The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1688

        Unus non Sufficit. - Animo metitur Vtrumque. - J.C. Böcklin sculps. - Coloniae, Sumptibus Mauritii Georgii Weidmann. - MDCLXXXVIII.':.

      - Kolorierter Kupferstich v. Johann Christoph Böcklin b. M.G. Weidmann in Köln, dat. 1688, 15 x 13 Nicht bei Merlo, Kölnische Künstler in alter u. neuer Zeit (Ausgabe 1894); Nicht bei Shirley, The Mapping of the World - Early Printed World Maps 1472 - 1700; nicht bei Tooley - Thieme-Becker, Künstler-Lexikon, Bd. 4, S. 186 (für Böcklin) - Zeigt die Welt in 2 Hemisphären. - Links die Welt und rechts eine Himmelskarte. - Selten! (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 1.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        ESTAT PRESENT DE L'EGLISE ET DE LA COLONIE FRANCOISE DANS LA NOUVELLE FRANCE

      Paris, 1688. Original gilt calf, leather label. Rubbed, front joint broken. Old private library stamp on bottom of titlepage, not affecting printing. Else very good. In a half morocco and cloth box. An important and rare narrative of Indians and settlers in 17th-century Canada. "The author was the second bishop of Quebec...before his consecration in 1685 he visited Canada in order to examine the state of the diocese. On his return to France, he wrote this account in the form of a letter addressed to one of his friends. It describes the Indian tribes and their relations with the French settlers" - Lande. "...Containing an account of the missions there with considerable attention to relations between the French and the Indians, including troubles with the Iroquois" - Bell. This work was also issued, using the same sheets but with a new titlepage, as RELATION DES MISSIONS DE LA NOUVELLE FRANCE. Quite scarce, accorded a "c" rating by Howes.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 2.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. (Biblia/Bijbel).

      Dordrecht, Pieter and Jacob Keur, and at Amsterdam, Marcus Doornick 1688. (gegraveerde titelpagina, 23) 332 folia. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio H. 34,5 x L. 22 x D. 11,5 cm. (de rug is aan een kant ingescheurd en gerestaureerd. Keurbijbel, bestaande uit Genesis tot en met het Hooglied, geheel doorschoten met blanco pagina's welke beschreven zijn met aantekeningen in verschillende achttiende eeuwse handschriften. In dit exemplaar zijn na elke pagina bijbeltekst een of twee blanco pagina's ingevoegd, vrijwel elke blanco pagina is beschreven. De aantekeningen bevatten commentaar en uitleg op de tekst en zeer veel verwijzingen naar theologische werken van bekende godgeleerden. Bijgevoegd bij de bijbehorende tekst zijn enkele losse brieven en bladen met eveneens geschreven uitleg en enkele uitgeschreven preken en toespraken van Groningse predikanten. Een van de afzenders van de brieven en schrijver van diverse aantekeningen is W.R. Nanninga welke predikant was te Oudeschoot en te Dronrijp, Groningen. Nanninga 1740-1768, onderhield hechte banden met de bekende Gisbertus Bonnet. In twee van de bijgevoegde brieven brengt hij dan ook de groeten over aan Bonnet. Deze verschillende aanwijzingen doen vermoeden dat de Bijbel afkomstig is uit Groningen. Annotatiebijbels uit de zeventiende en achttiende eeuw zijn uiterst zeldzaam en door de persoonlijkheid van de aantekeningen uniek in hun soort.) (engraved titlepage, 23) 332 folia. Contemporary blind-stamped vellum with 6 raised bands, Folio H. 34,5 x L. 22 x W. 11,5 cm. (one side of the spine is split and restored. Keurbible, containing Genesis to the Song of Solomon, entirely interleaved with blank pages with handwritten annotations in multiple eighteenth century hands. In this copy, one or two blank pages are inserted after each Bible page, almost every blank page is written upon. The annotations contain commentary and explanation on the text and a lot of references to theological works of known theologians. Seperately attached by the accompanying text are some letters and leaves with written explanation and some written sermons and speaches from ministers from Groningen. One of the senders of the letters and writer of multiple annotations is W.R. Nanninga who was minister at Oudeschoot and Dronrijp, Groningen. Nanninga 1740-1768, had close ties with the known Gisbertus Bonnet. In two of his enclosed letters he sends his regards to Bonnet. These different indications suggest that the Bible is originating from Groningen. Annotationbibles from the seventeenth and eighteenth century are extremely rare and due to the individual character of the annotations unique in their kind.) Aa, A.J. van der (1868). Biografisch woordenboek der Nederlanden Deel 13, p. 60.

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 3.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Examen libri pontificalis, sive vitarum romanorum pontificum; quae sub nomine Anastasii bibliothecarii circumferuntur

      Romae: Joannis Jacobi Komarek 4to. [8] ff., 120, 119, [1] pp.. 1688 [also bound in, the same author's] Parergon ad examen libri pontificalis,sive, epistola Pii II. ad Carolum VII. regem Franciae ab haereticis deprauata, & à Launoiana calumnia vindicata.... Romae: Joannis Jacobi Komarek, 1688. 4to. 39 pp. Giovanni Ciampini (1633–98) studied law and was subsequently appointed "Magister" at the Apostolic Chancery, thus providing him with a secure job (i.e., sinecure) and allowing him to devote himself to scholarship, as for example, here in his studies of papal biographies and the letters from Pius II to Charles II of France. Both works are printed in roman type with large woodcut initials featuring cherubs and each has its title-page printed in black and red. The Examen is divided into two parts, each with its own collation and pagination, with the second part being "Sanctae romanae ecclesiae bibliothecariorum catalogus, iuxta chronologicum ordinem. . . ." Evidence of readership: In the first part of the Examen an early reader has underlined in sepia ink passages or phrases s/he found significant but added no marginalia. Contemporary vellum. Bookplate removed from front pastedown. Very good copies of both titles. Evidence of readership as above.

      [Bookseller: SessaBks, A Division of the Philadelphia]
 4.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Schou-burg der rupsen, wormen, maden en vliegende dierkens daar uit voortkomende [Deel I]. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1688.

      Illustrated with frontispiece and 22 engravings, of which 1 hand-coloured (2 butterflies). Plate numbers 17-22 are [complete, but confusingly] not bound in the corect sequence. The book is complete, a second volume was never published. B2102."Hagen I p. 56; Nissen ZBI, 407; Klaversma/Hannema 245. "

      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
 5.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.

      Dordrecht, Pieter and Jacob Keur, and at Amsterdam, Marcus Doornick 1688 - (gegraveerde titelpagina, 23) 332 folia. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio H. 34,5 x L. 22 x D. 11,5 cm. (de rug is aan een kant ingescheurd en gerestaureerd. Keurbijbel, bestaande uit Genesis tot en met het Hooglied, geheel doorschoten met blanco pagina's welke beschreven zijn met aantekeningen in verschillende achttiende eeuwse handschriften. In dit exemplaar zijn na elke pagina bijbeltekst een of twee blanco pagina's ingevoegd, vrijwel elke blanco pagina is beschreven. De aantekeningen bevatten commentaar en uitleg op de tekst en zeer veel verwijzingen naar theologische werken van bekende godgeleerden. Bijgevoegd bij de bijbehorende tekst zijn enkele losse brieven en bladen met eveneens geschreven uitleg en enkele uitgeschreven preken en toespraken van Groningse predikanten. Een van de afzenders van de brieven en schrijver van diverse aantekeningen is W.R. Nanninga welke predikant was te Oudeschoot en te Dronrijp, Groningen. Nanninga 1740-1768, onderhield hechte banden met de bekende Gisbertus Bonnet. In twee van de bijgevoegde brieven brengt hij dan ook de groeten over aan Bonnet. Deze verschillende aanwijzingen doen vermoeden dat de Bijbel afkomstig is uit Groningen. Annotatiebijbels uit de zeventiende en achttiende eeuw zijn uiterst zeldzaam en door de persoonlijkheid van de aantekeningen uniek in hun soort.) (engraved titlepage, 23) 332 folia. Contemporary blind-stamped vellum with 6 raised bands, Folio H. 34,5 x L. 22 x W. 11,5 cm. (one side of the spine is split and restored. Keurbible, containing Genesis to the Song of Solomon, entirely interleaved with blank pages with handwritten annotations in multiple eighteenth century hands. In this copy, one or two blank pages are inserted after each Bible page, almost every blank page is written upon. The annotations contain commentary and explanation on the text and a lot of references to theological works of known theologians. Seperately attached by the accompanying text are some letters and leaves with written explanation and some written sermons and speaches from ministers from Groningen. One of the senders of the letters and writer of multiple annotations is W.R. Nanninga who was minister at Oudeschoot and Dronrijp, Groningen. Nanninga 1740-1768, had close ties with the known Gisbertus Bonnet. In two of his enclosed letters he sends his regards to Bonnet. These different indications suggest that the Bible is originating from Groningen. Annotationbibles from the seventeenth and eighteenth century are extremely rare and due to the individual character of the annotations unique in their kind.) Aa, A.J. van der (1868). Biografisch woordenboek der Nederlanden Deel 13, p. 60

      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
 6.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Gesamtansicht ('Abbildung der Statt Offen wie solche von der Seiten gegen der Donau an zusehen.').

