viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Restauratie aan de Sluis II, Zijkanmaal naar - NEER - 1886. [1194383]
1886. Original photograph, albumen print, 39 x 32,5 cm on mount. De sluis werd in 1861 in gebruik genomen en in de periode 1884-1886 gerestaureerd. Sinds 1932 wordt de sluis niet meer gebruikt. De sluisdeuren zijn thans verdwenen en in de sponningen van de bovensluis bevindt zich nu een kleine stuw. Deze voormalige enkelkerende schutsluis had een breedte van 5,5 meter en een 40 meter lange ovaalvormige schutkolk. In ieder sluishoofd bevond zich een enkelvoudige draaideur. De sluis moest oorspronkelijk een terreinverval van 4 meter overbruggen. Opzet en uitvoering zijn voor een kleine, weinig gebruikte sluis vrij opmerkelijk.-----oude sluis in een zijkanaal van de Noordervaart: het Afwateringskanaal. Rond 1850 startte men op grote schaal met de vervening en ontginning van de Peel. Daartoe moest het gebied ontwaterd kunnen worden. De Maatschappij "Helenaveen" maakte een begin met grootscheepse ontginningen; door het graven van sloten werd het gebied ontwaterd. Om het overtollige water af te voeren kwam men al snel in de lagere gebieden van de Peel en de Maas terecht en werd het noodzakelijk om een kanalenstelsel aan te leggen voor de afvoer van het water en het vervoer van de turf. Omdat de Noordervaart bij lange na niet toereikend was voor de ontwatering van de Peel en omdat het zure Peelwater ongeschikt was voor de vloeiweiden langs de Zuid-Willemsvaart, werd in 1854 opdracht gegeven voor het graven van een kanaaltje van Beringe naar Neer aan de Maas. Het zou tevens moeten dienen voor de kleine scheepvaart, hoofdzakelijk turf en mijnhout. Het kanaal was bevaarbaar tot aan de Napoleonsweg in Neer. De sluis werd in 1861 in gebruik genomen en in de periode 1884-1886 gerestaureerd. Na de opening van het kanaal Wessem-Nederweert in 1929 was het afwateringskanaal niet meer van belang voor de scheepvaart en geleidelijk verlandde het. In 1932 is het kanaal gesloten. Langs het Afwateringskanaal heeft zich een rijke flora en fauna ontwikkeld. Veel fietsers kiezen het pad langs het kanaal om te genieten van het groen en de bloemenweelde langs de waterkant. Beslist een aanrader, en na een kleine 7 km kan je ook de 2e sluis in het afwateringskanaal bezoeken, inclusief de daar aanwezige cache Oude Sluis II. Verdroging van het kanaal is sinds enkele jaren een serieuze bedreiging voor de flora en fauna. KEYWORDS:netherlands/limburg/Neer/Maas/photo
      [Bookseller: Krul Antiquarian Books]
Last Found On: 2016-09-14           Check availability:      Biblio    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/item_pg_i/1194383-1886-neer-restauratie-aan-sluis-zijkanmaal-naar-neer-1886-1194383.htm

Browse more rare books from the year 1886


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2016 viaLibri™ Limited. All rights reserved.