viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Inledning til chemien - GADOLIN, JOHAN - 1798. [1198858]
Åbo, Frenckellska boktryckeriet, 1798. 8:o. (4),150,(1) s. + SEGERSTEDT, ALB. JUL. Inledning til kunskapen om de jordiske kropparne, med afseende på deras kännemärken, egenskaper och nytta uti naturens hushållning samt det almänna lefvernet. Strängnäs, 1798. 8:o. (8),213,(3) s. + (EKEBERG, ANDERS GUSTAF) Försök till svensk nomenklatur för chemien, lämpad efter de sednaste uptäckterne. Uppsala, J. F. Edman, 1795. 8:o. 31 s. Ganska nött samtida hfrbd med guldornerad rygg, brun titeletikett av glättad papp och stänkta snitt. Titeletiketten med liten fläck. En liten nummeretikett på insidan av främre pärmen. I det första arbetet en mindre fläck i texten på s. 55. Det andra arbetet med någon enstaka marginalanteckning och det sista bladet med en reva i övre marginalen. Med Dan. Tegnanders namnteckning daterad Uppsala 1792 och signaturen "E R T" på försättsbladet. Trevligt samlingsband. Den finska kemisten Johan Gadolin (1760-1852) studerade i Åbo under P. A. Gadd och senare framförallt under Torbern Bergman i Uppsala. Han samarbetade även med Gahn och Scheele. Gadolins viktiga "Inledning", som publicerades i samband med hans tillträde som kemiprofessor i Åbo, användes flitigt av studenterna vid universiteten i Norden och utgår från Fourcroy och Lavoisier. Den har kallats den första moderna textboken i kemi i Norden. Det andra arbetet har en tryckt dedikation till Nils von Rosenstein. Läkaren, prästen och skriftställaren Albrecht Julius Segerstedt (1763-1815) utnämndes 1795 till lektor i naturalhistoria vid gymnasiet i Strängnäs. I samband härmed arrenderade han gymnasieboktryckeriet i staden och utgav därifrån en lång rad skrifter, av vilka han själv författade eller översatte åtskilliga. Som skriftställare spände han över ett stort område; bland de ämnen han behandlade var medicin, brännvinsbränning och kyrkliga frågor. Anders Gustaf Ekeberg (1767-1813) var docent och laborator i kemi vid Uppsala universitet. Hans "Försök till en svensk nomenklatur för chemien" skrevs tillsammans med Pehr von Afzelius enligt "Svenskt biografiskt lexikon" som vidare menar att här "förekomma för första gången väte, kväve och syre som namn på de gaser, vilkas kemiska beskaffenhet utretts genom Lavoisiers undersökningar över förbränningens natur. Det är alltså E., som har förtjänsten om dessa förträffliga ords införande i vårt språk". Daniel Tegnander (1767-1838) påbörjade sina studier i Uppsala 1791 och var uppenbarligen naturvetenskapligt intresserad men valde prästbanan och slutade som pastor i Ragunda. Han var känd för sina kunskaper inom svartkonsten.
      [Bookseller: Mats Rehnstr√∂m]
Last Found On: 2016-09-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/item_pg_i/1198858-1798-gadolin-johan-inledning-til-chemien-gadolin-johan-1798-1198858.htm

Browse more rare books from the year 1798


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2016 viaLibri™ Limited. All rights reserved.