The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1658

        Scholia in Primarias Preces Imperatoris in Quinque Sectiones

      1658. Chokier de Surlet, Jean de [1571-1656]. Scholia in Primarias Preces Imperatoris in Quinque Sectiones Divisas: Ab Ipso Authore Recognita, Variis Rotae Decisionibus ac Diversis Pontificum & Imperatorum Constitutionibus, Cardinaliumque Sacri Concilii Tridentini Interpretum Declarationibus, Iuxta Stylum & Praxim Praesentis Temporis Illustrata. Accesserunt ad Singulas Sectiones Argumenta & Summaria, Indexque Questionum & Materiarum Locupletissimus. Liege: Typis Viduae Leonardi Streel, 1658. [xvi], 198 [i.e. 200], [20] pp. Quarto (7-3/4" x 6"). Contemporary unlettered vellum. Rubbing to extremities, chip to lower corner of front board, other corners and spine ends bumped, soiling to spine, a few faint stains, boards somewhat bowed, vellum beginning to crack through pastedowns. Attractive woodcut head-pieces, tail-pieces and decorated initials. Light browning, faint dampstaining to a few leaves, some wear to edges of preliminaries and rear endleaves. Later armorial bookplate (of Leon Lahaye) to front pastedown. Early annotations to head of front free endpaper and foot of title page, interior otherwise clean. * Second edition. Surlet, the brother of Desiderius Erasmus, was an important theologian, canon lawyer, and Canon of Liege Cathedral. He went on to become Vicar-General of that city. Scholia is a treatise dealing with petitions, appeals and requests according to canon law and secular law of Liege. The first edition was published in 1621, the third and final edition in 1674. Our 1658 imprint was printed by a woman, "The Widow of Leonard Streel." Not in Dekkers or the British Museum Catalogue. This edition not in Camus. Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur der Canonischen Rechts I:694.

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd. ]
 1.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Epistola amici ad amicum de causis renascentium dissidiorum Sveco-Danicorum, &c.

      [...]. Das ist, ein Freundes-Schreiben von denen Ursachen, woher zwischen Cron Schweden und Dennemarck die Fehde sich wieder angefangen, etc. [...]. Utan ort, (1658). 4:o. (12) s. Häftad. Denna variant ej i VD17, men jämför t.ex. 14:080766F. Bibl. danica III, sp. 150. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 165. Warmholtz 4680, noten. Brevet är daterat i Hamburg den 11 augusti 1658. VD17 anger Jacob Henrik Paulli som författare men detta förefaller högst osannolikt då denne var dansk diplomat och detta är ett tydligt pro-svenskt propagandastycke. Möjligen har en sammanblandning skett med Johan Larsson Paulin (Olivekrantz), som bl.a. författat relationen om tåget över Bält, och som vid den här tiden befann sig i Tyskland där han varit sekreterare åt den svenska legationen vid kejsarvalet i Frankfurt am Main. I brevet förklaras i punkt efter punkt på vilket sätt Danmark var skuld till att stridigheterna återupptogs, och inte Sverige - även om brevförfattaren medger att det vid en flyktig anblick kunde se ut så. Danskarna påstås till exempel ha prejat svenska handelsfartyg i strid med Roskildefreden, de insisterar på att ön Ven hör till Själland trots att den inte bara ligger geografiskt närmre Skåne utan även placeras där av "den Monumenten der Dänischen Antiquiteten selbst, die vom Hwitfeldio und andern colligiret", och dessutom konspirerar danskarna med Sveriges övriga fiender "zum Verderb der Reiche Schweden"

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        De Geschiedenissen Kerckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost ende West; Beginnende van d'eerste Geheuchnis ende vol-trocken tot op het Iaar na Christi Geboorte MDCLXXXIII.

      Franeker., Ian Boudewyns Wellens., 1658. 32 x 23 cms, gegraveerd titelblad, + wapenblad, + ( 16) bladzijden met Octroy, Toewijding, Toe-eygeninge, Tot den Leser, Poemata. + 1-929, (25) , 1-148 bladzijden. Enkele scheurtjes. + 17 gegraveerde portretten buiten de tekst. Blindgestempeld perkament uit de tijd, vlekkerig, met rug, gedeeltelijk los op de scharnieren

      [Bookseller: Antiquariaat De Rijzende Zon]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        may:tz expedition på Fyen och Seeland tildragit hafwer, ifrån det hans kongl may:t afreeste ifrån Wißmar den 5 januarii, til desz hans kongl.

      may:t kom hem til Göteborg den 23 martii, åhr 1658. Stockholm, 1658. 4:o. (27) s. Warmholtznummer med blåkrita på titelbladet. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. Bibl. danica III, sp. 145. Klemming, Sveriges krig, s. 157. Warmholtz 4656. En av tre tryckvarianter av den berömda krigsrelationen om tåget över Bält, två trycktes i Stockholm och en i Göteborg. En noggrann textkritisk genomgång av dem görs av Arne Stade i uppsatsen "Krigsrelationen om Tågen över Bält" i "Carl X Gustaf och Danmark" (1965), där han även slår fast att Olivekrantz måste vara författaren. Det är en av de viktigaste källorna till tåget över Bält, skriven mycket kort efter händelserna och ansågs av bl.a. Curt Weibull ha stort källkritiskt värde. Johan Olivekrantz (1633-1707) hette före adlandet Johan Larsson Paulin, och var son till ärkebiskopen Laurentius Paulinus Gothus. Han var en lärd jurist och gjorde en snabb karriär, dels inom diplomatin, och dels inom Kanslikollegiet. Bland annat representerade han Sverige vid förhandlingarna i Nijmegen. Hans karriär avbröts dock 1680 och under enväldet hade han endast mindre uppdrag, men fortfarande ett stort inofficiellt inflytande, inte minst inom utrikespolitiken

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        mayt:tt och chronan Swerige, sampt kongl.

