viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Mayst - Kuppen i Kurland.] Några sanferdige berättelser - 1659. [1204915]
til Swerige och then muskowitiske Czaren. Jempte flere andra, om thet littowske- och churländske wäsende. Sampt hufwud-orsakerne, hwarföre her fäldtmarskalcken Douglasses gräfl. excellentz, hafwer befästningen Mitow occuperat, och hertigen sampt hertiginnan aff Churland til fånga bortfördt. (Stockholm, Keyser?), 1659. 4:o. (8) s. Tagen ur band. Jmf Lundstedt I:3. Klemming, Sveriges krig, s. 168. Nyhetstidning, med rapportering från Narva 17 och 28 december, från Mittau 18 december och från Riga den 2 oktober coh 19 december 1658. Den avslutas med informationen om att några "... nyia aviser om thet danske wäsendet, och ifrån andra orter" skall komma. Denna kan tänkas ingå i den svit av "Några Nyia Aviser", som Lundstedt redovisar som nummer 3, och som utkom mellan ca. 1655 och 1660. De hade ingen sammanhängade nummerföljd och utkom både under titeln "Några Nyia Aviser" och som bihang med olika titlar, såsom "Relation", "Kort extract" etc. Den avlutande notisen tyder på att denna hör till dessa, utan att den är omnämnd av Lundstedt. Motvilligt, och på kungens order, säkrade den svenske befälhavaren i Kurland, Robert Douglas, i september 1658 kontrollen över landet genom att helt sonika kidnappa hertigen och hans familj i Mittau (dagens Jelgava i Lettland). Tilltaget var naturligtvis ett grovt brott mot alla krigets oskrivna lagar och för Sveriges fiender ett ytterligare bevis för Karl X Gustavs och svenskarnas totala brist på heder. Enligt denna "sanferdige" skrift var agerandet naturligtvis väl motiverat och helt rimligt.
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2016-09-22           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/item_pg_i/1204915-1659-kuppen-kurland-gra-sanferdige-mayst-kuppen-kurland-gra-sanferdige-ber.htm

Browse more rare books from the year 1659


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2016 viaLibri™ Limited. All rights reserved.