The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1663

        Biblia, dat is de gantsche Heylige Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (met de Apocryphe Boecken) uyt de Oorspronkelyke Talen in onse Nederlandtsche Tale getrouwelyck over geset.

      Leyden, By de Weduwe ende Erffgenamen van Johan. Elsevier, 1663 - 3 delen in 1 band Folio, H. 42 x B. 27,5 x D. 12 cm. Fraaie Antiek Leren band, met 8 Hoeken en 2 koperen Sloten, met 5 uitvouwbare Kaarten (zonder de wereldkaart. Het papier van het boekblok is geheel wit, dus zeer goed leesbaar, Deze bijbeluitgave van Elsevier is in de nieuwe drukletter verschenen, uniek voor de 17e eeuw ! )

      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
 1.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Metamorphoses D'Ovide - Fable Premiere - Le Chaos Separe En Quatre Elemens - French Language

      Unknown, Unknown, 1663. Hardcover (Original Cloth). Good Condition. There is not a lot of information about the year of publication. The date taken is from the first page on the inside of the book which has a printed date of Mar 11, 1663. The writing is in Latin but does not appear to have anything to do with the actual book. 2 other dates have been written by hand in pencil, namely 1555 and 1630. The writing is not clear so once again I cannot give more info. Happy to send more scans if required. There are lots of black and white plates - binding is very good and as to be expected there is a bit of browning around the edges. Text is in French. Black and white illustrations. Unpagenated. Quantity Available: 1. Shipped Weight: 1-2 kilos. Category: Foreign Language::French; French Language; Antiquarian & Rare; Inventory No: 213310. .

      [Bookseller: Leura Books]
 2.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Biblia, dat is, De Gantsche Heylige Schrifture, vervattende Alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouvvelijck over-geset. Met nieuvve bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden. (Biblia/Bijbel).

      Leyden, Widow and Heirs Johannes Elzevier 1663. 2 delen, (titelprent, 22) 468, (13) 167 (2) 77 folia. Origineel Leer met ribben en sloten, goudbestempeld, groot Folio H. 44,5 x L. 28,5 x D. 9/7 cm. (de banden zijn plaatselijk licht geschaafd, de ruggen zijn aan de onderkant iets gerestaureerd, plaatselijk wormgaatjes in de binnenste marge. Het eerste schutblad is aan de voor- en achterzijde voorzien van een handgeschreven familieregister daterende van het jaar 1811 tot 1868. Eerste druk van de Elzevierbijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Met de 6 uitvouwbare kaarten van Nicolaes Visscher en doorschoten met de prentenserie van Cornelis Danckerts naar Mattheüs Merian. Deze bestaat uit 6 maal 16 gravures op 2 foliobladen. Deze Bijbel was de eerste Nederlandse Bijbel die in een Romeinse letter werd gedrukt. Opvallend is dat de boekblokken nog in goede staat zijn, de Elzevier uitgeverij experimenteerde veel met inktsoorten om zo de zwartste druk te verkrijgen. Hierdoor zijn de boekblokken vrijwel altijd erg gebruind. Aantrekkelijke set gebonden in bruin-rood leer met sloten en versierd met goudopdruk op zowel de platten als de rug met een motief van bloemen en ranken.) 2 volumes, (frontispiece, 22) 468, (13) 167 (2) 77 folia. Contemporary Leather with 7 raised bands and clasps, decorated with gold, large Folio H. 44,5 x L. 28,5 x W. 9/7 cm. (the bindings are slightly grazed at some places, the bottom of the spines are somewhat restored, some wormholes in the inner margin. On the first endpaper a handwritten family index dating from the year 1811 until 1868. The first edition of the Elzevierbible, containing the Old and New Testament and the Apocrypha. With the 6 folding maps by Nicolaes Visscher and interleaved with the series of prints by Cornelis Danckerts after Mattheüs Merian. This series of prints features 6 times 16 engravings on 2 folio sized leaves. This Bible was the first Dutch Bible that was printed in a Roman font. Remarkable is that the text blocks are still in a good condition, the Elzevier printing office experimented a lot to create the blackest of inks. Because of this the text blocks are in almost every case very browned. Attractive set bound in brown-red leather with clasps and decorated with gilt on both the boards and the spine with a design of flowers and vines.) Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 172-173 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent Deel IIa: Boekzaal van Nederlandse Prentbijbels, p. 66 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 141-149.

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 3.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        The Antiquity, Legality, Right, Use, And Ancient Usage of Fines, Paid.

      1663 - Fines in Chancery Philipps, Fabian [1601-1690]. The Antiquity, Legality, Right, Use, And Ancient Usage of Fines, Paid in Chancery Upon the Suing Out, Or Obtaining Some Sorts of Original Writs Retornable Into the Court of Common-Pleas, At Westminster. London: Ja. Cottrel, For Henry Marsh, 1663. [xx], 32 pp. Quarto (7-1/2" x 6"). Stab-stitched pamphlet bound into recent cloth, gilt title to spine. Light shelfwear, spine ends lightly bumped. Light toning to text, internally clean. Ex-library. Bookplate to front pastedown. * Only edition. Philipps, a member of an old gentry family educated at inns of chancery, Oxford and Middle Temple, was a notable, and prolific, legal antiquarian. A committed Royalist, most of his scholarship aimed to promote the rights of the Crown though the use of old records. The Antiquity argues for the restoration of chancery fines, a practice ignored during the Civil War and Commonwealth. OCLC locates 6 copies in North America, 4 in law libraries (Columbia, Northwestern, University of Minnesota, University of Pennsylvania). English Short-Title Catalogue R31118. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd., ABAA ILAB]
 4.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Interest van Holland, ofte, Gronden van Hollands-welvaren [with another, as below].

      [bound at the end] Huygens, Constantijn. Den Herstelden Prins tot Stadt-houder ende Capiteyn Generaal vande Vereenighde Nederlanden, ten dienst ende luyster vande loffelijcke en de wel geformeerde Republijck vande Geunieerde Provincien, &c. tegens de boekjens onlangs uyt gegeven met den naem van Interest van Hollandt, ende stadt-houderlijcke regeringe in Hollandt ... Amsterdam: Voor Joan. Cyprianus vander Gracht, 1663. Small 8vo (15.5 cm; 6.125"). [16], 122, [4], [2 (blank)] pp. Court (1618-85) and his brother Johan (1622-60) were the sons of Protestant émigrés from Flanders who settled in Leiden around 1613. Both were political and economic theorists; during their lifetimes Pieter was held to be more capable of the two. This work circulated in manuscript and was first published in Amsterdam in 1662 without the author's permission and with alterations and the addition of two important chapters and part of another by Johan de Wit. A later edition was published under the title Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de republike van Holland en West-Vriesland, and that edition was translated into English as The true interest and political maxims of the republick of Holland and West-Friesland (London, 1702). Interest van Holland is Pieter Court's most famous and important work. In this critical analysis of the economic success of the Dutch Republic he ascribes the rise of Holland to a combination of free competition and free (i.e., republican) government. It clearly was a republican manifesto, so on one side of the political spectrum it gained notoriety and infamy and on the other fame and honor. Abroad it was translated into German and English and was studied in order to learn how the Dutch had ascended to a position of prominence in the European and world economic and political theaters.The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers labels this work "the first unequivocal expression of republicanism in the Dutch Republic." There were at least five editions printed in 1662: three in Amsterdam (one 8vo, two 12mo) and two in Leiden (one 8vo, one 12mo), but with stop-press corrections resulting in STCN listing 12 editions/variants.=> We believe this to be a true first edition. The STCN speculates that the printer cited on the title-page here, I.C. vander Gracht, was a pseudonym used by the Hackius firm of Leiden. Alden and Landis succinctly summarize the => Americana content: "Includes refs [sic] to West Indies commerce, whale & cod fisheries, salt-trade, & Puritans in English colonies." Huygens (1596-87) was a Dutch Golden Age poet and composer, secretary to two Princes of Orange, and the father of the scientist Christiaan Huygens. Here he pens a rebuttal of Interest van Holland, defends the House of Orange, and seeks to rebut as many republican assertions as possible. This is the => sole edition of Herstelden Prins tot Stadt-houder. Provenance: Frank Marshall Vanderhoof (American scholar, university librarian, private collector; 1919-2005).

      [Bookseller: PRB&M/SessaBks (Philadelphia Rare Books ]
 5.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        1663 VELLETRI Civitatum et admirandorum Italiae

      Tratto da: " Civitatum et admirandorum Italiae. Pars prima" Autore: Ioannis BlaeuEpoca: 1663, AmsterdamTecnica: acquaforte su rameDimensioni: 650 mm x 550 mm foglio, 550 mm x 400 mm stampa Condizioni: buone, piegato in 2, 2 buchi di tarlo che non inficiano l'incisione

      [Bookseller: Portobello di Bagnasco Luisa]
 6.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Il tesoro della sanità. nel quale s'insegna il modo di conservar la Sanità, et prolungar la vita, e si tratta della natura de' Cibi, et de' Rimedi de' nocumenti loro.

