The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Displayed below are some selected recent viaLibri matches for books published in 1610

        Antwerpen panorama - Jan Bapitst Vrients.

      MAGISTRAAL GEZICHT OP DE REDE VAN ANTWERPEN?Antverpia?', kopergravure in vier bladen voor het eerst uitgegeven in 1610 door Jan Bapitst Vrients, hier in een uitgave van na 1652. Deels in de tijd, deels later met de hand gekleurd. Afm.: (prent) ca. 43 x 219 cm, (lijst) 80 x 255 cm.De rede van Antwerpen heeft een fascinerende aantrekkingskracht uitgeoefend op kunstenaars: geen enkele havenstad in de 16e en 17e eeuw heeft zo vaak haar rede of delen van die rede weergegeven gezien op schilderijen en prenten. Enkele grafische kunstenaars hebben het gewaagd in monumentale gezichten een overzichtsbeeld te geven van het ganse toenmalige havencomplex. De drie voornaamste pogingen werden stuk voor stuk meesterwerken in het genre: de anonieme houtsnede van 1515, de gravure van Frans Huys van 1556, en het redegezicht van 1610 door Jan Bapitist Vrients.Opdrachtgevers voor het vervaardigen van dit stadsgezicht waren de aartshertogen Albrecht en Isabella die over de Habsburgse Nederlanden regeerden van 1598 tot 1621.In 1609 kwam men in Antwerpen tot een akkoord over een wapenstilstand, waarop het Twaalfjarig Bestand volgde en de erkenning van de Verenigde Provinciën als soevereine macht. Met de beëindiging van de vijandelijkheden en het daaruit voortvloeiende herstel van de landbouw, nam de welvaart bij de terugkerende bevolking toe. De protestanten die eerder de zuidelijke Nederlanden hadden verlaten, werden onder nieuwe wetgeving nu gedoogd. Deze gebeurtenissen bij elkaar waren aanleiding voor een stemming van overwinning en lof, uitgebeeld in dit panorama.De gravure van Vrients toont boven het stadsbeeld allegorische voorstellingen in de toen doorbrekende barok-stijl. Van links naar rechts: het wapenschild van Brabant; een bazuin blazende Faun, de Overvloed, de Macht geflankeerd door de Zege en Gerechtigheid; de Stad Antwerpen met Mercurius en vreemdelingen die schatten brengen; het wapenschild van het markgraafschap Antwerpen. Links bovenaan een cartouche met een 18-regelig Latijns lofdicht op Antwerpen onder de titel ?De magnificentia urbis Antverpianae?'; het cartouche rechts kent wederom een lofdicht in het Nederlands en Frans:?De Lotharinger Vorst, de eerste Hendrik bou[w]de Nu al voor soo veel eeuwen mijn wallen aan de Schelde Doch wat is ?t dat men stoft op daden van den ouden Als een verdiende lof u dapperheyd niet melt Sie vremdeling, mijn schat mijn huijsen, toorens, kereken, Mijn wallen en het Slot daer uijt ik word bewaakt Gae heen en segh dan vrij die duijsen wonder werken Heeft burger van mijn stadt in voorsped self gemaakt.?'Jan Bapitist Vrients (1552-1612) specialiseerde zich in de uitgave van kaarten. Na de dood van Abraham Ortelius (in 1598) en Gerard de Jode (in 1591) was hij de enige belangrijke Antwerpse uitgever die de cartografische traditie uit Antwerpen?s Gouden Eeuw voortzette, zij het ten dele met materiaal van zijn voorgangers: hij kon onder meer van Ortelius? zuster de koperplaten van de fameuze kaartenmaker kopen en daarmee het Theatrum Orbis Terrarum van Ortelius herhaalde malen heruitgeven.Het redegezicht van 1610 is dan ook uitzonderlijk in het oeuvre van Vrients. Niet bekend is of hij persoonlijk de prent gegraveerd heeft, of dat hij enkel als uitgever van het werk heeft gefungeerd. Sommige bronnen suggereren dat de plaat is gemaakt door Hans Rem die in 1606 ook een groot aangezicht van Amsterdam maakte.Vrients overleed in 1612. Zijn materiaal werd publiekelijk geveild in april van dat jaar. De koperplaten van Ortelius werden gekocht door Balthasar en Jan Moretus, maar andere liefhebbers waren eveens komen opdagen. De koperplaten van het redegezicht moeten de weg naar het Noorden hebben gevonden. Op bepaalde afdrukken komt de naam van plaatsnijder Johannes Loots (1630) uit Amsterdam voor, ook zijn er exemplaren bekend met de naam van Claes Jansz Visscher (1652).Dit exemplaar zonder naam van een uitgever moet na 1652 zijn verschenen.Literatuur: zie Holstein XLIX, 61; Delen ?Iconographie van Antwerpen?' 613Prijs: ?16.500,-.

      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
 1.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        BASILICA CHYMICA continens philosophicam propria laborum experientia confirmatam descriptionem et usum remediorum chymicorum selectissimorum e lumine gratiae & naturae desumptorum.

      Colonia Allobrogum (Geneva), no printer's name, Venundantur in Officina Fabriana, 1610. In fine additus est eiusdem autoris tractatus novus de signaturis rerum internis. Very early edition 1610 (first published in Frankfurt in 1608), 2 parts in 1 volume, the tract "De signaturis rerum internis," has a separate half-title page and pagination, but the register is consecutive throughout. Latin text, small 8vo, approximately 160 x 100 mm, 6¼ x 23¾ inches, engraved device of Sebastian Gryphius (griffin) on first title page with motto "Virtute Duce", no printer named, a few head- and tailpieces and decorated initials, 2 large woodcuts (pages 319 and 323), and lists of alchemical signs and symbols on KK8-LL1, pages: (40), 1-364, (60); (14), 1-92, (36), collation: ¶-¶¶8, ¶¶¶4, A-MM8, NN4 (-NN4 which is a blank), bound in full modern calf, raised bands to spine, gilt titled black morocco label, top edges brown, new endpapers. The preliminary pages contain "De vera antiqua philosophica medicina elegia" by Ulrich Bollinger, found at the end of the volume in other editions. Title page and following 12 leaves very slightly browned at edges, tiny worm track in text from ¶5-A1, another starts on C1 and continues to D8 with partial loss of some letters, all easily legible, top corner missing on 6 leaves of prelims, no loss of printed area, small chip to fore-edge margin of ¶5 due to paper flaw, no loss, A1 repaired neatly in inner margin, L8r (page 175) is misprinted so that the fore-edge margin is very wide and the inner margin is not visible, all still easily legible, occasional very light margin water staining, occasional very slight browning. A very good copy of an early edition. The editions printed at Geneva do not have the engraved title page that is found in the Frankfurt editions. There is another edition printed in Geneva in 1610 which has the same title page as ours with the Gryphius device but underneath Coloniae Allobrogum states "excudebat Paulus Marcellus" with no mention of Officina Fabriana. Otherwise the text is printed as ours. Oswald Croll [c. 1560 - 1609] was a professor of medicine and alchemy at the University of Marburg in Hesse, Germany. A strong proponent of alchemy and of using chemistry in medicine, he attempted to influence thinkers of his day towards viewing chemistry and alchemy as two separate fields. He published one volume in 1609, the year of his death, containing two books "Basilica Chymica" and "De signatura rerum" plus a long preface in which he expounds the ideas of Paracelsus to whom he was devoted. Basilica Chymica is a comprehensive summary of his researches, methods of preparation, and studies into chemical medicine or iatrochemistry. He pushes for the understanding and recognition of chemical compounds and the medicinal value of herbs and other processes first advanced by Paracelsus. It also discussed matters such as compound remedies, chemical organisation and acted as an introduction to chemistry in later years. The Tractatus novus de signaturis covered the relation of alchemy and chemistry to other fields of science, especially botany, suggesting the use of the doctrine of signatures to determine the medical property of plants. Catalogue of Medical Books in the Manchester University Library page 83, No.612 (Geneva 1610 with printer named as Paulus Marcellus); Wellcome Library, Volume 1, page 87, not listing any early Geneva editions; Ferguson, Bibliotheca Chemica, Volume I, page 185. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE. FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton P.B.F.A.]
 2.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        BIBLIA HEBRAICA [ET] NOVUM TESTAMENTUM GRAECE [COMPLETE 5 VOLUME SET]

