viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

De Werken van T. Lucretius Carus van het - Carus, T. Lucretius - 1701. [1223634]
Amsterdam, Sebastiaan Petzold 1701. (2, titelprent met verklaring, 58) 723 (29) p. Origineel Perkament, 8° (De Nederlandse vertaling van het beroemde filosofische gedicht 'De rerum natura' van T. Lucretius Carus, ca. 99-55 voor Chr. Dit leerdicht over de natuur is gedrukt in zowel het Nederlands als het Latijn op overgestelde pagina's. Geïllustreerd met een titelprent en 8 gravures van Romeyn de Hooghe, allen met een bijgevoegde verklaring.) (2, frontispiece with explanation, 58) 723 (29) p. Contemporary Vellum, 8° (The Dutch translation of the famous philosophical poem 'De rerum natura' by T. Lucretius Carus, ca. 99-55 BC. This educational poem about nature is printed in Dutch and Latin on facing pages. Illustrated with a frontispiece and 8 engravings by Romeyn de Hooghe, each with an enclosed explanation.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2016-10-09           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/item_pg_i/1223634-1701-carus-lucretius-werken-van-lucretius-carus-van-het-carus-lucretius.htm

Browse more rare books from the year 1701


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2017 viaLibri™ Limited. All rights reserved.