The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1677

        august.

      1677. Skrifwen aff en troowärdigh man i bem.te stadh och wedh gifwen lägenheet uthsänt. [=Rubrik.] (Stockholm, Wankijf, 1677). 4:o. (8) s. Lagerfläckig. Sammanhäftad med: Continuation, aff Stetiniske diarium eller annotation hwadh dageligen ifrån den 8. september til den 4 october 1677. wedh belägringen för Stettin förelupit och passerat. (Stockholm, Wankijf, 1677). 4:o. (8) s. Lagerfläckig. Sammanhäftad med: [Stettins belägring. Fortsättning omfattande 27 september - 3 oktober]. Utan ort, (1677). 4:o. (6),+ (2, blanka) s. Lagerfläckig. Sammanhäftad med: Continuation aff diarium eller noga annotation hwadh dageligen i belägringen för Stettin förelupit ifrån den 9. augusti til den 8 septemb. 1677. [=Rubrik.] (Stockholm, Wankijf, 1677). 4:o. (8) s. Lagerfläckig. Sammanhäftad med: Accords-puncter emellan hans chur-furstl. durchl. aff Brandenburg och generalleutnanten von Wulfven som öfwer-commendant aff staden och fästningen AltStettin, uprättade den 16. decembris anno 1677. [=Rubrik.] (Stockholm, Wankijf, 1677). 4:o. (8) s. Lagerfläckig. Tagna ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. Klemming, Sveriges krig, s. 202, 203, 205 och 207. Warmholtz 5036 (första häftet) resp. 5041 (fjärde häftet). Andra och tredje häftet ej i Warmholtz. Detaljerad skildring i ett format som närmar sig den periodiskt utgivna tidningens. Den beskriver Brandenburgs belägring av svenskarna i Stettin (Szczecin), vilken varade i ett halvår innan staden tvingades ge upp

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        The Displaying of Supposed Witchcraft. Wherein is Affirmed that there are Many Sorts of Deceivers and Imposters, and Divers Persons Under a Passive Delusion of Melancholy and Fancy. ..

      London: J.M, 1677.. First Edition. Brown half-leather cover with green cloth boards. G : in Good condition. Foxing. Repaired title. 19th century binding and endpapers. [xii]; 350pp :: 290mm x 190mm (11" x 7") :: ... But there is a Corporeal League made betwixt the Devil and the Witch, ..

      [Bookseller: Barter Books Ltd]
 2.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Penu proverbiale, thet är: ett ymnigt förråd aff allehanda gamble och nye swenske ordseder och lärespråk.

      Dels genom långlig observation antecknade/ dels aff latinen och tyskan uthsökte/ och til swenskan lämpade: medh en kort förklaring för the enfaldigas skul: sampt widhängde sententier och verilogier; så ock richtige concordantier ordspråken emellan. Ad marginem någre skrifftenes rum införde/ som medh ordspråken synes hafwa någon lijkheet. Wår swenske nation (förmodeligen) til tienst och behag sammanskrifne. Med en ny tilökning i denne nye edition bijfogat aff Laur. Törning. Sthlm, N. Wankijff, (1677)-78. 8:o. (14),914,(16),1-95,95-143 s. Titelblad och preliminärblad tryckta i rött och svart. Samtida solkigt pergamentbd. Röda snitt. Ryggen med skada nedtill i ytterfalsarna, inlagan loss från bandet. Den flitigt lästa inlagan med en del fuktränder och fläckar i huvudsak i den övre marginalen. Preliminärarket samt s. 195-206 delvis loss. Reva i nedre marginalen i Törners tillägg på s. (13) och lagning i nedre hörnet på s. (15-18) med förlust av en kustod. Genomgående med många intressanta marginalanteckningar och tillägg från 1700-talet i bläck. Med L. F. Rääfs exlibris. Saknar de avslutande sexton bladen!. Collijn 332 med felaktig kollationering. Första upplagan utkom 1665. Med hyllningsverser av Johan Widekindi och Johannes Secundus. Titelbladet till Törners tillägg är i detta exemplar bundet före det opaginerade förordet. Den viktigaste och mest omfattande svenska ordspråkssamlingen i äldre tid. Även om en del av ordspråken och talesätten är Grubbs egna översättningar är samlingen ur ett etnologisk och mentalitetshistoriskt perspektiv ovärderlig. Samtidigt kan talesätten uppskattas som ögonblicksbilder av ett många gånger bistert 1600-tal: "ny läkiare/ ny kyrckegård". I denna andra upplaga återfinns för övrigt ett tryckfel av det mer pikanta slaget: i talesättet "Bondebruk/ är ingen barnaleek" har "bruk" genom ett ödets nyck råkat bli "kuk". I detta exemplar är tryckfelet överstruket och rättat med bläck. De många anteckningarna i marginalerna utgörs av ytterligare många ordspråksexempel och kommentarer. För en person som L. F. Rääf, vars intresse för historia och muntliga traditioner är välkänt, bör arbetet ha kunnat tjäna som ett referensverk och åtminstone fyra exemplar fanns i hans bibliotek

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        L'homme de Rene Descartes, et la Formation du Foetus; Avec les Remarques de Louis de la Forge A quoy l'on a ajoute Le Monde ou Traite de la lu Miere du mesme Autheur

      Paris: Michel Bobin & Nicolas le Gras. 1677. Second edition. Hardcover. Very Good. "Seconde Edition, 1677. Full leather, raised bands, gilt title and decorations at spine, clean unmarked text, illustrated, 511 pp. + "Table", Very Good copy, old bookplate on front pastedown, small ink notation on the verso of the flyleaf, some foxing and soiling to the text, some wear to the covers with loss to the tips and edges, some cracking to the leather at the spine, some soil/discoloration to the covers too. Text in French. A rare book. Our copy housed in protective glassine. Descartes considered the human body a material machine, directed by a rational soul located in the pineal body. This book was the first attempt to cover the whole field of "animal physiology." The work is really a physiological appendix to his Discourse on method, 1637, first appeared in full in 1664, this time in French. This is the corrected second edition from 1677.