      Leiden: Plantiniana Raphelengius. 1610-1613. Hardcover. First edition. Original vellum. 8vo, (60) , 659. 763. 548. 344. 681 pages. 21cm. In Hebrew, Greek, and Latin. Hebrew text of the Old Testament and Greek text of the Apocrypha and the New Testament, each with an interlinear Latin translation by Pagninus. Title pages with printer's device . Opening letter of each Book within decorative frame. I. Pentateuch II. Former Prophets and Chronicles. III Later Prophets and Psalms with Proverbs, Job and the Five Scrolls. IV Apocrypha. V New Testament. A reprint in a smaller format of Plantin's folio edition of 1584. SUBJECTS: Bible. New Testament -- Interlinear translations, Latin. Bible -- Interlinear translations. Bible. This edition is unknown to Darlow & Moule. Vinograd, Leiden 26. Lightly browned. Contemporary full vellum, light wear, inner hinge starting on volume V. (HEB-48-59) .

      [Bookseller: Dan Wyman Books]
 3.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Serenissimo Potentissimo Iacobo.I.Magnae Britanniae Monarchae Franciae et Hiberniae Regi.

      - Altcolorierter Kupferstich n. Timothy Pont b. Henricus Hondius, Amsterdam, um 1610, 37 x 54 cm Zeigt den

      [Bookseller: Kunsthandlung Goyert]
 4.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        Compendio de las tres gracias de la santa cruzada subsidio y escusado que su Santidad concede a Don Felipe III para gastos de la guerra contra infideles y la pratica dellas etc

      

      [Bookseller: Maggs Bros. Ltd.]
 5.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        DELICIAE TRANSMARINAE, ID EST INSIGNIUM ALIQUOT MARIS MEDITERRANEI, INSULARUM, PORTUUM AC MARITIMORUM OPPIDORUM DESCRIPTIO...

      Coloniae Agrippinae: Wilhelm Lutzenkirchen, 1610. [16],156pp. 18th-century mottled calf, spine gilt, leather label. Extremities lightly worn, foot of spine chipped and a bit cracked. Front inner hinge cracked. Bookplate on front pastedown. Ownership ink stamp of Richard Heber on rear fly leaf. Light to moderate toning and foxing. Good. Second edition, augmented. Gaspar Ens, the prominent German historian, revised the 1606 European itinerary of Cyprianus Eichovius to include distances and routes from Venice to the major cities of the Eastern Mediterranean. There are descriptions of Constantinople, Jerusalem, Cairo, and Tunis, as well as detailed instructions about travel by land and sea. This copy carries the ink stamp of Richard Heber (1773-1833), the "fiercest and strongest of all bibliomaniacs." His library of over two hundred thousand volumes was dispersed in the early 19th century. VD17 23:255256P. RÖHRICHT 906.

      [Bookseller: William Reese Company - Americana]
 6.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Horologium Horizontale ubi axis mundanus supra horizontem extollitur gradus XLVIIII. Scrupula XXIIII ubi axis mundanus supra horizontem extollitur gradus XLVIIII

      Nuremberg: 1610. 1st Edition. Hardcover. Oblong folio. Engraved map XXIIII only, c. 300x345 mm., dial plate on paper, with charming decorative border including figures, birds and animals, lightly browned particularly in centre where previously folded, few small tears at edges affecting border, framed and glazed. ----Very scarce; one of a suite of eight from Ritter's Speculum Solis published in Nuremberg in 1609-11, in which the plates were intended to be used as sundials and have therefore rarely survived. Near Fine.

      [Bookseller: Milestones of Science Books]
 7.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Les Oeuvres latines et francoises

      First edition of this collection of poems divided into three parts, including Latin poems, imitations in French verse of Horace and Ovid, sonnets, odes, tombs and the two books of Towards measure of Nicolas Rapin (around 1535 -1608). The third part, consisting of 47 pages, contains various pieces of prose, some Latin poems and plays in verse six French on Rapin.Binding post (1860) open blond shagreen, back with four false nerves decorated with gilded boxes and green part of title, triple net gilded framing the boards, interior lace, gilded sections. Pierre Chevalier Paris 1610 in-4 (16x23,5cm) relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 8.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        DELLA FAMIGLIA DE MEDICI De Medicea Familia

      In Firenze: appresso Bartolommeo Sermartelli, e Fratelli, 1610.. FIRST EDITION 1610, Strozzi's Italian text which is dedicated to Belisario Vinta is followed on page 17 by a translation into Latin. Small 4to, approximately 215 x 150 mm, 8½ x 5¾ inches, large Medici coat of arms on title page, 4 large historiated initials, 2 smaller decorated initials, pages: 32 including title page, imprimatur on part of last page, collation: A-D4, bound in early limp vellum, double ruled gilt border to covers with gilt ornament at corners, decorated gilt oval at centre with fleur de lys within, gilt rules to spine, author's name hand lettered in gilt to spine, all edges gilt. Small pale library number to lower inner corner of upper cover, a few tiny light spots to upper inner corner of same, large armorial bookplate on front pastedown and below it an old clipped catalogue entry for this title, a few very neat lines of comment on this book in Italian on front endpaper, small ink smudge on verso front endpaper, very small pale red ink stamped coat of arms on fore-edge margin of title page, a little very pale foxing to a few margins, small printer's ink smudge in margin of final page. A very good copy. Giovanni Battista Strozzi, member of the famous Florentine family who were for many years rivals of the Medici, was a scholar, patron of the arts and like his father of the same name, a poet. He had been asked to write this brief notice on the Medici family by Grand Duke Ferdinando I dei Medici. MORE IMAGES ATTACHED TO THIS LISTING, ALL ZOOMABLE. FURTHER IMAGES ON REQUEST. POSTAGE AT COST.

      [Bookseller: Roger Middleton]
 9.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        DELLE GUERRE DI FIANDRA LIBRI VI (...)

      1610. Venezia Bernardo Giunta & Gio Battista Ciotti 1610 4° Pagine 1 carta bianca + 16 non numerate + 247 + 1 carta bianca. Legatura in tutta pergamena floscia coeva. Titolo calligrafato al dorso e al piede del volume. Ottima e fresca copia ad ampi margini.

      [Bookseller: Libreria antiquaria Segni nel Tempo]
 10.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        Of Divorce for Adulterie, and marrying againe: that there is no sufficient warrant so to do. With a note in the end that R.P. (Robert Parsons) many yeeres since was answered.

      Oxford: Joseph Barnes. 1610 [20], 171pp, [9], folding table; inoffensive staining from **1 to A4 & including folding table, foremargins of last 2 leaves trimmed with minor loss. 20th century full panelled calf, raised bands, spine lettered in gilt; some sl. rubbing to hinges & extremities. Pencil notes on initial inserted blank of the collector Brent Gration-Maxfield.ESTC S107056. Edmund Bunny, 1540-1619, was a preacher and theological writer. He held the post of subdean of York for 25 years and from 1584 he dedicated himself to the work of an itinerant preacher, travelling through the towns and villages of England promoting his doctrine of evangelical Calvinism.

      [Bookseller: Jarndyce Rare Books]
 11.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Sibylla Trygandriana seu de virginitate virginum statu and iure tractatus novus and iucundus Linea amoris sive commentarius Frankfurt M Becker for J Fischer

      

      [Bookseller: Maggs Bros. Ltd. ]
 12.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Historiarum Florentinarum Libri XII. Quibus accesserunt quorundam suo tempore in Italia gestorum & de Rebus Graecis commentarii . ex manuscriptis in lucem editi studio & opera Sixti Brunonis, Dobelensis.