      - Kupferstich b. Jakob Koppmayer in Augsburg, 1688, 19 x 51 Tooley's Dic. of Mapm. Rev. Ed. K - P, S. 52 (Jakob Koppmayer. Printer and publisher of atlases in Augsburg, 1667-1703; .). - Gesamtansicht von Budapest mit Darstellung der Schlacht im Jahre 1686. (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 7.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Institvtio Theologiae Elencticae, in qua Statvs Controversiae Perspicve exponitur, Praecipua Orthodoxorum Argumenta proponuntur & vindicantur, & Fontes Solutionum aperiuntur. Editio Nova, Recognita & multis locis aucta. Cui accessit Oratio De Vita & Obitv Avthoris.

      Geneve, Samuel de Tournes 1688/1689/1690 - 3 volumes, (4, portrait, 52) 756 (30), (32) 792 (31), (24) 714 (21) p. Rebound half Cloth, large 4° (pages occasionally browned) [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
 8.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Das mächtige Kayser-Reich Sina/ und die Asiatische Tartarey vor Augen gestellet/ In außführlicher Beschreibung Der Königreiche/ Provinzien, Landschafften/ Städte/ Flüsse/ Berge/ Gewächse/ Bäume/ Früchte/ Thiere/ Gevögel/ Fische/ u. so in diesen weit-entlegenen Welt-Gegenden sich finden. Wie auch solcher Völcker Landes-Regierung/ Ehren-Stellen/ Götzen-Dienst/ ungeheure Götzen-Bilder/ prächtige Tempel/ Wissenschafften/ Künste und Handwercker/ Sitten/ Gebräuche/ letzte Ehren-Dienste/ und Leich-Begängnüssen; neben vielen andern wunderseltsamen Merckwürdigkeiten. 4° (ca. 32,5 x 20,5 cm). Mit gestoch. Titel, 5 (4 doppelblattgr.) Kupferstichkarten und 22 (statt 28) Kupfertafeln. 8 (statt 9) Bl., 168 S., 2 Bl., 83 S. Moderner Ganzledereinband. Deli

      Augsburg, Koppmayer, 1688, 1686. - 4° (ca. 32,5 x 20,5 cm). Mit gestoch. Titel, 5 (4 doppelblattgr.) Kupferstichkarten und 22 (statt 28) Kupfertafeln. 8 (statt 9) Bl., 168 S., 2 Bl., 83 S. Moderner Ganzledereinband. Delineatio provinciarum Pannoniae et imperii Turcici in Oriente, Bd. IV/1. – VD 17 39:133129U. Lipperheide Le 5. – Die Trachtenbilder sind teils Kopien nach Kirchers China. – Zur Kollation: Enthalten sind Vortitel, Titel, der Vorbericht an den Leser und die Buchbinderanweisung. – Mit Karten von China und der Tatarei, Kostümkupfern und Ansichten u. a. von Peking und dem kaiserlichen Palast. – Es fehlen die Tafeln mit der Chinesischen Mauer, dem Muscus-Hirschen, der Sinischen Katze, den Meer-Pferden, den fliegenden Schildkröten, der Kleidung der Männer in Nekbal und der Lamas, der Schlacht bei Mohács und dem Porträt des Kronprinzen Joseph. VORGEB.: DERS., Interiora Orientis detecta oder Grundrichtige und eigentliche Beschreibung aller heut zu Tag bekandten grossen und herrlichen Reiche des Orients. Ebda. 1686. Mit gestoch. Frontisp., 8 (7 doppelblattgr.) Kupferstichkarten, 23 (statt 25; 15 doppelblattgr.) Kupfertafeln, 11 Textkupfern und einigen Textholzschnitten (ohne das gestoch. Porträt). 3 (statt 5) Bl., 228 S., 4 Bl. (ohne 7 Bl. Anhang). – VD 17 23:322820L. – Der seltene dritte Teil von Wagners 1685-89 erschienenen vierbändigen Sammlung von Beschreibungen der Länder Osteuropas und Asiens. – Zur Kollation: Enthalten sind am Beginn der Titel, die Erklärung des Titels und die Vorrede an den Leser. – Die Kupfer zeigen u. a. Ansichten von Schiras, Persepolis und Goa, die Karten Asien, Armenien, Persien usw. – Es fehlen das Porträt und die Ansichten von Derbent und Suratte sowie der Anhang. – Zahlr. Textbl. und Tafeln mit angeränderten Randausrissen oder bis zum Bildrand beschnitten (kaum Bildverlust), eine Tafel ankoloriert (Fruchtbäume), fleckig. Re collation: Contains half title, title, preliminary report to the reader and instruction for the bookbinder. – With maps of China and Tataria, costume copperplates and views a. o. of Beijing and the imperial palace. – Lacks plates with the Chinese wall, the Muscus-Hirsch, Sinische Katze, Meer-Pferde, the flying turtles, the wardrobe of the men in Nekbal and the llamas, the battle at Mohács and the portrait of crown prince Joseph. – Prebound: Re collation: Contains at the beginning title, explanation of the title and the preface to the reader. – The copperplates show a. o. views of Shiraz, Persepolis and Goa, maps of Asia, Armenia, Persia etc. – Lacks the portrait and the views of Derbent and Suratte as well as the appendix. – Numerous text leaves and plates with restored marginal tear-outs or cut up to plateline (hardly affecting illustration), one plate partly coloured in an unprofessional way (fruit trees), soiled. – Modern calf. Sehr seltenes Exemplar über China. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 2550

      [Bookseller: Antiquariat an der Uni Muenchen]
 9.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Dell' Antico Ginnasio Napoletano. Opera Posthuma di ?

      Carlo Porpora, Napoli [Naples] 1688 - Second edition. Engraved title. [xx], 229, [3] pp. 4to. A history of ancient sport and games in Italy, first printed in 1641. This copy in an elaborate eighteenth-century Neopolitan enameled binding with all edges gilt, gauffered, and painted. Graesse IV, p. 113 Mid-eighteenth century Italian polychrome enameled binding of full brown calf, covers with two gilt-rolled panells, central strap and scroll device built up from gouges, surrounded by pointellé flowers, with remnants of blue and red enamel, edges gilt, guaffered and painted with floral and hare design, front free endpaper removed, bookplate Engraved title. [xx], 229, [3] pp. 4to [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: James Cummins Bookseller, ABAA]
 10.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        El fenis de Africa. Vida de S. [San] Agustín, nuestro padre. Escrita por D. Francisco Manuel Lusitano. [Impreso en Alcalá de Henares].

      Alcalá, Imprenta de Francisco García Fernández, 1688 - -15 x 22 cm.- , 5 hs. + 324 págs. + 4 hs. Enc. en pergamino de época. (MUY BUEN EJEMPLAR.) [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Berceo (Libros Antiguos)]
 11.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Reflexions sur la misericorde de Dieu Par une dame penitente EDITION ORIGINALE

      à Paris: Chez Antoine Dezallier, 1688. Fine. Chez Antoine Dezallier, à Paris 1688, In-12 (8,5x15,5cm), (22) 189pp., relié. - New edition after the original published in 1680. Copies fully settled. Binding full glossy burgundy morocco contemporary. Back to Jansenist nerves. Gilt. Indoor Friesland. gilt edges. Work inseparable from the life of Madame de la Valliere, she wrote at the end of a long illness, during his retirement years in the convent of the Carmelites. Mistress of King Louis XIV, and abandoned after seven years, she retired from the court to enter a convent. Nothing will make her give up, and she spent the last 36 years of his life in this retreat, where later on, she wrote this book in order to repair the mistakes of his past life. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Nouvelle édition, après l'originale parue en 1680. Exemplaire entièrement réglé. Reliure en plein maroquin glacé bordeaux d'époque. Dos à nerfs janséniste. Titre doré. Frise intérieure. tranches dorées.  Oeuvre inséparable de la vie de Madame de la Vallière, qu'elle écrivit au sortir d'une longue maladie, durant ses années de retraite au couvent des Carmélites. Maîtresse du roi Louis XIV, et délaissée après 7 années, elle se retire de la cour pour entrer au couvent. Rien ne la fera renoncer, et elle passera les 36 dernières années de sa vie dans cette retraite, où sur le tard, elle écrivit cet ouvrage dans le souci de réparer les erreurs de sa vie passée. Ex-dono manuscrit en page de garde : Pour Zezette. La Celle Saint Cloud. Jeudi 8 septembre 1910.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Memorie de' viaggi, e feste per le reali nozze de' serenissimi sposi Violante Beatrice di Baviera, e Ferdinando principe di Toscana.

