckerlaubnis bei Friedrich I. erlangt hatten, die erste im Handel zugängliche. Obwohl in Berlin gedruckt, wurde als Druckort Königsberg angegeben, da dieses außerhalb des Reichsgebietes lag. "E`s Übersetzungen hebr. Texte sind oft fehlerhaft und dazu tendenziös entstellt... dennoch ist E. mit diesem Werk, das ihm eine Professur für orientalische Sprachen an der Univ. Heidelberg eintrug, der Begründer des neuzeitlichen wissenschaftlichen Antisemitismus geworden" (H.J. Schoeps in NDB). - Rückenenden alt restauriert, Gelenke tls. angebrochen, Vorderdeckel von Bd. 2 stark gelockert.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 25.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Theo-philosophia theoretico-practica, oder Der wahre Grund göttlicher und natürlicher Erkänntniß, dadurch beyde Tincturen, die himlische und irrdische, können erhalten werden: Zugleich ein Grund aller Particularien, und Fundament der wahren Medicin. Dabey gezeiget wird, wie in der äussern Natur durch alle Regna zu verfahren, damit ein jedes Corpus wieder in seinen reinen Paradiesischen Stand gebracht werden könne durch die Chymie oder Scheidekunst; Nebst einer Erläuterung des Operis Maximi und Beyfügung versprochener Experimenten. Von Sincero Renato.

      10 Bl., 374 S. Pappband d. Zt. Ferguson II, 275; Wellcome IV, 525; Duveen 509. - Erste Ausgabe. - Samuel Richter war Pfarrer in Hartmannsdorf bei Landshut in Schlesien und schrieb unter dem Pseudonym "Sincerus Renatus" (der aufrichtig Wiederbekehrte); "various are the charges laid against him, which are quite not reconcilable ... The sale of his book `Theophilosophia` was stopped in Breslau, and it was practically condemned in the `Unschuldige Nachrichten`" (Ferguson). - Man "gab ihm Schuld, daß er Jesuitismus unter der Maske der Rosenkreuzerei zu verbreiten suche" (Schmieder 515). - Gelenke berieben. Titel mit Nummerierung, stellenw. stärker fleckig.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 26.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Halakhot Parah aduma [Hilkhot parah adumah] =?R. Mosis Maimonidis Tractatus de vacca rufa : Latinitate donatus & subjuncta ampliore hujus ritus explicatione quoad singulas circumstantias illustratus

      Christian Petzold Amsterdam Christian Petzold 1711 First edition g 12mo. 5pp. (12). 544pp. 3/4 vellum over decorated paper-covered boards with brown handwritten lettering to spine. Scuffing, abrasions and discoloration to boards and spine. All maroon page edges. 2 Ex libris- plates pasted-in on front endpaper: 1) Ex libris Rev. Joseph Jaquett. Presented by Edwin Jaquett Sellers. 1902. 2) Library of the Protestant Episcopal Divinity School, Philadelphia. Perforation to title page: "Philadelphis Divinity School." Signature and date to title page: "Joseph Jaquette. June 20th. 1825." Some age browning and welling to pages not affecting text. Magnificent translation of one of the tracates of the "Mishne Torah," a code of Jewish law by one of the most important Jewish authorities, Rabbi Moshe ben Maimon, better known as Maimonides or by the Hebrew abbreviation RaMBaM (1135-1204). The Mishneh Torah was compiled between 1170 and 1180, while he was living in Egypt, and is regarded as Maimonides' magnum opus. This tractate deals with the "Parah aduma" or red cow aka red heifer, a cow that is sacrificed and whose ashes are used for the ritual purification of people who came into contact with a corpse. In Hebrew and Latin. Overall in good condition. R. Moses Maimonides (Rambam) was a 12th century Jewish philosopher and halachic legal scholar. A highly controversial figure, both during his lifetime and after his death, but generally acknowledged as the preeminent Jewish thinker of the Middle Ages. He was born in CÛrdoba, Spain but fled as a child from the Almohad persecution. He eventually settled in Egypt where he served as a rabbi, physician and philosopher. His fourteen-volume Mishneh Torah, his only work not in Arabic, still carries canonical authority, particularly within the Yemenite Jewish community, as the codification of Talmudic law. His other work includes a commentary on the Mishnah entitled Kitab al-Siraj, Kitab al-Fara'I, a book on precepts, and the philosophical work Dalalat al-Ha'irin, known in Hebrew as the Moreh Nevukhim, The Guide to the Perplexed. The major premise is an attempted philosophical/theological reconciliation of the Hebrew Bible and Greek knowledge. This work came to play a central role in all subsequent major controversies over philosophy within the Jewish community during the Middle Ages.

      [Bookseller: Eric Chaim Kline - Bookseller ]
 27.   Check availability:     ABAA     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.