      Strassburg, Lazarus Zetzner 1610 - Folio. (3) Bl., 285 (1) S., (9) Bl. Mit reicher Holzschnitt Druckermarke "Scientia immutabilis", signiert CM. Pergament d. Zt. mit 2 Schliessen, hs. Rückentitel in brauner Tinte. VD17 23:231905N. - Nagler (Monogrammisten) 393, Nr. 9 und Hollstein (German) XXIX, Murer, Nr. 96. - Erste Ausgabe dieser lateinischen Fassung von "Historia del popolo fiorentino" von Leonardo Bruni aus Arezzo (1370-1444), besorgt von Sixtus Braun (1550-1614) aus Döbeln, Stadtschreiber und Oberbürgermeister in Naumburg. Auf ihn ist auf Bl. 3 verso ein Gedicht von Christianus Becmanus abgedruckt. Bruni, genannt Aretino, Staatskanzler von Florenz, war Humanist und ein Hauptvertreter der Renaissanceliteratur. Ihm sind verschiedene Übersetzungen aus dem Griechischen zu verdanken, z.B. Xenophons Hellenika unter dem Titel "Commentarius rerum graecarum". Das vorlilegende Werk entstand 1410 als "Historia del popolo fiorentino". Bruni setzte sich für die florentinische Sprache ein und war so ein Vorläufer der italienischen Sprachenfrage des 16. Jahrhundert. Die Druckermarke stammt von Christoph Murer(1558-1614), Sohn des Jos Murer, der 1583-86 in Strassburg tätig war. - Einige Lagen stark gebräunt, Einband gering fleckig. - Mit hs. Einträgen auf fliegendem Blatt. [Attributes: First Edition; Signed Copy]

      [Bookseller: EOS Buchantiquariat Benz]
 13.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        The Province of Ulster described with inset of "Enis Kelling Fort on Lough Farne", title cartouche and Scale cartouche showing "The Scale of Irish Miles".

      Sudbury & Humble,, 1610. London, Sudbury & Humble, 1610 [c.1627]. Original engraving. The engraving (the plate) itself 51.2 cm wide x 38.3 cm wide. Mounted: ca 71 cm wide x 57 cm high. Excellent condition of this early, uncoloured Speed map of Ulster. Two tiny holes in outer margins only. John Speed (1552 ? 28 July 1629) was an English cartographer and historian. He is known as England's most famous Stuart period mapmaker. Speed was born at Farndon, Cheshire, and went into his father's tailoring business. While working in London, his knowledge of history led him into learned circles and he came to the attention of Sir Fulke Greville, who subsequently made him an allowance to enable him to devote his whole attention to research. As a reward for his earlier efforts, Queen Elizabeth granted Speed the use of a room in the Custom House.nnHis atlas The Theatre of the Empire of Great Britaine was published in 1610/11, and contained the first set of individual county maps of England and Wales besides maps of Ireland [five in all] and a general map of Scotland. Most, but not all, of the county maps have town plans on them; those showing a Scale of Passes being the places he had mapped himself. In 1627, two years before his death, Speed published Prospect of the Most Famous Parts of the World which was the first world atlas produced by an Englishman. There is a fascinating text describing the areas shown on the back of the maps in English, although a rare edition of 1616 of the British maps has a Latin text - this is believed to have been produced for the Continental market. Much of the engraving was done in Amsterdam at the workshop of Jodocus Hondius. His maps of English counties are often found framed in homes throughout the United Kingdom.nnHe is buried with his wife in St Giles-without-Cripplegate church, Fore Street within the Barbican Estate in the City of London. A memorial to John Speed was also erected behind the altar of the church. According to the church's website, "[His was] one of the few memorials [in the church] that survived the bombing" of London during The Blitz of 1940?1941 ... The website also notes that "[t]he cast for the niche in which the bust is placed was provided by the Merchant Taylors' Company, of which John Speed was a member." His memorial brass has ended up on display in the Burrell Collection near Glasgow.nnIt was with the encouragement of William Camden that Speed began his Historie of Great Britaine, which was published in 1611.[7] Although he probably had access to historical sources that are now lost to us (he certainly used the work of Saxton and Norden), his work as a historian is considered mediocre and secondary in importance to his map-making, of which his most important contribution is probably his town plans, many of which provide the first visual record of the British towns they depict.nIn 1627 George Humble published the Prospect of the Most Famous Parts of the World, printed by John Dawson. This is the world map from this atlas with John Speed's name in the title, but not attributed to Speed's authorship.nnIn 1611, he also published The genealogies recorded in the Sacred Scriptures according to euery family and tribe with the line of Our Sauior Jesus Christ obserued from Adam to the Blessed Virgin Mary, a biblical genealogy, reprinted several times during the 17th century. (Wikipedia)

      [Bookseller: The Time Traveller's Bookshop ]
 14.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Le pantheon Huguenot decouvert et ruiné contre l'aucteur de l'Idolatrie papistique, ministre de Vauvert, cy devant d'Aigues mortes

      chez Pierre Rigaud.. First Edition. Rare. The work will then be translated into Latin in 1613 as a frontispiece depicting the Pantheon of Hadrian broken and various characters. Dedicated to Henri IV. Parchment full contemporary. Smooth spine with respect to the red pen. A piece of parchment missing on the back (1,5x2,5cm) and the lower flat (3x1cm). Laces still present, but short. First cover page detached. From p. 222, a gallery to 1cm in height in the middle of the text, this gallery two holes become larger or smaller, then evolving to a greater extent on the index (3cm). Back linking books of the book, which takes less lacks some seams. A part of the reading of a Protestant book, Idolatry papistical (even wrote him in response to a first book Richeome, Huguenot Idolatry) Jesuit Louis Richeome shows that the Protestant heresy is not only idolatrous and iconoclastic, but also worshiping the moon and Venus, the Devil and other pagan deities, such as Saturn. Richeome was very popular in his time as a polemicist and writer, was nicknamed the French Cicero, he never ceased to defend the Jesuits against attacks from all sides, and lay siege to Henry IV and to place themselves under his protection in all his books. It is now considered one of the forerunners of devout humanism, played by François de Sales. --- Please note that the translation in english is done automatically, we apologize if the formulas are inaccurate. Contact us for any information! chez Pierre Rigaud. A Lyon 1610 in-8 (11,5x17cm) (24) 399pp. (1bc) (27) (1bc). relié

      [Bookseller: Librairie Le Feu Follet]
 15.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Les oeuvres poétiques de G. de Saluste, Seigneur du Bartas, Prince des Poètes français. En cette nouvelle édition, est contenu tout ce qu'a été mis en lumière dudit Auteur, tant avant qu'après son décès. Le tout revu et augmenté avec Arguments nouveaux : et un indice des principaux Traités et contenus, situé à la fin desdites oeuvres....

      Rouen, Pierre Calles, 1610. ____ Jolie édition en caractères italiques. Bois gravé sur le titre et un bois gravé à pleine page au verso du titre, nombreux bandeaux et culs de lampe gravés. Très bel exemplaire. Sans le dernier feuillet blanc. Tchemerzine V, 697. In-12. [132 x 70 mm] Collation : (12), 701, (4) pp. Maroquin rouge, dos à nerfs orné, double liseré doré sur les plats, tranches dorées. (Reliure du XIXe.)....

