The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1658

        Indiae utriusque Re naturali et medica libri quatuordecim, Quorum contenta pagina sequens exhibet. (3 Parts).

      Amsterdam, L. & D. Elzevir, 1658. Folio. (36x23 cm.). Contemp. full sprinckled calf. Professionally rebacked preserving orig. spine, richly gilt in 7 compartments. Gilt lineborders on covers. All edges gilt. (24) pp. incl. engraved title,327,(5),39,(1),226,(2) pp. including the 2 subtitles (Marcgraf & Bontius) and in the text around 650 fine wood-cut illustrations (fish, birds, plants, snakes, insects and other animals). The engraved title (with Dodo, Rhinoceros etc.) mounted and a small tear at bottom repaired without loss. Some quires slightly brownspotted and last few leaves a little browned and with faint dampstaining to margins in "Index Rerum".. First edition under this title of the only illustrated work on Brazilian natural history and native medicine until the nineteenth century. This work, sometimes called the second edition, is a revised and much extended, also with numerous new woodcuts, version of "Historia Naturalis Brasiliae, Leiden & Amsterdam, 1648". This last work appeared while Piso was still in Brazil, and he was most unhappy with the editing of his material. On returning to Holland, he produced this complete and full edition of his work, combining with it the material from the researches of Geoge Marcgraf, who died in 1644. Piso's work includes many descriptions of diseases and the native remedies for them, yaws, dysentery etc. etc., and established the author as one of the earliest authorities on tropical medicine. He intended the work to be a handbook of tropical medicine, pharmacology, and natural history. The work includes Marcgraf's observations at the first American observatory at Recife "Tractatus Topographicus & Meteerologicus Brasiliæ, cum Eclipsi Solari;.." - Hunt: 280 - Nissen BBI: 1533 - Pritzel: 7177 - Garrison & Morton: 1825 - Wood p. 520 - Junk, Rara p. 50. - Wellcome IV p. 393

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Neue Beschreibung der Königreiche Dennemarck und Norwegen/ auch derselben einverleibten Landschafften/ fürnembsten Städten/ und Pläzen/ Sambt einer Vorrede/ von den in den Historien so hochberümbten Noremännern/ ihrem Herkommen/ und Thaten/ und wo noch dieselbe der Zeit/ ausser ihres Alt-Vätterlichen Eises/ auch an andern Orten anzutreffen. An jetzo vom Autore wieder durchsehen/ verbessert/ auff gegenwertige Zeit gerichtet/ vermehret( und zum andernmal gedruckt.

      Balthasar Kühnen, 1658. 306 pp + (14 pp register.) Bound in new vellum with bindingstrings. Old title by hand on spine. Red edges.. Text in german. Nice and clean copy. (Porto kr. 40,- på brevforsendelser i Danmark)

      [Bookseller: Bøger & Kuriosa]
 2.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Perspicua, actorum scriptorumque prototyporum fide fulta, narratio, quâ, quæ post factam Roëskildiæ XXVI.

      februarij, hoc anno 1658. inter serenissimos principes, Daniæ, Norvegiæ, &c. regem, & regem Suediæ, &c. pacem, in consecutis paullò post Hauniensibus tractatibus inter commissarios danicos, & legatos suedicos, ut & alibi acta sint, exponuntur. Manifestum toti orbi reddens, Suedos pace, tractatibusq. illis ruptis, nullâ belli denunciatione præcedente, nullo vel in speciem jure, regiam seden Hauniam, & castellum Cronenburgum, mari atq. terra, ejusdem anni die 9. augusti obsidere incepisse. Warszawa, Viduam & hæredes Petri Elert, 1658. 4:o. (2),+ 36, 40-63 s. Litet hål från s. 50 och framåt med bostavsförlust s. 54-57, vit papperslagning s. 59-60. Tagen ur band, och insatt i senare lila pappersomslag. Ur Ericsbergs bibliotek. Warmholtz 4691, annan variant. Bibl. danica III, sp. 149, annan variant. Denna ovanliga variant tryckt i Warszawa finns ej heller i Klemmings Sveriges förhållanden, men jämför s. 153. Denna danska anklagelse gentemot Sverige för brott mot Roskildefreden utkom även på danska, tyska, engelska och holländska, samtliga dock med olika datumangivelser. Den motsvaras av de svenska anklagelserna mot Danmark, som framfördes i "Expositio causarum", där Coyet förklarar varför man ånyo måste börja kriga mot Danmark

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 3.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Together with a satisfactory Answer to all those Objections which have been industriously contrived, and spread abroad by the Danish Party and their Adherents, with Design to obscure the Justice of the Swedish Cause, and raise an ill Report upon his Majesties Proceedings.