      [Bookseller: Caliban Books ABAA-ILAB]
 4.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Tractatus de Homine, et de Formatione Foetus. Quorum prior Notis perpetuis Ludovivi de la Forge, M.D. illustratur.

      Erste /1./ Auflage dieser Ausgabe bei Elsevier. Titel in Rot- u. Schwarzdruck, 37 Bl., 239,1 Seiten. Mit 54 Illustrationen als Holzschnitte im Text. With 54 illustrations (woodcuts) in the text. Neuer, der Zeit nachempfundener Halbledereinband mit einem roten goldgepr. Rücken-Lederschildchen. 21 x 16 cm. Binding in new half leather. Binding in excellent condition. Title page brownded and with small lack of paper of the upper corner without lack of letter which is verso pasted awkwardly with a paperstrip, similary the two edges of the title page are pasted with paperstrips. The next two following leaves have also repaired corners. The first 16 leaves have traces of moisture on the lower edge. Paper altogether in good condition, only a few pages with mild foxing. // Bindung in sehr gutem Zustand. (Buchblock trotz der neuen Bindung nicht zusätzlich beschnitten) Titelseite gebräunt. Rechte obere Ecke teilweise abgerissen, jedoch ohne Textverlust. Ecken und Innen- und Außenseite des Innentitels mit Papier verstärkt bzw. verso hinterlegt. Ebenso die Ecken der folgenden 2 Bll. Leider keine Fachmännische Ausbesserung, aber akzeptabel. Die ersten 16 Seiten weisen an der unteren Kante Feuchtigkeitsspuren auf. Insgesamt guter Zustand des Papieres bis auf einige zarte Stockflecken.

      [Bookseller: Antiquariat Karel Marel]
 5.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Joachimi Camerarii Symbolorum et emblematum centuriae quatuor, quarum prima stirpium secunda animlaium quadrupedium, tertia volatilium et insectium, quarta aquatilium et reptilim

      Moguntiae: Sumpt. Ludovici Bourgeat, Academiae Bibliopolae,, 1677. Rariores proprietates historias et sententias memorabiles non paucas breviter exponit. Ultima editio.; leaves slightly taller than 13.5 cm., 4 parts in one as issued, [8], 201, [3], 204, 204, 201, [1] pp., each part has a special half title and each contains 100 circular engravings by Hans Sibmacher; contemporary vellum very worn with only a fragment of the spine covering remaining and the front cover bowed and almost detached, armorial book plate of Wm. Strong and his name written in block letters on the now detached front free endpaper, general light age toning with occasional age spotting the first twenty emblems hand colored, good; edited by the author's son, Ludwig Camerarius. Photos available upon request.

      [Bookseller: Zubal Books]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Thesaurus selectorum numismatum antiquorum. Quo, Praeter Imagines et Seriem Imperatorum Romanorum à C. Jul. Caesare ad Constantinum Magnum usque, Quicquid fere Monumentorum ex Romana Antiquitate in Nummis Veteribus restat, reconditum est. Cum singulorum succincta Descriptione & accurata Enarratione, Auctore Jac. Oiselio, JC

      Amstelodami, [Amsterdam] Henrici & Theodori Boom, 1677.. Royal octavo (240 x 195mm). Pp. (xii), 570 including a second title-page (verso blank), (22), (4) i.e. final blanks. Page nos. 257-258 omitted from pagination; nos. 281-282 used twice. Fine allegorical frontispiece by Ger. Laresse, engraved on copper by Chr. Hagen, slightly trimmed (bit soiled). Plus 118 numbered copperplates, 114 of which depict numerous impressions of coins, the last four are pictorial, allegorical, schematic, or technical. Engraved device to title. Woodcut initials, head- and tail-pieces. A list of typographical errors and note to the binder. Hardcover, handsomely bound in recent half shagreen and marbled boards, new endpapers, spine with false bands, old crimson morocco label, gilt, laid down. In overall fine condition (a chipped lower corner to leaf or two). Generally an excellent copy. - - First edition. Collated in accordance with the British Library copy. Jacob Oisel (1631-1686). Provenance: Felix Béthune (1857-1901), with the heraldic bookplate bearing the Coat-of-Arms of the Béthune family. It incorporates a shield with 3 stars, a knight?s helmet, and a Baron?s crown decorated with 7 pearls. Held by two lions, the shield is surrounded by a circular motto ?nec auro, nec armis? (?not with gold, not by weapons?). Felix Béthune was a member of the National Congress of Belgium, Mayor of the city of Courtrai (Kortrijk), and a Senator. In 1845 he received a knighthood from King Leopold, and in 1855 he became a Baron. In 1866 Pope Pius IX granted him the honorary title of a Roman Catholic Count. Rare.

      [Bookseller: Librarium of The Hague]
 7.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Dänemarck und Schwedischen Floten unter dem Commanto Ihr.

      Exl. H. Niels Juel und H. Henrich Horns so geschehen den 1 juli Ao. 1677. [=Bildtext.] Ettbladstryck med graverad bild och text. Utan år, (1677?). Liten tvärfolio. (27x34,5 cm.). Veck och liten reva. Ur Ericsbergs bibliotek. Ej i VD17. Snoilsky s. 172, nr 3. Samma bild fast något större finns även i "Theatrum Europaeum" del 9. Bilden visar sjöslaget från norr med Falsterbo till vänster i bild och Steffens klint till höger. Däremellen slaget. Under bilden graverad tysk text.Sjöslaget vid Köge bukt den 1 juli 1677 mellan den danska flottan under Niels Juel och den svenska under Henrik Horn slutade med en förkrossande dansk seger, och säkrade kontrollen över Östersjön åt danskarna under återstoden av skånska kriget

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 8.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyck, Ofte Een gedenkwaerdige beschryvingh van den Oorsprong, Opkomst en Voortgang, der selver landen...van Diederick den I. tot Philips den III....als mede 't vervolgh tot den Jare 1677.