      [Bookseller: Hugues de Latude]
 16.   Check availability:     Direct From Seller     Link/Print  


        Magnum Mare del Zur cum Insula California

      Artist: Wit de Frederick ( - 1698 ) Amsterdam; issued in : Amsterdam; date: 1680 1610 - - technic: Copper print; colorit: original colored; condition: Very good; size (in cm): 49,5 x 57 - description: chart of the Pacific Ocean - vita of the artist: Frederik de Wit (1610 ? 1698) His Atlas began to appear around 1662 and by 1671 included anywhere from 17 to 151 maps each. In the 1690s he began to use a new title page "Atlas Maior" but continued to use his old title page. His atlas of the Low Countries first published in 1667,was named Nieuw Kaertboeck van de XVII Nederlandse Provinciën and contained 14 to 25 maps. De Wit quickly expanded upon his first small folio atlas which contained mostly maps printed from plates that he had acquired, to an atlas with 27 maps engraved by or for him. By 1671 he was publishing a large folio atlas with as many as 100 maps. Smaller atlases of 17 or 27 or 51 maps could still be purchased and by the mid-1670s an atlas of as many as 151 maps and charts could be purchased from his shop. In ca.1675 De Wit released a new nautical atlas. The charts in this atlas replaced the earlier charts from 1664 that are known today in only four bound examples and a few loose copies. De Wit?s new charts were sold in a chart book and as part of his atlases. De Wit published no fewer than 158 land maps and 43 charts on separate folio sheets.In 1695 De Wit began to publish a town atlas of the Netherlands after he acquired a large number of city plans at the auction of the famous Blaeu publishing firm?s printing plates.Dating De Wit's atlases is considered difficult because usually no dates were recorded on the maps and their dates of publication extended over many years.

      [Bookseller: Antique Sommer& Sapunaru KG]
 17.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        ARS DESTILLANDI, ODER DIESTELLIERKUNST DESS WOLERFAHRNEN HIERONYMI BRAUNSCHWEIG, EINES CHIRURGI ODER WUNDARTZTES VON STRASSBURG: in welcher nicht allein viel unterschiedliche Art und Weisen zu destillieren, sondern auch die darzu gehorige Gefass, und welcher gestallt und wie lang man ein jedes destillierte Wasser konne behalten, werden verzeichnet und beschrieben. Vor vielen Jahren von ihme dem Autore selbst in Truck verfartiget und in zwey sonderbare Bucher unterschieden; Nun aber widerumb auffs new ubersehen / mit Schoenen Figuren in kupffer geziert / von allen Erratis entlediget / und mit besserm Teutsch begabt.

      [Frankfurt am Main]: [Conrad Corthoys], 1610., 1610.. Good. - Quarto, 12 inches high by 7-3/4 inches wide. Handsomely bound in twentieth-century red marbled boards backed with a burgundy red calf spine, titled in gilt on the spine. The edges of the covers are rubbed with minor wear. The pagination is as follows: [1], pages 474 through 616, and a 10-page index. The book is illustrated with a tastefully hand-colored title page and 25 hand-colored copper-plate engravings of apparatus and furnaces used in the process of distillation. An attractive floral device illustrated with figures and masks adorns the title which precedes the second part of the work. The book is additionally decorated with formal head and tail piece, a decorative woodcut initial and a pictorial head-piece preceding the index. The pages are toned with some foxing or browning and staining. Several pages are more heavily darkened. The corners of some pages are creased and a small piece of the front edge of the last leaf of the index shows evidence of restoration. The hand-colored copper engravings illustrating page 481 appear to have been restored and mounted onto the page. There is mis-numbering of the pages, but the book is complete as per the signatures and collates as complete with the 1968 Konrad Kolbl facsimile of the larger "Krauterbuch...." <p>A separate title page preceding the second part of Brunschwig's work reads: "DE DESTILLATIS AQUIS, Das ist / Von allerley Destillierten Wassern / Nicht allein der Gewachs, Krauter, Blumen, Samen und Wurtzeln / Sondern auch der viel und mancherley Thier, und derselbigen Stucke / Wie nemlich und worauss ein jedes zu bereiten, unnd zu dess Menschen Leib nutzlich und heylsam zu gebrauchen / Erstlich Von HIERONYMO Braunschweig...Beschrieben und in Druck verfertiget: nun mehr aber Auffs new ubersehen , an allen Orten verbessert, und verstandtlicher an Tag gebracht."<p>This edition of Braunschweig's "Ars Destillandi" was issued as a sort of appendix to Uffenbach's "Comments on Dioscorides", appearing as pages 472 through 616 in "Krauterbuch dess vralten vnnd in aller Welt beruhmtesten griechischen Scribenten Pedacci Dioscoridis Anazarbaei...."<p>The author begins his work with a definition of distillation and describes the apparatus which is used. He describes in detail some of the furnaces used in the process. Braunschweig discusses filtration using a piece of felt, using the heat of the sun without mirrors or lenses, using the heat of rising bread. He describes distillation in horse dung as well as the virtue of the water-bath.<p>The German surgeon, alchemist and botanist Heironymus Brunschwig (Hieronymi Braunschweig) (c.1450-c.1512) was regarded for his methods of treating gunshot wounds and his early work on distillation techniques. Born in Strasbourg, then part of the Holy Roman Empire, he first wrote "Das buch der cirurgia: hantwrickung der wundarztny" in 1497 followed by "Liber de arte distillandi de simplicibus" in 1500, and "Liber de arte distillandi de compositis" in 1512. The "Liber de arte distillandi de simplicibus" was the earliest printed book dealing with the techniques of distillation from herbal and animal substances. The work contained a detailed description of the methods and apparatus, an enumeration of herbal and animal substances with botanical remarks on indigenous plants, an enumeration of distilled medicines, and a list of maladies with relevant prescriptions. The term distillation as used by alchemists of the period to also include filtration and circulation. Braunschweig's work is considered by some as the last of the fifteenth-century herbals.

      [Bookseller: Blue Mountain Books & Manuscripts, Ltd.]
 18.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        Descrição do Reino de Portugal

      Lisbon: Jorge Rodriguez, 1610. Original vellum (spine worn). Ownership signature on front free endpaper, slight spotting on f. 76 recto, ink annotations on f. 162 verso, lacks back free endpaper.. First edition of this notable work. "The painstaking and talented Duarte Nunez de Leam (c. 1530-1608), born at Evora, son of the Professor of Medicine João Nunez . . wrote . . an interesting Descripção do Reino de Portugal . . which he finished in 1599" (Prestage, Portuguese Literature, p. 210). This classic study was published posthumously by the author's nephew, who contributed the dedication and prologue. The work includes valuable information about the towns and cities of Portugal, the geographical features, the gold and silver mines, precious stones, agricultural produce, citing the fertile plains of Alentejo with their abundant wheat harvests, of Portuguese saints, and the virtues of the Portuguese people. Innocêncio II, 211. Pinto de Mattos p. 339. Palha 2741, "rare et estimé." Ameal 1648, "livro clássico, interessante e muito apreciado. Edição primitiva, a mais estimada. Os exemplares são hoje em dia muito raros." Cf. Azevedo-Samodães 2241.)

      [Bookseller: Judith Hodgson Antiquarian Books]
 19.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        no titel

      Artist: ; issued in: ; date: 1610 - - technic: Lithography; colorit: colored; condition: Margins mounted, folds smoothed; size in cm : 44 x 62,5 - description: Decorative view of of Napoleon Bonaparte on his arabian horse at the battle of Friedland, 1807.The Battle of Friedland (June 14, 1807) was a major confrontation of the Napoleonic Wars between the armies of the French Empire commanded by Napoleon I and the armies of the Russian Empire led by Count von Bennigsen. Napoleon and the French obtained a decisive victory that routed much of the Russian army, which retreated chaotically over the Alle River by the end of the fighting. The battlefield is located in modern-day Kaliningrad Oblast, near the town of Pravdinsk, Russia.

      [Bookseller: Antique Sommer& Sapunaru KG]
 20.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        [Collection of 12 important works, mostly on ancient Rome]. Antwerp, Officina Plantiniana/Jan Moretus, 1596-1605. 12 editions (many in multiple parts) in 3 volumes. Large 4to (27.5 x 19.5 cm). Uniform blind-tooled pigskin (ca. 1610) over bevelled beechwood(?) boards, each board in a panel design with three decorative borders, showing 4 biblical scenes, 4 biblical portraits and 4 profile heads in roundels alternating with 4 shields. Each volume with 2 brass fastenings.