      London, T. Pierrepont at the Sun in Pauls Church-yard, 1658. 4:o. 39 s. Titelbladet något bruntonat och lagerfläckigt. Enstaka småfläckar. Senare halvpergamentband med röd titeletikett. Bläcknotering på främre pärmens insida. Ur Ericsbergs bibliotek. ESTC R13113. Bibl. danica III, sp. 147. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 168. Warmholtz 4671, för det latinska originalet "Vera narratio caussarum...". Ovanlig engelsk översättning av denna förklaring av orsakerna till att Sverige ånyo måste anfalla Danmark. Estc anger ett opaginer

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 4.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Opus sacrum posthumum: in quo continentur versio novi testamenti nova, ad græcam veritatem emendata, et notæ ac animadversiones in idem: quibus partim mutatæ alicubi versionis redditur ratio, partim alia necessaria monentur.

      Accedit sacer contextus graecus, cum versione veteri: ned non index rerum & verborum locupletissimus. Itemque auctoris orationes de Sibyllis, multum hactenus desideratæ. Nürnberg, sumptibus ac typis M. Endteri, 1658. Folio. Grav. porträtt, extra grav. titelblad,(8),437,428-29,440-1512,(36) s. & 2 utvikbara grav. tabeller. Titelbladet tryckt i rött och svart. Med några figurer i texten. Ståtligt samtida pergamentbd med guldornerad rygg och guldpräglad titeltext på ljusbrunt infärgat titelfält. Helt guldsnitt med bemålade ciseleringar med bl.a. en Jesusfigur. Pärmarna har enkla guldpräglade kantlinjer. Falsarna ngt spruckna på en del håll och pärmsidorna småfläckiga. En grön färgrand på den bakre pärmens utsida. Insidan av främre pärmen sprucken mot den främre pärmkanten. Det generella intrycket på inlagan är genomgående gott, trots nedanstående anmärkningar. Enstaka samtida understrykningar och marginalanteckningar. Mindre revor och nagg i övre marginalen på s. (5), 713 och i yttermarginalen på s. 915. Kraftiga rostfläckar med smärre textförluster på s. 46 och 1191-92 samt några i yttermarginalen på s. 462 och 1203-204. Små hål i nedre hörnet på s. 345, i yttermarginalen på s. 389 och i texten med viss textförlust på s. 1217-18. Bläckfläck i nedre marginalen på s. 343-44 och i yttermarginalen på s. 850. Gamla lagningar i nedre yttre hörnet på s. 408 och 811, i övre marginalen på s. 1141 och 1296, i övre yttre hörnet på s. 1301 samt på det avslutande rättelsebladet med smärre textförluster. Pappersförtunning i övre marginalen på s. 629 och 1115. Sotfläckar i yttermarginalen på s. 796, 1254 och 1260-62 samt en fuktfläck i övre marginalen på s. 1083-88. Med en handskriven tillskrift till Johann Georg Schweyckheuser från Bernhard Wagner daterad den 15 augusti 1713, Bibliotheca Heberianas stpl, Johann Lorenz Blessigs och ytterligare ett oidentifierat exlibris.. VD17 23:231187M. Med latinsk, grekisk och tysk text. En tryckt dedikation till Karl X Gustav. Tillskriften undertecknad av Bernhard Wagner, teologie doktor, till Johann Georg Schweyckheuser "theologia studioso industrio", som var respondent för dissertationen "Theologica de indremento in sanctitatis studio fasciendo: ex I. Thess. cap V. vers. 23" med Johann Heinrich Barth som preses i Strassbourg den 15 augusti 1713. Johann Lorenz Blessig (1747-1816) var tysk protestantisk präst och universitetslärare. Han föddes och dog i Strassbourg. Efter universitetsstudier där, reste han i Italien, Ungern och Tyskland, började predika och befordrades så småningom föreståndare för den protestantiska kyrkan i Strassbourg. Han blev professor vid den filosofiska fakulteten vid universitetet i sin hemstad 1778 och vid den teologiska 1787. Han utnämndes till rektor tre gånger och hans föreläsningar täckte områden som grekisk litteratur, filosofins historia, Gamla testamentets exegetik, dogmatik och homiletik. Hans exlibris avbildar en biblioteksinteriör. Det uppsving som boksamlandet hade i England under slutet av 1700- och början av 1800-talet nådde sin höjdpunkt och fall i samband med avvecklandet av det enorma bibliotek som samlats av Richard Heber (1773-1833), en bibliofil utan sin like. Han brukade säga att "en man måste ha åtminstone tre exemplar av en bok, en för att visa upp, en för att läsa och en för att låna ut". Från 1800 till 1830 köpte han vid samtliga auktioner i London, antingen i eget namn eller genom sina agenter. När han dog fyllde hans böcker två hus i London, ett i Hodnet, ett i Oxford, ett i Gent och ett i Paris för att inte tala om de böcker som fanns deponerade i mindre bokaffärer i Bryssel, Antwerpen och andra städer på kontinenten. Det totala antalet volymer i hans bibliotek måste ha varit någonstans mellan tvåhundratusen och trehundratusen och det är tveksamt om någon annan privatperson ägt så många böcker. Det behövdes sexton bokauktioner för att skingra det Heberska biblioteket, tretton i London, två i Paris och en i Gent. Londonauktionernas totala försäljning uppgick till 56.774 pund för böcker som hade kostat den tidigare ägaren en bra bit över 100.000 pund. Marknaden var fullständigt översåld