      's Gravenhage., Johan Veely, ende Jasper Doll / van Dyck / Brugman., 1677. 21 x 17 cms, gegraveerd titelblad, met jaar 1667, + titelblad met jaar 1677, ( xvi ), 120 bladzijden, + gegraveerd titelblad; Alle de Graven..., 1667, ( iii), 833, ( v ) bladzijden. Met 49 gegraveerde portretten, + uitvouwbare kaart van Holland, Zeeland en Vriesland, + uitvouwbare plaat van de Vrede van Munster, + embleemplaat van Wapenen van Holland.. Perkamenten band uit de tijd, met enige vlekken. Hoekje van voorplat met beschadiging

      [Bookseller: Antiquariaat De Rijzende Zon]
 9.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Th.

      Bartholini filii de Holgero Dano qvi Caroli Magni temporefloruit, dissertatio historica. Köpenhamn, Matthiæ Godicchenii / Sumtibus Petri Hauboldi Acad. bibl., 1677. 8:o. (24),+ 189,+ (19) s. Titel tryckt i rött och svart och med Godiches boktryckarmärke. Ren inlaga. Välbevarat samtida pergamentband. Rääfs exlibris. Bibl. danica III, 36. Thesaurus 370. Fiske s. 35. Fint exemplar av Thomas Bartholin d. y.:s avhandling, som han skrev som 18-åring. En månad efter sin 18-årsdag blev han professor vid Köpenhamns universitet. Han dog dock redan 1690, endast 31 år gammal. Titeln är på svenska: "Om Holger Danske som levde på Karl den Stores tid."

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 10.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Della famosissima Compagnia della Lesina. Dialogo, capitoli e ragionamenti.

      presso S.Curti 1677 Con l'assottigliamento in tredici punture della punta d'essa lesina, alla quale si è rifatto il manico, in trenta modi e doppo quelli in venti altri. Si danno cinquantacinque Ricordi di Filocerdo de' Risparmiatori, tredici Spaghi di m. Uncino Tanaglia, la Cassettina da riporvi la lesina, et utilissimi precetti della Compagnia a' suoi mas-sai. Con la nuova aggiunta del modo di ricevere li novitij, delle pene a' cattivi lesinanti, di tre Consulti alle matrone per entrare in queste Compagnie e degli avvertimenti sopra le malitie de' contadini. Post'insieme dall'Academico Speculativo e raccolti dallo Economo della Spilorceria. Con la tavola delle cose più notabili. 16°, pp.441-1 b., manca l'ult. c.b., capilett. e finalini xil.; a p.265 il front. della "Continuazione de gli Ordini..." T. cart. marm. coeva. In barbe, lieviss. mancanze in alcuni margg. lontane dal testo. Lievi fioriture, numero d'archivio al front.,errori di numeraz. ma perfettamente completo. Divertente e curiosa op. sull'avarizia, con dedicatoria "a m.Unguento da Cancheri in lode dalla Compagnia della Lesina di m.Quamcunque Spillaccheri", che in questa ediz. comprende numerose aggiunte (punture della lesina, manici, spaghi etc.) costituite da centinaia di stratagemmi, per lo più bizzarri, ma anche con validi consigli gastronomici e salutistici, fermamente subordinati alla regola del risparmio, come ad es. tra i "manici" che "il Parco" dedicava a "Frangiloso Bevil'acqua": "Manico II: Essendosi sperimentato che i zoccoli conservano la sanità della persona e delle scarpe, si ordina ch'ogn'un della Compagnia li debba usare, particolarmente l'inverno..."(p.95) e per la frutta: "Manico XXI: Uve, fichi, pera, prugni e altri simili frutti non se ne comprino mai su'l principio de' tempi loro, perché non hanno ancor ricevuto la lor piena perfetione e generano cattivi humori, ma si permettono su la metà della stagione, quando si vendono a peso per ogni canto-ne..."(p.103). Dopo la dedicatoria e la tavola dell'indice, sono elencati gli pseudonimi degli "officiali della Compagnia della Lesina" con divertenti nomi: Brancazio Spilorcioni, Pittocco Rastrelli, etc. Al termine della 1°parte: "Stanze e un sonetto sopra la peste del poeta Sciarra - fiorentino" (Piero Strozzi) (pp.260-264). In questa ediz. vennero aggiunti la "Continuazione de gli Ordini et Capitoli della Compagnia della Lesina", con front. proprio e numeraz. progressiva (pp.265-324) e il "Consulto delle matrone, seconda additione agli or-dini e capitoli della Compagnia della Lesina..." con solo occh. e numer. progressiva (p.325) che contiene il "Consulto..."(in 3 parti); "Ragionamento del Pensabene Pelicani sostituito per ammaestrare li novitij..."(p.400); "Ragionamento del medemo Pensabene sostituito nelle cure dei già nominati novitij lesinanti, sopra le malitie de'contadini"(p.421). [Vinciana 3501 questa ediz. (anche questa mancante del-l'ult. c.b.) e ancora Vinciana 3495-3507 cita altre ediz. e in 3495-nota: "Umoristici statuti di un'immaginaria Accademia o Compagnia di taccagni con sede in Firenze; la compagnia si prefiggeva di canzonare lo spirito "sparagnino" e di consigliare grettissime economie, non-chè di raccontare burlesche avventure di noti e ignoti arpagoni... In fine si trovano le "Stanze" parodistiche dei poemi cavallereschi e un sonetto sopra la peste del "poeta Sciarra - fiorentino" pseud. del famoso Pietro Strozzi, insigne capitano e cugino di Caterina de' Medici. Baillet ritiene questi capitoli compilazione di un certo Vailardi mentre il Merati sospetta che Tommaso Buoni possa esser l'autore..." Melzi I 172 ricorda l'ed. orig. Firenze, Giunti, s.d. metà sec. XVI (con tit. Capitoli da osservarsi da tutti i confrati della ven. Compagnia della Lesina...) e le posteriori ristampe con titolo identico al nostro: "Se dovessi credere a Alberto Lainier de Verton (maschera di Adriano Baillet) ...l'autore è un Vialardi; sospetta invece p.Merati che possa esser lavoro di Tommaso Buoni, prete lucchese,che scrisse un altro libro di simil genere..." Kress it. 62 l'ediz. come Melzi con tit. legg. diverso, s.d. che con Brunet suppone stamp. a Firenze, Giunti, 1580: "The Dialogo is attributed to Francesco Vailardi and also to Tomaso Buoni". Einaudi 1498. Brunet II 1175 le ediz. Firenze, Giunti, seconda metà XVI sec., Ferrara 1590, Orvieto 1600, Vicenza 1602 e Venezia 1603. Paleari p.193-4].