      may:tt och chronan Danmarck, på bäggie sijdor föraffskedade och uprättade uthi Roskild then tiugu och siette februariij anno M. DC. LVIII. Göteborg, Amund Grefwe, 1658. 4:o. (28) s. Fläckigt omslag med litet hål i innermarginal, med revor och snett skuren. Tagen ur band och insatt i senare pappersomslag. Ur Ericsbergs bibliotek. Engström s. 101. Warmholtz 8577. Göteborgstrycket av freden. Med freden i Roskilde 1658 nådde Sverige sitt största omfång, med tilläggen av Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län. Bara två år senare, med freden i Köpenhamn 1660, återgick Bornholm och Trondheims län till Danmark

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        september 1658.

      slutne och föraffskedade. Göteborg, Amund Grefwe, 1658. 4:o. (4) s. Tagen ur band. Spår av ryggremsa. Bibl. danica III, sp. 154. Engström s. 99. Klemming, Sveriges krig, s.159. Warmholtz 4688. När Wrangels kår intog Helsingör möttes de av oväntat hårt motstånd från slottet Kronborg. Efter en tids våldsam artilleribeskjutning tvingades försvararna ge upp. Bytet blev rikt, både i konstskatter och militärt materiel. Kung Fredrik III hade beordrat att slottets ansenliga krutförråd skulle sprängas, men befälhavaren vägrade, med hänvisning till att självmord är förbjudet i den kristna läran

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Tractatus de Confiscatione Bonorum, Cui Accessit in Hac Postrema

      1658. Guazzini Sebastiano. Massini, Seraphino. Tractatus de Confiscatione Bonorum, Cui Accessit in hac Postrema Editione Semicenturia Practicarum Quaestionum Eandem Materiam Tractantium Seraphini Massini. Opus Nunquam Antea Impressum, Omnibus Iurisprudentiae Professoribus, Tam in Scholis, Quam in Utroque Foro Versantibus, Valde Utile, Ac Necessarium. Nec Tantum Magis Communibus DD. Placitis. Sed Etiam Plurium Supremorum Tribunalium Auctoritate, & Signanter Quamplurimis S.R. Rom. Decisionib. Exornatum. Cum Summariis, & Duplici Indice Rerum, Ac Sententiarum Locupletissimo. Macerata: Typis Heredum Augustini Grisei, & Iosephi Piccini, 1658. 160, [36], 307, [79] pp. The second part, by Massini, has the title: Practicarum Quaestionum de Confiscatione Semicenturia. Main text in parallel columns. Folio (12" x 8"). Contemporary vellum, contrasting vellum spine with raised bands and calligraphic title. Some rubbing to board edges, corners bumped, about half of backstrip lacking due to worming, cords secure, front hinge broken, front free endpaper and half-title detached, rear hinge partially cracked, minor worming to final few leaves and rear endleaves, a few signatures loose. Early armorial bookplate to front pastedown, title page printed in red and black, woodcut head-piece and decorated initials. Toning to text, occasional faint dampspotting, internally clean. A solid copy of a scarce title. * Third edition. First published in 1611, this was a well-regarded treatise on the appropriation, under legal authority, of private property to the state in Roman, canon and Italian law. Little is known about Guazzini. The title page of our copy says he was an advocate and expert on criminal law associated with the Roman Curia. This edition is enhanced by an extensive second treatise by Massini. According to the title page, he was jurisconsult associated with the Rota in Macerata. OCLC locates 4 copies in North American law, 1 of this edition (at UC-Berkeley). British Museum Catalogue 11:193.

      [Bookseller: The Lawbook Exchange, Ltd. ]
 7.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        Sveciæ bellum à rege regnoque Daniæ sibi illatum, etiam post pacem Roschildiæ initam, continare coacta fuit.

      Anno cIc Ic CLVIII. Utan ort, (1658). 4:o. (4),+ 170,+ (1),+ (blank),+ 261,+ (2) s. Lätt lagerfläckig. Rättelser införda med bläck i huvudarbetet, och detta markerat med ett streck över erratabladet. Revor i marginalen på s. 67 och 227 i bilagedelen, samt ett flertal reparerade revor. Bilagedelen även med lite solk i marginalen på s. 105 och småfläckar på s. 104 och 167. Fint hfrbd från 1800-talet med guld- och blinddekorerad rygg och gula snitt. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. Bibl. danica III, sp. 148. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 153f. Warmholtz 4670. Enligt Klemming troligen tryckt i Tyskland. Året därpå utkom den i svensk, tysk och engelsk översättning. Det är Coyets viktigaste tryckta arbete, där motiven bakom det förnyade angreppet på Danmark klarlades för den europeiska opinionen. Det är en skickligt gjord framställning med händelseutvecklingen från krigets utbrott 1657 fram till freden i Roskilde och består i denna upplaga av 170 sidor berättelse och 261 sidor med bilagor, vilka delvis är uteslutna ur den svenska upplagan. Peter Julius Coyet (1618-77) var en av stormaktstidens skickligaste diplomater och hade själv deltagit vid fredsförhandlingarna i Roskilde

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 8.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Hesiodi Ascræi Quæ Extant. Cum Notis, ex probatissimis quibusdam Autoribus, brevissimis, selectissimisque. Accessit Viri Clarissimi Lamberti Barlæi. Opera & studio Cornelii Schrevelii.

      Lugd. Batavorum [Leiden]: Francisci Hackii 1658.. Two parts in one volume, small 8vo, (xxii), 341, (3), (iv), 259, (1) pp, with woodcut head and tail pieces and the printer's device on the title pages, attractive contemporary presentation inscription to front blank, some very minor marginal browning, otherwise a very good copy bound in contemporary full vellum with yapp edges, gilt ruled borders with cornerpieces and a central gilt device, some light marking, gilt to spine rather dull with a faint handwritten title at the top. The first part, the poem "Works and Days" (which contains the earliest known fable in Greek literature, "The Hawk and the Nightingale"), is printed in Greek on the rectos and Latin on the versos and is followed by a 160 page Greek to Latin dictionary. The second part is the Theogony, the first attempt to systematically map out the Greek belief system. "The father of Greek didactic poetry" (Encyc. Brit.).