      Twelve of Lipsius's most important works, mostly on the ancient Roman world (antiquities, customs, military history and technology, and philosophy), together with his famous Qui ad principatum maximè spectant (Mirror of princes) and in volume 3 his letters. Christoffel Plantin's son-in-law Jan Moretus, who took over his great Antwerp printing and publishing office, published all twelve editions before Lipsius's death. Items 3 and 7 are first editions, and nearly all these works were first published by Plantin or Moretus. They were uniformly bound in blind-tooled pigskin, probably for a Praemonstratensian monastery near Ravensburg ca. 1610. Justus Lipsius (1547-1606) was one of the leading classical scholars and humanists of the Low Countries in the second half of the 16th century. The first four works are nicely illustrated with engravings by Theodore Galle, Pieter van der Borcht and others.Volume 1 with a few mostly marginal wormholes through most of the volume, but more serious in the last few and especially the first few leaves, but otherwise in good condition, with an occasional minor wormhole in volume 2, and some browning and occasional minor stains in volume 3. The bindings are somewhat rubbed with wormholes in volume 1, but also still generally good, with most of the tooling clearly preserved, the binding structure sound, and only a couple worm holes in volumes 2 and 3, one clasp lacking. The spine of volume 3 was probably covered with paper, later removed but leaving traces of paste. Contents:-Saturnalium sermonum libri duo, qui de gladiatoribus. Antwerp, 1604.-De militia Romana libri quinque, commentarius ad Polybium. Antwerp, 1602-Poliorceticoon sive de machinis tormentis. telis. Libri quinque. Antwerp, 1596. -De amphitheatro liber, in quo forma ipsa loci expressa, & ratio spectandi. Antwerp, 1598. - Politicorum, sive civilis doctrinae libri sex. Antwerp, 1604. -Admiranda, sive de magnitudine Romana libri quattuor. Antwerp, 1599. -Manuductionis ad Stoicam philosophiam libri tres. Antwerp, 1604.-Epistolarum selectarum centuria I-III miscellanea. Antwerp, 1605. -Epistolarum selectarum centuria I-III ad Belgas. Antwerp, 1605. -Epistolarum selectarum centuria singularis ad Italos & Hispanos. Antwerp, 1604.-Epistolarum selectarum centuria singularis ad Germanos & Gallos. Antwerp, 1605.-Epistolica Institutio, excepta è dictantis eius ore, anno 1586 mense Junio. Antwerp, Jan Moretus, 1605.

      [Bookseller: ASHER Rare Books (Since 1830)]
 21.   Check availability:     NVvA     Link/Print  


        Den Danske Krønike som Saxo Grammaticus skreff, Halffierde hundrede Aar forleden. Først Aff Latinen udsæt, flittelige offuerseet oc forbedret, Aar MDLXXV. Aff Anders Søffrenssøn Vedel. Oc nu, effter Kongelig Mayestats Privilegium i 10. Aar icke maa efftertryckis, Paa Ny Prentet.....

      Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch, 1610. Folio. (32 x 20 cm.). Indbundet i et samtidigt pragtfuldt renaissancebind i hellæder over træ med 4 ægte bind på ryggen, rigt udstyret med blindtryykte sammensatte rammer på begge permer og blindtrykt ornamentik i de centrale rektangulære felter. En del af ryg og hjørner restaureret, her er det gl. skind erstattet med nyt (uden blidtryk). Med 1 af 2 messinglukker. (32),DXLVII (=547),(29) pp. Forsatse fornyet. Titelbladet trykt i rød/sort, opklæbet og med lidt tab af blankt papir øverst (gl. navn bortklippet ?). Ydre margin af titelblad restaureret uden tab. Der er to varianter af titelbladet, det ene med Vedels portræt på bagsiden, det andet uden, som her. Indvendig et stort udmærket og ganske rent eksemplar, kun lettere bruning af marginer. 2. udgaven af den første dansk-sprogede Saxo-Udgave - et monumentalværk i dansk sprog og litteratur, idet værket først med Vedels oversættelse nåede frem til den almene læser, "skrevet på et rent og frodigt dansk...langt senere blev den en sproglig inspirationskilde for romantikkens danske digtere...(DBL).Thesaurus 205.

      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
 22.   Check availability:     Antikvariat     Link/Print  


        Don Quixote] Segunda parte del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha.

      1610 - « Rarissime édition de Don Quichotte, la première dont les deux parties aient été imprimées dans la même ville et sous une même date. Navarette n'en connut que le second volume, et Salva affirme n'avoir jamais vu que son exemplaire de complet » (Ricardo Hérédia, n° 2518). Magnifique exemplaire, de toute pureté, conservé dans son vélin ivoire de l'époque. Barcelona, en casa de Sebastian Matevat, Ano 1617.Petit in-8 de (1) f.bl., (6) ff., 357 ff. et (4) ff. de table, (1) f.bl. Pt. trou ds. la marge blanche p. 86, infime trou de vers ds. la marge blanche inf. des ff. 130 à 138. Plein vélin ivoire à recouvrement, dos à deux nerfs, « Ingenioso Cavallero » calligraphié à l'encre brune, tranches jaspées. Reliure de l'époque. 145 x 97 mm. [Attributes: Hard Cover]

      [Bookseller: Librairie Camille Sourget]
 23.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Kupferstich - Karte, v. G. Mercator, "Prvssia".

      - mit altem Grenzkolorit, um 1610, 36,5 x 48,5 Jaeger, Nr. 34. ( Ders. dort:"Diese Karte erschien von 1595 bis 1633 plattengleich in mindestens 27 Ausgaben .". - Frühe Karte von Ost- und Westpreussen.

      [Bookseller: Antiquariat Nikolaus Struck]
 24.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        1610 Geneva Bible - Robert Barker, London

      1610 Geneva. Lacks general title page. Minor browning on pages not affecting the text.

      [Bookseller: Cross and Crown Rare Books]
 25.   Check availability:     Biblio     Link/Print  


        The Jesuit Relations and Allied Documents. Travels and Explorations of the Jesuit Missionaries in New France 1610-1791. The Original French, Latin, and Italian Texts, with English Translations and Notes Illustrated by Portraits, Maps, and Facsimiles.

      Standardwerk der Nordamerikaliteratur, enthält in 73 Bänden sämtliche Berichte der franko-kanadischen Jesuiten seit Beginn der Mission 1610 in den Originalsprachen Latein, Französisch und Italienisch mit englischer Übersetzung. Dies ist ein vollständiger von insgesamt 750 insgesamt gedruckten Sets. Der Set war früher Teil eines Bibliotheksbestandes mit den üblichen Etiketten auf Rücken und Einband, Füllfedereinträgen gegenüber dem Titelblatt und anderen Markierungen. Die Einbände sind teilweise etwas abgenutzt und abgegriffen, der Goldschnitt etwas stumpf, die Ecken oft bestoßen, insgesamt aber ordentlich bis gut erhalten.

      [Bookseller: TCJK]
 26.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Gesamtansicht; darüber Stammbaum der Grafen aus Gelderland ('Comites Geldriae. Ex Nassouys: nec non Iuliacens, et Bergenses, atque Egondanj Duces Gelriae. Illo. Principi Mauritio Comiti Naßouiae etc. DDD.').

      - Kupferstich v. Dominicus Custos, 1610, 39,5 x 24,5

      [Bookseller: Antiquariat Norbert Haas]
 27.   Check availability:     ZVAB     Link/Print  


        LI STATUTI DELLA CORTE DE MERCADANTI DELL'ECCELLENTISSIMA REPUBBLICA DI LUCCA.