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Magnanet]
 11.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Volantis flammae

      Ex Typographia Manolessiana Volantis flammae a perillustri, & excellentissimo D. Geminiano Montanario ... Optimè, ac geometrice examinatae epitropeia, sive Propositiones geographico-astronomico-geometrico-opticae a Dominico Gulielmino eiusdem D. Montanarij discipulo demonstratae. Bononiae, Ex Typographia Manolessiana, 1677. In 16mo; pp.74, 2n.nn. Tre tavole in fine. Mezza pergamena posteriore. Edizione originale. Riccardi I, 640: ?Ins. poi nella collezione delle opere?. Riccardi I, 172.12 cita la disputa tra l?autore, G. Montanari e Pietro Maria Cavina. (Montanari G. La fiamma volante gran meteora veduta sopra l?Italia la sera del 31 marzo 1676. Speculazioni fisiche ed astronomiche).

      [Bookseller: Studio Bibliografico Casella]
 12.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        The Natural History of Oxford-shire, being an essay toward the natural history of England.

      Small folio, 6 leaves, pp. 358, (1) errata, (1) blank, (10) index, (2) blank, 1 folding engraved map and 16 engraved plates each with a dedication within an ornate cartouche to the owner of the land where the object illustrated was found. Imprimatur leaf before the title, large engraved vignette on the title, engraved headpiece and initial in the dedication. Paper slightly browned in the margins, short tear in the map. Contemporary dark purple morocco, sides panelled in gilt, spine richly gilt in compartments, red morocco label, gilt edges, marbled endpapers. Signature of J. Sotheby 1689 in upper corner of title, armorial bookplate of C.W.H. Sotheby.

      [Bookseller: Nigel Phillips]
 13.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        Penu proverbiale, thet är: ett ymnigt förråd aff allehanda gamble och nye swenske ordseder och lärespråk.

      Dels genom långlig observation antecknade/ dels aff latinen och tyskan uthsökte/ och til swenskan lämpade: medh en kort förklaring för the enfaldigas skul: sampt widhängde sententier och verilogier; så ock richtige concordantier ordspråken emellan. Ad marginem någre skrifftenes rum införde/ som medh ordspråken synes hafwa någon lijkheet. Wår swenske nation (förmodeligen) til tienst och behag sammanskrifne. Med en ny tilökning i denne nye edition bijfogat aff Laur. Törning. Sthlm, N. Wankijff, (1677)-78. 8:o. (14),914,(16),1-95,95-144,149-162,(1) s. Titelblad och preliminärblad tryckta i rött och svart. Samtida lätt solkigt pergamentbd med handskriven ryggtitel. Blåstänkta snitt. Delvis loss i häftningen i främre innerfals. Inlagan med bara några få småfläckar, t.ex. på s. 53-56 och i yttre marginalen på s. 737 och 747. Lagning i yttre marginalen på s. 103 och i inre marginalen på s. 897. Med Lorentz Ahlbergs och David Davidsson Pontins namnteckning, den senare överstruken och daterad Jönköping 1752. Titelbladet med David Pontins röda spegelmonogramstpl. Tillskrift på främre pärmens insida "Minne af Johan H. Wallman d. 14 sept 1813" undertecknad av L. F. Rääf. Bra ex. med L. F. Rääfs exlibris.. Collijn 332 med felaktig kollationering. Första upplagan utkom 1665. Med hyllningsverser av Johan Widekindi och Johannes Secundus. Titelbladet till Törners tillägg är i detta exemplar bundet före det opaginerade förordet. Den viktigaste och mest omfattande svenska ordspråkssamlingen i äldre tid. Även om en del av ordspråken och talesätten är Grubbs egna översättningar är samlingen ur ett etnologisk och mentalitetshistoriskt perspektiv ovärderlig. Samtidigt kan talesätten uppskattas som ögonblicksbilder av ett många gånger bistert 1600-tal: "ny läkiare/ ny kyrckegård". I denna andra upplaga återfinns för övrigt ett tryckfel av det mer pikanta slaget: i talesättet "Bondebruk/ är ingen barnaleek" har "bruk" genom ett ödets nyck råkat bli "kuk". I detta exemplar är tryckfelet bortskrapat och rättat. David Pontin disputerade 1759 för Linné och följde därefter på sin lärares rekommendationer med på en av Ostindiska kompaniets resor som skeppspräst 1760 och slutade sina dagar som präst i Östergötland. Johan Wallman, magister i Linköping, var god vän med L. F. Rääf och hjälpte honom på 1810-talet med uppteckningar av folkvisor. Hans senare publicerade uppsatser i "Iduna" karaktäriseras av djärva spekulationer om den nordiska forntiden vilka enligt Wretö alla vann Rääfs gillande

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 14.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        L'agricoltura et casa di villa.