      [Bookseller: Bow Windows Bookshop, ABA, ILAB]
 9.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Ein Philosophischer und Chemischer Tractat. Genannt: Der kleine Baur: Von der Materia und Erkantnuß deß einigen und wahren Subiecti Universalis Magni & illius Praeparatione. Sampt beygefügten Commentariis Johannis Walchii Schorndorffensis. Und in dieser andern Edition ist das Supplementum vom grünen Underzug beygedruckt ... Auch angehenckter Epistel ad cunctos Germaniae Philosophos

      Straßburg, E. Zetzner, 1658.. 8 Bll., 368 S., 7 Bll. Lederband d. Zt.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 10.   Check availability:     IOBABooks     Link/Print  


        [FOUR CONTINENTS] Europa delineata et recens edita; Asiæ nova delineata; Africæ accurata tabula; Nova et accuratissima totius Americæ descriptio

      [Amsterdam: Visscher, n.d., but c. 1658]. Four hand-coloured copper engraved maps. 19 3/4 x 23 inches. A set of the four continental maps from the Golden Age of Dutch cartography The Dutch were especially well equipped for the role they played in the European discovery and colonization of the wider world. Unencumbered by any desire to impose their religious or political beliefs, they simply wanted to trade commodities and profit thereby. The ascendancy of the Dutch in global trade lasted only as long as they could withstand the English and French, who, with much larger populations, ultimately overwhelmed them, but for a considerable portion of the 17th century, the Dutch were supreme.The outlines of the world the Dutch merchantmen discovered was conveyed to the rest of Europe (as Spain and Portugal did not) in beautifully engraved and coloured maps that resonated with authority. In these four maps by Visscher, with only a few exceptions (Hokkaido, Australia, New Zealand and the mythical Anian), the continents are delineated and defined in a remarkably accurate way. This was the accumulation of the day to day observations of sea captain / tradesmen, who at this time gave the world the first comprehensive sea charts. The Dutch were tradesmen and seafarers, not conquerors or settlers, so the fundamental advancement in geographical knowledge was in coastlines and rivers, as if in preparation for the great movements of peoples to come. The interiors derive from other, less reliable sources, some of them ancient as the Ptolemaic interior of Africa. The four maps form a balanced composition and an aesthetically appealing portrait of the newly discovered World. Visscher's cartouches are light, optimistic and exuberant, happily implying a bright future.Each of the four maps bears a dedicatory cartouche to a prominent Dutch statesman and illustrates his coat of arms, usually surrounded by gods, goddesses and angels. Betz, 87; Norwich 55; Burden, 332.

      [Bookseller: Donald Heald Rare Books ]
 11.   Check availability:     ABAA     Link/Print  


        und Hn Protectoris in Engeland, etc.

      hochansehentlicher herrn legaten, den 26. Februarii diese lauffenden 1658sten Jahres zu Roschild getroffen und ferner von beyden hohen Potentaten und beyderseits herren reichs-Räthen conformirt, auch kurtz darauff in Kopenhagen selenniter ausgewechselt worden. Aus dem Dänischen in das Hoch-Teutsche übersetzet. Köpenhamn, Seel Peter Morsings, königl. und der Universität Buchdruckers, Wittibe, (1658). 4:o. (24) s. Enstaka småfläckar. Tagen ur band. Ur Ericsbergs bibliotek. VD17 23:316589R. Warmholtz 8577 not. Den tyska översättningen av fredsfördraget i Roskilde mellan Sverige och Danmark, tryckt av Sophie Morsing, änka efter Peter. Med freden i Roskilde 1658 nådde Sverige sitt största omfång, med tilläggen av Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län. Bara två år senare, med freden i Köpenhamn 1660, återgick Bornholm och Trondheims län till Danmark

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 12.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        CANON MISSAE.

      In folio. Cm.35x24. Legatura coeva in bazzana avana, fregi in oro inquadrano stemma cardinalizio della Famiglia Orsini. 6126.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Casella]
 13.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Pseudodoxia epidemica: or, enquiries into very many received tenets, and commonly presumed truths. The fourth edition with marginal observations and a table alphabetical

      London: Printed for Edward Dod, 1658. Hardcover. Fourth Edition. Includes three of Browne’s works. 4to. pp. [16], 118, 135-356, 369-468, [16]; [10], 73, [3]. With 1 plate depicting burial urns and a second plate illustrating the quincunx. 1 diagram is included with the text on p. 43 of the final tract. The text of “Pseudodoxia epidemica” is continuous and complete despite the pagination. The vertical half-title to the “Hydriotaphia Urne-Buriall” section is lacking (as is commonly the case). The full “Hydriotaphia” title page is intact. Bound in a later full calf binding with rubbing, wear and no spine label. Outer joints are neatly restored and inner hinges strengthened. Some age-toning and wear are visible on the extremities of the first title page; two tiny d’s are written in an early hand beneath a quote by Julius Scaliger. A small hole is present in a couple of leaves to the index of the “Pseudodoxia,” (obscuring a few letters). Pages are generally clean. The final advertisement leaf is included. Front and rear blank fly leaves are lacking. A sheet of late 19th century handwritten biographical notes is pasted on the inside rear cover. Sir Thomas Browne (1605-1682) was an English physician, antiquarian and essay writer. He was known for his sublime and evocative prose and mystical themes. This volume contains three of Brown’s works: 1.) “Pseudodoxia epidemica” – a treatise in seven parts designed to refute common false beliefs and superstitions. According to EB11 “Sir Thomas evidently takes delight in discussing the wildest fables.” 2.) “Hydriotahia Urne-Buriall” – was written after the discovery of three pre-historic burial urns in Norfolk. The essay reflects on the shortness of human life 3.) “The Garden of Cyrus” – a short work on the mystic symbolism of the quincunx and of the number five. [ESTC R207236; Krivatsy NLM 1836; Osler 4491].