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Brev till Karl XII, undertecknat och daterat i Stettin den 5/15 april 1707. 23x17 cm.

      (3) s. Har varit vikt. Lätt bruntonad. Ur autografsamlingen på Segersjö.. Eftersom rustmästare Wetterskiähr, som hittills bebott de övriga rummen i Lantmäterikontorets hus vid Kungsträdgården, nu har avgått med döden, önskas att de ledigblivna rummen antingen lämnas obebodda för brandriskens skull, eller lämnas till Lantmäterikontorets disposition. Författaren och ämbetsmannen Gunno Dahlstierna (1658-1709) var vid denna tid direktör för svenska lantmäteriet

      [Bookseller: Mats Rehnström]
 6.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Ein Philosophischer und Chemischer Tractat. Genannt: Der kleine Baur: Von der Materia und Erkantnuß deß einigen und wahren Subiecti Universalis Magni & illius Praeparatione. Sampt beygefügten Commentariis Johannis Walchii Schorndorffensis. Und in dieser andern Edition ist das Supplementum vom grünen Underzug beygedruckt ... Auch angehenckter Epistel ad cunctos Germaniae Philosophos.

      8 Bll., 368 S., 7 Bll. Lederband d. Zt. VD17 3:004892S; Ferguson I, 339; Caillet 8617; Wellcome III, 149; Rosenthal 402; Brüning 1955. - Vgl. Neu 1743 und Duveen 266 (beide die Ausg. 1618). - Erstmals 1617 in Frankfurt erschienener, bis 1744 mehrfach aufgelegter alchemistischer Traktat des Stralsunder Syndikus und Rosenkreuzers Johannes Grasshoff. "Der Hauptinhalt ist eine Fabel, welche das Geheimniß vom Stein der Weisen allegorisch andeuten soll" (Schmieder 351). Es wird angenommen, daß der Kommentar (ab S. 44) von Grasshoff selbst stammt. - Etwas bestoßen, Rücken etwas wurmspurig. Leicht gebräunt und wenig fleckig.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 7.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Heutelia, Das ist: Beschreibung einer Reiß, so zween Exilanten durch Heuteliam gethan, darinn verzeichnet, 1. Was sie denckwürdig gesehen und in obacht genommen, so wol in Geistlichen als Weltlichen. 2. Was sie für Discursen gehalten. 3. Was jhnen hin und wider begegnet.