      Per gli Eredi d'Ipolito della Nave,, In Firenze, 1688 - Cm. 19,5, pp. (12) 196. Marchio tipografico al frontespizio. Legatura in peragmena floscia recente con titoli al dorso. Esemplare in buono stato di conservazione. Interessante ed accurato resoconto che descrive le nozze, i balli, i festeggiamenti, il viaggio dalla Baviera alla Toscana, le giostre ed i tornei, la cavalcata e l 'incoronazione in Firenze, gli spettacoli teatrali (fu rappresentato Il Greco in Troia), la partita di calcio. Molto raro. Alcuni esemplari riportano la presenza di (12) carte finali con i "Sonetti sparsi agli Spettatori degli Amorini volanti pel Teatro nella Festa Teatrale del Greco in Troja".

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 13.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Les caracteres de Theophraste traduits du grec : avec les caracteres ou les

      à Paris: Chez Etienne Michallet, 1688. Fine. Chez Etienne Michallet, à Paris 1688, in 12 (9,5x16,5cm), (58) 308pp., relié. - Second edition of mention. This edition follows the first few months, it is similar in all respects except for some corrections. It is at the Rue Saint Jacques, "the Image Saint Paul." "The second edition also Print. in 1688 only offers a few slight changes, and the third, under the same date, is simply a reprint of the second. "(Brunet III, 720). See Tchermerzine VIII. Bound in full calf marbled period. Back with nerves decorated. A small lack in foot. The writing of characters begins in 1670, but it was only after seventeen years working as La Bruyère decided to publish them; yet it is so little sure of success that gives preeminence to his translation of Theophrastus characters in the first editions and it will be the fifth that assert the Characters to Theophrastus, La Bruyere and finally sign the edition of his name. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Mention de seconde édition. Cette édition suit la première de quelques mois, elle est en tout point semblable hormis quelques corrections. Elle est à l'adresse de la rue Saint Jacques, « à l'Image Saint Paul ». « La seconde édition, également impr. en 1688 n'offre que quelques légers changements, et la troisième, sous la même date, n'est qu'une simple réimpression de la seconde. » (Brunet III, 720). Voir Tchermerzine VIII. Reliure en plein veau raciné d'époque. Dos à nerfs orné. Un petit manque en pied. L'écriture des Caractères commence dès 1670, mais c'est seulement après dix-sept ans de travail que La Bruyère se décide à les publier ; il est pourtant si peu sûr du succès qu'il donne la précellence à sa traduction des Caractères de Théophraste dans les premières éditions et il faudra attendre la cinquième pour que s'affirment les Caractères devant Théophraste, et qu'enfin La Bruyère signe l'édition de son nom. 

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Religio et pietas sive, Vera veri Christianismi praxis, das ist: Das wahre Christenthumb und seine rechtschaffene Ubung, in hundert und zwolff Predigten gezeiget /darinnen gelehret Wird

      M.G. Weidmann, Leipzig 1688. Pergament Sehr gut. Noch Titel: " I.Wie ins gemein das wahre Christenthum/nach denen beyden Wesentlichen Stücken einer wahren Buß/und dero früchten zu führen; Dabey auch von unterschiedenen merckwürdigen Neben-Puncten sattsamer Bericht geschiehet. II.Wie insonderheit ein rechtschaffener Christ Gottselig/ Züchtig und Gerecht leben solle: da denn in viel Puncten Weise und Weg gezeiget wird/wie er sich 1.vornehmlich gegen seinen Gott: 2.gegen sich selber: und 3. gegen seinen Nebenmenschen gebührend zu verhalten habe: Hiebevor in der Pfarr-Kirchen zu Geilndorff Lympurgischer Herrschafft/ an dem Wochentlichen Bet-Tag der Christlichen Gemein allda vorgetragen/ und nunmehr auff sonderbar inständig begehrren/ Gott zu Ehren/ der Christlichen Kirchen zur Erbauung und fernen Fortpflantzung der wahren Gottseligkeit in offentlichen Druck gegeben durch M. Johannem Mair von Augsburg/ vorhin Lympurgischen Pfarrern und Superintendenten zu Geilndorff/ anitzo Pfarrherrn zum Parsüssern und Seniorem deß Ministerii A.C. in Augsburg. Mit einem dreyfachen Register." Monumentaler, solider Pergament -Einband mit kalligraphierter Rückentitelei, 3 Bünde, angenehmste Patina. In Kupfer gestochenes Fontispiz-/Titelbatt, weiteres Titelblatt, Dedikation, 1782 Seiten mit 3 Registern, zahlreiche Initialen, gutes Papier zum Teil sanft altersgebräunt, insgesamt sehr gut erhalten. +++ Johannes Eck, eigentlich Johannes Mayer, auch Johann Maier, nach seinem Geburtsort Eck (Egg) genannt (geb.1486 in Egg a.d.Günz, gest.1543 in Ingolstadt), katholischer Theologe und Gegner Martin Luthers. +++ 17 X 21 cm, 2,01 kg..

      [Bookseller: Antiquariat Clement]
 15.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Stephanon Byzantion Ethnika kat'epitomn. Stephani Byzantini Gentilia per epitomen...

      Lugduni Batovorum: Apud Danielem Graesbeeck, M DC LXXXVIII. [1688]. [18], 786, [18]; [8], 27, [1], 9, [1] p.; 31.5 cm. folio. Greek text with parallel Latin translation. "Vari lectiones in Stephano ex MS. codice Abbati Perusin..." has special t.-p. printed in red & black and separate pagination. "It seems probable that Stephanus flourished in Byzantium in the earlier part of the sixth century AD, under Justinian I. Even as an epitome, the Ethnica is of enormous value for geographical, mythological, and religious information about ancient Greece. Nearly every article in the epitome contains a reference to some ancient writer, as an authority for the name of the place." This is the fourth edition with extensive contemporary ms. annotations. The book is found in European libraries, but is very rare in North America. Stock#OB1043. Vg, bound in early marbled boards with elaborately gold tooled leather spine.

      [Bookseller: The Owl at the Bridge]
 16.   Check availability:     TomFolio     Link/Print  


        A Plurality of Worlds. Written in French by the Author of the Dialogues of the Dead. Translated into English by Mr. Glanvill....

      London: for R. Bentley and S. Magnes, 1688. 1st Edition. Hardcover. 8vo - over 7¾ - 9¾" tall. 8vo (162 x 102 mm). [12], 152 pp. Signatures: A6 B-K8 L4. E4 is a cancel leaf. Contemporary mottled calf, elaborate gilt spine (upper joint neatly repaired, head of spine slightly chipped), preserved in cloth slipcase. Internally only slightly browned, a little faint dampstaining, marginal paper flaw in H3. Provenance: J. Borole(?), Oriel College, Oxford (inscription "J Borole(?) / Orielensis Oxon. / Apr. 24, 1949" to first free endpaper). Fine copy. ---- Wing F1416; Hodgson, p.399. - THE RARE FIRST ENGLISH EDITION. One of the first major works of the Age of Enlightenment. "Fontenelle's treatise ... marks a true watershed in the history of the idea of the plurality of worlds ... written in a language that the normal educated person could understand, and ... see the basic concepts of the new Copernican astronomy as supplemented by Descartes" (Steven J. Dick, Plurality of Worlds, p. 126). Very Good....