      [Bookseller: Robert McDowell Antiquarian Books]
 14.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Sylva Sylvarum: or, A Naturall History. In Ten Centuries

      London: William Lee, 1658. Hardback. Good/No Jacket. 964 4to. Seventh edition. "Whereunto is Newly Added the History Naturall and Experimentall of Life and Death, or of the Prolongation of Life. Both written by the Right Honorable Francis Lo. Verulam Viscount St Alban. Published after the Authors death, By William Rawley Doctor in Divinity one of His Majesties Chaplaines. Hereunto is now added an Alphabeticall Table of the Principall things contained in the ten Centuries". Seventh edition. Contains: frontispiece portrait of Francis Bacon, opposite engraved title page of the 1651 edition, then title page for this edition, Dedication, To The Reader, A Table of the Experiments, one leaf of publisher's advertisements, then pp 1 to 218 of the Naturall History, then A Table of the Chief Matters contained in these Centuries, then one page of 'His Lops. Usual Receipt for the Gout', then 'New Atlantis, a Work Unfinished' (36pp), then 'History Natural and Experimental' (title page etc followed by 64 pp). Original calf, 5 raised bands. Condition notes: Leather worn and bumped, some damage to spine and loss of an inch or so at bottom of spine and a little at top end. Gilt decoration to front board now only visible as traces. Hinge strained at front, sewing also strained for first few pages, but binding holding.

      [Bookseller: Duck Cottage Books]
 15.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Original 1658 Cromwell Legal Declaration, in English and Latin

      1658. Very Good +. 1658 legal proclamation declaring that henceforth all future documents, statutes and the like would conform in tone, tenor and form to that established by Queen Elizabeth. Written in English and Latin by a scribe, not signed by Cromwell. Given that Cromwell died in 1658, this would be one of the last written declarations issued during his life and tenure as "Lord Protector", and was succeeded by his son. On fine parchment, 33.5 x 57 centimeters, with 5cm flap at bottom. Hand-lined in rose ink, with brown india ink script, including ornate initial and upper border. With two old notes of provenance on the verso, marking this as from Francis Brackenbury dated 1690, Thimbleby (North Yorkshire, England). Excellent condition with old slight folds, saddle-stich marks along the perimeter of the vertical edges. Oliver Cromwell (25 April 1599 – 3 September 1658) was an English military and political leader who was part of the joint republican, military and parliamentarian effort that overthrew the Stuart monarchy as a result of the English Civil War, and was subsequently invited by his fellow leaders to assume a head of state role in 1653. As such, Cromwell ruled as "Lord Protector" for a five-year segment (1653–58) of the 11-year period of republican Commonwealth and protectorate rule of England, and nominally of Ireland, Wales and Scotland. As one of the commanders of the New Model Army, he played an important role in the defeat of the King's forces, the royalists in the English Civil War. After the execution of King Charles I in 1649, Cromwell dominated the short- lived Commonwealth of England, conquered Ireland and Scotland, ruling as Lord Protector from 1653 until his death in 1658. On 30 January 1661, (symbolically the 12th anniversary of the execution of Charles I), Oliver Cromwell's body was exhumed from Westminster Abbey, and was subjected to the ritual of a posthumous execution. His body was hanged in chains at Tyburn. Finally, his disinterred body was thrown into a pit, while his severed head was displayed on a pole outside Westminster Hall until 1685.

      [Bookseller: Caliban Books ABAA-ILAB]
 16.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        SANDYS TRAVELS (TRAVAILES). A RELATION OF A JOURNEY BEGUN AN DOM 1610

      London, Printed by R. and W. Leybourn, and are to be sold by John Sweeting at the Angel in Popes-head-Alley, 1658.. containing a history of the original & present state of the Turkish Empire, their Laws, Government, Policy, Military Force, Courts of Justice and Commerce, the Mahometan Religion and Ceremonies. A Description of Constantinople. The Grand Seigniors Seraglio and his manner of living. Also of Greece, with the Religion and Customes of the Graecians. Of Egypt, the Antiquity, Hieroglyphicks, Rites, Customes, Discipline, and Religion of the Egyptians. A Voyage on the River Nilus and of the Crocodile. Of Armenia, Grand Cairo, Rhodes, the Pyramides, Colossus, Mummies &c. The former flourishing and present state of Alexandria. A Description of the Holy-Land; of the Jews and several Sects of Christians living there; of Jerusalem Sepulchre of Christ, Temple of Solomon and what else either of Antiquity or worth Observation. Lastly, Italy, described, and the islands adjoyning; As Cyprus, Crete, Malta, Sicilia, the Aeolian Islands;Of Rome, Venice, Naples Syracusa, Messena, Aetna, Scylla and Charybdis and other places of note. 6th edition 1658 (with 5th edition engraved title dated 1652 as should be in this edition), divided into 4 parts, Small folio bound in eights, 295 x 190 mm, 11½ x 7½ inches, engraved title as frontispiece, folding map of the eastern Mediterranean, small folding panorama plate of Seraglio plus 47 illustrations in the text, making a total of 50 illustrations, large decorated and historiated woodcut intials and headpieces, pages: printed title page, 2 pages "TO THE PRINCE", 1-240, bound in quarter brown morocco with pale brown boards, new endpapers, edges pale yellow. Slight rubbing to binding, a few pale patches to upper cover, pale browning to frontispiece, frontispiece slighty trimmed at lower margin with small repair to bottom of inner margin, no loss of image, pale browning affecting folds on map and panorama, worming to outer margins of pages 13-41, all neatly repaired by amateur, 6 pages have small pale brown spot to outer margins, last page has pale staining to outer margin, penultimate page has small tear with loss to outer margin, not affecting text, occasional ink spot, pale age browning and foxing, a few dusty margins, a few small black marks to fore-edge, otherwise a very good copy of a 17th century travel book. See Sotheby's, The Library of Henry M. Blackmer II, page 153 No. 297; The Library of Dimitris Contominas, Greek Civilization Through the Eyes of Travelers and Scholars, page 371, No. 639; The Sefik E. Atabey Collection, The Ottoman World, page 580, No. 1087. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING.