      Appresso Gio. Battista Brigna,, In Venetia, 1663 - Cm. 14,5, pp. (4) 308. Marchio xilografico al frontespizio, fregi xilografici nel testo. Solida legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Piccole mancanze alle estremità del dorso e qualche fioritura sparsa, peraltro esemplare genuino ed in buono stato di conservazione. Non comune edizione seicentesca di questo classico della letteratura medico-gastronomica cinquecentesca (l'originale apparve a Pesaro nel 1565). Compilazione in cui l'autore descrive dettagliatamente le qualità mediche, di igiene e l'utilizzo culinario di una grande quantità di sostanze alimentari. Ampio spazio è dedicato al vino per il quale l'autore descrive differenti specie e detta precise regole. Cfr. le principali bibliografie gastronomiche. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Studio Bibliografico Benacense]
 7.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        [ORIGINAL LEAF FROM THE OLD TESTAMENT OF THE ELIOT INDIAN BIBLE, THE FIRST BIBLE PRINTED IN AMERICA]

      [Cambridge, 1663. Small quarto. Dbd. Minor edge wear and soiling. Very good. This leaf is from the first edition of the Eliot Indian Bible, the first Bible printed in North America and the first Bible in an American Indian language. The printing of this Bible was a monumental undertaking, and it took more than two and a half years to set the type and print the work. The recto of this leaf contains Ezekiel, chapter six, verses eleven to the end and chapter seven, verses one through twenty and the first few words of verse twenty-one. The verso contains the final six verses of the Book of Ezekiel, and the first sixteen verses of chapter eight.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 8.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Biblia, dat is, De Gantsche Heylige Schrifture, vervattende Alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouvvelijck over-geset. Met nieuvve bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden.

      Leyden, Widow and Heirs Johannes Elzevier 1663 - 2 delen, (titelprent, 22) 468, (13) 167 (2) 77 folia. Origineel Leer met ribben en sloten, goudbestempeld, groot Folio H. 44,5 x L. 28,5 x D. 9/7 cm. (de banden zijn plaatselijk licht geschaafd, de ruggen zijn aan de onderkant iets gerestaureerd, plaatselijk wormgaatjes in de binnenste marge. Het eerste schutblad is aan de voor- en achterzijde voorzien van een handgeschreven familieregister daterende van het jaar 1811 tot 1868. Eerste druk van de Elzevierbijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Met de 6 uitvouwbare kaarten van Nicolaes Visscher en doorschoten met de prentenserie van Cornelis Danckerts naar Mattheüs Merian. Deze bestaat uit 6 maal 16 gravures op 2 foliobladen. Deze Bijbel was de eerste Nederlandse Bijbel die in een Romeinse letter werd gedrukt. Opvallend is dat de boekblokken nog in goede staat zijn, de Elzevier uitgeverij experimenteerde veel met inktsoorten om zo de zwartste druk te verkrijgen. Hierdoor zijn de boekblokken vrijwel altijd erg gebruind. Aantrekkelijke set gebonden in bruin-rood leer met sloten en versierd met goudopdruk op zowel de platten als de rug met een motief van bloemen en ranken.) 2 volumes, (frontispiece, 22) 468, (13) 167 (2) 77 folia. Contemporary Leather with 7 raised bands and clasps, decorated with gold, large Folio H. 44,5 x L. 28,5 x W. 9/7 cm. (the bindings are slightly grazed at some places, the bottom of the spines are somewhat restored, some wormholes in the inner margin. On the first endpaper a handwritten family index dating from the year 1811 until 1868. The first edition of the Elzevierbible, containing the Old and New Testament and the Apocrypha. With the 6 folding maps by Nicolaes Visscher and interleaved with the series of prints by Cornelis Danckerts after Mattheüs Merian. This series of prints features 6 times 16 engravings on 2 folio sized leaves. This Bible was the first Dutch Bible that was printed in a Roman font. Remarkable is that the text blocks are still in a good condition, the Elzevier printing office experimented a lot to create the blackest of inks. Because of this the text blocks are in almost every case very browned. Attractive set bound in brown-red leather with clasps and decorated with gilt on both the boards and the spine with a design of flowers and vines.) Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 172-173 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent Deel IIa: Boekzaal van Nederlandse Prentbijbels, p. 66 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 141-149 [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
 9.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Spigel, ofte Toneel der ydelheyd (ijdelheyd) ende ongebond-enheyd onser eeuwe, voorgestelt In Rymen (rijmen) van S(amuel) A(mpzing) tot lere ende beterschap. Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

      (Amsterdam) C J Visscher 1663 - gest. Titel und 14 von 17 Kupferstichen, ohne Einband, 4°, lose Blattsammlung. Hollstein 108-125, Franken 72-89. (first state). - Eine 2. Auflage erschien 1703 bei van Keulen in Amsterdam. - Es fehlen die Blätter 5, 13, 15. - Blatt 8 (Trictrack - Backgammon) beschnitten aber mit dem vollen Plattenrand. Blattgröße 22,5 x 16,7 cm. Vereinzelt minimale Randläsuren. Jeder Stich mit vierzeiligen Versen untertitelt und in sehr guter Druckqualität. - Selten.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 10.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Naeukeurige beschryving van de natuur der viervoetige dieren, vissen en bloedlooze water-dieren, vogelen, kronkeldieren, slangen en draken.Amsterdam, J.J. Schipper, 1660. 6 parts in 1 volume. Folio. With 4 engraved part-titles and 250 full-page engraved plates. Contemporary calf, gold-tooled spine.

      DSB VII, pp. 164-165; Nissen, ZBI 2136; this edition not in BMC NH. First edition in Dutch, of John Jonston's classic illustrated zoological encyclopedia. The 250 excellent illustration plates, mostly with three or more animals each, provide accurate views of about a thousand animals, along with some rather odd images of the more exotic beasts and the occasional unicorn, mermaid, dragon, phoenix, harpie, etc. The 6 parts cover quadrupeds; fish (including some sea mammals); "bloodless" sea animals (mostly invertebrates); birds (including bats); "grooved or twisted" animals (insects, spiders, worms, slugs, etc.); and snakes and dragons. A copy of the present edition was presented to the Shogun in 1663, and remained Japan's principal source of knowledge for western zoology for nearly a century (Boxer, Jan Compagnie in Japan, p. 50). Few expert repairs to the binding and in the margin of a few leaves. Good copy.

      [Bookseller: ASHER Rare Books (Since 1830)]
 11.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        [TWO LEAVES FROM THE ELIOT INDIAN BIBLE, WITH TWO RELATED TYPED LETTERS, SIGNED, FROM CLARENCE BRIGHAM TO ANSON PHELPS STOKES]

      [Cambridge, Ma., 1663. Leaves lightly dampstained, a few small edge tears with older repairs. About very good. Letters near fine. Two conjugate leaves from the famed "Eliot Indian Bible," the first Bible printed in any language in the American colonies and one of the most important issues of the 17th- century colonial press. Together here with related correspondence explaining their provenance. "Not the least of the many features of interest which concentrates in this volume, are the statements of undoubted authorities, that Eliot was engaged for ten years in its translation; that it was the first Bible printed in America; that a large portion of the composition in the printing of the second edition at least, was performed by Indian James; and that the work was three years in passing through the press" - Field. "Supported by the London-based Society for the Propagation of the Gospel, Eliot began a phonetic translation of the Scriptures into Natick, which had previously not had a written form. The Corporation supplied a printing press for the work, as well as a new set of metal type to print the text. The type font required extra samples of the letters "k" and "q," as well as a totally new character that Eliot devised for a particular Natick pronunciation" - Siebert. Not only does this work stand alone as a monolith of early American printing, but it offers a link to the very first issue of the Cambridge press, the Bay Psalm Book. The present printer, Samuel Green, apprenticed with Stephen Daye, first master printer of the Cambridge press, and thus this remarkable Bible shares a kinship with the Bay Psalm Book. These leaves are accompanied by two letters written by Clarence Brigham, director of the American Antiquarian Society, to Mr. Anson Phelps Stokes, historian and Episcopal clergyman. Stokes is enquiring after a copy of George Parker Winship's work on the Eliot Indian Bible, containing an original leaf. Brigham responds that the Antiquarian Society has only one copy, but he can send along some separate leaves from a fragmentary duplicate in their holdings. The fragment provided here contains Chapter 51 of Jeremiah and Chapter 3 of Lamentations. Brigham writes: "This double leaf I think is more interesting than a single leaf and this is just the way it came out of our fragmentary copy. The intervening pages were lost long ago, or perhaps were extracted by someone who looked forward to an hour of interesting reading!" A sample of one of the most important efforts of the early American press, with distinguished and interesting provenance.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 12.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A CENTURY OF THE NAMES AND SCANTLINGS OF SUCH INVENTIONS, AS AT PRESENT I CAN CALL TO MIND TO HAVE TRIED AND PERFECTED.