      [Bookseller: Milestones of Science Books]
 17.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Rerum quotidianarum libru duo ... Editio ultima caeteris longe elegantior, & emendatior. [and] Quotidianarum differentiarum sesqui-centuria

      Amstelaedami: Janssonio-Waesbergios 4to (20.2 cm, 8"). 2 vols. Vol. I: [26], 492 (i.e., 498), [54 (index)] pp. Vol. II: [2], 507, [45 (index)] pp.. 1688 17th-century gathering of these important writings by a distinguished 16th-century Spanish advocate. "De ratione juris discendi" follows the main work in the first volume, with the companion volume adding the title work, "Quaestiones selectae forenses duodeviginti," and "De ratione in jure scribendi ad filios." The title-page vignette of vol. I depicts Minerva and the olive tree, labelled "Oliva Minervae." WorldCat, Copac, STCN, and NUC Pre-1956 do not find any locations of this Jansson-Waesberg edition; Palau does not list it. Provenance: Front free endpapers each with early inked inscription mostly inked over, title-page verso with inked inscription "de los libros . . . D. Emanuel Lopez Forrecilla y dela Fuente. Contemporary vellum over paste boards, spines with early hand-inked title; minor staining and back outer (yapp) edge of vol. I chipped, ties on both volumes still partially present Pages age-toned with intermittent spotting; vol. I with light waterstaining to margins of some leaves and a few early inked corrections and marks of emphasis. Vol. II: Text block pulling away from spine, first few leaves separating, some leaves with worming in inner margins touching text without obscuring sense, one leaf with tear from outer margin extending into text without loss. All edges stained red, and both volumes with inscriptions as above.

      [Bookseller: SessaBks, A Division of the Philadelphia]
 18.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Description du pays de Jansénie où il est traitté des singularitez qui s'y

      À Bourg-Fontaine|[Paris]: chez A. Arnauld., 1688. Fine. chez A. Arnauld., À Bourg-Fontaine [Paris] 1688, in 12 (8x13,5cm), 96pp., relié. - New edition. Illustrated with a frontispiece and an allegorical folding map, map (178 x 136 mm) represents the Jansénie and its immediate neighbors, Désespérie to the West, Calvinie the north, and the East Libertinie. The original was published in 1660 copies. 2 1688 BN to France and in French catalogs. It is not a copy of the previous edition and the first edition of 1660. Full Sheepskin contemporary. Back tooled raised. Head cap threadbare. Rubbed together. The description of the country is a satirical allegory Jansénie high metaphorical value, a narrator describes an extraordinary country and the manners of its inhabitants, the country being Jansenism. The process is most effective when the book is modeled on the relationships of the travel time, essentially utopias. The book is undoubtedly one of the strangest criticism which gave rise Jansenism. Firmian Peter (Petrus Firmianus) is the pseudonym of Lisieux father Zechariah, Angel Lambert. Entered the Capuchin order, Zechariah of Lisieux (1582-1660) preached in several major cities and to Louis XIII. It was a mission for 20 years in England. He is the author of several satirical works on the vices of his time. A new description of the country Jansénie, greatly increased by the Jesuits, will be published later. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Nouvelle édition. Illustrée d'un frontispice et d'une carte dépliante allégoriques, la carte (178 x 136 mm) représente la Jansénie et ses voisins immédiats, la Désespérie à l'Occident, la Calvinie au Septentrion, et la Libertinie à l'Orient. L'originale est parue en 1660. 2 exemplaire de 1688 à la BN de France et un dans les catalogues français. On ne trouve pas d'exemplaire des éditions précédentes et de l'édition originale de 1660. Reliure en pleine basane d'époque. Dos à nerfs orné. Coiffe de tête élimée. Ensemble frotté. La description du pays de Jansénie est une allégorie satirique à forte valeur métaphorique, un narrateur y décrit un pays extraordinaire et les moeurs de ses habitants, ce pays étant le jansénisme. Le procédé est d'autant plus efficace que le livre est calqué sur les relations de voyage de l'époque, essentiellement les utopies. L'ouvrage est sans aucun doute une des critique les plus étrange auquel donna lieu le jansénisme. Pierre Firmian (Petrus Firmianus) est le pseudonyme du père Zacharie de Lisieux, Ange Lambert. Entré dans l'ordre des Capucins, Zacharie de Lisieux (1582-1660) prêche dans plusieurs grandes villes et devant Louis XIII. Il a été en mission pendant 20 ans en Angleterre. Il est l'auteur de plusieurs oeuvres satiriques sur les vices de son temps. Une nouvelle description du pays de Jansénie, fortement augmentée par les jésuites, sera éditée par la suite.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 19.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Corpus Juris Civilis In quatuor Partes distinctum, Dionysio Gothofredo JC. Auctore, Cui Appendicis Et Auctarii Loco, Aliquot, Quae prioribus hujus formae Editionibus defuerunt, adjecta sunt, Inprimis Francisci Modii JC. Brugensis ad omnes L. Pandectarum & XII. Codicis Libros Notae; Index tandem ... Omnium vero & Singulorum contenta Syllabus versae paginae affixus monstrabit. Editio omnium novissima Sacratissimo Principi, D. Leopoldo Rom. Imp. PP. Aug. dicata cum Privilegio Sacrae Cesarae Majastatis. Angeb.: Codicis Dn. Iustiniani Sacratissimi Principis PP. Aug. Repetitae Praelectionis Libri XII.

      Frankfurt (Francofurti ad Moenum), Wust (Typis Balthasaris Chistopheri Wustii, Sen., 1688.. 2 in 1 Band. 27x20,5 cm. 41 Bl., 130 Sp., 1872 Sp.; 8 Bl., 1024 Sp., 4 Bl., 456 Sp.,6 Bl., 78 Sp., 282 Sp. Mit gest. Front.: Leopoldus Romanorum Imp. Semper Augustus und gest. Titel, Druckermarken. Ganzperg.d.Zt. Buchrücken beschädigt. Bindung vorn, stärk. gelockert. Getilg. Besitzvermerk. auf Titel. Marg.a.V. S. 170/171 eingerissen.. Dionysius Gothofredus (eig. Denis Godefroy). * 1549 Paris -1622 Straßburg. Franz. Rechtswissenschaftler. VD 17, 1:013029E; VD 17, 1:013036P.

      [Bookseller: Altstadt Antiquariat Beata Bode]
 20.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Cajanie, ou Bothnie Orientale.

      Engraved map of the Northern part of Gulf of Bothnia. Paris 1688. 58x45 cm. Paper size: 77x56 cm. Outline colour. Title cartouche in b/w. Slightly browned along centrefold. * Detailed and interesting map of today's border area between Sweden and Finland. The details of the map derive from the work of the Swedish cartographer Andreas Bureus. ** Interessant kort over den nordlige del af Den botniske Bugt og det nuværende græns.. 15041631

      [Bookseller: Andersens Antikvariat]
 21.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Théâtre de la Turquie où sont representées les choses les plus remarquable EDITION ORIGINALE

      à Paris: Chez jacques Le Febvre, 1688. Fine. Chez jacques Le Febvre, à Paris 1688, In-4 (18x25,5cm), (20) 558pp. (11), relié. - Original French edition. The author wrote this book in Italian and he published in Milan in 1680, he made himself the translation. Binding in full brown calf. Back with nerves decorated. As an exhibit in brown leather. Head cover skillfully restored and re-gilded. Title Page ascent, and the first warning page. Adhesive discharges between the cover page and the title page. Good fresh paper except on the pages of the Epistle. Nice copy. The author, a Capuchin monk named Justinian Tours (it will take another pen name) lived a long time in the Middle East, and made many trips in the Turkish provinces. The book proposes to set the table on the decadence of the Turkish Empire and its disorders. If the first chapters of the Mohammedan religion in the discrediting, the entire book addresses topics most diverse manners and customs, but each chapter is a demonstration to reduce the Turks to a godless people as ignorant and immoral . - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale française. L'auteur écrivit cet ouvrage en italien et le fit paraître à Milan en 1680, il en fit lui-même la traduction. Reliure en plein veau brun. Dos à nerfs orné. Pièce de titre en maroquin brun. Coiffe de tête adroitement restaurée et redorée. Page de titre remontée, ainsi que la première page de l'avertissement. Décharges d'adhésif entre la page de garde et la page de titre. Bonne fraîcheur du papier, excepté sur les pages de l'épître. Bel exemplaire. L'auteur, un moine capucin du nom de Justinien de Tours (il prendra un autre nom de plume) résida longtemps au Moyen-Orient, et fit de nombreux voyages au sein des provinces turques. L'ouvrage se propose d'établir le tableau de la décadence de l'empire turc et de ses désordres. Si les premiers chapitres traitent de la religion mahométane en la discréditant, l'ensemble du livre aborde les sujets de mœurs et coutumes les plus variés, mais chaque chapitre est une démonstration visant à réduire les Turcs à un peuple impie et immoral autant qu'ignorant.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 22.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Recueil de Veues des Plus Beaux Lieux de France

