viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1651

        Lexicon juris Sveo-Gothici.

      Quantâ fieri potuit industriâ collectum & concinnatum. Stockholm, Henrici Keysers, 1651. 12:o. *1, A12-G12, H6. Någon enstaka fuktrand. Förbunden av: [Konungastyrelse.] En nyttigh bok, om konunga styrilse och höfdinga, fordom för någre hundrade åhr, af en förståndigh swensk man skrifvin, ock nu nyliga framkommen, och utaf framlidhne salige hoos Gudi martyren, höglofligh hos oss och uthi hele christenhetenne i åminnelse den stormechtigeste högborne förste och herre h. Gustaf Adolf den andre och store, /.../ och efter H.K.M:s nådige befalning, strax ord från ord trykt blifvin, och sedan i medler tidh medh torftige register förbettrad, och nu publicerat. Stockholm, Henrich Keyser, 1650. 12:o. (1),+ 87,+ (19) bl. Titelbladet inom ramtryck. Senare pergamentband, ryggen med röd titeletikett, första arbetet med blått främre snitt och det andra med rött, övre och nedre snitt röda. Med Sophie Adlersparres namnteckning på försättsbladet, daterat 1874, samt på första titelbladet. Collijn sp. 530 resp. sp. 462 & 481-81. Almquist s. 116. Rudbeck 24 (för konungastyrelsen). Första sällsynta upplagan av Loccenius juridiska lexikon. En andra utkom 1665 och en tredje 1674. Som forskare i svensk rätt och som lärare introducerade Loccenius rättsvetenskapen i Sverige, och behovet av ett lexikon som definierade och översatte det ålderdomliga svenska rättsspråket till latin var stort. Loccenius arbetade även ständigt vidare på detta lexikon och varje ny upplaga innebar förbättringar. På slutet finns ett "Explicatio perigrinarum aliquot dictionum feudalium", i vilket en mängd feodala termer förklaras ha germanskt (d.v.s. langobardiskt och gotiskt) ursprung. Johannes Loccenius (1598-1677) från Holstein blev doktor i juridik i Leiden 1625. Samma år blev han inkallad till Sverige av Gustav II Adolf till en professur i historia i Uppsala. År 1628 blir han professor Skytteanus, 1648 universitetsbibliotekarie, 1651 rikshistoriograf och 1667 assessor i antikvitetskollegiet. Här bunden tillsammand med andra upplagan av Johannes Bureus edition av Konungastyrelsen. Den gavs egentligen ut tillsammans med Sveriges rikes lagböcker 1650, vilka saknas här. Sophie Adlersparre (1823-95), en av pionjärerna i Sverige inom kvinnosaksrörelsen och en av grundarna av Fredrika-Bremer-förbundet

      [Bookseller: Centralantikvariatet]
 1.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Afbeeldinghe in wat maniere Den Admiral Pieter Adriaensen Ita twee Rycke Honduras vaerders ver overt.

      Amsterdam, 1651. Very fine engraving of Havana from the sea. A very sharp impression in fine condition. 14.5 x 11" Depicts the taking of two Spanish silver-ships off Havana by the Dutch Admiral Pieter Adriaensen. From Isaac Commelin's 'Begin ende voortgangh', a narrative of the voyages made by the Dutch East India Company.

      [Bookseller: Pennymead Books]
 2.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi, Interprete Theodoro Beza

      Londini [London]: Typis T. Mabb & A. Cole, 1651.. 24mo, (ii), 488 pp. Engraved title page with a couple of small holes, one slightly affecting the imprint, top edge laid down, loss to one outer margin with slight loss of text, some corners a little bumped and creased, 19th century inscriptions to endpapers. Contemporary calf, rebacked in a lighter calf, recent morocco label. Wing B2777A. The imprint differs slightly from that given by ESTC, with the names being printed in full rather than having just the initials. Only two copies noted, Peterhouse College and the William Andrews Clark Memorial Library.

      [Bookseller: Bow Windows Bookshop, ABA, ILAB]
 3.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        The Saints Everlasting Rest: or, a Treatise of the Blessed State of the Saints in their enjoyment of God in Glory. Wherein is shewed its Excellency and Certainty; the Misery of those that lose it; the way to Attain it...

      London: Printed for Thomas Underhill, and Francis Tyton 1651.. Second edition, 8vo, (xl), 184, (40), 185-304, 196, (56), 197-312, 312 pp. Some occasional, and mostly marginal, browning, marbled endpapers. Period style 19th century black morocco, covers with blind stamped rules and gilt tooled flower cornerpieces, recently rebacked retaining the original backstrip, a.e.g. Reprinted twelve times before the century was up and a classic of English theology - "...a masterpiece of style" (Encyc. Brit.). A non-conformist, Baxter suffered for his beliefs after the Restoration but continued to produce a stream of pamphlets and books. Wing B1384.

      [Bookseller: Bow Windows Bookshop, ABA, ILAB]
 4.   Check availability:     UKBookworld     Link/Print  


        Kurtzes Hand-Büchlein und Experiment vieler Artzneyen durch den gantzen Cörper dess Menschens von dem Haupt biss auff die Füss sampt lebendiger Abcontrafactur etlicher der fürnembsten und begreuchlichsten Kräutter und daruass gebrandten und distillierten Wassern, Krafft und Tugend durch den... Q. Apollinarem selbs erfahren und bewhret...

      Strassburg, Mülbe & Städel, 1651. Title-page + (2) p. + CXCVI leaves (should be: CCXII leaves) + p. 35-147 + Register (2) p. + 1 blank (this last part is "Gedruckt zu Strassburg durch Christian Müller 1577". Illustrated with numerous woodcuts. Contemporary full calf. 14,5 X 9 cm. P. CXII damaged with minimal loss of text

      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
 5.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.