      London: Printed by F. Grismond, in the year 1663.FIRST EDITION 1663. 12mo, approximately 125 x 75 mm, 5 x 3 inches, pages: [20], 1 - 72, [10]=index, bound in full contemporary sheep. Without the rare 34 page supplement and lacks the first and last blanks A1 & E6 and blank page at D12, binding worn and rubbed with small repairs to spine, corners worn at tips, short crack to top of upper hinge and to bottom of lower hinge, covers still holding, pale foxing and age - browning throughout, ink name to first pastedown, name scribbled out at top of first free endpaper, small neat ink quote on verso of first free endpaper, small paper cutting of an invention tipped in on last free endpaper, tip of top corner missing from first free endpaper, still a good tight copy with no loose pages. See: Christies, The Haskell F. Norman Library of Science and Medicine, Part II, page 442 No. 879, also without supplement; The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuacripts, Part VII, No. 3139, also without supplement; Henry Sotheran, Bibliotheca Chemico - Mathematica, Volume I, page 280, No. 5505 and following page showing 4 illustrations from the book; Wing, Short - Title Catalogue 1641 - 1700, Volume 3, page 509, No. 3532. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE, FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton P.B.F.A.]
 13.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Yucatan Conventus Iuridici Hispaniae Novae Pars Occidenalis, et Guatimala Conventus Iuridicus':.

      - Altkolorierter Kupferstich aus Le Grand Atlas, . b. Joan Blaeu in Amsterdam, 1663, 42 x 52 van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici, Vol. II, S. 600, 9550:2, 2:611 (French edition) - This map appeared only in 4 atlases. - This is one of the earliest Dutch maps to focus on the region centered on the Yucatan Peninsula. - This decorative map covers from Mexico City to Panama and extends to include part of Cuba. - Includes decorative cartouche and compass rose. - Decorativ map from the peninsula Yucatan! (Bilder zum Artikel auf meiner Homepage, oder bei Anfrage - pictures on my homepage or after request)

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 14.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Maria deipara thronus dei, de virginis beatissimae Mariae laudibus praeclarissimis, sub tipo divini throni in .

      Köln, Johannes Busaeus (Ioannem Busaeum, sub Monocerote), 1663 - 170 x 205 mm, original Lederband mit goldenem Rückentitel, - (2 Bltt, 5 Bltt, 16 Bltt, 792 Seiten, 50 Seiten Index), Vorder Deckel fast lose, vorder Spiegel mit neuem kleinen Kleber, ersten und letzten Seiten mit kurzem Wurmgang, ersten ca 30 Blatt mit blassem Wasserrand, wenige Seiten fleckig, Buchblock fest in der Bindung - In gutem Zustand. 1100 gr [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Versandantiquariat Werner Eichel]
 15.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        COMMENTARIA IN OMNES B. PAULI APOSTOLI. Et septem canonicas aliorum apostolorum epistolas. Cum duplice Indice, Scripturarum, ac rerum.

      Typis ac sumptibus Hieronymi Nempaei, Lovanii 1663 - Testo latino. Cm.31,5x20,4. Pg.(12), 6288, (40). Assai buona legatura coeva in piena pelle, con ampio festone fitomorfo contenuto in doppia bordura a tre filetti. Dorso a cinque nervature. Antiche chiose e firme a inchiostro al foglio di guardia e al frontespizio. Al frontespizio e al recto dell'ultima carta timbri della Biblioteca del Convento di Uraemundae in Olanda, alienati in pubblica asta nell'Ottobre del 1970. Frontespizio impresso a due colori, con marca tipografica raffigurante San Paolo in cornicetta sorretta da due putti alati ed il motto "Sol Ecclesiae. Bene scripsisti de me Thoma". Testo su due colonne. Capilettera e cartigli incisi. Il testo comprende i commenti alle Lettere ai Romani, ai Corinzi (prima e seconda), ai Galati, ai Filippesi, ai Colossesi, ai Tessalonicesi (prima e seconda), a Timoteo (prima e seconda), a Tito, agli Ebrei; oltre a quelli alle Epistole Cattoliche di Giacomo, Pietro (prima e seconda), Giovanni e Giuda. Libertus Fromondus è il nome latinizzato del teologo belga Libert Froidmont (Haccourt - Liège, 1587 ? 1653), corrispondente di Giansenio e di Cartesio. "Froidmont fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e studiò filosofia a Lovanio, nel collegio Falcon. Diventò amico di Giansenio ma non ne seguì gli studi: andò invece a insegnare ad Anversa e poi ancora a Lovanio. I suoi interessi scientifici lo portarono a pubblicare opere di matematica e fisica. Cartesio lo considerava un'autorità in fatto di meteore e gli mandò quindi i propri "Essais", nei cui confronti Froidmont fu piuttosto critico. Nonostante la rivoluzione scientifica in corso, Froidmont manteneva un aristotelismo tradizionalista. Mentre insegnava filosofia, si interessò anche di teologia e conseguì un dottorato nel 1628. Avvicinatosi ulteriormente a Giansenio, ne curò la l'opera postuma Augustinus e ne ereditò la cattedra di Scritture a Lovanio" (da Wikipedia). > Un solo esemplare segnalato in SBN, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli. 2250 gr. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: studio bibliografico pera s.a.s.]
 16.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Aula Tiberiana et Solerissimi Ad Imperandum Principis Idea; Cornelius Tacitus Monitis, Ex Annalium Eius Medulla Erutis et Loberiori Disceptandi Spatio Ad Nostri Aevi Usum Accomodatis Civilem in Orchestram et Militarem Productus

      Corvinius, Herbornae Nassoviorum 1663 - 12mo - over 6¾" - 7¾" tall. 483p. The German political philosopher who earlier had traced the work of Augustus here further develops his ideas from his earliest work at Herborn before this professorship at Marburg where his attacks upon Descartes and Grotius became polemical and influenced most Protestant scholars for succeeding generations. Schweiger, Handbuch der Classichen Bibliographie 1040. Title page has printer's device. There is a closed tear of 1/2" on title page else a near fine copy with clean text and tight binding.

      [Bookseller: Alcuin Books, ABAA]
 17.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        COMMENTARIA IN OMNES B. PAULI APOSTOLI. Et septem canonicas aliorum apostolorum epistolas. Cum duplice Indice, Scripturarum, ac rerum.

      Typis ac sumptibus Hieronymi Nempaei 1663 Testo latino. Cm.31,5x20,4. Pg.(12), 6288, (40). Assai buona legatura coeva in piena pelle, con ampio festone fitomorfo contenuto in doppia bordura a tre filetti. Dorso a cinque nervature. Antiche chiose e firme a inchiostro al foglio di guardia e al frontespizio. Al frontespizio e al recto dell'ultima carta timbri della Biblioteca del Convento di Uraemundae in Olanda, alienati in pubblica asta nell'Ottobre del 1970. Frontespizio impresso a due colori, con marca tipografica raffigurante San Paolo in cornicetta sorretta da due putti alati ed il motto "Sol Ecclesiae. Bene scripsisti de me Thoma". Testo su due colonne. Capilettera e cartigli incisi. Il testo comprende i commenti alle Lettere ai Romani, ai Corinzi (prima e seconda), ai Galati, ai Filippesi, ai Colossesi, ai Tessalonicesi (prima e seconda), a Timoteo (prima e seconda), a Tito, agli Ebrei; oltre a quelli alle Epistole Cattoliche di Giacomo, Pietro (prima e seconda), Giovanni e Giuda. Libertus Fromondus è il nome latinizzato del teologo belga Libert Froidmont (Haccourt - Liège, 1587 ?" 1653), corrispondente di Giansenio e di Cartesio. "Froidmont fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e studiò filosofia a Lovanio, nel collegio Falcon. Diventò amico di Giansenio ma non ne seguì gli studi: andò invece a insegnare ad Anversa e poi ancora a Lovanio. I suoi interessi scientifici lo portarono a pubblicare opere di matematica e fisica. Cartesio lo considerava un'autorità in fatto di meteore e gli mandò quindi i propri "Essais", nei cui confronti Froidmont fu piuttosto critico. Nonostante la rivoluzione scientifica in corso, Froidmont manteneva un aristotelismo tradizionalista. Mentre insegnava filosofia, si interessò anche di teologia e conseguì un dottorato nel 1628. Avvicinatosi ulteriormente a Giansenio, ne curò la l'opera postuma Augustinus e ne ereditò la cattedra di Scritture a Lovanio" (da Wikipedia). > Un solo esemplare segnalato in SBN, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Napoli.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Pera]
 18.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Les epistres familieres de Ciceron.