      1688. PERELLE, Gabriel, Adam and Nicholas. Recueil de Veues des Plus Beaux Lieux de France. Comprised of seven parts in one volume, each part with individual title. Illustrated with a total 281 etched and/or engraved plates on 253 leaves, comprising 267 views and 14 plans and/or maps (3 being large folding). Oblong folio, 295 x 382 mm, bound in contemporary French mottled calf, with intricate gilt-stamped floral ornaments in spine compartments, red leather title label. [Paris: Chez Nicolas Langlois, ca. 1688]. |~||~||~||~||~| Early impressions of the finest, most complete series of etched views to document French gardens and châteaux. A comparable or more authentic portrayal of seventeenth-century French architecture and garden design does not exist. Of the total 267 etched and/or engraved views, over 150 concentrate specifically on seventeenth-century French landscapes and garden designs. These views represent the gardens in their original splendour, the landscape populated with elegant figures in contemporary costume. Regrettably, several of the private châteaux and most of the accompanying gardens no longer exist. The contents of the volume begins with etched views of Parisian edifices, city portals, fountains, gardens and monumental buildings such as the Louvre, Palais Royal, Palais du Luxembourg, L'Hotel de Ville, etc. Then a number of the surrounding châteaux and their estates are pictured, including Versailles (which we see literally rise before our eyes as the plates were executed over a period of several years while the palace and gardens were under construction), Vincennes, Chantilly, St. Cloud and Fontainebleau, plus sixteen views of Rome and its environs including the gardens of Pamphili and Tivoli. Most importantly, this set is comprised of early Nicolas Langlois (1640-1703) impressions of these grand plates. Gabriel Perelle (1595-1677) studied drawing with Daniel Rabel, official artist of the court of Henry III, and then Perelle entered the atelier of the French painter Simon Vouet. Perelle had two sons, Nicolas Perelle (born 1631) and Adam Perelle (1640-1695). The engraved work by the three Perelles is so similar in style that their work is often signed: "Fait par Perelle" as it frequently is in the present album.. The majority of impressions are sharp and dark. A few tears repaired, a three inch crack to bupper hinge, however still strong and perfectly intact. Overall, an exceptional copy. Fowler 245. Brunet IV, 494. Berlin Katalog 2483. See: Millard I, 136 & 137.

      [Bookseller: Ursus Rare Books]
 23.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Les Ruses Innocentes dans lesquelles se voit comment on prend les Oyseaux

      Paris: Chez Charles de Sercy, 1688. Fine. Chez Charles de Sercy, Paris 1688, in-4 (20,5x28cm), (16) 427 pp. [11pp.] 419-445pp., relié. - Third edition published in initialisme and illustrated 66 boards. - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Seconde édition, après l'originale de 1660, parue sous initialisme et illustrée de 66 planches gravées sur bois, dont plusieurs dépliantes. Les planches sont comprises dans la pagination. Est relié à la suite, et avec une pagination autonome, le Traité très-utile de la Chasse, dont la première édition remonte à 1603, et dont la présence est attestée dans bon nombre d'exemplaires. Page de titre en rouge et noir. Bandeau aux armes de François d'Aix de la Chaise, plus connu sous le nom de Père-Lachaise, confesseur du roi. Exemplaire aux armes non identifiées d'un chevalier écartelées aux 1 et 4 d'or au dragon et aux 2 et 3 d'azur aux deux veaux. Reliure de l'époque en pleine basane brune. Dos à cinq nerfs orné de caissons richements ornés, ainsi que d'une pièce de maroquin rouge. Plats frappés en leur centre d'armoiries. Roulette dorée sur les coupes. Toutes tranches rouges. Coiffes, coins et nerfs très habilement restaurés. Quelques restaurations comblent une galerie de ver en marge en fin de volume. Quelques renforcements de papier au verso de certaines planches dépliantes. Destiné, comme le précise le titre, "à toutes personnes qui font leur séjour à la campagne", ce livre "curieux et récréatif" écrit par un moine de l'abbaye de Grandmont est en quelque sorte un manuel du parfait piégeur très abondamment illustré. Le livre est divisé en cinq parties : la première concerne la confection des filets destinés à capturer les "oiseaux, les bestes et les poissons" ; le second s'attarde sur la prise des "oiseaux non passagers" (perdrix, faisans, poules, grives...) ; le troisième livre s'intéresse à la chasse aux bécasses, canards et autres "oiseaux passagers" ; le quatrième traite de la capture de bêtes (lièvres, lapins, furet, blaireaux, renards, loups...)  par des "filets, colets, lacets, pièges et autres machines" ; la dernière partie de l'ouvrage concerne la pêche des poissons, tant dans les étangs que dans les rivières grâce à des filets, hameçons, appâts et autres machines.  

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 24.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Kst.- Karte, b. Desgranges, "Carte du Palatinat du Rhin et des Etats aux Environs ..".

      . mit altem Grenzkolorit,, 1688, 37,5 x 39,5. Hellwig/Reiniger/Stopp, Nr. 50.1 und 50.3. - Seltener Einblattdruck. Oben rechts die Titelkartusche, unten links ein Insetplan von Philippsburg. Über der Karte - von separater Platte gedruckt - 4 kleine Stadtansichten von Ehrenbreitstein, Speier, Koblenz und Mainz. ( je 7,4 x 10,7 cm.). So nicht bei Hellwig/ Reiniger /Stopp, der diese zusätzlichen Randansichten nur für späteren Ausgaben bei Besson ( = 50.3) vermerkt.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 25.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Usage de l'instrument universel EDITION ORIGINALE

      à Paris: Chez Etienne Michallet, 1688. Fine. Chez Etienne Michallet, à Paris 1688, In 12 (8,5x16cm), 116pp., relié. - First edition, rare, illustrated two folding plates. Full Sheepskin brown time. Back tooled raised. Various frictions. Corners bumped. Universal instrument, a sort of flat, rectangular rapporteur, used to practice any geometry. Ozanam offers precise construction and various applications; calculating an angle on the earth and other operations with respect to the earth. Solving an algebraic issue endnotes. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale, rare, illustrée de deux planches dépliantes. Reliure en pleine basane brune d'époque. Dos à nerfs orné. Frottements divers. Coins émoussés. L'instrument universel, sorte de rapporteur plat et rectangulaire, sert à toute la géométrie pratique. Ozanam en propose la construction précise et les différentes applications ; calculer un angle sur la terre et autres opérations par rapport à la terre. Résolution d'une question algébrique en fin d'ouvrage.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 26.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Les oeuvres de Me Jean Belot cure de Milmont professeur aux sciences divin

      A Rouen: chez Pierre Amiot, 1688. Fine. chez Pierre Amiot, A Rouen 1688, in 8 (19x13cm), (12) 461pp. -1., relié. - The first edition collective date 1654. Last edited plus various treaties. Illustrated vignettes, a medallion portrait of a folding plate (which often lack) and some text off the board which the skeleton. Caillet, 934. Cardboard date. Yellow clear wettings throughout the book. Copy all margins. Philosopher and alchemist of the late sixteenth century, Jean Belot, pastor of Milmont, busied himself all his life studying the occult. Editions of his works have appeared in the early seventeenth. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] L'édition originale collective date de 1654. Dernière édition augmentée de divers traités. Illustrée de vignettes, d'un portrait en médaillon, d'une planche dépliante (laquelle manque souvent) et de quelques hors texte dont la planche au squelette. Caillet, 934. Reliure en plein cartonnage de parution. Mouillures claires jaunes sur l'ensemble du livre. Exemplaire à toutes marges. Philosophe et alchimiste de la fin du XVIe siècle, Jean Belot, curé de Milmont, s'occupa toute sa vie de l'étude des sciences occultes. Les éditions de ses oeuvres ont paru au début du XVIIe.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 27.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        L'état présent d'Angleterre

      à Amsterdam: Chez Paul Marret, 1688. Fine. Chez Paul Marret, à Amsterdam 1688, In-12 (9x16cm), relié. - New edition, rare. As a frontispiece representing the King of England Copy the arms of Jacques Nicolas Colbert, Archbishop of Rouen. Bound in full calf icy blond. Back tooled raised the figure crowned. Arms stamped on boards and triple net framing. Flush caps. Jaw cracked and open. Corners bumped. The book appeared in 1668 Chamberlayne in London and was repeatedly updated, it is a kind of royal almanac and tourist guide of England, but much more detailed; Europe became the reference manual on England because there are indeed an incredible amount of diverse information, which is more established with the utmost seriousness. Bookplate engraved with the arms of the nineteenth Library of Comte de Montgrand. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Nouvelle édition, rare. Un titre-frontispice représentant le roi d'Angleterre Exemplaire aux armes de Jacques Nicolas COLBERT, archevêque de Rouen. Reliure en plein veau blond glacé. Dos à nerfs orné au chiffre couronné. Armes frappées sur les plats et triple filet d'encadrement. Coiffes arasées. Mors fendus et ouverts. Coins émoussés. Le livre de Chamberlayne parut en 1668 à Londres et fut maintes fois mis à jour, il constitue une sorte d'almanach royal et de guide touristique de l'Angleterre, mais infiniment plus détaillé ; il devint en Europe le manuel de référence sur l'Angleterre car on y trouve en effet une quantité incroyable de renseignements très divers, qui plus est établis avec le plus grand sérieux. Ex-libris gravé aux armes du XIXe : Bibliothèque du Comte de Montgrand.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 28.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Les caracteres de Theophraste traduits du grec avec les caracteres ou moe