      [Bookseller: Roger Middleton]
 17.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Cartes Generales de Toutes les Parties du Monde

      Paris: The Author and Pierre Mariette, 1658 [but 1665]. Folio (17 2/8 x 12 6/8 inches). Title-page with woodcut arms (laid down on contemporary stock), letterpress "Table des Cartes" (extensively repaired on verso). Double-page engraved "Mappemonde ou carte generale" (1651) (repaired on verso with missing text supplied in manuscript), and 130 maps, all hand-colored in outline and mounted on guards throughout (occasional light spotting, browning or marginal dampstaining, last map of Ancient Greece repaired on verso). Late 17th-century calf gilt (spine and corners with early restoration). Provenance: Maps numbered consecutively in a 17th-century hand. A comprehensive edition of Sanson's important work, containing a number of important maps pertaining to the Americas: "Mappemonde ou carte generale" (1651), "L'Hydrographie ou description de L'Eau" (1652), "Harmonie ou Correspondance du Globe" (1659) all showing California as an island; "Amerique Septentrionale" (1650), the first to show all five Great Lakes; "Le Canada, ou Nouvelle France" (1656); "Le Nouveau Mexique et la Floride" (1656); "Mexicque ou Nouvelle Espagne" (1656); "Les Isles Antilles." (1656); "Amerique Meridionale" (1650); "Terre Ferme ou sont les Governations, ou Gouvernemens de Terre Ferme, Cartagene, St. Marthe, Rio De la Hache, Venezuela, Nouvelle Andaluise, Popyan" (1656); "Partie de Terre Ferme ou sont Guiane et Caribane" (1656); "Le Perou et le course de la Rivre Amazone" (1656); "Le Chili" (1656); "Le Bresil" (1656); "Le Paraguayr, Le Chili, et Les Isles Magellanicques" (1656); "Les Deux Poles." (1657); and "Orbis Vetus." (1657). The maps in this Atlas date from 1632 "Carte Geographique des Postes qui traversent la France" by Melchior Tavernier through to 1665. The maps were compiled by Nicolas Sanson who first published his atlas in 1654, with 100 maps, and engraved and printed by Pierre Mariette; each held the copyright to half of the maps which bear their separate imprints, and were issued progressively from 1630. Born in Abbeville, a town in the Picardy region of France, in 1600, Sanson was the most noted French cartographer in modern history. Mapmaker to Louis XIV, King of France, Sanson endowed his maps with the most recent geographical information as well as the finest and sharpest engraving of the period. His "Cartes Generales de Toutes les Parties du Monde" was the most important single product of French commercial cartography of the seventeenth century. Sanson sparked a renaissance in geographical endeavor in his native country, which had not been a major player on the international cartographic stage since the great Oronce Finé in the sixteenth century. With this atlas, Sanson laid the foundations of French domination in map production, initiating the so-called "French school of cartography," a school that was unprecedented in its attention to precision and scientific detail and discarded much of the decorative embellishments of previous maps as irrelevant. From Sanson's time in the second half of the seventeenth century until the latter part of the eighteenth century, French geographical conceptions were more influential than those put forward by any other nation. With this landmark atlas, Sanson all but single-handedly caused the center of cartographic innovation to shift from Holland to France. The index calls for 113 titles, but as was often the case more maps have been added to this copy at the time of purchase. Cf. NMM 3, 271..

      [Bookseller: Arader Galleries]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        London, Printed for T.W.

      and are to be sold at the signe of the Bell in St. Pauls Church-yard, 1658. 8:o. (30),+ 478 s. Titelbladet nära skuret i överkanten. Småfläckar i marginalen på titelbladet samt s. 15-26, 113-19 och 203-04. Litet hål i s. 405 med bokstavsförlust. Sammanbunden med: HARST, de. Panegyrick of the most Renowned and Serene Princess Christina, By the Grace of God, Queene of Swedland, Goths and Vandals. Written originally in French, by the learned pen of Mr. de Harst, and now translated into English by W. L. Gent. London, Thomas Dring, 1656. 8:o. (16),+ 75,+ 5 s. Lagerfläckig mot slutet. Samtida nött skinnband med upphöjda bind och blindpressade ramar och dekor på pärmarna samt rödstänkta snitt. Försättsbladet delvis loss. Bläcknoteringar på titelbladets baksida och främre pärmens insida. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. ESTC R23369 resp. R209441. Warmholtz 4411, not. Bjurström 524. Det första arbetet är en engelsk översättning av "Historia della sacra real Maestà di Christina Alessandra regina di Svetia", gjord av John Burbery. Boken, som är en hyllningsskrift till konvertiten Kristina, handlar huvudsakligen om hennes abdikation och resa genom Europa till Rom, och utgör den huvudsakliga källan till kunskap rörande resan. Många detaljer härrör troligen från Kristina själv eller från hennes närmaste omgivning. Galeazzo Conte Gualdo Priorato (1606-78) var italiensk historiker och soldat. Han deltog i nästan hela det trettioåriga kriget, bl.a. under Moritz av Nassau och Wallenstein, men även på den protestantiska sidan. Efter kriget blev han diplomat och författare till ett flertal arbeten. Under en period var han även verksam som kammarherre hos drottning Kristina i Rom, utnämnd på rekommendation av Mondescalco. Det andra arbetets översättare W. L. Gent är förmodligen en pseudonym för William Lisle

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 19.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Carte de l'Italie et des Pais circonuoisins nouvellement dressee sur les Cartes de Magin, et autres Geographes des meilleurs de ce temps.