      Nouvellement traduites de Latin en François. Par I. Godovin. 1-2. Paris, Antoine de Sommaville, 1663. 8vo. (10),+ 588; 288, 279-752,+ (5) pp. Minor spotting, a small hole in margin through pp. 75-76 in part one. Title to part one and first leaf to part two with later colouring. No title leaf to part two! Contemporary full red morocco binding, gilt spines (not quite uniform) with raised bands, boards with gilt frames, fleurons in corners (french lillies to part one and flower to part two) and in the middle gilt royal coat of arms for Louis XIV of France (volume one with only the arms for France, on volume two the arms for both France and Navarre), inner bordures and all edges gilt. Two volumes. Volume one with crack in joint cracked and worn at the head of spine. From the library of J. Fraser, with his discret notation of front fly-leaves, dated Paris 1674, and with owner's signature of the Earl of Stamford, dated 1695 on first parts title and second parts first leaf, and with the engraved book plate of John Mordaunt Bart. Walton Warwickshire. Schweiger (p. 237) mentions only an edition with this title from 1666, from 1663 he gives another title. The superexlibris of Louis XIV are nor in Olivier but they came most close to pl. 2494, nr. 3 and nr. 8. No title leaf to part two has ever been bound in this copy, and Stamford has written his name on leaf A1. The copy in the British Library also lacks a title leaf to part two. Several library holdings have only the first part. The Earl of Stamford is probably Thomas Grey, second earl of Stamford (1654-1720), an important English statesman in the reign of Queen Anne. He was made commissioner of trade in 1695. Sir John Mordaunt is possibly the 7th Bart (1734-1806), dr. of Law and member of parliament for Warwickshire

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 19.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Familiae Romanae in antiquis numismatibus, ab urbe condita, ad tempora divi Augusti. Ex bibliotheca Fulvii Ursini. Cum adiunctis Antonii Augustini.

      Paris, u Bray, Variquet & de Ninville, 1663. - Folio, circa 36,5 x 24,5 cm. Frontisp. by F. Chauveau, portrait of Louis XIV. by van Schuppen after Mignard, 18 ff., 429 (recte 433) pp., with an engraved vignette to title, 255 engraved coins, 4 engr. vignettes and 1 engr. initial in text Full vellum (old covers, spine renewed in vellum) Brunet IV, 439; Graesse V, 167; Lipsius/L. 307. The only edition of this amply illustrated work on Roman numismatics, following the similar study that Fulvius Ursinus published in Rome in 1577. Apparently there are variants of this work with sometimes added engravings tipped into the book over the ones printed in the text. This is not the case here and our copy has only one extra plate with the portrait of Louis XIV., but no additional portrait of the author Patin. - Some browning, little spotting, endpapers renewed and skillfully rebacked, altogether nice.

      [Bookseller: Antiquariat Thomas Rezek]
 20.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Le Chemin de la fortune ou les bonnes règles de la vie pour acquérir des ri EDITION ORIGINALE

      à Paris: chez Jean Baptiste Loyson, 1663. Fine. chez Jean Baptiste Loyson, à Paris 1663, in 12 (15x9cm), (16) 362pp., relié. - First Edition. Rare. A copy of the University Library Tours, absent the BN France and the British Library a copy in Edinburgh. Brunet does not mention this book in the works of Sorel. Full Sheepskin brown textured contemporary. Back tooled raised. Caps frayed, upper joint split third, corners bumped. Sorel assigned by Barbier in the dictionary of anonymous works, the book deals with an unusual subject and a very free way to make money in all trades and disciplines, artisans bankers and people letters, the book extends its thinking to less informal means such as court favor, inheritance. The whole is an economic and moral portrait of the society of the seventeenth quite interesting, and perhaps for the first time, considers money as well for doing good. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Edition originale. Rare. Un exemplaire à la bibliothèque universitaire de Tours, absent à la BN de France et à la British Library, un exemplaire à Edimbourg. Brunet ne cite pas ce livre dans les oeuvres de Sorel. Reliure en pleine basane brune granitée d'époque. Dos à nerfs orné. Coiffes élimées, mors supérieur fendu au tiers, coins émoussés. Attribué à Sorel par Barbier dans le dictionnaire des ouvrages anonymes, le livre traite d'un sujet peu courant et d'une manière très libre de faire de l'argent chez tous les corps de métiers et disciplines, des artisans aux banquiers et gens de lettres, l'ouvrage étend sa réflexion à des moyens moins officieux comme les faveurs de la cour, les successions. L'ensemble constitue un portrait économique et moral de la société du XVIIe tout à fait intéressant, et peut être pour la première fois, considère l'argent comme un bien destiné à faire le bien.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 21.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Del regno d?Italia sotto i barbari epitome del conte & cavalier d. Emanuel Tesauro con le annotationi dell? abbate d. Valeriano Castiglione.

      - Torino, Bartolomeo Zanatta, 1663-64. Folio. Engr. titel,+ (4),+ 225,+ (1),+ 138,+ (2),+26,+ (2) pp.+ 3 engr. part title leaves (of which one in the pagination),+ 3 double page engr. maps,+ 4 engr. plates,+ 59 engr. portraits. Minor spotting and small dampstain in lower margin at end. Fine contemporary full calf, gilt somewhat faded spine with raised bands, gilt boards with medaillon in center, all edges gilt. Swedish note in ink on front fly-leaf that is was bought in Amsterdam in 1718 for 32 gulden, probably written by C. F. Piper. From the library of Ericsberg, with the book plate of Carl Jedvard Bonde. Warmholtz 1363. Brunet V, 730. Graesse VI, 72. Nordenskiöld Collection III, 694 (only 1680 edition). Carlander III s. 564ff. Large and fine copy of the first edition of Tesauo?s large work on thegothic and langobardian kings in Italy. Abridged editions in 12mo was published in 1672 and in 1680. Each king is represented with a full page engraving, made by François Lefevre and Antonio Bosio, and with comments by Valerio Castiglione. The first of the maps is over Scandinavia, ?.madre d?innumerabili esserciti e regali famiglie per tutta l?Europa diffuse?. [Attributes: First Edition; Hard Cover]

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 22.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Memoires de M D L R Sur les Brigues à la mort de Louys XIII Les guerre

      A Cologne [Bruxelles]: Chez Pierre Van Dick [François Foppens], 1663. Fine. Chez Pierre Van Dick [François Foppens], A Cologne [Bruxelles] 1663, In 12 (7,5x13,5cm), (4) 400pp., relié. - Second edition, rare, after the original published by the same publisher in 1662 (three issues). Tchemerzine IV-25, III-848 Brunet. Title to the Sphere; although the typographical material is that of Foppens, editing is considered part of elzéviriennes productions. Full Velin contemporary flaps. Smooth back titles with the black pen. Yellowed vellum. A cover page before the title absent. Memoirs of the civil wars of France under Louis XIII published clandestinely by La Rochefoucauld, who was an intriguing madman before being famous author of the Maxims. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Seconde édition, rare, après l'originale parue chez le même éditeur en 1662 (trois émissions). Tchemerzine IV-25, Brunet III-848. Titre à la Sphère ; bien que le matériel typographique soit celui de Foppens, l'édition est considérée comme faisant partie des productions elzéviriennes. Reliure en plein vélin à rabats d'époque. Dos lisse avec titres à la plume noire. vélin Jauni. Une page de garde absente avant le titre. Mémoires sur les guerres civiles de France sous Louis XIII publiés clandestinement par La Rochefoucauld, lequel fut un intriguant forcené avant que d'être le fameux auteur des Maximes.

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 23.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        A CENTURY OF THE NAMES AND SCANTLINGS OF SUCH INVENTIONS, AS AT PRESENT I CAN CALL TO MIND TO HAVE TRIED AND PERFECTED

      London: Printed by F. Grismond, in the year 1663.. FIRST EDITION 1663. 12mo, approximately 125 x 75 mm, 5 x 3 inches, pages: [20], 1-72, [10]=index, bound in full contemporary sheep. Without the rare 34 page supplement and lacks the first and last blanks A1 & E6 and blank page at D12, binding worn and rubbed with small repairs to spine, corners worn at tips, short crack to top of upper hinge and to bottom of lower hinge, covers still holding, pale foxing and age-browning throughout, ink name to first pastedown, name scribbled out at top of first free endpaper, small neat ink quote on verso of first free endpaper, small paper cutting of an invention tipped in on last free endpaper, tip of top corner missing from first free endpaper, still a good tight copy with no loose pages. See: Christies, The Haskell F. Norman Library of Science and Medicine, Part II, page 442 No. 879, also without supplement; The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuacripts, Part VII, No. 3139, also without supplement; Henry Sotheran, Bibliotheca Chemico-Mathematica, Volume I, page 280, No. 5505 and following page showing 4 illustrations from the book; Wing, Short-Title Catalogue 1641-1700, Volume 3, page 509, No. 3532. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE, FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton]
 24.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Memoires de Monsieur de Montresor EDITION ORIGINALE

      A Cologne: Chez Jean Sambix (Elzevir), 1663. Fine. Chez Jean Sambix (Elzevir), A Cologne 1663, pet. in 12 (7,5x12,5cm), (2) 437pp. (2) et (4) 385pp. (6), deux tomes en deux volumes reliés. - First complete edition of these memoirs were published lequelles partially redacted the previous year. The second volume, very rare and is almost never found together in the first volume of memoirs was published in 1665. Volume I bears no indication of volume number on the title page, volume II, yes; Image has ruled good after helping to follow up the memory by bringing together various pièces.Pleine Basil Brown era. Back to the nineteenth nerves decorated (pastiche) in chagrin.Le Count of Montresor, Claude Bourdeille was a veteran conspirator, conspiring and seen at all times, against Richelieu, against Gaston D'Orleans, during the Fronde .. . He was interested in all kinds of secrets and memories, as the parts contained therein are a rich testimony, from 1632 to the early years of the Fronde. The second volume consists of various parts of speech Montresor himself, letters and answers ... --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! - [FRENCH VERSION FOLLOWS] Première édition complète de ces mémoires, lequelles avaient parues en partie expurgées l'année précédente. Le tome second, fort rare et que l'on ne trouve presque jamais réuni au premier tome des mémoires a paru en 1665. Le tome I ne porte pas d'indication de tomaison sur la page de titre, le tome II, oui ; l'éditeur a en effet jugé bon après coup de donner une suite aux Mémoires en rassemblant diverses pièces. Reliures en pleine basane brune d'époque. Dos à nerfs orné du XIXe (pastiche) en chagrin. Le Comte de Montresor, Claude Bourdeille, fut un conspirateur chevronné, et on le voit conspirer à toutes les époques, contre Richelieu, contre Gaston D'Orléans, lors de la Fronde... Il s'est interessé à toutes sortes de secrets et ses mémoires, tant que les pièces qui y sont contenues en sont un riche témoignage, de 1632 aux premières années de la Fronde. Le second tome est composé de diverses pièces, discours de Montresor lui-même, lettres et réponses...

