THE WORLD'S LARGEST MARKETPLACE FOR OLD, RARE & OUT-OF-PRINT BOOKS

Recently found on viaLibri....

[Lydius, Jacobus] / C. Hazart

Den Roomschen uylen-spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-catholijcke legende-boecken, ende andere schrijvers, vermakelijck, ende stichtelijck om te lezen. Dordrecht, S. Onder de Linde, 1671. [gebonden met:] Den Antwerpschen uyl in doods-nood, ofte t'samen-sprekinge tusschen een gereformeerde ende Rooms-gezinde, over het boeckje van P. Cornelius Hazart, genaemt Ontsteltenisse van den gereformeerden kerckenraed (...) van Dordrecht, over het uytgeven van den Roomschen uylen-spiegel. Dordrecht, S. Onder de Linde, 1671.

      Geheel perkament uit de tijd, (48)+656+(24) pag; (8)+2+55+(8) pag. Het eerste werk geillustreerd met frontispice en 5 gravures. Mooi exemplaar. Van Doorninck 3636; NNBW VIII pag. 1086; Scheepers I 528. Jacobus Lydius (1610-1679) was predikant te Dordrecht en schreef de Uylen-spiegel als een satire tegen de R.K. kerk. Het werd herdrukt in 1716. Het zeldzame tweede werk bestaat voornamelijk uit een bericht aan de lezer van 4 pagina's en een gesprek tussen een gereformeerde en rooms-gezinde van 2 pagina's, beide m.i. van de hand van Lydius, waarna de gehele tekst volgt van Hazart's boek 'Ontsteltenisse ...'. Dit laatste gedeelte heeft als drukkersadres: Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671 en is versierd met een uiltje op de titelpagina.

      [Bookseller: Antiquariaat A.G. van der Steur]
Last Found On: 2012-06-14          Check current availability from:     Find-a-Book.com    Antiqbook


LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/item_pg/7038998-1610-lydius-jacobus-hazart-den-roomschen-uylen-spiegel-getrocken-uyt-verscheyden.htm

Browse more rare books from the year 1610      Home     Wants Manager     Library Search     557 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2014 Hinck & Wall, Inc. / viaLibri™ All rights reserved.