      Par N. Sanson Ingenieur et Geogre du Roy. A Paris par Melchior Tavernier Idrographe et Graveur Ord.re du Roy (.), 1658. Incisione in rame, colore, cm (il foglio). Titolo in bs., a sn., entro cartiglio con volute e motivi floreali; in bs. a ds., entro cartiglio, 3 scale grafiche di 60 miglia italiane, di 24 miglia francesi e di 35 miglia tedesche. Margine graduato su tutto il perimetro. Tutti gli elementi della carta derivano dalla "Italia Nuova" del Magini del 1608. Margini rifilati alla battuta ma discreto esemplare.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Botteghina D'arte G]
 20.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Indiae utriusque Re naturali et medica libri quatuordecim, Quorum contenta pagina sequens exhibet. (3 Parts).

      Amsterdam, L. & D. Elzevir, 1658. Folio. (36x23 cm.). Contemp. full sprinckled calf. Professionally rebacked preserving orig. spine, richly gilt in 7 compartments. Gilt lineborders on covers. All edges gilt. (24) pp. incl. engraved title,327,(5),39,(1),226,(2) pp. including the 2 subtitles (Marcgraf & Bontius) and in the text around 650 fine wood-cut illustrations (fish, birds, plants, snakes, insects and other animals). The engraved title (with Dodo, Rhinoceros etc.) mounted and a small tear at bottom repaired without loss. Some quires slightly brownspotted and last few leaves a little browned and with faint dampstaining to margins in "Index Rerum".. First edition under this title of the only illustrated work on Brazilian natural history and native medicine until the nineteenth century. This work, sometimes called the second edition, is a revised and much extended, also with numerous new woodcuts, version of "Historia Naturalis Brasiliae, Leiden & Amsterdam, 1648". This last work appeared while Piso was still in Brazil, and he was most unhappy with the editing of his material. On returning to Holland, he produced this complete and full edition of his work, combining with it the material from the researches of Geoge Marcgraf, who died in 1644. Piso's work includes many descriptions of diseases and the native remedies for them, yaws, dysentery etc. etc., and established the author as one of the earliest authorities on tropical medicine. He intended the work to be a handbook of tropical medicine, pharmacology, and natural history. The work includes Marcgraf's observations at the first American observatory at Recife "Tractatus Topographicus & Meteerologicus Brasiliæ, cum Eclipsi Solari;.." - Hunt: 280 - Nissen BBI: 1533 - Pritzel: 7177 - Garrison & Morton: 1825 - Wood p. 520 - Junk, Rara p. 50. - Wellcome IV p. 393

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 21.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Neue Beschreibung der Königreiche Dennemarck und Norwegen/ auch derselben einverleibten Landschafften/ fürnembsten Städten/ und Pläzen/ Sambt einer Vorrede/ von den in den Historien so hochberümbten Noremännern/ ihrem Herkommen/ und Thaten/ und wo noch dieselbe der Zeit/ ausser ihres Alt-Vätterlichen Eises/ auch an andern Orten anzutreffen. An jetzo vom Autore wieder durchsehen/ verbessert/ auff gegenwertige Zeit gerichtet/ vermehret( und zum andernmal gedruckt.

      Balthasar Kühnen, 1658. 306 pp + (14 pp register.) Bound in new vellum with bindingstrings. Old title by hand on spine. Red edges.. Text in german. Nice and clean copy. (Porto kr. 40,- på brevforsendelser i Danmark)

      [Bookseller: Bøger & Kuriosa]
 22.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Perspicua, actorum scriptorumque prototyporum fide fulta, narratio, quâ, quæ post factam Roëskildiæ XXVI.

      februarij, hoc anno 1658. inter serenissimos principes, Daniæ, Norvegiæ, &c. regem, & regem Suediæ, &c. pacem, in consecutis paullò post Hauniensibus tractatibus inter commissarios danicos, & legatos suedicos, ut & alibi acta sint, exponuntur. Manifestum toti orbi reddens, Suedos pace, tractatibusq. illis ruptis, nullâ belli denunciatione præcedente, nullo vel in speciem jure, regiam seden Hauniam, & castellum Cronenburgum, mari atq. terra, ejusdem anni die 9. augusti obsidere incepisse. Warszawa, Viduam & hæredes Petri Elert, 1658. 4:o. (2),+ 36, 40-63 s. Litet hål från s. 50 och framåt med bostavsförlust s. 54-57, vit papperslagning s. 59-60. Tagen ur band, och insatt i senare lila pappersomslag. Ur Ericsbergs bibliotek. Warmholtz 4691, annan variant. Bibl. danica III, sp. 149, annan variant. Denna ovanliga variant tryckt i Warszawa finns ej heller i Klemmings Sveriges förhållanden, men jämför s. 153. Denna danska anklagelse gentemot Sverige för brott mot Roskildefreden utkom även på danska, tyska, engelska och holländska, samtliga dock med olika datumangivelser. Den motsvaras av de svenska anklagelserna mot Danmark, som framfördes i "Expositio causarum", där Coyet förklarar varför man ånyo måste börja kriga mot Danmark

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 23.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Together with a satisfactory Answer to all those Objections which have been industriously contrived, and spread abroad by the Danish Party and their Adherents, with Design to obscure the Justice of the Swedish Cause, and raise an ill Report upon his Majesties Proceedings.

      London, T. Pierrepont at the Sun in Pauls Church-yard, 1658. 4:o. 39 s. Titelbladet något bruntonat och lagerfläckigt. Enstaka småfläckar. Senare halvpergamentband med röd titeletikett. Bläcknotering på främre pärmens insida. Ur Ericsbergs bibliotek. ESTC R13113. Bibl. danica III, sp. 147. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 168. Warmholtz 4671, för det latinska originalet "Vera narratio caussarum...". Ovanlig engelsk översättning av denna förklaring av orsakerna till att Sverige ånyo måste anfalla Danmark. Estc anger ett opaginer

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 24.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Opus sacrum posthumum: in quo continentur versio novi testamenti nova, ad græcam veritatem emendata, et notæ ac animadversiones in idem: quibus partim mutatæ alicubi versionis redditur ratio, partim alia necessaria monentur.