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 25.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Labyrinthus creditorum, concurrentium ad litem, per debitorem communem inter illos causatam, Tomus primus. (e Tomus secundus) Una cum Centuria decisionum S. Rotae Romanae, ad materiam Tractatus, collecta ab Excell. D. V. I. D. Andrea Censalio, Rotae Peruginae, & Umbriae Auditore Generali. Postrema editio, quae. viginti adhuc recentissimis eiusdem S. Rotae decisionibus ad rem, est dotata. Cum Indicibus .

      Penès Turrinum, Venetiis 1663 - Legatura coeva in pergamena rigida con nervi e titolo manoscritto al ds. (capitello inferiore parzialmente staccato). Salvo alcuni aloni di sofferta umidità in poche carte finali e nel piatto posteriore, alcuni fascicoli uniformemente ingialliti, fori marginali di tarlo su qualche foglio, esemplare completo e nel complesso in ottimo stato di conservazione di una delle edizioni stampate in vita dell Autore. Quest opera, che costituì un fondamentale contributo agli studi del diritto concorsuale, è oggi assai rara. Edizione non presente in Sapori. Folio (cm. 32,5), 13 cc.nn., 256 pp.; 1 c.nn. (frontespizio del Tomus secundus), da p. 257 a 558 pp., 60 cc.nn. (Index); 192 pp., 26 cc.nn.; 28 pp., 8 cc.nn. Primo frontespizio in rosso e nero, stampa su due colonne. [Attributes: Soft Cover]

      [Bookseller: Libreria Ex Libris ALAI-ILAB/LILA member]
 26.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Cabala, Sive Scrinia Sacra, Mysteries of State and Government: In Letters of Illustrious Persons and Great Ministers of State as well Forreign as Domestick,, In the Reigns of King Henry the Eighth, Q: Elizabeth, K: James, and K: Charles.

      London: for G. Bedell & T. Colli 1663 - 1 vol., folio, 11-1/4" x 7-1/2", (viii)416 [i.e. 428] (x) pp., with the license leaf, complete, title-page printed in red and black, clean and bright throughout. Bound in fine early 18th C. tree calf over cords, spine gilt with Greek key design, gilt lettered red morocco spine label, covers ruled in gilt, hinges fine, head and foot of spine fine, A FINE COPY, ex-Easton Neston Library with the shelf label on the front pastedown. Wing; C185 [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: D&D Galleries - ABAA]
 27.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Jüngst-Erbauter Hoch-Teutscher Parnaß, Das ist, Anmuthige Formeln, Sinnreiche Poetische Beschreibungen, und Kunst-zierliche verblühmte Arten zu reden, aus den besten und berühmtesten Poeten unserer Zeit, mit Fleiß zusammen getragen, und, auff drängliches Anhalten guter Freunde, Der Poetisirenden Jugend zu Nutz heraus gegeben. 873 (recte 867) S., 4, 2 w.Bl. Pergamentband d. Z. mit verblasster Rückenbeschriftung.

      Jena, Johann Nisius für Zacharias Hertel in Hamburg, 1663.. . Einzige Ausgabe der seltenen Barock-Poetik. "Since P. had based his work predominantly upon poets and their verses he created something like a forerunner to a true anthology. He cites Opitz, Fleming, Tscherning, Stubenberg, Rist, and most of all Harsdörffer in both verse and prose" (Faber du Faur). In der von ihm beigesteuerten Vorrede bemerkt Johann Peter Titz (1619-1689), dass er durch dieses Buch bewogen wurde, seinen 'Wegweiser zur Hochdeutschen Vers-Kunst, sampt einer Reim-Taffel' zu verfassen. Neumeister nannte das Buch ein "Lexicon poeticum". Der Danziger Jurist und Schriftsteller Peschwitz (1631-1696) stammte aus einer Patrizierfamilie und besuchte das Akademische Gymnasium seiner Heimatstadt. Nach einer ausgedehnten Kavalierstour durch Italien und Frankreich kehrte er 1658 nach Danzig zurück, war Ratssekretär und seit 1663 Resident der ständigen diplomatischen Vertretung in Warschau. 1681 wurde er in das Danziger Schöffengericht und 1689 in den Rat der Stadt aufgenommen. Später war er auch Bürgermeister von Danzig. - Aus dem Besitz des Grafen Christoph Wenzel von Nostitz (1643-1712), mit dessen eigenhändigem Namenszug auf dem Titel. Nostitz hatte, wie sein ebenfalls sammlerisch tätiger Vater Freiherr Otto II. von Nostitz (1608-1665), auf Schloss Lobris bei Jauer in Niederschlesien (heute Jawor, gut 80 km östlich von Görlitz) eine bedeutende Bibliothek zusammengestellt, die auch volksnahe oder später lange Zeit missachtete deutsche Literatur enthielt. So manches heute hoch geschätzte Werk deutscher Barockliteratur, das sich nur in wenigen Exemplaren erhalten hat, war in dieser Bibliothek vertreten. In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde diese Bibliothek an das Antiquariat Ludwig Rosenthal in München verkauft. Frisches und breitrandiges Exemplar. - VD17 39:121043U; Goed. III 23, 22; Maltzahn II 398; Faber du Faur 1343; Jantz 1960; Manheimer 317; Seebaß/Kistner, Barockliteratur, 735.

      [Bookseller: Antiquariat Wolfgang Braecklein]
 28.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Histoires facétieuses et moralles, assemblées & mises au jour. Avec quelques Histoires Tragiques

      Salomon Vaguenaer 1663 In - 16 (131 x 81 mm), maroquin vert, dos à cinq nerfs orné, triple filet or sur les plats, double filet de coupes, dentelle intérieure, tranches dorées (reliure signée Capé). Très bel exemplaire, illustré d'une vignette de titre repétée. L'ouvrage se compose de deux parties : la première contient 113 histoires, et la seconde, intitulée "Histoires tragiques de nôtre temps, arrivées en Hollande", de 32 histoires. Ex - libris Léon Rattier. (dos légèrement passé, quelques menus frottements, rares rousseurs légères). / / 16o (131 x 81 mm), green morocco, spine tooled raised on five bands, triple gilt fillet on covers, double fillet on turns - in, dentelle inside, gilt edges (binding signed Capé). Very nice copy, illustrated with a repeated title vignette. It is composed with a first part containing 113 stories, and a second one, named "Histoires tragiques de nôtre temps, arrivées en Hollande", containing 32 stories. Provenance Léon Rattier. (spine lightly faded, some minor rubbings, rare light spots).

      [Bookseller: Librairie Henri Picard & Fils]
 29.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum. Cum notis doctissimis ac locupletiss Thomæ Dempsteri. Huic postremæ editioni accuratissimæ accesserunt Pauli Manutii lib. II. De legibus et de senatu cum And. Schotti electis. 1. De priscis Rom. Gentil. ac Familiis. 2. De tribubus Rom. XXXV. Rusticis atque urbanis. 3. De ludis festisque Rom. ex kalendario vetere. Cum indice locupletissimo . accurante Cornelio Schrevelio.

      Hackios, Parentem & Filios, Lugduni Batavorum [Leyden], 1663 - Lugduni Batavorum [Leyden], Hackios, Parentem & Filios 1663. 25 x 20 cm. [4] Bl. (incl. KSt-Titel), 811 S., [2] Bl., S. 817-956, [16] Bl. Mit Kupferstich-Titel, 7 Kupferstich-Tafeln (davon zwei gefaltet) und einem mehrfach gefalteten Kupferstich-Plan, alle ausserhalb der Paginierung. Zeitgenössisches Ganzpergament. Vorderes Gelenk am Rücken etwa zur Hälfte aufgeplatzt. Vorsätze und Bindebändchen erneuert. Gestochener Titel mit Rasur. Nur die ersten Blätter mit Wurmloch. Brunet IV, 1398. Cicognara 3861 (Ausg. 1743): "Questo è riputato il libro completo, e più ricco in fatto di antichità Romane." ADB XXIX, 237-239. Das Hauptwerk des Eisenacher Theologen und langjährigen Dompredigers in Naumburg Johannes Rosinus (1551-1626; eigentlich Johannes Roßfeld), behandelt u. a. die Topographie der Stadt, Sakral- und Altertümer, Spiele, Rechts- und Kriegswesen etc. Die Tafeln zeigen verschiedene Münzen und Medaillen, die beiden Falttafeln Gladiatorenkämpfe, der große, dekorative Faltplan (ca. 38 x 46 cm) zeigt das antike Rom unter Septimus Severus. Vorderes Gelenk am Rücken etwa zur Hälfte aufgeplatzt. Vorsätze und Bindebändchen erneuert. Gestochener Titel mit Rasur. Nur die ersten Blätter mit Wurmloch. Zeitgenössisches Ganzpergament.