      Opera divisa in cinque libri, con "Indice copioso delle materie de gli Statuti, & Leggi". Cm.30,4x20,8. Pg.30 non numerate, 2 bianche, 328, 2 bianche. In fine al terzo libro sono aggiunte, come addizioni al capitolo XI del medesimo, quattro carte non numerate che riportano le risoluzioni del Consiglio Generale del 6 settembre 1616, a firma di Sigismondo Colli, in merito al fallimento. Frontespizio e rubriche del quinto libro non numerati. Frontespizio riccamente ornato da cornice decorativa, sormontata dallo stemma della città tra due pantere. Nel centro una schematica veduta prospettica della città. I successivi quattro libri constano di altrettanti frontespizi, con cartiglio che racchiude il "torcello", emblema della stessa Corte dei Mercanti. Rinforzo cartaceo al verso del frontespizio del secondo libro. Capilettera e finalini incisi. Legatura in piena pergamena molle coeva, con titoli manoscritti al dorso e tracce di laccetti di chiusura. In fine è aggiunto il testo "Capitoli dell'Arte Quoiaria approvati dall'Eccellentissimo Consiglio Generale della repubblica di Lucca". In Lucca, Appresso Ottaviano Guidoboni, 1610. Cm.27,3x19,5. Pg.24. Marca calcografica al frontespizio. Esemplare fresco e ben marginoso, in eccellenti condizioni di conservazione. Al foglio di guardia anteriore antica notazione manoscritta di proprietà "Ex libris Bartholomaei Spada". Opera di particolare rarità. > Chelazzi, IV, 138. Codice libreria 129060.

      [Bookseller: Studio Bibliografico Pera]
 28.   Check availability:     maremagnum.com     Link/Print  


        DECADA PRIMERA DE LA HISTORIA DE LA INSIGNE, Y CORONADA CIUDAD Y REYNO DE VALENCIA.

      - Pedro Patricio Mey. Valencia. 1610-1611. Folio. 2 Tomos: I- Portada+14 h, 1136 columnas (568 pp)+ 45 h. II- Portada+11 h, 2006 columna (1003 pp)+10 h. 28 x 20 cm. Enc. Pasta española S.XIX.

      [Bookseller: Asilo del libro]
 29.   Check availability:     IberLibro     Link/Print  


        Cimbebas et Caffariae Littora a Catembela ad Promontorium Boan Spei.

      Artist: Witde Frederick (-1698) Amsterdam; issued in: Amsterdamca1675 1610 - - technic: Copper print ; colorit: original colored ; condition: Very good ; size in cm : 42,5 x 55 - description: Map shows the Atlatic with the western coast of Africa - Vita of the artist: Frederik de Wit (1610 ? 1698) His Atlas began to appear around 1662 and by 1671 included anywhere from 17 to 151 maps each. In the 1690s he began to use a new title page Atlas Maior but continued to use his old title page.? His atlas of the Low Countries first published in 1667,?was named Nieuw Kaertboeck van de XVII Nederlandse Provinciën and contained 14 to 25 maps.?De Wit quickly expanded upon his first small folio atlas which contained mostly maps printed from plates that he had acquired, to an atlas with 27 maps engraved by or for him. By 1671 he was publishing a large folio atlas with as many as 100 maps. Smaller atlases of 17 or 27 or 51 maps could still be purchased and by the mid-1670s an atlas of as many as 151 maps and charts could be purchased from his shop.?? In ca.1675 De Wit released a new nautical atlas. The charts in this atlas replaced the earlier charts from 1664 that are known today in only four bound examples and a few loose copies.?? De Wit?s new charts were sold in a chart book and as part of his atlases. De Wit published no fewer than 158 land maps and 43 charts on separate folio sheets.?In 1695 De Wit began to publish a town atlas of the Netherlands after he acquired a large number of city plans at the auction of the famous Blaeu publishing firm?s printing plates.Dating De Wit's atlases is considered difficult because usually no dates were recorded on the maps and their dates of publication extended over many years.

      [Bookseller: Antique Sommer& Sapunaru KG]
 30.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        Anglesey, Antiently called Mona

      Sudbury & Humble 1610 - This wonderfully decorated map depicts the island of Anglesey off the northwest coast of Wales. The island is centered on the map and labeled with towns, rovers, as well pictorial mountains and trees. A strapwork title cartouche features the coat of arms of England flanked by a lion and a unicorn. Below, two elegant ships sail the beautifully patterned ocean, surrounding an elaborate and colorful compass rose. In the lower left corner of the map, showing part of Wales, is an ornamental scale topped with strapwork, cherubs, a peacock, and the country's coat of arms. A similar border frames the inset of Beaumaris in the upper right of the map, which shows a plan of the port city labeled according to a key, including its famous castle. The map appeared in Speed's atlas, "The Theatre of the Empire of Great Britaine." It is in good condition with but margins are cropped. Expert repair to right corners. John Speed (1552-1629) is widely considered to be the most famous English cartographer of the 17th century. His atlas "The Theatre of the Empire of Great Britaine" contained the first set of individual county maps of England and Wales, as well as significant town plans that are in many cases the first visual records of their subjects. This map of Anglesey is a beautiful example of his work. Map. Engraving with hand coloring. Image measures 15 x 20".

      [Bookseller: Argosy Book Store, ABAA, ILAB]
 31.   Check availability:     AbeBooks     Link/Print  


        TYROCINIUM CHYMICUM

      Geneve. 16x10,5. Los signos quimicos y la quimica operativa de medicamentos y Paracelso. 480pág + signos quimicos y indice. " Tyrocinium Chymicum " conectado con el famoso " Novum lumen Chymicum ". El " Tyrocinium " era el tratado más popular de su tiempo y ha sido testigo de más de 50 ediciones desde 1610 hasta 1669 . Se cubre la química y la latroquímica. Beguin también proporciona una descripción de ciertas sustancias químicas, por no mencionar el autor del descubrimiento. El " Novum lumen Chymicum " ( primera edición en 1604 en Praga y la primera dada por Beguin en 1608 en París ) es uno de los más famosos tratado de alquimia. N de ref. de la librería Ref 6.1 Biblioteca L.

      [Bookseller: Libreria Anticuaria Marc & Antiques]
 32.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Churfürstlicher Pfaltz bey Rhein etc. ernewert und verbessertes Land-Recht. / Churfürstlicher Pfaltz bey Rhein etc. ernewert und verbesserte Landsordnung.

      Mit 2 gestochenen Wappen als Titelvignetten. Mit großen Holzschnittinitialen und Vignetten. Die erste Ausgabe erschien 1610 auf Veranlassung von Friedrich Pfalzgraf bei Rhein. Gegliedert in Teil 1: Der Under-Gericht Proceß und Ordnung / Hoff-Gerichts-Ord

      [Bookseller: Antiquariat Bresinsky]
 33.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        New augirte weltverbesserte und vielvermehrete Magia Naturalis. Erster bis Vierter Teil [kmpl.]. Das ist Kunst und Wunderbuch Darinne begriffen wunderbare Secreta, Geheimnüsse / und KunstStücke [...] gantz Neu in Druck geben.

      (8), 50, (3) Bll., Titel in Schwarz u. Rot / (1), 53, (2) Bll. / (1), 35, (4) Bll. / (1), 27, (3) Bll., (Paginierung der Haupttexte nur auf der rechten Seite), 8, Pergament d. Zt. (alle zus. in einem Bd.) Rosenthal 2934 (zur Ausg. 1610) Ackermann I/480 (zur Ausg. 1622 u. Teil II. 1619): "Seltenes Volksbuch". - Gehört zur Kategorie der Hausväterliteratur, das neben Rezepten u. praktischen Ratschlägen z.B.: "Das einem die Fische nachfolgen Fische mit Angeln zu fangen" (Bd.II, 44f), auch Okkultes enthält: "Wenn ein junger Gesell bulerischer weise bezaubert / oder mit unordentlicher Liebe gegen einem Weibsbilde entzündet were." (Bd.I,42) "Wie man die Hexen und Zauberinnen erkennen sol." (Bd.I,44) "Schätze graben." (Bd.IV,23). - Einband etwas fleckig Innendeckel mit ExLibris von Gustaf Berndtsson ohne das Frontispiz u. das letzte Blatt des Registers von Teil 4 durchgehend etwas gebräunt Titel mit gelöschten kl. Besitzervermerken u. wie alle Zwischentitel mit der durchstrichenen Unterzeile "Magia Naturalis" tlw. kl. Fleckspuren, sonst ein gutes Expl.