      Accedit sacer contextus graecus, cum versione veteri: ned non index rerum & verborum locupletissimus. Itemque auctoris orationes de Sibyllis, multum hactenus desideratæ. Nürnberg, sumptibus ac typis M. Endteri, 1658. Folio. Grav. porträtt, extra grav. titelblad,(8),437,428-29,440-1512,(36) s. & 2 utvikbara grav. tabeller. Titelbladet tryckt i rött och svart. Med några figurer i texten. Ståtligt samtida pergamentbd med guldornerad rygg och guldpräglad titeltext på ljusbrunt infärgat titelfält. Helt guldsnitt med bemålade ciseleringar med bl.a. en Jesusfigur. Pärmarna har enkla guldpräglade kantlinjer. Falsarna ngt spruckna på en del håll och pärmsidorna småfläckiga. En grön färgrand på den bakre pärmens utsida. Insidan av främre pärmen sprucken mot den främre pärmkanten. Det generella intrycket på inlagan är genomgående gott, trots nedanstående anmärkningar. Enstaka samtida understrykningar och marginalanteckningar. Mindre revor och nagg i övre marginalen på s. (5), 713 och i yttermarginalen på s. 915. Kraftiga rostfläckar med smärre textförluster på s. 46 och 1191-92 samt några i yttermarginalen på s. 462 och 1203-204. Små hål i nedre hörnet på s. 345, i yttermarginalen på s. 389 och i texten med viss textförlust på s. 1217-18. Bläckfläck i nedre marginalen på s. 343-44 och i yttermarginalen på s. 850. Gamla lagningar i nedre yttre hörnet på s. 408 och 811, i övre marginalen på s. 1141 och 1296, i övre yttre hörnet på s. 1301 samt på det avslutande rättelsebladet med smärre textförluster. Pappersförtunning i övre marginalen på s. 629 och 1115. Sotfläckar i yttermarginalen på s. 796, 1254 och 1260-62 samt en fuktfläck i övre marginalen på s. 1083-88. Med en handskriven tillskrift till Johann Georg Schweyckheuser från Bernhard Wagner daterad den 15 augusti 1713, Bibliotheca Heberianas stpl, Johann Lorenz Blessigs och ytterligare ett oidentifierat exlibris.. VD17 23:231187M. Med latinsk, grekisk och tysk text. En tryckt dedikation till Karl X Gustav. Tillskriften undertecknad av Bernhard Wagner, teologie doktor, till Johann Georg Schweyckheuser "theologia studioso industrio", som var respondent för dissertationen "Theologica de indremento in sanctitatis studio fasciendo: ex I. Thess. cap V. vers. 23" med Johann Heinrich Barth som preses i Strassbourg den 15 augusti 1713. Johann Lorenz Blessig (1747-1816) var tysk protestantisk präst och universitetslärare. Han föddes och dog i Strassbourg. Efter universitetsstudier där, reste han i Italien, Ungern och Tyskland, började predika och befordrades så småningom föreståndare för den protestantiska kyrkan i Strassbourg. Han blev professor vid den filosofiska fakulteten vid universitetet i sin hemstad 1778 och vid den teologiska 1787. Han utnämndes till rektor tre gånger och hans föreläsningar täckte områden som grekisk litteratur, filosofins historia, Gamla testamentets exegetik, dogmatik och homiletik. Hans exlibris avbildar en biblioteksinteriör. Det uppsving som boksamlandet hade i England under slutet av 1700- och början av 1800-talet nådde sin höjdpunkt och fall i samband med avvecklandet av det enorma bibliotek som samlats av Richard Heber (1773-1833), en bibliofil utan sin like. Han brukade säga att "en man måste ha åtminstone tre exemplar av en bok, en för att visa upp, en för att läsa och en för att låna ut". Från 1800 till 1830 köpte han vid samtliga auktioner i London, antingen i eget namn eller genom sina agenter. När han dog fyllde hans böcker två hus i London, ett i Hodnet, ett i Oxford, ett i Gent och ett i Paris för att inte tala om de böcker som fanns deponerade i mindre bokaffärer i Bryssel, Antwerpen och andra städer på kontinenten. Det totala antalet volymer i hans bibliotek måste ha varit någonstans mellan tvåhundratusen och trehundratusen och det är tveksamt om någon annan privatperson ägt så många böcker. Det behövdes sexton bokauktioner för att skingra det Heberska biblioteket, tretton i London, två i Paris och en i Gent. Londonauktionernas totala försäljning uppgick till 56.774 pund för böcker som hade kostat den tidigare ägaren en bra bit över 100.000 pund. Marknaden var fullständigt översåld

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 25.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Brev till Karl XII, undertecknat och daterat i Stettin den 5/15 april 1707. 23x17 cm.

      (3) s. Har varit vikt. Lätt bruntonad. Ur autografsamlingen på Segersjö.. Eftersom rustmästare Wetterskiähr, som hittills bebott de övriga rummen i Lantmäterikontorets hus vid Kungsträdgården, nu har avgått med döden, önskas att de ledigblivna rummen antingen lämnas obebodda för brandriskens skull, eller lämnas till Lantmäterikontorets disposition. Författaren och ämbetsmannen Gunno Dahlstierna (1658-1709) var vid denna tid direktör för svenska lantmäteriet

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 26.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Ein Philosophischer und Chemischer Tractat. Genannt: Der kleine Baur: Von der Materia und Erkantnuß deß einigen und wahren Subiecti Universalis Magni & illius Praeparatione. Sampt beygefügten Commentariis Johannis Walchii Schorndorffensis. Und in dieser andern Edition ist das Supplementum vom grünen Underzug beygedruckt ... Auch angehenckter Epistel ad cunctos Germaniae Philosophos.