      L'agricoltura et casa di villa. Nuovamente tradotta dal Cavaliere Hercole Cato. Aggiuntavi in questa impressione ultima la Caccia al Lupo. In Vinetia, Appresso Li Prodotti, 1677. In 8vo; pp. 32 n.nn., 368. Lievi tracce d'umido. Mezza pelle posteriore, tassello al dorso. Ceresoli, pag. 499; Westbury, pag. 89.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Casella]
 15.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        S.

      Anscharii primi Hamburgensium Archiepiscopi, & in Scandiana vicinarumq; gentium regna ac ditiones pontificii legati vita gemina una oratione prosa ante annos minimum DCCCVIII scripta per S. Rimbertum ipsius primùm diaconum, postmodum in utroq; munere successorum: Altera oratione metricâ ante annos DCVI. scripta, ut putatur, per Gualdonem Corbeiensem Monachum: Nec non prioris vitæ versio vetus Svecica, quam dedit ante annos saltem CCLXXXVII. S. Nicolaus Lincopensis episcopus: Una cum viri clarissimi Petri Lambecii ante annos XXVI. Hamburgi ad has vitas editis annotatis. Junctium nunc ista, adjectis suis excerptis chronologicis indicibusq. necessariis, primus in Sveciâ edidit Claudius Arrhenius. Stockholm, Henricus Keyser, 1677. 4:o. (8),+ 280,+ (24) s. Äldre papperslagning i övre hörn s. 127-128. Sammanbunden med: (HOADLY, Benjamin.) Untersuchung der Ursachen welche Gross-Britannien zu der Itzigen Aufführung bewogen haben: in so weit selbige den gegenwärtigen Zustand von Europa betrifft. Aus dem Engländischen übersetzet 1727. (Hamburg, 1727.) 4:o. 71 s. Senare hfrbd med guldornerad rygg och modern röd titeletikett. Collijn sp. 770-71. Warmholtz 1664. Schück III, s. 245f. Första svenska utgåvan av Rimberts Ansgarsbiografi. Innehåller Rimberts prosatext på latin med den svenska översättningen parallellt samt Gualdos metriska text utan översättning - båda med förord av Petrus Lambek - och en kronologisk översikt över Ansgars liv av Arrhenius, samt diverse mindre dokument. Både Rimberts text och Gualdos dikt hade upptäckts av Petrus Lambeck i klostret Saint Germaine des Prés och han lät publicera dem 1652. Dessa båda texter har Arrhenius tryckt av med obetydliga tillägg. Den svenska texten är medeltida och återfanns i den s.k. Nådendals klosterbok som Elias Brenner påträffat i Finland och överlämnat till Antikvitetskollegiet. Arrhenius upptäckte att det var en tidigare översättning av den av Lambeck utgivna texten och lät den då ingå i denna utgåva. Claes Arrhenius adlades Örnhielm 1684. Den tyska översättningen av Benjamin Hoadlys "An Enquiry into the Reasons of the Conduct of Great Britain with Relation to the Present State of Affairs in Europe" är gjord av Johann Matthesson. Litet märkligt samlingsband!

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 16.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Nederlandsche Historien, Seedert de Ooverdraght der Heerschappye van Kaizer Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen Zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het Vervolgh Tot het einde der Landtvooghdye des Graven van Leicester. De derde druk.

      Johan van Someren, Abraham Wolfgangk, Hendrik en Dirk Boom, Amsterdam 1677. Folio. Engraved title-page. (36)+1242+(40) pages. With 12 engraved portraits and 4 (of 9) doubled-paged engraved plates with views and battle scenes. Spine-ends slightly worn. Lower front corner bumped. Ink-stamp on printed title-apge. Index section with marginal staining (not affecting text). 19th century owner's label and inscription on front endpaper.. Third edition of this famous account of the history of the Netherlands during the rebellion against Spain 1555-1587

      [Bookseller: Vangsgaards Antikvariat]
 17.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        A Direction for the English Traviller by which he shall be inabled to coast about all England and Wales

      South Entrance, Royal Exchange, Corn-hill.: John Garrett, 1677 In mid 19 c brown calf with blind tooling, light shelfwear. Contemporary? spine, a little worn, gilt tooling, titles in gilt to red leather label, edges rubbed. Internally, later endpapers, double page title, two double pages of instructions, folding table of distances with sparse outline colouring, 40 (complete, engraved by Jacob van Langeren) hand coloured double page engraved county maps set within triangular mileage tables (including 3 folding), map of England and Wales (engraved by William Kip), with repaired closed tear, map of Shropshire with repaired margins, slight water staining throughout. Another issue, with 4 added folding plates and altered imprint, of the 1635 edition. (ESTC R219489. Chubb XLVIII. GL King p114. Worms Baynton Williams - p254/352) The printseller John Garrett took over from Thomas Jenner after his death in 1673.

      [Bookseller: Madoc Books]
 18.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        De Summa Imperatoris Romani Potestate Circa Profana, Liber Unicus

      1677. Henniges (Henninges), Heinrich [1645-1711]. De Summa Imperatoris Romani Potestate Circa Profana. Liber Unicus. Nuremberg: Sumptibus Wolfgangi Mauritii Endteri, & Johannis Andrea Endteri, 1677. [xxxii], 581, [59] pp. Octavo (6-1/2" x 4"). Recent buckram, gilt title to spine. Woodcut head and tail-pieces. Some soiling to title page, light toning to text, minor worming, mostly to margins, at beginning and end of text block, internally clean. * Second and final edition. First published in 1676, De Summa Imperatoris, the work of a lawyer and state official, discusses the church-state relations and their respective areas of legal authority. OCLC locates 1 copy of each edition in a law library (UC-Berkeley, first edition; Harvard, second edition). Verzeichnis der im Deutschen Sprachraum Erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts (VD17) 155575H.