      Mit gest. Titel. 5 Bll., 297 (recte 295) S. Prgt. im Stil d. Zt. Erste Ausgabe dieser seltenen Satire auf die Schweiz. - Holzmann-B. II, 9424; Weller, Druckorte, I, 30; Hayn-Got. VII, 257; Wäber I, 24; FdF 448; Jantz 2571; Maltzahn II, 1111; Haller V, 1195. Weigum, Heutelia, 43: "Die Heutelia ist eines der wenigen Literaturprodukte der Schweiz im 17. Jhdt. Und unter diesen wenigen ist sie eines der geistvollsten." - Die Satire bezieht sich meist auf den Kanton Bern und wurde dort sofort unterdrückt; allerdings gelang es nicht, den oder die Verfasser aufzudecken: als diese gelten der Landvogt von Oron, Gravisset, und Veiras, ehemaliger Berater des "Winterkönigs". - Mit der häufig fehlenden "Clavis" (auf 5 Bl. handschriftlich "aucta"), die Aufschluß über die verballhornten Namen gibt; ein Abt ist "Bonzarchus", ein Franziskaner-Mönch ist ein "Bonzus cucullatus", die Belgier sind Butterfresser ("Butyrophagoi"), Bayern ist "Porcomamnia"! - Nur stellenw. wenig fleckiges, insgesamt gutes Exemplar.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 8.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Metamorphosis telae judiciriae, Das ist: Seltzame Gerichtshändel, samt denen, hierauf gleichfalls seltzam erfolgten Gerichts Aussprüchen ... mit lustigen Anmerckungen erläutert, auch unterschiedlichen Geschichten vermehret. 2 Teile in 1 Band.

      Mit 2 Kupfertiteln. 7 Bll., 761 S., 8 Bll.; 7 Bll., 452 S., 6 Bll. Pergamentband aus einer Handschrift des 15. Jahrhunderts. VD17 3:605930L; Goed. III, 265, 10, 1; Dünnhaupt 2.3; Hayn-Got. I, 4. - Dritte Ausgabe. 150 "Prozesse" werden meist in amüsanter Form erzählt, angefangen vom Urteil Salomos und der Klage eines Kardinals über seine Porträtdarstellung in Michelangelos Jüngstem Gericht. Meist handelt es sich um "bürgerliche" Fälle, doch finden sich auch mehrere historische, die z. B. Papst Leo X., Iwan den Schrecklichen, Matthias Corvinus u. a. Persönlichkeiten betreffen. Mit mehreren Gedichten von dem "Spielenden" (Harsdörffer), Siegmund von Birken und "Periander" (Karl Friedrich Lochner). Unter Casus XXXIX (S. 201ff.) wird die Shylock-Geschichte als in Konstantinopel spielend erzählt. Matthias Abele (1616-1677), der "Entscheidende" der Fruchtbringenden Gesellschaft, war hoher Bergwerksbeamter und Obersekretär im Lande Steyr. Er gilt als ein gewandter Geschichtenerzähler von volkstümlicher Anschaulichkeit (vgl. Haus der Bücher, Kat. 70, Nr 2). - Der interessante Einband etwas berieben und wurmstichig. Etwas gebräunt. Vorderes Innengelenk hinter dem Kupfertitel verstärkt. Titel im Rand hinterlegt.

      [Bookseller: Antiquariat Turszynski]
 9.   Check availability:     antiquariat.de     Link/Print  


        Sweedsche Spiegel: Daer in niet aleen klaerelijck te sien is, maer oock beweesen wordt, wat de sweeden voor oprechte, goede, vroome christenen zijn [...] Den sweeden tot een bekeeringe en beteringe, en anderen tot een waerschowinge, gestelt door Philotheum Warnern van Warhuysen.

      Utan ort, (1658) [Årtalschiffret "Anno ô DeVs LargIre hIs ContrItIoneM" ger 1659 men detta är enligt Klemming felaktigt]. 4:o. 88 s. Litet hål i s. 63 med bokstavsförluster. Häftad i blått pappomslag, spricka upptill i ryggen. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 170f. Warmholtz 4737 för den tyska översättningen, "En den grofvaste och ogudaktigaste smädeskrift, som någonsin blifvit trykt emot Sweriges konungar och hela svenska nationen. Författaren genomgår tijo Guds bud, visandes vid hvart och et, huru grufveligen de svenske sig deremot försyndat". Bland annat jämförs det "karga och usla Sverige" och "djävulska Lappland" med israeliternas slaveri i Egypten medan Pommern och Bremen liknas vid landet som flödar av mjölk och honung. Alltså strider svenskarnas styre i Pommern och Bremen-Verden mot Guds heliga ordning!

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 10.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.