      8 Bll., 368 S., 7 Bll. Lederband d. Zt. VD17 3:004892S; Ferguson I, 339; Caillet 8617; Wellcome III, 149; Rosenthal 402; Brüning 1955. - Vgl. Neu 1743 und Duveen 266 (beide die Ausg. 1618). - Erstmals 1617 in Frankfurt erschienener, bis 1744 mehrfach aufgelegter alchemistischer Traktat des Stralsunder Syndikus und Rosenkreuzers Johannes Grasshoff. "Der Hauptinhalt ist eine Fabel, welche das Geheimniß vom Stein der Weisen allegorisch andeuten soll" (Schmieder 351). Es wird angenommen, daß der Kommentar (ab S. 44) von Grasshoff selbst stammt. - Etwas bestoßen, Rücken etwas wurmspurig. Leicht gebräunt und wenig fleckig.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 27.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Heutelia, Das ist: Beschreibung einer Reiß, so zween Exilanten durch Heuteliam gethan, darinn verzeichnet, 1. Was sie denckwürdig gesehen und in obacht genommen, so wol in Geistlichen als Weltlichen. 2. Was sie für Discursen gehalten. 3. Was jhnen hin und wider begegnet.

      Mit gest. Titel. 5 Bll., 297 (recte 295) S. Prgt. im Stil d. Zt. Erste Ausgabe dieser seltenen Satire auf die Schweiz. - Holzmann-B. II, 9424; Weller, Druckorte, I, 30; Hayn-Got. VII, 257; Wäber I, 24; FdF 448; Jantz 2571; Maltzahn II, 1111; Haller V, 1195. Weigum, Heutelia, 43: "Die Heutelia ist eines der wenigen Literaturprodukte der Schweiz im 17. Jhdt. Und unter diesen wenigen ist sie eines der geistvollsten." - Die Satire bezieht sich meist auf den Kanton Bern und wurde dort sofort unterdrückt; allerdings gelang es nicht, den oder die Verfasser aufzudecken: als diese gelten der Landvogt von Oron, Gravisset, und Veiras, ehemaliger Berater des "Winterkönigs". - Mit der häufig fehlenden "Clavis" (auf 5 Bl. handschriftlich "aucta"), die Aufschluß über die verballhornten Namen gibt; ein Abt ist "Bonzarchus", ein Franziskaner-Mönch ist ein "Bonzus cucullatus", die Belgier sind Butterfresser ("Butyrophagoi"), Bayern ist "Porcomamnia"! - Nur stellenw. wenig fleckiges, insgesamt gutes Exemplar.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 28.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Metamorphosis telae judiciriae, Das ist: Seltzame Gerichtshändel, samt denen, hierauf gleichfalls seltzam erfolgten Gerichts Aussprüchen ... mit lustigen Anmerckungen erläutert, auch unterschiedlichen Geschichten vermehret. 2 Teile in 1 Band.

      Mit 2 Kupfertiteln. 7 Bll., 761 S., 8 Bll.; 7 Bll., 452 S., 6 Bll. Pergamentband aus einer Handschrift des 15. Jahrhunderts. VD17 3:605930L; Goed. III, 265, 10, 1; Dünnhaupt 2.3; Hayn-Got. I, 4. - Dritte Ausgabe. 150 "Prozesse" werden meist in amüsanter Form erzählt, angefangen vom Urteil Salomos und der Klage eines Kardinals über seine Porträtdarstellung in Michelangelos Jüngstem Gericht. Meist handelt es sich um "bürgerliche" Fälle, doch finden sich auch mehrere historische, die z. B. Papst Leo X., Iwan den Schrecklichen, Matthias Corvinus u. a. Persönlichkeiten betreffen. Mit mehreren Gedichten von dem "Spielenden" (Harsdörffer), Siegmund von Birken und "Periander" (Karl Friedrich Lochner). Unter Casus XXXIX (S. 201ff.) wird die Shylock-Geschichte als in Konstantinopel spielend erzählt. Matthias Abele (1616-1677), der "Entscheidende" der Fruchtbringenden Gesellschaft, war hoher Bergwerksbeamter und Obersekretär im Lande Steyr. Er gilt als ein gewandter Geschichtenerzähler von volkstümlicher Anschaulichkeit (vgl. Haus der Bücher, Kat. 70, Nr 2). - Der interessante Einband etwas berieben und wurmstichig. Etwas gebräunt. Vorderes Innengelenk hinter dem Kupfertitel verstärkt. Titel im Rand hinterlegt.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 29.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Sweedsche Spiegel: Daer in niet aleen klaerelijck te sien is, maer oock beweesen wordt, wat de sweeden voor oprechte, goede, vroome christenen zijn [...] Den sweeden tot een bekeeringe en beteringe, en anderen tot een waerschowinge, gestelt door Philotheum Warnern van Warhuysen.

      Utan ort, (1658) [Årtalschiffret "Anno ô DeVs LargIre hIs ContrItIoneM" ger 1659 men detta är enligt Klemming felaktigt]. 4:o. 88 s. Litet hål i s. 63 med bokstavsförluster. Häftad i blått pappomslag, spricka upptill i ryggen. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 170f. Warmholtz 4737 för den tyska översättningen, "En den grofvaste och ogudaktigaste smädeskrift, som någonsin blifvit trykt emot Sweriges konungar och hela svenska nationen. Författaren genomgår tijo Guds bud, visandes vid hvart och et, huru grufveligen de svenske sig deremot försyndat". Bland annat jämförs det "karga och usla Sverige" och "djävulska Lappland" med israeliternas slaveri i Egypten medan Pommern och Bremen liknas vid landet som flödar av mjölk och honung. Alltså strider svenskarnas styre i Pommern och Bremen-Verden mot Guds heliga ordning!

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 30.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.