      [Bookseller: Versandantiquariat Hans-Jürgen Lange]
 34.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        2 Postkarten-Alben mit 243 Ansichtskarten aus ca. 1900 bis 1968 dazu 48 (einige lose) montierte Bilder Schlesiens

      quart - Beinhaltet: u. a.: zahlreiche Karten von Hirschberg / Breslau / Riesengebirge / Kynast / Munsterberg / Bobertalsperre / Glatz, Am Mühlgraben / Weberhassel im Adlergebirge / Schwarzwasser / Neiße aus der Vogelperspektive / Schweidnitz/Gezeigt werden z.T. seltene Aufnahmen u.a. Hirschberg: Die Sattlerschlucht mit der Papierfabrik Weltende/Striegau: Partie unter den Lauben/Elbquelle mit Goldhöhe/Luftbild Nr. 1610 von Pohlanowitz/Stausee Ottmarschau/Ottmarschau-Ring/Der kleine Teich unter den Schneegrüben im Riesengebirge/Bunzlau im Schnee/Folkloretänze schlesischer Jugendlicher/diverse Gedichte über Schlesien/Außerdem werden die Alben z.T. durch zahlreiche Ausschnitte zum geschichtlichen Hintergrund zu einzelnen Aufnahmen ergänzt wie z.B. die Hinderung der Mongolen beim weiteren Vorrücken in Deutschland durch Piastenherzog Heinrich II. am 9. April 1241 -

      [Bookseller: Celler Versandantiquariat]
 35.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Churfürstlicher Pfaltz bey Rhein etc. ernewert und verbessertes Land-Recht. Und: Churfürstlicher Pfaltz bey Rhein etc. ernewert und verbesserte Lands-Ordnung. 2 Teile in einem Band.

      Folio (30 x 20 cm). 4 (statt 5 - ohne den Titel) Blatt, 522 Seiten, 47 Blatt (zwischen- bzw. nachgebunden) + Titel, 238 Seiten, 7 Blatt. Lederband der Zeit mit Rückenschild (Einband berieben und beschabt, Frontdeckel unten mit 2 Bezugsfehlstellen). VD17 3:322928B und VD17 12:626324N. Neuausgabe des Kurpfälzischen Landrechts und der Landesordnung (in einem Band) in den Fassungen von 1610 (beide erstmals 1582 eschienen). Mit einigen neuen Gesetzen (z.B. Edikt wider Duelle). - (Teil 1) Landrecht enthält folgende Teile (je mit Zwischentitel): Der Under-Gericht Proceß und Ordnung / Hoff-Gerichts-Ordnung / Revisions-Ordnung / Inquisitions-Ordnung / Von Contracten und Handthierungen / Von Testamenten und letzten Willen / Von Erbschafften ohne Testament / Criminalia, das ist Peinliche Malefitz Übel- und Mißthaten, auch derenselben Straffen und Ordnungen betreffend. / Churfürstlich-Pfältzisches Edictum Wieder die Duella. - (Teil 2) Lands-Ordnung enthält Gesetze zur Vormundschaft, Polizeiordnung, Handwerksordnungen, Apothekerordnung etc. - Zwei Drucke aus der ersten Offizin Weinheims, die nur wenige Jahr dort bestand. - Es fehlt das erste Titelblatt (zum 1. Teil Landrecht), dieses als Kopie beiliegend. Ansonsten vollständig mit allen Zwischentiteln und allen Registerseiten. - Text recht sauber und vollständig, nur wenige Seiten ganz leicht gebräunt. Einband stärker berieben und beschabt, Frontdeckel im unteren Teil mit 2 größeren Fehlstellen des Lederbezugs.

      [Bookseller: Antiquariat Bernd Braun]
 36.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Arcana Pacis Westphalicae. Sive: Plenior & ex secretioribus Actis & Congressibus deprompta Relatio Historica De S. Rom. Imperii Pacificatione Osnabrugo-Monasteriensi, Auctore A. A. Frankfurt am Main, Friedrich Knoch, 1698. - Beigebunden: Fritsch, Ahasver (Ed.). Tabulae Pacis inter Imperatorem Romanum Leopoldum magnum... et Ludovicum XIV, Galliarum Regem...

      4to. 4 Bl., 488, 112 S., 13 Bl. Titel in Rot u. Schwarz, 3 Bl., 392 S. Pgt. d. Zeit m. Resten eines hs. Rückentitels. VD17 14:017795A und VD17 3:010065N. - Erste Ausgabe. - Adami Adam (1610-1663) war "bei den Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück der Bevollmächtigte der restituierten Stifts- und Gotteshäuser in Schwaben und des Fürstabtes Arnold von Korvey, um die kirchlichen Belange zu sichern... Wohl als einziger Friedensunterhändler hat A. einen Rechenschaftsbericht über den Verlauf der Verhandlungen hinterlassen, der in übersichtlicher, auf authentischer Grundlage beruhender, auch gerecht urteilender Weise das Gewebe der Friedensverhandlungen offen darlegt. A. gab ihm den Titel "De Sacri Romani Imperii pacificatione Westphalica libri duo" (Originalmanuskript in Hildesheim, Dombibliothek...), im Druck erschienen ohne Verfassernamen in Frankfurt/Main 1698 mit dem Titel "Arcana pacis Westphalicae" (NDB 1,55f.).- Pgt. etw. fleckig u. berieben. Vorsätze erneuert, vorne an Titelbl. angeklebt, so daß Buchstaben verdeckt sind, die nächsten 3 Bl. m. teils unschön hinterlegten Einrissen. Stempel "Bilbiothek Liebenberg" auf beiden Titelbl. Vereinzelt gering stockfleckig, die letzten Lagen im rechten weißen Rande angefranst. Vereinzelt Marginalien in Bleistift u. Tinte.

      [Bookseller: Antiquariat Düwal Berlin]
 37.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Kräutterbuch Des Edlen und Hochgelehrten Herren/ Doctoris Bartholomei Carrichters/ Weyland der Röm: Kays: May: Herrn Maximiliani deß andern/ unsers allergnedigsten Herren/ [et]c. Hoffdoctors: Darinn begriffen/ Under welchem Zeichen Zodiaci, auch in welchem Gradu ein jedes Kraut stehe/ wie sie in Leib/ und zu allen Schäden zu bereiten/ und zu welcher zeit sie zu colligieren sein Darbey Practica/ auß den fürnemsten Secretis, obgemelten Herrn Carrichters: I. Von allerhandt Leibs kranckheiten. II. Von Ursprung der offenen Schäden/ und ihrer Heylung Deß Edlen und Hochgelehrten Herrn Bartholomaei Carrichters / Weyland der Röm. Kayserl. Maj. Maximiliani deß Andern/ Leib-Medici, und Hoff-Doctoris. / Herausgegeben von Michael Toxites