      [Bookseller: Antiquariat Peter Fritzen]
 30.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Parnassus Medicinalis Illustratus. Oder: Ein neues/ und dergestalt/ vormahln noch nie gesehenes Thier- Kräuter- Und Berg-Buch/ Sampt der Salernischen Schul. Cum Commentario Arnoldi Villanovani und den Praesagiis Vitae & Mortis, Hippocratis Coj; Auch gründlichem Bericht vom destilliren/ purgiren/ schwitzen/ schrepffen und Aderlassen. Alles in Hoch-Teutscher Sprach/ so wol in Ligata als Prosa, lustig und außführlich in Vier Theilen beschrieben/ und mit ZwölffHundert Figuren gezieret.

      Ulm, Johann Görlin 1663.. 4 Tle. in 1 Band. Mit Kupfertitel von J. Renner, 3 Kupfertafeln und mit Hunderten von Holzschnitten. 5 Bll., 104; 632; 88; 164 S., 14 Bll. Holzdeckelband d. Zt. mit blindgepr. Schweinslederbezug. Folio.. Cobres 164, 15; DG 14.3010; Ferchl 31; Gambacorta/G. 90; Gmelin II, 148f.; Hirsch/H. I, 407; Nissen, BBI 113 und ZBI 273; Pritzel 536; Waller 10734; Wellcome II, 125; Wolfenb. 149; nicht bei Duveen, Eales (Cole Library), Ferguson, Honeyman, Hoover, Hunt, Lesky, Osler u. Plesch. - Seltenes kompilatorisches Werk vom Verfasser der "Physica subterranea", reich illustriert. Besteht aus "Thier-Buch" (3 Kupfertafeln, 35 Holzschnitte meist nach Herr und Gessner), "Kräuterbuch" (mit über 1100 Pflanzenholzschnitte aus der Mattioli-Ubersetzung von Camerarius), "Bergbuch" (15 emblemat. Holzschnitte der Metalle) und der "Salernischen Schul" in der von Villanova kommentierten Fassung. Hierzu Anhang über das Aderlassen und Destillieren mit 7 Holzschnitten. - Die Zwischentitel sind 1662 datiert. - Mit gest. Wappenexlibris "Königl. Stifft Hall". - Einband beschabt, fleckig, kl. Läsuren, Rücken mit braunem Lederbezug d. Zt. und Rückenschild, rissig, Kapitale defekt. Etwas angestaubt. Teils stark gebräunt und stockfleckig, einzelne fehlende Eckchen. Kupfertitel mit alter Schabstelle und kl. Läsuren. Die Holzschnitte in guten, kräftigen Abdrucken, einzelne wenige von Kinderhand mit einer Farbe großflächig in Aquarellfarbe übermalt.

      [Bookseller: Antiquariat Uwe Turszynski]
 31.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Historia compendiosa dynastiarum, [...] historiam complectens universalem, a mundo condito, usque ad tempora authoris, res orientalium accuratissime describens. Arabice edita, & Latine versa, ab Edvardo Pocockio [...]. Including: Supplementum historiae dynastiarum: in quo historiae orientalis [...].

      Oxford, Henry Hall for Richard Davis, 1663.. 2 volumes bound as 1. [16], 66, [2 blank], 368, [79], [1 blank]; [1 blank], [2], [2 blank], [3], 565, [3 blank] pp. 4to. With the general title-page (with the woodcut device of Oxford University) in each volume, the second also with the supplement title-page with a different woodcut device; woodcut headpieces, tailpieces, decorated initials (2 series) and a factotum, and bands and factotums built up from cast fleurons. Set in roman, italic and Arabic types. In volume 2, with the Arabic text, the pages progress from right to left as in a normal Arabic book. 17th-century blind-tooled calf, sewn on 4 cords, each board with a rectangle made with 1 roll, with a corner-piece outside each corner, black morocco spine label. Rebacked in blind-tooled calf with later paste-downs and the original spine label.. First and only early edition, with the Arabic text in one volume and Pococke's Latin translation in the other, of a 13th-century history of the world, by Abu al-Faraj Grighor bar Hebraeus. He especially emphasizes the Middle East in general and the East Syriac and West Syriac Christians in particular. He covers the rise and spread of Islam and relations between the Christian and Islamic worlds extensively as well. His account of the destruction of the Alexandrian Library, placing it at the time of the Islamic conquest of the city in 642 and claiming that the books were used as fuel for the ovens in the bath houses(!), contradicts most sources, which place the destruction much earlier. Even for the early periods, Bar Hebraeus makes use of sources that have since been lost, but his most original contribution remains what was in his day recent history. Bar Hebraeus (1226-1286), born in what is now Turkey, became Bishop of Gubos in the Syriac Orthodox Church in 1246 and worked in Aleppo from 1252. He wrote the present work in ancient Syriac but translated it himself into Arabic. Edward Pococke (1604-1691) had lived many years in Aleppo and Istanbul and became England's leading orientalist, vying with Jacob Golius in Leiden as Europe's leading Arabists. He published a small fragment of Bar Hebraeus's present work in 1649 and dedicated the present complete Arabic and Latin edition to the newly restored King Charles II. In 1663 Oxford University was still making plans to set up its own university printing office and it also had no funds to support publications beyond advancing money for printing costs that had to be repaid from the sale of the books. The University's scholars therefore had to find external backers, in this case the Oxford bookseller Richard Davis, to pay for the printing by the independent printer Henry Hall, who was officially designated printer to the University. In general Hall used his own printing materials, but even though the University had no printing office they had acquired punches and matrices for Arabic type from the heirs of the punchcutter Arent Hogenacker in Holland in 1637. They had occasionally leant out the small bit of cast type acquired with the punches and matrices to Hall and others, but they had a larger fount cast from the matrices to allow the printing Edward Pococke's publications beginning in 1655. The present book was his magnum opus. An new edition of Bar Hebraeus in Arabic appeared in 1890. With the 1765 letterpress donation label (now loosely inserted) from John Allen (ca. 1700?-1765), rector of the church at Eastwick to his successors at the rectory. The two volumes are not numbered and are here bound together so that the book can open from the left for the Latin or from the right for the Arabic. We give the pagination of the Latin volume first, followed by the Arabic volume, but the order of the various parts varies from copy to copy. The 66-page supplement is here bound near the beginning of the Latin volume but its title-page at the beginning of the Arabic volume. With a few tiny marginal worm holes near the beginning of the Arabic volume and a small ink stain affecting one word, but otherwise internally in very good condition and only slightly trimmed. The original parts of the binding are shabby, with the leather of the boards flaked (though the tooling remains clear) and part of the spine label lost. The later spine has some cracks and repairs to the hinges, but the book remains structurally sound. - ESTC R31735; Madan III, 2629; Schnurrer 170; Hidemi Takahashi, Bar Hebraeus (2005), B20.1; Wing G2024; not in Philologia orientalis.

      [Bookseller: Antiquariat Inlibris, Gilhofer Nfg. GmbH]
 32.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Lexikon Syriacum, continens omnes N.T. Syriaci dictiones et particulas, cum spicilegio vocum quarundam peregrinarum, & in quibusquam tantum N.T. Codicibus occurentium & appendice, quae exhibet diversas punctationes, a praecipuis hujus linguae doctoribus in Europa Angebunden: Derselbe. Notae critcae in Novum Testamentum Syriacum ... Gegengebunden: Derselbe. Novum Testamentum Syriace, cum punctis vocalibus & versione latina Matthei ... 3 Tle. in 1 Bd.

      Hamburg, Gutbier,(1663/1664), 1706.. Tit., 3 Bll., 146 SS., 31 Bll. (Ind. Lat.); angeb.: ebenda, 1706, Tit., 3 Bll., 55 SS. - Gegengebunden: Hamburg, Gutbier, 1663/1664, gest. Tit. m. Allegorien (dat. 1663), Tit. (dat. 1664), 15 Bll., 604 SS.; kl.- 8°, GLdr.- Bd. d. Zt. auf vier Bünden (ber., besch. u. best.).. Vgl. Darlow - Moule 8966; VD 17 39; 132375 F; Kayser, Hamb. Bücher S. 66 f. (m. Abb.). - Der Orientalist Aegidius Gutbier (1617-1667) lehrte ab 1649 in Hamburg; sein armäisches Neues Testament stellt zusammen mit den kritischen Anmerkungen "eine beachtliche textkritische Leistung dar" (Kayser). - Die ersten vier Blätter unten in der Heftung lose, vorderer Vorsatz fehlt, kleines Loch in der "praefatio" hinterlegt. Durchgängig leicht gebräunt. - Gutes Exemplar.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 33.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Arboretum Biblicum, in quo arbores & frutices passim in S. Literis occurrentes, notis philologicis, philosophicis, theologicis, exponuntur, & illustrantur.