      à Paris: Chez Etienne Michallet, 1688. Fine. Chez Etienne Michallet, à Paris 1688, In-12 (8,7x16,5cm), (60) 308pp. (3), relié. - Mention of a second edition. This edition follows the first few months, it is similar in all respects except for some corrections. It is the street address of the image Saint Paul. "The second edition also impr. 1688 offers only slight changes, and the third, under the same date, is merely a reprint of the second. ' (Brunet III, 720). See Tchermerzine VIII. Full marbled calf contemporary. Back tooled raised. A lack in feet. 2 corners bumped. 3 wormholes through the entire structure, holes widening end of the book, sometimes eliding some lettres.L'écriture Character starts at 1670, but only after 17 years of work The Heather decides to publish the characters, yet it is so unsure of success that gives preeminence to his translation of the Characters of Theophrastus in permières editions and it was not until the fifth that affirms the work of the characters before that of Theophrastus, La Bruyère and finally sign the publishing of his name. Bookplate end to arms eighteenth and early nineteenth Count Raven Saint-Albin, three bars of gold sand framed by two crows with the motto: Nil nisi virtute. its library of about 60,000 volumes was sold in 1850. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Mention de seconde édition. Cette édition suit la première de quelques mois, elle est en tout point semblable hormis quelques corrections. Elle est à l'adresse de la rue de l'image Saint Paul. « La seconde édition, également impr. en 1688 n'offre que quelques légers changements, et la troisième, sous la même date, n'est qu'une simple réimpression de la seconde.' (Brunet III, 720). Voir Tchermerzine VIII. Reliure en plein veau raciné d'époque. Dos à nerfs orné. Un manque en pied. 2 coins émoussés. 3 trous de vers traversant l'ensemble de l'ouvrage, les trous s'élargissant en fin d'ouvrage, parfois élidant quelques lettres. L'écriture des Caractères commence dès 1670, mais c'est seulement après 17 ans de travail que La Bruyère se décide à publier les Caractères, il est pourtant si peu sûr du succès qu'il donne la précellence à sa traduction des Caractères de Théophraste dans les permières éditions et il faudra attendre la cinquième pour que s'affirme l'oeuvre des Caractères devant celle de Théophraste, et qu'enfin La Bruyère signe l'édition de son nom. Ex-libris aux armes fin XVIIIe, début XIXe du Comte Corbeau de Saint-Albin, d'or à trois fasces de sable encadrées de deux corbeaux avec la devise : Nil nisi virtute. sa bibliothèque d'environ 60000 volumes a été vendue en 1850.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 29.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        R. P. Richardi Arsdekin Soc. Iesu Sac. Theol. Professoris Theologia Tripartita Universa, Complectens nunc Bibliothecam perfecta (perfectam) Viri Ecclesiastici, ordine Sequenti. Tomus Primus. Controversiæ Heterodoxæ ac Scholasticæ. Tomi Secundi, Pars I. Theologia Speculativa. Tomi II. Pars II. Theologia Practica Universa. Tomus Tertius. Apparatus Practicus pro Omni Prorsus Functione Viri Ecclesiastici. Editionis Nonæ, ab Authore in singulis Partibus plurimum Locupletatae, & in novam Normam digestæ. Editio in Germania in hac Forma Prima.

      Coloniae Agrippina, . Joannis Widenfeld (Johann Weidenfeld / Weidenfeldt) & Godefridi de Berges, 1688 - Der Einband der Zeit ist fleckig und leicht berieben; handgeschriebenes blasses Exlibris auf dem Innendeckel; verblasste Eintragungen auf dem Titelblatt, sonst ohne Marginalien; die ersten vier Blätter von Pars prima etwas wasser-/stock-/braunfleckig, sonst nur sehr vereinzelt - schwach - fleckig; die Paginierung ist teils fehlerhaft - textlich jedoch ohne jeden Verlust; nach der Praefatio ad Lectorem sind möglicherweise 3 Blätter eines Pivilegium herausgetrennt (es folgt das Privilegium Caesarum und die Approbatio Censoris vor dem Index und dem Text); insgesamt ein durch klares Schriftbild sehr gut lesbares Exemplar dieses seltenen Werkes im zeitgenössischen Einband. [VIII], 322, [6 (Index)], 122, [4], 423, [7 (Index)], 288 S., Latein 1570g 8°, Pergament-Einband der Zeit mit (etwas jüngerem?) Leder-Rückenschild,

      [Bookseller: antiquariatdaras]
 30.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Vollständige Schenk-Serie von Kleve (9 Blatt).

      - 9 Kupferstiche n. Jan van Call aus Conspectus Berolini et Cliviae b. P. Schenk in Amsterdam, 1688-1701, je 16,5 x 19,5 Sammlung Angerhausen, H 26. - Zeigt Amphitheater, Blick vom Amphitheater auf Elten, Blick auf Kleve mit Weitsicht auf Bedburg-Hau, Blick auf Kleve mit Weitsicht nach Kalkar, Emmerich und Griethausen, Blick auf Kleve von Berg und Tal aus gesehen (2x), Blick von der Linde auf die Stadt Kleve, Blick vom Kermisdahl auf die Schwanenburg und Blick vom Kermisdahl auf die Schwanenburg und Weitsicht nach Elten. - Sehr seltene Serie! (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 31.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Regnorum Castellae Novae, Andalusiae, Granadae Valentiae, et Murciae Accurate Tabula, in Episcopatus etc. divisa et edita per Fredericum De Wit. Amstelodami cum Priv. Potentiss D.D. Ordinum Hollandiae et Westfrisiae.':.

      - Altkolorierter Kupferstich b. Frederick de Wit in Amsterdam, um 1688, 49,5 x 59 Koeman, Atlantes Neerlandici, Vol. III, Wit 16. - Zeigt die spanischen Regionen Andalusien, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia und Murcia. - Unten rechts Titelkartusche und von Putten gehaltene Wappen der Regionen. - Tadelloses Exemplar! (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 32.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Les ruses innocentes, dans les quelles se voit comment on prend les oiseaux passagers, et les non passagers: et de plusieurs fortes de Bêtes à quatre pieds Avec les plus beaux secrets de la pêche dans les rivieres et dans les estangs. Et un traité tres - utile pour la chasse [..].

      chez Charles de Sercy 1688 In - 4° (cm. 27,3), legatura coeva in p. pergamena  con unghie, titolo in oro su tassello (parzialmente strappato) al dorso, tagli spruzzati; pp. [16] 12, 445 [1] in ottimo stato, completo delle 66 tavole illustrative a p. pagina n.t. (di cui 9 ripiegate; in tutto 50 di caccia e 16 di pesca), testatine capilettera e fregi in silografia, splendida testatina e capolettera in rame alla dedicatoria, frontespizio bicromo; lievi fioriture sparse e leggera brunitura, piccoli segni di tarlo al margine bianco, Ex Libris nobiliare timbrato al frontespizio, un piccolissimo alone d'umido al margine delle prime carte. Libro tanto famoso da diventare archetipo del suo genere, in bell'edizione che possiede l'aggiunta iniziale di un saggio sulla caccia di Charles Strosse, «le premier traité connu sur la chasse au fusi» [Perret 353]. Cfr. Thiébaud 409; Dufour 1406. Esemplare assai genuino.