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd. ]
 19.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Informazione a' fratelli dell'archiconfraternita de' ss. xii apostoli dello stato della medesima in tempo di clemente vii. nel 1592. del suo accrescimento fino al anno 1677... in roma, stamperia della reverenda camera apostolica, 1677.

      Pp. 8. Unito a: Informazione a' fratelli dell'Archiconfraternita de' SS. XII Apostoli ne' Rioni di Roma. Per la distribuzione delle Limosine ordinarie, e straordinarie agl'infermi, ed à poveri rispettivamente. In Roma, 1677. Pp. 8. Unito a: Informazione a' fratelli dell'Archiconfraternita de' SS. XII Apostoli deputati ne' Rioni di Roma. Melle visite de' poveri infermi... In Roma, 1677. Pp. 6 (2). Tre opere in un volume di cm. 21, bella legatura in piena pergamena semirigida con decorazioni in oro ai piatti. Tagli dorati. Perfetta conservazione. Ciascuna delle tre opere, con stessi dati editoriali, presenta una grande incisioni xilografica al frontespizio con la raffigurazione dell'ultima cena. Alla fine di ciascun testo lo stemma Berberini con le tre api. Molto raro ed impreziosito da una legatura assai decorativa.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 20.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Histoire du gouvernement de Venise, avec le supplément; et l'examen de la liberté originaire de Venise

      A Paris: Chez Frederic Leonard, 1677. relié. Fort in 12 (7,5x13,8cm). Edition en partie originale, rare, bien préférable à l'originale de 1676 qui ne contient que la première partie ; celle-ci se trouve donc considérablement augmentée par des pièces majeures. Un frontispice représentant la place Saint-Marc de Venise. L'édition de 1677 contient 3 titres pour chaque partie plus un titre ajouté résumant le tout ; on s'apercevra aisément qu'on trouve très rarement réuni ces trois parties dans les bibliothèques (voir Oxford, Leeds...), et qu'elles apparaissent le plus souvent séparément. Sans doute y eut-il plusieurs éditions à cette date de 1677, dont seule celle-ci contient les trois parties. Par ailleurs cette édition à la Sphère porterait à croire qu'elle fut imprimée ailleurs ; la troisième partie porte Ratisbone comme lieu d'édition et Jean Aubry pour éditeur. Cette partie contient la Harangue de Louis Helian, Ambassadeur de France sous Louis XII. Plein Veau glacé brun d'époque. Dos à nerfs muet orné de roulettes à froid sur les coiffes et les nerfs. Filets à froid sur les plats. Bon exemplaire. Plus qu'une histoire de Venise, il s'agit d'une étude critique de ses institutions et de ses lois. Le livre fut fort mal reçu à Venise où on le brûla, les relations diplomatiques avec la France s'envenimèrent, et le roi de France fut plus ou moins contraint de livrer l'auteur à la Bastille (pour six jours) pour satisfaire Venise. L'oeuvre conduit donc à une réflexion politique sur la liberté de la république de Venise, le chapitre sur l'inquisition vénitienne est à ce titre éloquent. Le supplément étudie et conte les différends qu'eut la République avec le pape Paul V. La troisième partie du livre est une traduction d'un livre de Fra Paolo. La Harangue de Louis Hélian fut prononcée en 1510 devant l'empereur Maximilien, elle accuse très vertement la république de Venise de nombreux maux. - Chez Frederic Leonard, A Paris _1677, Fort in 12 (7,5x13,8cm), (26) 550pp; (2) ; 237pp; (3) ; (12) 211pp. (39), relié. - relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 21.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A Genealogical History of the Kings of England, and Monarchs of Breat britain, &c. From the Conquest, Anno 1066, to the Year, 1677

      (London) In the Savoy: Tho. Newcomb, 1677. First edition.. Hardcover. Fine. Yes. Folio. (13),578(i.e., 590,11)pp. (The pagination is irregular in the earlier section, with many page numbers duplicated.)Table (i.e., index) at end, and an errata page. Title page in red and black. Engravings by Wenceslaus Hollar, Richard Gaywood and Francis Barlow. The text is divided into 7 books containing "a Discourse of their several Lives, Marriages, and Issues, Times of Birth, Death, Places of Burial, and Monumental Inscriptions, With their Effegies, Seals, Tombs, Cenotaphs, Devises, Arms, Quarterings, Crests and Supporters; All Engaven in Copper Plates Furnished with several Remarques and Annotations." A comprehensive view lavishly illustrated with engravings, many full page and some on folding plates. Bound to style in quarter calf, red leather lettering labels, gilt, marbled paper sides, vellum corners. Extensive old annotations, mostly marginal, throughout, and with a two page list of the plates attached to the page facing the title. Some plates have red and blue hand coloring. A very good copy in a new period-style binding. The author was the Lancaster Herald of Arms. This work many times reprinted. Collated and complete.

      [Bookseller: Thorn Books]
 22.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        The Present State of New-England. Being a Narrative of the Troubles with the Indians