      Nuremberg, Christoph Gerhard for Johann Tauber, 1663.. 8vo. (16), 621, (3) pp. Title page printed in red and black. With engr. frontispiece and 16 engr. plates. (Bound with) II: The same. Continuatio historiae plantarum Biblicae [...]. Ibid., 1665. (6), 277, (1) pp., final blank f. (Bound with) III: The same. Silva theologiae symbolicae [...]. Ibid., 1665. (2), 214, (8) pp. All with printer's woodcut device to t. p. Contemp. vellum. 8vo.. First editions. - Fine sammelband with three works by the German theologian and scholar Johann Heinrich Ursin (1608-67), longtime vicar of Speyer and Regensburg (where he also served as superintendent). His finely illustrated "Arboretum Biblicum" was the first attempt of note to create a concordance of botanical references in the Bible. - A well-preserved copy, with occasional notes by a contemporary German scholar in the margin (p. 393: quoting Russell on pomegranates) and the final flyleaf (extensive, closely written notes on the medicinal value of watercress). - VD 17, 3:305400G; 3:305402X; 3:305404N.

      [Bookseller: Antiquariat Inlibris, Gilhofer Nfg. GmbH]
 34.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        ICHNOGRAFIA DEL RECINTO DELLA CITTÀ DI FERRARA, CON LE SUE STRADE E CHIESE. Ferrare. Ville de l'Etat de l'Eglise. Exactement dessinée sur le lieu.

      Bella pianta planimetrica schematica della città di Ferrara (cm. 50,6 x 60,3), in b.n. e inc. in rame, sotto passe - partout, con cornice (cm. 65,5 x 75,8). In alto a destra grande e ricco cartiglio ornamentale e in basso a destra elenco di 18 principali luoghi di interesse (chiese, castello, etc.). Pianta tratta dalla ristampa dell?opera del Blaeu ?Theatrum Civitatum...Italiae? del 1663, realizzata dal Mortier nel 1704 / 5 col titolo ?Nouveau Théàtre d'Italie..?. Cfr. Cremonini ?L?Italia nelle vedute e carte geografiche?, scheda n. 55, p. 87 (la pianta viene inicata sotto il n. 140). Esemplare ben conservato.

      [Bookseller: Libreria Antiquaria Malavasi]
 35.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Parnassus Medicinalis Illustratus. Oder: Ein neues/ und dergestalt/ vormahln noch nie gesehenes Thier- Kräuter- Und Berg-Buch/ Sampt der Salernischen Schul. Cum Commentario Arnoldi Villanovani und den Præsagiis Vitæ & Mortis, Hippocratis Coj; Auch gründlichem Bericht vom destilliren/ purgiren/ schwitzen/ schrepffen und Aderlassen. Alles in Hoch-Teutscher Sprach/ so wol in Ligatâ als Prosâ, lustig und außführlich in Vier Theilen beschrieben/ und mit ZwölffHundert Figuren gezieret

      Ulm, Johann Görlin 1663.. 4 Tle. in 1 Band. Mit Kupfertitel von J. Renner, 3 Kupfertafeln und mit Hunderten von Holzschnitten. 5 Bll., 104; 632; 88; 164 S., 14 Bll. Holzdeckelband d. Zt. mit blindgepr. Schweinslederbezug. Folio. Cobres 164, 15; DG 14.3010; Ferchl 31; Gambacorta/G. 90; Gmelin II, 148f.; Hirsch/H. I, 407; Nissen, BBI 113 und ZBI 273; Pritzel 536; Waller 10734; Wellcome II, 125; Wolfenb. 149; nicht bei Duveen, Eales (Cole Library), Ferguson, Honeyman, Hoover, Hunt, Lesky, Osler u. Plesch. - Seltenes kompilatorisches Werk vom Verfasser der "Physica subterranea", reich illustriert. Besteht aus "Thier-Buch" (3 Kupfertafeln, 35 Holzschnitte meist nach Herr und Gessner), "Kräuterbuch" (mit über 1100 Pflanzenholzschnitte aus der Mattioli-Ubersetzung von Camerarius), "Bergbuch" (15 emblemat. Holzschnitte der Metalle) und der "Salernischen Schul" in der von Villanova kommentierten Fassung. Hierzu Anhang über das Aderlassen und Destillieren mit 7 Holzschnitten. - Die Zwischentitel sind 1662 datiert. - Mit gest. Wappenexlibris "Königl. Stifft Hall". - Einband beschabt, fleckig, kl. Läsuren, Rücken mit braunem Lederbezug d. Zt. und Rückenschild, rissig, Kapitale defekt. Etwas angestaubt. Teils stark gebräunt und stockfleckig, einzelne fehlende Eckchen. Kupfertitel mit alter Schabstelle und kl. Läsuren. Die Holzschnitte in guten, kräftigen Abdrucken, einzelne wenige von Kinderhand mit einer Farbe großflächig in Aquarellfarbe übermalt.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 36.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Topographia Alsatiae, completa, Das ist Vollkömliche Beschreibung und eygentliche Abbildung der vornehmbsten Städt und Oerther im Obern und Untern Elsaß.

      Spörlin, Frankfurt 1663 - (. auch den benachbarten Sundgöw, Brißgöw, Graffschafft Mümpelgart und anderen Gegenden. Jetzt auffs neu revidiret und mit demjenigen was sonst in dem zuvor absonderlich gedruckten Anhang vermehret und ). - Torso - Hier nur das Titelblatt, 5 n.n. Blätter ( General-Beschreibung des Elsasses ), 2 n.n. Blätter Register, 70 Seiten. ( Textblock somit vollständig, es fehlen aber sämtliche Kupfer und Karten ), OPergament mit Rückenschildchen, 4° ( 32 x 20,5 cm ). Einband berieben, etwas fleckig, Ecken etwas bestoßen. Innen das Titelblatt offenbar mit Fehlstelle ( mit einem alten Wappenexlibris überklebt, etwas fleckig sowie mit kleiner Randbeschädigung. Mehrere Textseiten lose, Seiten teils gering fleckig, teils etwas angerändert oder angeknickt. ( Gewicht 550 Gramm ) ( Pic erhältlich / webimage available )

      [Bookseller: Antiquariat Friederichsen]
 37.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Bu?chsenmeisterey-Schul & Mannhaffter Kunst-Spiegel (2 Werke in 1)

      Augsburg, Schultes, 1663.. 1. Titel : Bu?chsenmeisterey-Schul darinnen die New angehende Bu?chsenmeister und Feurwercker, nicht weniger die Zeugwartten in den Fundamenten und rechten Grund der Bu?chsenmeisterey, auch allerhand Feurwercken, zu Schimpf und Ernst, zu Wasser und Land, von geringsten bis zum ho?chsten, dieselbige in kurtzer Zeit ... zu erlernen, getrewlich und aufrichtig, underwisen und gelehrt werden. Ohne den gestochenen Titel (nicht eingebunden), gestochenes Portrait, 45 Kupfertafeln (Tafel 9 auf 2 Blatt), 7 Blatt, 151 Seiten, Augsburg, Schultes, 1643. 2. Titel : Mannhaffter Kunst-Spiegel oder Continuatio, und fortsetzung allerhand Mathematisch- und Mechanisch- hochnutzlich- So wol auch sehr erfrölichen delectationen, und respective im Werck selbsten experimentirten freyen Künsten ; Welche in hernach folgende 16. unterschidliche Acten abgetheilt, von jeder derselben aber, auch mit schönen gantz neuen Inventionen gar klärlich seind vorgebildet worden. Mit gefaltetem gestochenen Titel, ohne das Portrait und das Errata-Blatt am Schluss (nicht mit eingebunden), 32 doppelblattgrossen Kupfertafeln (Tafel 11 auf 2 Blatt), 13 Blatt, 292 Seiten, Lederband des frühen 18. Jahrhunderts mit reicher Rückenvergoldung, 30,5 x 20 cm,. Einband etwas berieben und bestossen, innen sehr sauber und frisch. Zwei bedeutende Werke Joseph Furttenbach des Älteren (1591 bis 1667), Architekt und Gelehrter aus Ulm. Trotz der 3 nicht eingebundenen Blatt ein attraktives Exemplar.