      [Bookseller: Gabriele Maspero Libri Antichi]
 33.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Reflexions sur la misericorde de Dieu. Par une dame penitente

      New edition after the original published in 1680. Copies fully settled.Binding full glossy burgundy morocco contemporary. Back to Jansenist nerves. Gilt. Indoor Friesland. gilt edges.Work inseparable from the life of Madame de la Valliere, she wrote at the end of a long illness, during his retirement years in the convent of the Carmelites. Mistress of King Louis XIV, and abandoned after seven years, she retired from the court to enter a convent. Nothing will make her give up, and she spent the last 36 years of his life in this retreat, where later on, she wrote this book in order to repair the mistakes of his past life. Chez Antoine Dezallier à Paris 1688 In-12 (8,5x15,5cm) (22) 189pp. relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 34.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        A rare twice-signed book owned by Sam Houston: Hume's history of England during the reign of Elizabeth I ? an instructive and inspirational story that would serve him well during Texas' struggle for independence

      n.p., n.d.. 8vo.. "David Hume, The History of England from the Invasion of Julius Cæsar to the Revolution in 1688. (New York: Inskeep & Bradford & Boston: William McIlhenney, 1810) Vol. 4, vi, 567 pages, 8vo, bound in contemporary marbled boards with gilt-titled spine. Boldly signed, ""Sam Houston"" on the front free endpaper, and again with his initials ""S.H."" on the front pastedown together with the signature of the previous owner, Tennessee judge John W. Overton (1766-1833), ""John W. Overton"" on the top of the front free endpaper with his bookplate affixed to the front pastedown. Signature page and several endpapers moderately toned and dampstained, expertly restored and rebound with the original leather boards and new spine which retains the original spine label. Housed in a beautiful custom clamshell case in red, white and blue with the seal of the Republic of Texas stamped in gilt and a ribbed, gilt-titled spine.The present volume covers the period 1547-1603, a period dominated by the reign of Elizabeth. Her reign marked the beginning of England's rise to the penultimate world power by the mid-eighteenth century. Houston must have found the story of the English defeat of the Spanish Armada inspirational, especially following Texas' seemingly unlikely victory over the more numerous and powerful Mexican army in the 1830s. The previous owner of the volume, John W. Overton, was a Tennessee plantation owner and judge, as well as an advisor to Andrew Jackson. In 1818, Houston lived in Nashville where he took a position as a local prosecutor. It appears that Overton obtained this volume the same year, and sometime prior to Houston's departure for Texas in 1832, gave it to Houston. Books owned by Houston are extremely rare. We are aware of only one other volume signed and owned by Houston ever to appear in the market in the last 30 years, and that fetched $35,000."

      [Bookseller: University Archives]
 35.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Der Europäische Herold (Europäischer Herold), welcher in Vier Haupt-Handlungen alle Kaiserthum, Königreiche, Freye Staaten und Freye Fürstenthümer, soviel deren ietzo in der Europäischen Christenheit blühen nach ihren alten und ietzigen Kriegs- und Friedens-Begebnissen. nach ihren materialischen Beschaffenheiten, Lagen, Grätzen, Ahrthafftig- und Fruchtbarkeiten, Sitten und Manieren der Völcker. nach der Allerhöchst-Höchst- und Hohen Monarchen und Regenten, Respective Stamm- und Verwantschafften, Tituln, Wapen.nicht weniger deren Ritterlichen Orden und Academien .vorträgt.Anhang zu des Europ. Herolds vier Haupthandlungen, bestehend derer nach dem ersten Aufsatze vorgefallenen sonderbaren Verändernissen etc. (S. 1171-1753) Holzgeschnittene Ti

      Nürnberg Hoffmanns 1688 - 4°. (Höhe 33 cm) 6 Bll.,1753 S. 41 Bll. Titel in Rot und Schwarz. Leder d. Zt. auf 6 Bünden, Rückenvergoldung. Erste Ausgabe! - Obere Ecke u. unt. Kap. stärker beschabt, flieg. Vorsatzblatt u. Frontispiz fehlt! "Man trifft darinnen eine zuverläßige und anmuthig zu lesende Nachricht fast von allen Reichen in Europa an, sonderlich aber vom H.Röm. Reich, als wobey der hohe Verfasser sich am meisten aufhält, und verschiedene zu den meisten Streitigkeiten gehörige öffentliche Documente anführet." (vgl. Zedler) Erste Ausgabe! 1.100 gr. Leder d. Zt. auf 6 Bünden, Rückenvergoldung. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Klaus Schöneborn]
 36.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Thermarum Aquisgranensium et Porcetarum elucidatio, & thaumaturgia. Sive admirabilis earumdem natura, & admirabiliores sanationes; quas producunt in usibus balneationis potationis. Editio tertia, sincerissima, prioribus auctior, & emendatior.

      Aachen, Johann Heinrich Clemens, 1688.. Gest. Titel, Drucktitel, 11 Bll., 160 S., 5 Bll. Mit gest. Titel, 2 ganzseitigen gest. Wappenkupfern, 1 gest. Potraittafel, 16 Textkupfern und 1 gefalt. gest. Ansicht von Burtscheid - ohne den gest. Plan von Aachen. Kl.4°, einfache Broschur des 18. Jahrhunderts.. Broschur angerändert und etwas berieben; Rücken mit einigen Bezugsfehlstellen; Reste eines handschriftl. Rückenschildes und eines Bibliotheksschilds an Rücken u. Deckeln; gering stockfleckig und gebräunt - 1 Textblatt und die letzten Bll. (Register) unregelmäßig stärker gebräunt; unbeschnitten - dadurch teils etwas angerändert und an den Kanten angestaubt; Wappenschildchen auf dem weissen Rand des gest. Titels. Portrait-Tafel hier nicht als Frontispiz eingebunden (wie meist), sondern nach dem Druckprivileg. 3. erweiterte Ausgabe dieses bedeutenden balneologischen und lokalhistorischen Werkes über die Thermen in Aachen und Burtscheid. Vennen Nr. 27.

      [Bookseller: AixLibris - Antiquariat Klaus Schymiczek]
 37.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Candia, cum Insulis alijs proxime ei adiacentibus. - Corfu - Cefalonia - Zante':.

      - Kupferstich v. Matthäus Merian aus Topographia Italiae . b. Matthäus Merian Seel. Erben in Frankfurt a.M., 1688, 29 x 37,6 Zacharakis, A Catalogue of printed Maps of Greece 1477-1800 (2. edition 1992), S. 116, Nr. 1514 u. Abb. S. 333, Pl. 305. - Zeigt 4 griechische Mittelmeerinseln auf 1 Blatt: Unten Kreta; darüber die 3 Ionischen Inseln Korfu (Corfu / Kerkira), Kefallinia (Kefaloniá / Cephalonia / Cefalonia / Cephallenia) und Zakinthos (Zakynthos / Zante). - Mittig über der Kretakarte Girlande mit Kartentitel in 2 Zeilen; unten rechts Girlande mit Meilenzeiger. (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 38.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Memorie del Calcio Fiorentino tratte da diverse Scritture e dedicate all' Altezze Serenissime Di Ferdinando principe di Toscana e Violante Beatrice di Baviera

      Stamperia de S.A.S. alla Condotta 1688 Memorie del Calcio Fiorentino tratte da diverse Scritture e dedicate all' Altezze Serenissime Di Ferdinando principe di Toscana e Violante Beatrice di Baviera. (Bardi, Giovanni de', ed altri). Firenze, Stamperia de S.A.S. alla Condotta, 1688. In - 4°, m. pergamena ottocentesca. (12), 118 pp. e due tavole ripiegate f.t., una delle quali, magistralmente incisa in rame, illustra una veduta della Piazza S.ta. Croce con l' ordinanza delle due squadre. Ultima e più completa edizione di questa interessante opera rara, citata dagli Accademici della Crusca. Gamba, 99: >. Moreni, Bibl. della Toscana, I, p. 84: >. Bigazzi, Firenze e contorni, 3635. Boffito - Mori, Piante e vedute di Firenze, 1580.

      [Bookseller: Brighenti libri esauriti e rari]
 39.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Parlamentum pacificum ou Le parlement pacifique. Imprimé par la permission du comte de Sunderland, président du conseil. Traduit de l’anglois.