      224 Seiten / 80 Seiten / 32 Seiten / 160 Seiten / 183 Seiten Gebundene Ausgabe, Pergamentband, Titelblatt fehlt, Seiten alters- und papierbedingt gebräunt, sonst guter Zustand Inhaltverzeichnis: Die Erste Triplicitet der Zeychen Sanguini // Von der Andern Triplicitet/ Choleræ. Von der Dritten Triplicitet der Melancholischen Zeichen/ und ihren unterworffenen Kreutern/ Bäumen/ und Stauden. / Von der vierdten Triplicitet/ Phlegmatis.insgesamt 224 Seiten:Tractat / So ein gründtlicher Bericht / Cavis oder Schlüssel ist und genent mag werden Benedictum Figulum 80 Seiten, Von Gründlicher Heylung der Zauberischen Schäden und Vergifften Ascendenten zustandt. durch Benedictum Figulum 32 SeitenBeigefügtes oder enthaltenes Werk: Practica Auß den fürnemesten Secretis, weiland deß Edelen unnd Hochgelehrten Herren Bartholomaei Carrichters ... : I. Von allerhandt Leibs Kranckheiten. II. Von ursprung der Offenen Schäden/ und ihrer heylung. insgesamt 160 Seiten, gedruckt: Straßburg, Bertram 1610 /// Das ander Buch. Vom Vrsprung vnd Grund der alten Schaden vnd eusserlichen Gebrechen des Leibs. Vom Ursprung und Grund der alten Schäden und eusserlichen Gebrechen des Leibs. Krautterbuch des edlen und hochgelehrten doctoris Bartholomei Carrichters 183 Seiten,Gedruckt zu Strassburg : Durch Antonium Bertram, MDCI [1601] Medizin 2 +++++ 20 Jahre Antiquariat Christmann in Wiesbaden +++++

      [Bookseller: Wiesbadener Antiquariat Christmann]
 38.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Hrsg.). Glossarium mediae et infimar latinitatis conditum a Carolo Dufresne domino du Cange ... Bde. I-VIII in 8 Bdn. Paris, Didot, 1840-57. 4. Hldr.-Bde. d. Zt. mit je 2 goldgepr. RSch. (teils etw. bestoßen).

      Charles du Fresne, sieur du Cange (1610-1688) veröffentlichte dieses Glossarium zuerst in Paris bei dem Verleger Billaine, zweihundert Jahre lang wurde es von einer Reihe französischer und deutscher Gelehrte erweitert und wuchs zum bedeutendsten Wörterbuch des Mittellateins.

      [Bookseller: Antiquariat Daniel Schramm e.K.]
 39.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Verzeichnuß von denen Adelichen Familien der Zirckel-Gesellschafft in Lübeck, Was es mit denen vor eine Bewandtnuß, wie sie in diese kayserl. Freye Reichs-Stadt Lübeck gekommen Was sie daselbst gemachet auch wie sie endlich wieder abgegangen also...

      ...das n ur etzliche wenig nachgeblieben Allen noch Hinterstelligen zur Nachricht, daß weil sie nachgerade auch abgehen und geringer werden, sie noch einige Wissenschaft davon haben mögen. - Einzige Ausgabe (VD17 1:086264Q). Ohne das in der Leibniz-Bibliothek Hannover nachgewiesene Korrekturblatt für die Seite 80. - Heinrich Kirchring (1610 bis 1693) war Jurist in Lübeck. - Beigebunden: 1 Bl. "Copia Sententiae Die 13. Decembr. 1686 publicatae in Sachen Münster contra Münsterl. Erb-Männer". - Vorderer Spiegel, Titelblatt und Titelblatt verso mit teils älteren, teils getilgten Besitzvermerken. - Einband berieben, bestoßen und etwas fleckig, das handgeschriebene Rückenschildchen mit größeren Abplatzungen, einige wenige Seiten gering fleckig, zwei Blatt im Falz etwas eingerissen. Sonst und insgesamt gutes Exemplar.

      [Bookseller: Antiquariat Tautenhahn]
 40.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Leben des heiligen Karl Borromäus, Cardinals der heiligen römischen Kirche und Erzbischofs von Mailand von Johann Peter Giussano aus dem Italienischen übersetzt von Theodor Friedrich Klitsche 3 Bände in einem Buch

      sehr starke gebrauchsspuren, einband an den kanten bestoßen,beschädigt, ,vorsatz, titelblatt und nachsatzteils sehr fleckig, seiten etwas fleckig, etwas gebrauchsspurig, "unter den männern, welche die kirche im sechszehnten jahrhundert hervorgebracht hat, verdient ohne zweifel wohl keiner die aufmerksamkeit und die bewunderung der welt, als carl borromäus, erzbischof von mailand und cardinal der heil. römischen kirche., von welchem standpunkte aus wir das leben und wirken dieses hieligen kirchenfürsten auch immer betrachten, überall erscheint es uns gleich groß , gleich erhaben und gleich bewunderswürdig., und schwer dürfte es zu entscheiden seyn, ob er mehr größe des geistes, mehr adel der gesinnuhng und mehr heiligkeit des leben in anordnung seiner privatverhältnisse und seines häuslichen lebens,. oder in leitung der wichtigen angelegenheiten seiner erzbischöfe sowohl . als der ganzen allgemeinen kirche entwicklelt hat. im ebenmaaße treten in jeder beziehung seines lebens, tugend und heiligkeit hervor mit recht kann er daher als muster und ein wahr hafter tugendspiegel für bischöfe und priester und alle geistlichen genannt werden. obwohl mehrere lebensbeschreibungen von diesem großen heiligen bestehen, gebührt johann peter giussano, priester aus der congregation der oblaten und patrizier von mailand vor allem der vorzug. sie ist nach dem urtheile aller kirchenhistoriker die gelungenste, sowohl in rücksicht auf anorndung des materials, als auch lieferung der einzelenen tathsachen. giussano war ebenfalls nicht nur der zeitgenosse des heiligen cardinals, sondern auch sein vertrauter freund, sein geheimschreiber und in mancher bezeihung sein treuer gehilfe in verwaltung der erzbischöfe mailnad. er begleitete ihn auf seinen vivitationsreisen, war sein hausgenosse und der augenzeuge der meisten tathsachen, die er erzählt und niemand konnte im stande sein, der nachwelt eine so sichere und genaue beshreibung der bewunderswürdigen handlungen und erhabenden tugenden dieses heilige zu liefern. sein werk trat im jahre 1610 , also sechs und zwanzig jahre nach ableben des heil.erzbischofs, und drei jahre nach seiner heiligsprechnung in mailand an?s licht, ein umstand , welcher dessen werk unstreitig erhöhen muß. .."auszüge aus dem Buch Standartversand als Buchsendung (Lieferzeiten zwischen 4-10 Tage) , bitte eine Mitteilung wenn es zu Weihnachten zugestellt werden soll!!! Innerhalb Deutschlands werden keine Zustandkosten für schnelleren Versand erhoben. Innerhalb Deutschlands können Bestellung nach dem 22.12.2016 10 Uhr nicht mehr zu Weihnachten zugestellt werden, Für Österreich ist der letzte Termin der 19.12.2015 und ein um maximal 4? höhere Versandpauschale wird fällig. Weitere Länder bitte um Nachfrage.

      [Bookseller: Lausitzer Buchversand]
 41.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  


        Compendium privilegiorum fratrum minorum et aliorum mendicantium, et non mendicantium, ab Alphonso de Casarubius Hispano, Quarto Editum ... per R.P.F. Hieronymum a Sorbo, Praedicatorem, Ordinis Cappuccinorum.

      Format: 22 x 16 cm. XVI, 576, [53] pp. Geprägter Schweinslederband der Zeit, Deckel mit geprägtem Mittelstück und Jahreszahl 1610 (Rücken berieben und am oberen Kapital mit kleiner Fehlstelle. Vordergelenk angebrochen, aber noch fest). *Vierte Auflage des Kompendiums des Franziskanerordens (erstmals 1526 erschienen). Schöner Druck aus der Venezianischen Officin Ricciardi. Hübscher italienischer Renaissance-Einband. - Rücken mit Alters- und Gebrauchsspuren.

      [Bookseller: Antiquariat Bernd Braun]
 42.   Check availability:     booklooker.de     Link/Print  

______________________________________________________________________________


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.