      London: Thomas Parkhurst, 1677. 4to., (7 6/8 x 5 6/8 inches). EXCEPTIONALLY FINE, AND EXCEEDINGLY RARE, WOODCUT MAP OF NEW-ENGLAND (framed separately 12 x 15 4/8 inches), THE SECOND ISSUE WITH WHITE HILLS MIS-TRANSCRIBED AS "WINE HILLS", oriented to the south and depicting New England settlements in all three colonies, from New Haven, Connecticut to Pemaquid, Maine and as far inland as Deerfield and the White Hills. Contemporary sheep (rebacked preserving the original spine (a few surface scrapes, corners a bit worn, free endpapers renewed); preserved in a modern brown morocco backed slipcase and chemise. Provenance: with the pen trials Richard Wiyeth on the preliminaries and last leaves, dated 1699; with the engraved bookplate of Charles Lemuel Nichols M.D. (1851-1929), prominent Worcester physician and member of the American Antiquarian Society. Second overall edition, first edition to be published in London and with the second edition of THE EARLIEST MAP TO BE PRINTED IN AMERICA, first printed and published in America, in the same year, by John Foster of Dorchester, Massachusetts. The map's contents are based on the manuscripts of William Reed, who relied heavily on information collected by members of the Massachusetts General Court's 1652 exploratory expedition. Reed might have also drawn upon the findings of Charles II's 1664 state-sponsored expedition of New England. Foster was born in 1648, and graduated from Harvard in 1667. Though Foster initially found work as a teacher, he eventually pursued a career as an engraver. He also became Boston's first printer after acquiring Marmaduke Johnson's printing press in 1675. Though a 1664 act of the Massachusetts General Court had forbade all printing outside of Cambridge, by 1674 it had granted Foster the right to commence printing in Boston. Foster died of tuberculosis at the age of thirty-three. "A Map of New-England" was originally produced to accompany the text of Reverend William Hubbard's historical work, "A Narrative of the Troubles with the Indians in New England", as here. The Massachusetts General Court sanctioned the printing of Hubbard's work on March 29, 1677. Hubbard was born in Essex, England, but like Foster had graduated from Harvard. Hubbard also served as President of Harvard College and minister of the church of Ipswich. Hubbard's "Narrative ..." no doubt constituted his most significant literary accomplishment. The work was devoted to narrating the history of King Philip's War, a violent conflict between southern New England Native Americans and English colonists that spanned the years of 1675 and 1676. Thus, several of the cities featured on the map correspond directly to events narrated in Hubbard's work, and all numbers seen on the chart refer to specific pages of the author's text. This finely rendered and rare map remains integral to any study of American printing. Moreover, it depicts regions associated with one of the colonial era's most significant and destructive Anglo-Indian wars. Philip D. Burden, The Mapping of North America II: A List of Printed Maps 1671-1700 (Rickmansworth, 2007), 113-117; Barbara B. McCorkle, New England in Early Printed Maps 1513 to 1800 (Providence RI, 2001) no. 677.2; Thomas Suárez, Shedding the Veil (Singapore, 1992), 137-139; J. C. Wheat & C. F. Brun, Maps and Charts Published in America before 1800 (Holland Press Cartographica, 1978), 144-145. .

      [Bookseller: Arader Galleries]
 23.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A NARRATIVE OF THE TROUBLES WITH THE INDIANS IN NEW-ENGLAND, FROM THE FIRST PLANTING THEREOF IN THE YEAR 1607, TO THIS PRESENT YEAR 1677. BUT CHIEFLY OF THE LATE TROUBLES IN THE TWO LAST YEARS, 1675 AND 1676. TO WHICH IS ADDED A DISCOURSE ABOUT THE WARRE

      Boston: Printed by John Foster, 1677.. [14],132,[8],7-12,[2],88pp., including several pagination errors. Map supplied in facsimile. Small quarto. Sumptuously bound in 19th century blue morocco by Pawson and Nicholson, with elaborately gilt boards and spine, gilt inner dentelles, a.e.g. Bookplates on front pastedown, early ownership signature and notes (see below). Small chips in edges of titlepage. Trimmed close, occasionally touching a page number, running title, or catchword. Occasional staining. One leaf supplied from the London, 1677 edition (see below), map supplied in facsimile. Withal, still a very good copy. The very rare first edition, printed in Boston, of William Hubbard's crucially important history of the Indian wars of New England, a cornerstone Americanum. A London edition followed, published in the same year. Hubbard was born in England and came to the colonies in 1635, eventually becoming pastor of the church in Ipswich, Massachusetts. He was closely involved in the government of the colony during King Philip's War and this work, along with those of Increase and Cotton Mather, is the best and fullest account of the events of the struggle in Massachusetts. Hubbard and Increase Mather differed with each other on a number of points, and this book seems to have ignited the envy of the latter. "[Hubbard] was distinguished, in an age and country of bigots, for his liberality, moderation, and piety, and his narrative has always been regarded as authoritative by historians" - Church. This copy is without the incredibly rare map of New England by John Foster, the first map printed in English America, supplied here in facsimile. Of the fifty copies of the Boston printing of the book examined by Randolph G. Adams, more than half were missing the map. This is one of the first books printed in Boston, as all printing in the British colonies up to 1676 had been done in neighboring Cambridge. Most bibliographers refer to two "issues" of this 1677 Boston edition. This is the presumed "second issue" of Hubbard's work, with the twelve-line errata on the verso of the final text leaf (other copies are known with a ten-line errata) and with extra leaves in the M signature of the first part (see Church for these and other details). Adams, however, takes the "issue" question many steps further by pointing out that there are as many as twenty-five variant "issues" of the Boston printing of the text. The first two pages of the unpaginated eight- page section in the middle of the text, "A Table shewing the Towns and Places which are inhabited by the English in New- England," have been supplied in this copy from a copy of the 1677 London edition. Two leaves from that London edition have been joined together to make a new single leaf (resulting in a thicker sheet of paper), so that the text begins on the recto of the leaf signed * (rather than "T" as in the Boston edition), continues onto the verso of the made-up leaf, and then properly continues onto the leaf signed T2 of the Boston printing. This copy bears a long and distinguished provenance, having the early ownership signature of the antiquarian and editor, John Farmer, on the first page of the text, and several manuscript notes of a historical nature throughout. It also bears the bookplates of E. Stanley Hart and Roderick Terry (one of the most famous American book collectors of the early 20th century) on the front pastedown. Randolph Adams lists this copy in his study of Hubbard's work, and notes that it was also owned by the printer Theodore Low DeVinne (a founder of the Grolier Club), and by William W. Cohen. Adams further notes that this copy was probably the one used by Samuel G. Drake in editing his 1865 edition of the book. A remarkably important work, one of the earliest such histories written and published in the colonies, here in the very rare Boston first edition. EVANS 231. NAIP w013814. CHURCH 650. HOWES H756, "dd." SABIN 33445. FIELD 731. STREETER SALE 640. STREETER, AMERICANA BEGINNINGS 14. VAIL 184. Randolph G. Adams, "William Hubbard's NARRATIVE, 1677: A Bibliographical Study" in PAPERS OF THE BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY OF AMERICA (Vol. 33, 1939) pp.25-39.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 24.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Il Pastor Fido. Tragicommedia Pastorale.