      Amsterdam?: Suivant la copie imprimée a Londres chez M. Turner 1688 - a little browned in places, small hole in blank area of title (consequent upon an erasure), ragged tear at foot of D2 entering text but without loss, pp. [iv], 164, 12mo,[bound with:] Reflexions politiques, sur un livre intitulé, Parlamentum pacificum: imprimé à Londres dans le mois de mars 1688 . Cologne: Pierre Marteau. pp. 39,[and:] Défense de M. Burnet . composée en anglois par luy-même: pour réfuter les calomnies d'un livret intitulé, Parliamentum pacificum; imprimé a Londres au mois de mars 1688. ?Amsterdam: 1688, pp. 38, contemporary mottled calf, a bit worn, good A French translation of Northleigh’s Parliamentum pacificum, or, The happy union of King and people in an healing Parliament, published in 1688. ‘Unlike many other tories, [Northleigh] continued to support James II, even after the king embarked upon his tolerationist religious policy. Indeed, his next work, Parliamentum pacificum, argued strongly in its favour, although it appeared anonymously as ‘[b]y a True Protestant and no Dissenter’. It was approved by the earl of Sunderland on 15 February 1688 and the king paid for 20,000 copies of it to be produced. A second English edition appeared; it was translated into French and Dutch and elicited three replies in Dutch alone. Gilbert Burnet replied to it in English, having been strongly criticized within it. Northleigh replied in turn in Natural Allegiance (which ran to more than 100 pages) and also in Dr Burnet's Reflections Answered (July 1688), but again anonymously. The revolution must have come as a severe blow to Northleigh. He published nothing else for fourteen years’ (ODNB). (ESTC R16029, Huntington and Berlin only; COPAC adds C, O, E, G and Leeds)

      [Bookseller: Blackwell's Rare Books ABA ILAB BA]
 40.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Des Königreich Dalmatien. Historische und Geographische Vorstellung, Enthaltend Die Thaten aller Könige, So über Croatien und Dalmatien iemahls geherrscht haben, Wie auch Eine Beschreibung der Morlachey, der Republic Ragusa, der vornehmsten dalmatinischen Städte, Schlösser, Insulen, Flüsse... ins hochteutsche ubersetztet durch H. H. d. R. C

      Lpz., F. Gleditsch 1688.. kl.-8°. 4 Bll., 372 S. Mit 1 gefalt. Kupferkarte. HLn. d. 19. Jhdts. Durchgeh. wasserrand. Lagerspuren. Ss . 215-240 durch Wurmferaß im Kopfsteg beschäd.

      [Bookseller: Antiquariat Burgverlag]
 41.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Paradise Lost. A Poem, in Twelve Books. The Author John Milton. The Tenth Edition, adorn'd with Sculptures [bound with] ADDISON (J). .Notes upon the Twelve Books of Paradise Lost. Collected from the Spectator. Written by Mr. Addison [First Edition].

      2 works in 1 vol., 12mo., with a portrait frontispiece engraved on wood, 12 wood - engraved plates and several different wood - engraved tail - pieces (some designs repeated), some very mild (and largely unobtrusive) age - staining in the main work, some slightly heavier staining in the second work; attractively bound in nineteenth century full calf, sides with double frame border stopped at corners by rosettes all in blind, back with five raised bands ruled above and below in gilt, morocco label gilt (one corner chipped without loss of lettering), sprinkled edges, marbled endpapers, joints and extremities very lightly rubbed else a crisp, remarkably clean and highly desirable copy. The main work is complete with the following preliminaries: Dedication [by Tonson] to the Rt. Hon. John, Lord Summers, Baron of Evesham; 'In Paradisum Amissam' by Samuel Barrow; 'On Paradise Lost' by Marvell; the 2pp introduction to 'The Verse'. The engraved portrait of Milton (by Robert White, after a drawing by William Faithorne) has a skilful marginal repair (not affecting image or text) at lower corner. The fine plates by John Baptist Medina (engraved chiefly by Michael Burgesse) are taken from Tonson's first folio edition of 1688. The following points apply to the main work. Page numbers are misprinted as usual at p.93 ('39') and p.159 ('156'). There is a small marginal tear (not materially affecting text) at p.163 and p.295. The index (totalling 40pp) and Tonson's catalogue (4pp) are complete but have been bound as follows: P3 - P6 (letters A - D) are placed correctly following Book XII; Q1 - Q6 (letters D - M), R1 - R6 (letters M - S), S1 - S4 (letters S - Z) and S5 - S6 (catalogue) are placed between H12 (p.168) and I1 (p.169). Addison's 'Notes', which appear here for the first time, are collected from 'The Spectator' nos. 267, 273, 279, 285, 291, 297, 303, 309, 315, 321, 327, 333, 345, 351, 357, 363 and 269 respectively.

      [Bookseller: Island Books]
 42.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        VOYAGE DE SIAM DES PERES JESVITES, ENVOYES PARLE ROY, AUX INDIES A LA CHINE. AVEC LEVRS OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES, & LEURS REMARQUES DE PHYSIQUE DE GEOGRAPHIE, D'HYDROGRAPHIE, &D'HISTOIRE.

      AN EARLY PRIMARY SOURCE ON THE FIRST FRENCH EMBASSY TO SIAM Amsterdam 1688, - Mortier. New full leather, very good, 317p.,list of plates, 30 finely engraved plates,26 folding,4 maps,+ frontispiece, French text, minor soil, basically clean. Color scans available for this book on request. Description content 2015Copyright Rare Oriental Books Co.

      [Bookseller: RARE ORIENTAL BOOK CO., ABAA, ILAB]
 43.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        At the Council-Chamber in Whitehall, Monday the 22. of October, 1688

      colop London Printed by Charles Bill Henry Hills and Thomas Newcomb 1688 - Folio, drop head title, woodcut Royal Arms, small library stamps, some light dustiness, 40pp., partly untrimmed, bound in 19th Century half red roan morocco. The official publication of the meeting at the Council called by King James II to announce the birth of his son and setting out the witness statements that the child was born of his wife. Although the King had two Protestant daughters by his first wife he desperately wanted a son by his second wife, the Catholic Mary of Modena. The birth was witnessed by 40 persons whose staements of attendance are here printed in full to prove to the nation that the son was born of his wife.Wing E821A

      [Bookseller: A. R. Heath Rare Books]
 44.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Les Ruses Innocentes, dans lesquelles se voit comment on prend les Oyseaux passagers, & les non passagers : & de plusieurs sortes de Bêtes à quatre pieds. Avec les plus beaux secrets de la pêche dans les Rivieres & dans les Estangs. Et un Traité tres-utile pour la Chasse. Et la maniere de faire tous les Rets & les Filets qu'on peut s'imaginer [avec] Traité très utile de la chasse. Pour facilement prendre toute sorte de gibier pour les quatre saisons de l'année

      Third edition published in initialisme and illustrated 66 boards. Chez Charles de Sercy Paris 1688 in-4 (20,5x28cm) (16) 427 pp. [11pp.] 419-445pp. relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 45.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        100 Cocktails: How to make them and what to eat with them

      Girard, KS: Haldeman-Julius Productions, [undated]: Staple-bound wraps. Little Blue Book No. 1688. In Good condition. Dampstained throughout, with a perfume odor to pages. A very rare cocktail mixing guide.

      [Bookseller: Burnside Rare Books]
 46.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        Drey neue curieuse Tractätgen / Von Dem Trancke Cafe, Sinesischen The, und der Chocolata: Welche nach ihren Eigenschafften / Gewächs / Fortzpflantzung, Praeparirung, Tugenden und herrlichen Nutzen/ sehr curieus beschriebenen/ Und nunmehro in die Hochteutsche Sprache übersetzt/ Von dem / Welcher sich jederzeit nennet Theae Potum Maxime Colens.

      Budjssjn (Bautzen) Jn Verlegung Friedrich Amsts 1688 - 3 Bl., 247 S. (recte 245, S. 177/178 in der Paginierung übersprungen), 1 Bl. Neuerer HPgt. mit goldgeprägtem RTitel (Reste von Signaturmärkchen am Rücken) Mueller, Kaffee 68 - Mueller, Kakao 19 - Horn/Arndt 121. Das Werk erschien zuerst in frz. Sprache 1671 anonym erschienen <De l'usage du Café. . Das Buch wurde früher oft Jacob Spon zugeschrieben. dieser war aber der Übersetzer für die lateinische Ausgabe. Das Buch erschien auch in Latein sowie weiteren europäischen Sprachen. Der Autor wurde in Manosque (Südfrankreich) 1622 geboren. Er betätigte sich in Marseille als Gewürzhändler, wo er das Geschäft von seinem Onkel übernommen hatte. Als Calvinist (Protestant) musste er nach der Aufhebung des Edites von Nantes ins Exil in die Schweiz flüchten wo er auch 1687 (Vevey) starb. Das Buch wurde früher oft Jacob Spon zugeschrieben. dieser war aber der Übersetzer für die lateinische Ausgabe. Auch Spon war Calvinist, und Freund von Dufour, und floh ebenfalls in die Schweiz wo er seine Bücher in Genf herausgab. Das Buch ist mit 4 Kupfern illustriert. Das Titelkupfer zeigt den Moslem, Chinesen und Indios ihre Getrände drinkend, die 3 andern Kupfer zeigen jeweils diese Herren mit Abbildungen der jeweiligen Pflanzen. Papierbedingt etw. gebräunt, schwache Stempelspur verso Frontispiz. Deutsch; 0,154 gr.

      [Bookseller: Antiquariat Kochkunst Bibliothek]
 47.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.