      [Bookseller: Antiquariat H. Carlsen]
 38.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Fortescutus Illustratus, Or a Commentary On that Nervous Treatise De Laudibus Legum Angliae, Written by Sir John Fortescue The Heroique Design of whose Excellent Judgement is humbly endeavoured to be Revived, Admired, and Advanced Wing W1046

      London: Printed by Tho. Roycroft for Thomas Dicas [etc.], 1663. Contemporary mottled calf, somewhat stained, the joints just cracking but firm, ex-Kirkleatham Library, else well preserved; the Taussig copy One of Waterhous's principal works, particularly important for printing a lost manuscript on moots in the Inns of Court; presentation copy ("For my noble friend / Sr Wm Turner [the noted civil lawyer] / from the Author / This most humble present")

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 39.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Hudibras: The First Part

      London: Printed by J.G. for Richard Marriot, 1663 First edition, third (16mo) issue. Finely bound in full green morocco, with five raised bands to the spine, lettered and ruled in gilt, all edges gilt. Fine modern binding; text block trimmed, former owner Robert Hoe's morocco bookplate to the front pastedown, some minor chips to the page edges, discreet repair to a page edge, otherwise clean interior. Written in the last years of the English Civil War, Hudibras contains three parts that were published in 1663, 1664, and 1678, with the final installment being the three parts collected as in one volume. This first edition of Hudibras was preceded by a spurious edition in 1663 that was published in a small 16mo format and identified neither publisher nor printer. The first authorized edition was published in the same year in larger 8vo size by Richard Marriot, who issued this 16mo format simultaneously, most likely to compete with the pirated edition of the same size. Hudibras is a long narrative poem that satirizes the religious political conflicts that caused the English Civil War between the "Roundheads" and "Cavaliers." Specifically, it tells the story of the Presbyterian knight Hudibras and his squire Ralpho who embark on a series of strange adventures all the while arguing about the political and religious controversies of their day.. Hard Cover. Very Good.

      [Bookseller: B & B Rare Books, Ltd., ABAA]
 40.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Vitae Germanorum Philosophorum qvi seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt

      Frankfurt: Heirs of Jonas Rosa, 1663. Second edition (after the first edition of 1615). Printer's device on title. 1 vols. 8vo. Contemporary vellum. Provenance: Canton de Boussieres (library stamp on title); Grauel (signature, dated 1731 on front free endpaper); C. Fleury (signature, dated 1841 on front free endpaper). Essential biographies of Germanic thinkers and savants: theologians, philosophers, jurists, scientists, as well as artists, as well as printers (the very first entry is on Füst & Gutenberg). With useful indices (order of appearance, and alphabetical) of the 125 subjects he treats. A classic of German biographical dictionaries.

      [Bookseller: James Cummins Bookseller ]
 41.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        NOUVELLE PRATIQUE JUDICIAIRE, tant criminelle que civile, reçue et observée au parlement de Dauphiné et autres cours intérieures de ladite province. Revue et corrigée par un ancien avocat suivant l’usage et règlements.

      - A Grenoble, chez Philippe Charuys, 1663. In-12 plein vélin ivoire du temps, dos lisse, titre manuscrit, (1f+t+6+455pp+8 de table+1f). Cet ouvrage fut publié par J. Martinon, avocat qui possédait le manuscrit; l’auteur était docteur en droit à l’université de Valence et conseiller au parlement de Grenoble. Il se divise en deux parties, la première relatant le procès de Jean Anselme, cordonnier, contre Antoine Augier, tailleur, par le juge royal de Grenoble Claude Basset en 1607, la seconde, étant une étude. Charency établit les règles et contraintes qui seront reprises peu de temps après dans l'ordonnance criminelle de 1670.Quelques usures du temps: traces à la reliure et au papier, inscriptions manuscrites sur un contreplat et un ex-libris manuscrit, sinon agréable exemplaire.

      [Bookseller: LA BOUQUINERIE]
 42.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Vitae Germanorum Philosophorum qvi seculo superiori, et quod excurrit, philosophicis ac humanioribus literis clari floruerunt

      Frankfurt: Heirs of Jonas Rosa, 1663. Second edition (after the first edition of 1615). Printer's device on title. 1 vols. 8vo. Contemporary vellum. Provenance: Canton de Boussieres (library stamp on title); Grauel (signature, dated 1731 on front free endpaper); C. Fleury (signature, dated 1841 on front free endpaper). Second edition (after the first edition of 1615). Printer's device on title. 1 vols. 8vo. Essential biographies of Germanic thinkers and savants: theologians, philosophers, jurists, scientists, as well as artists, as well as printers (the very first entry is on Füst & Gutenberg). With useful indices (order of appearance, and alphabetical) of the 125 subjects he treats. A classic of German biographical dictionaries.

      [Bookseller: James Cummins Bookseller]
 43.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Fortescutus Illustratus, Or a Commentary On that Nervous Treatise De Laudibus Legum Angliae, Written by Sir John Fortescue . . . The Heroique Design of whose Excellent Judgement . . . is humbly endeavoured to be Revived, Admired, and Advanced. Wing W1046

      One of Waterhous's principal works, particularly important for printing a lost manuscript on moots in the Inns of Court; presentation copy ("For my noble friend / Sr Wm Turner [the noted civil lawyer] / from the Author / This most humble present"). Contemporary mottled calf, somewhat stained, the joints just cracking but firm, ex-Kirkleatham Library, else well preserved; the Taussig copy. Printed by Tho. Roycroft for Thomas Dicas [etc.], London, 1663.

      [Bookseller: Meyer Boswell Books, Inc.]
 44.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  


        De jure belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur.

      Editio nova cum annotatis auctoris, ex postremo ejus ante obitum cura multo nunc auctior. Accesserunt & annotata in epistolam Pauli ad Philemonem. Amsterdam, Ioannen Blaeu, 1663. 8vo. (24),+ 618,+ (45) pp. Title printed in red and black. Spotting throughout, more in the beginning with a heavy spot on pp. (9-10) and with a slight dampstain on the title and the following five leaves. A tear through pp. 465-466. Contemporary vellum. Erased owner's signature on title, with a minor hole, and the date Upsalia 1725 on front paste down. Ter Meulen 578. The last 6 pages contains Grotius' comments to the letter of Paulus. This is a later edition of Grotius' important treaty on international law, first published in 1625

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 45.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Anthropometria, sive de mutua membrorum corporis humani proportione ...

      Frankfurt a.d. Oder, Andreas Beckmann, 1663.. 14,5 x 9 cm. 5 Bl., 266 (recte 166) Seiten. Mit gestochenem Frontispiz und 7 Kupfertafeln. Pergament der Zeit (Rücken mit alten hs. Signaturen.. *Elsholtz (1623-1688) war ein deutscher Naturforscher, "Hofmedicus", "Hofbotanicus" und Alchemist am Hof des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Gelehrten der Naturwissenschaften des 17. Jahrhunderts. 1653 promovierte er in Padua mit einer Arbeit über die Anwendung der Messkunst in der Medizin ("Anthropometria", erstmals veröffentlicht 1654). Sein Buch ist das erste Werk, das die Proportionslehre in der medizinisch-astrologischen Menschenkunde verwendet. Er fasst darin die zeitgenössische Literatur über Proportionen am (und im) menschlichen Körper, bezüglich Gewicht, Masse und Abmessungen, zusammen und wertet Beobachtungen aus. Das Werk enthält außerdem die früheste bekannte Abbildung eines Geräts zur Messung der Körperhöhe ("Anthropometron"). - Die erten 3 Blatt im oberen Bereich mit Wurmgängen in einem Segment von ca. 3 x 2,5 cm. - Nachgebunden: Meyen, Philipp (= P. May). Chiromantia et physiognomia medica. Mit einem Anhang von den Zeichen auff den Nägeln der Finger nebst einem Tractätlein von der Physiognomia Medica, Aniezo vermehret und durch Erfahrung noch deutlicher gemacht. Dresden, Andre Löffler, 1670. 8 Bl, 208 S., 4 Bl. Mit 32 Kupfertafeln (komplett). Rosenthal, Bibl. magica. 42.

      [Bookseller: Antiquariat Braun]
 46.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Christelike en Eenvoudige Onderwyzing, Tegens de Sociniaensche, En zommige daer aen grenzende Dwalingen.

      Amsterdam, Johannes van Waesberge 1663. (32) 708 (2) p. Origineel Perkament, 8° (vernieuwde schutbladen).

      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
 47.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Memoires de M. D. L. R. Sur les Brigues à la mort de Louys XIII. Les guerres de Paris et de Guyenne et la prison des princes. Apologie pour M. de Beaufort. Mémoires de M. de La Chastre. Articles dont sont convenus Son Altesse Royalle & Monsieur le Prince pour l'expulsion du Cardinal Mazarin. Lettre de ce Cardinal à Monsieur de Brienne

      Second edition, rare, after the original published by the same publisher in 1662 (three issues). Tchemerzine IV-25, III-848 Brunet. Title to the Sphere; although the typographical material is that of Foppens, editing is considered part of elzéviriennes productions. Full Velin period flaps. Smooth back titles with the black pen. Yellowed vellum. A cover page before the title absent. Memoirs of the civil wars of France under Louis XIII published clandestinely by La Rochefoucauld, who was an intriguing madman before being famous author of the Maxims. Chez Pierre Van Dick [François Foppens] A Cologne [Bruxelles] 1663 In 12 (7,5x13,5cm) (4) 400pp. relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 48.   Check availability:     Direct From Bookseller     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.