      In Colonia, 1677. In 24mo; pp.260. Antiporta e cinque tavole a piena pagina. Cart. posteriore, piatto anteriore staccato. Willems, A. Les Elzevier 1852, nota; D.H.Thomas, The works of B.Guarini, pag.82: ?An Elsevier production, printed by Hackius in Leiden. With, as in 1671/1 and the other ?Cologne? editions, an engraved frontispiece (reading Il pastor fido) after Webber by Blooteling and 5 plates by the latter, which are included in the pagination?.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Casella]
 25.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Histoire du gouvernement de Venise, par le Sieur Amelot de la Houssaie.

      [Together with:] Suplement a l'histoire du gouvernement de Venise. Par le Sieur Amelot de la Houssaie. Paris, Frederic Leonard, 1677. 8vo. (30),+ 416,+ (38); 200,+ (8),+ 8 pp. The supplement with damp stain in upper margin throughout. Contemporary full calf, spines richly gilt with raised bands, red marbled edges. Two volumes, a minor hole in spine of the first volume. From the library of L. F. Rääf, with its exlibris in both volumes. Old library mark in ink, "Nr. 2" in the first, and "Nr. 111" in the second volume. First published in 1676. This is the first 8vo edition from 1677. It was re-issued in several editions. The last 8 pages of the suplement with new heading: "Mémoire pour servir à la défense de l'Histoire du gouvernement de Venise". Amelot de la Houssaye was secretary to the French embassy at Venice and his account of the Republic for the first time revealed the policy of the Venetian governement. When the book appeared the Venetian state complained to the French court, and Amelot was sent to the Bastille for six weeks. A third part "Examen de la Liberté Originaire de Venise" was also published

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 26.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        LES METAMORPHOSES D'OVIDE, EN LATIN ET FRANCOIS, DIVISEES EN XV LIVRES. Avec des nouvelles explications historiques, morales & politiques sur toutes les fables, chacune selon son sujet; de la traduction de M. Pierre Du-Ryer Parisien, de l'Académie Françoise. Edition nouvelle...

      In folio (460x280), mz. pelle mod. con ang., dorso a cordoni con applic. ai riquadri la decoraz. e tit. oro di una legat. settecentesca, 4 cc.nn. (occhietto, frontesp. figur., Indice), 574 pp.num. + (2) per ?occhietto delle Epistres?. Vi sono contenute: "Les Metamorphoses (in 15 libri con circa 200 favole) - Epitres, aucunes en vers et d'autres en prose", molto ben illustrate da 124 grandi pregevoli vignette, inc. in rame da Bouché. Cfr. Benezit,II, p. 621: "Peter Paul Bouché, né vers 1646, hollandais, graveur. On lui doit une suite de planches pour les Métamorphoses d'Ovide (Bruxelles, 1677)? - Brunet,IV,285 - Graesse,V,89. Due carte restaur. per strappo; qualche fiorit. ma certamente un buon esemplare.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 27.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Memoires de ce qui s'est passé en Suede, et aux provinces voisines, depuis l'année 1645 jusques en l'année 1655; ensemble le demêlé de la Suede avec la Pologne, tirez des depeches de Monsieur Chanut ambassadeur pour le roy en Suede, par P.

      Linage de Vauciennes. 1-3. Köln, chez Pierre du Marteau, 1677. 12:o. (24),+ 427; 477; 496 pp. Genomgående med fläckar, bläckunderstrykningar och enstaka marginalanteckningar. Bläckfläck s. 15 och 388-389 i första delen liksom litet mashål genom sid 21-28, med delbokstavsförlust, och en reva sid 123-124, andra delen med bläckfläck titelbladet och sid. 55-56, reva 29-30 och fuktfläck sid 27-30, tredje delen med svag fuktrand nedtill sid. 23-50. Nötta samtida skinnband, guldornerade men oxiderade ryggar med upphöjda bind och röda titeletiketter. Tre volymer. Volym tre med skada på övre kapitäl. Namnteckningar i bläck på titelbladen, bl.a. Carl Carsell. Trevliga band men fläckiga inlagor. Warmholtz 8322. Willems 1910. Berghman 1797. Med titelbladet i första delen som anger årtalet 1655, och inte 1652. Andra upplagan, den första utkom i Paris 1675. Författare till depescherna var den franska diplomaten Pierre Hector Chanut (1604-67) som åren 1645-49 var fransk ministerresident i Sverige samt innehade ambassadörsposten i Stockholm och i Lübeck 1649-53. Depescherna från 1649 till 1655 anses dock huvudsakligen vara skrivna av Chanuts sekreterare de Piques. Martin Weibull har i "Historisk tidskrift" 1887-88 redogjort för verkets innehåll i jämförelse med originalrapporterna och kritiserar utgivaren Linage de Vaucienne för uteslutningar, misstag m.m. Chanut vann Kristinas gunst och förmedlade bl.a. kontakten med Descartes samt anses ha påverkat drottningen i religionsfrågan. Han var också en av de få samtida som skrev positivt om Kristina. Ett svensk urval utkom 1826 med kommentarer skrivna av Kristina, hämtade ur hennes eget exemplar av "Memoires"

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 28.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.